Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 17

1. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Војна контрола квалитета

Ратка Ресановића 1 (Жарково - зграда КН41, II спрат), 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-003
ПИБ:
Акр. број:08-001
Web:http://www.vkk.mod.gov.rs/
Тел:+381 11 2051022
Факс:+381 11 2505880

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. септембар 2001.
Датум последње акр.:9. јун 2022.
Датум истицања/укидања акр.:8. јун 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Томислав Ђорђевић
Функција:Менаџер система квалитета
Телефон:+381-11-2051-486
Факс:+381-11-2505-880
Е-маил:vkk@mod.gov.rs

2. ЕВРОЦЕРТ ДОО БЕОГРАД

Балканска 11/2а, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-001
ПИБ:100157255
Акр. број:08-002
Web:http://www.evrocert.rs/
Тел:+38111 3628188, 362 8189
Факс:+38111 362 8190

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:14. август 2009.
Датум последње акр.:21. септембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:20. септембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Ана Томашевић
Функција:Повереник одељења секретаријата
Телефон:+38111 362 8188, 362 8189
Факс:+38111 362 8190
Е-маил:office@evrocert.rs

3. JUQS Друштво за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о.

Црногорска 3, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-005
ПИБ:100045305
Акр. број:08-003
Web:http://www.yuqs.org/
Тел:+381 11 2621 239
Факс:+381 11 2621 517

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. фебруар 2008.
Датум последње акр.:17. децембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:16. децембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Павловић
Функција:Руководилац менаџмента квалитетом
Телефон:+381 11 655-7567; 064/854-2410
Факс:+381 11 262 1517
Е-маил:dragana.pavlovic@yuqs.org

4. ПАНЦЕРТ ДОО НОВИ САД

Дунавска 23/1, 21000 Нови Сад

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-004
ПИБ:105629085
Акр. број:08-004
Web:http://www.pancertns.com/
Тел:+381 21 520666
Факс:+381 21 520666

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. септембар 2002.
Датум последње акр.:27. април 2023.
Датум истицања/укидања акр.:26. април 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Родић
Функција:Директор СТ
Телефон:+381 21 520666
Факс:+381 21 520666
Е-маил:

5. СТАНДЦЕРТ ДОО Београд

Булевар војводе Мишића39а/ VI, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-010
ПИБ:105883800
Акр. број:08-005
Web:http://www.standcert.rs/
Тел:+381 11 265 14 99
Факс:+381 11 265 23 36

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:23. октобар 2009.
Датум последње акр.:13. јул 2022.
Датум истицања/укидања акр.:12. јул 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Љубица Живанић
Функција:Представник руководства
Телефон:+381 11 2651499; +381 11 3693740
Факс:+381 11 2652336
Е-маил:ljubica.zivanic@standcert.rs

6. ГЛОБАЛСЕРТ ДОО БЕОГРАД

Обилићев венац 18-20, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-009
ПИБ:105914703
Акр. број:08-006
Web:http://www.globalsert.com/
Тел:+381 11 3286547
Факс:+381 11 3286547

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:6. мај 2010.
Датум последње акр.:3. август 2022.
Датум истицања/укидања акр.:2. август 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Ивана Средојевић Божовић
Функција:Директор
Телефон:+381 11 3286547
Факс:+381 11 3286547
Е-маил:globalsert.office@gmail.com

7. КВАЛИТЕТ АД Ниш

Булевар Светог Цара Констатина 82-86, 18000 Ниш

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-002
ПИБ:100615217
Акр. број:08-007
Web:http://www.kvalitet.co.rs/
Тел:+381 18 55 07 66
Факс:+381 18 55 06 36

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. јул 2010.
Датум последње акр.:10. јануар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:9. јануар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Иван Поповић
Функција:Руководилац обезбеђења квалитета
Телефон:+381 18 55 07 66
Факс:
Е-маил:ivan.popovic@kvalitet.co.rs

8. MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Доситејева 2 , 11080 Земун

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-016
ПИБ:107030496
Акр. број:08-010
Web:http://mscertification.rs/
Тел:+381 11 3166248
Факс:+381 11 3166248

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. јануар 2013.
Датум последње акр.:23. јул 2021.
Датум истицања/укидања акр.:22. јул 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Дуканац
Функција:Менаџер сертификације
Телефон:+381 11 3166248; +381 69 1177207
Факс:+381 11 3166248
Е-маил:mscsrbija@gmail.com

9. TMS CEE ДОО Београд

Рудничка 14, 11118 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-017
ПИБ:106312820
Акр. број:08-012
Web:http://www.tms.rs/
Тел:+381 11 2441111
Факс:+381 11 2442255

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:30. јун 2014.
Датум последње акр.:27. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:26. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Александар Коларевић
Функција:Оперативни менаџер
Телефон:+381 11 244 11 11
Факс:+381 11 244 22 55
Е-маил:aleksandar.kolarevic@tms.rs

10. SGS BEOGRAD DOO Beograd

Јурија Гагарина 7 б, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-014
ПИБ:100289766
Акр. број:08-013
Web:http://www.sgs.com/
Тел:+381 11 3978773
Факс:+381 11 3974092

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:16. октобар 2015.
Датум последње акр.:10. јануар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:9. јануар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Бојан Мумовић
Функција:Оперативни менаџер
Телефон:+381 11 7155292
Факс:
Е-маил:bojan.mumovic@sgs.com

11. INTERNATIONAL CERTIFICATION GROUP DOO BEOGRAD

Димитрија Туцовића 124, 11050 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-022
ПИБ:106465128
Акр. број:08-014
Web:http://www.icertgroup.org/
Тел:+381 11 2861183
Факс:+381 11 2861183

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:9. децембар 2015.
Датум последње акр.:9. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:8. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Радоје Ђорда
Функција:Директор
Телефон:+381 11 2861183
Факс:+381 11 2861183
Е-маил:djorda@icertgroup.org

12. IQM NET DOO BEOGRAD

Обилићев Венац 18-20, 11000 Београд-Стари Град

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-023
ПИБ:107236867
Акр. број:08-017
Web:http://www.iqm-net.com/
Тел:+381 11 2626061
Факс:+381 11 2626061

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2016.
Датум последње акр.:10. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:9. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Ана Митић
Функција:Директор
Телефон:+381 11 2626061; +381 63 223397
Факс:+381 11 2626061
Е-маил:iqmnet@mts.rs

13. CERTOP CO ДОО за сертификационе услуге Кањижа

Ласла Гала 1, 24420 Кањижа

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-024
ПИБ:104375714
Акр. број:08-018
Web:http://www.certopco.com/
Тел:024/4873-734
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. новембар 2016.
Датум последње акр.:25. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:24. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Лаура Ароксалаши
Функција:директор сертификације
Телефон:069-710-953
Факс:
Е-маил:certop@rs.certop.com

14. WRG EUROPE DOO BEOGRAD

Косте Абрашевића 27/2, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-011
ПИБ:105851958
Акр. број:08-019
Web:http://www.wrg.rs/
Тел:+381 11 3676505
Факс:+381 11 3676505

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. децембар 2010.
Датум последње акр.:4. октобар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:3. октобар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Марко Панић
Функција:Представник руководства
Телефон:+381 11 3676505
Факс:+381 11 3676505
Е-маил:marko@wrgeuro.com

15. QUALITY CERT ДОО Београд

Ужичка 41, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-026
ПИБ:107318555
Акр. број:08-020
Web:http://www.qualitycert.rs/
Тел:+381 11 4141120
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. август 2019.
Датум последње акр.:1. август 2019.
Датум истицања/укидања акр.:31. јул 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Игор Јовановски
Функција:Директор
Телефон:+381 63 255508
Факс:
Е-маил:office@qualitycert.rs

16. Институт за стандардизацију Србије

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-025
ПИБ:105801694
Акр. број:08-021
Web:http://www.iss.rs/
Тел:+381 11 3409373
Факс:+381 11 7541257

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. октобар 2019.
Датум последње акр.:15. октобар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:14. октобар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Поповић
Функција:Руководилац сертификационог тела
Телефон:+381 11 3409373
Факс:+381 11 7541257
Е-маил:dragana.popovic@iss.rs

17. SIQ Ljubljana

Mašera / Spasićeva 10, 1000 Ljubljana

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-028
ПИБ:104723069
Акр. број:08-022
Web:https://www.siq.si/
Тел:+386 01 4778162
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:6. децембар 2022.
Датум последње акр.:6. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:5. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Janez Lemič
Функција:vođa produkta bezbednosti informacija
Телефон:+386 01 4778148
Факс:
Е-маил:janez.lemic@siq.si