Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 16

1. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Војна контрола квалитета

Ратка Ресановића 1 (Жарково - зграда КН41, II спрат), 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-003
ПИБ:
Акр. број:08-001
Web:
Тел:+381 -11 2051-022
Факс:+381-11-2505-880

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. септембар 2001.
Датум последње акр.:9. јун 2018.
Датум истицања/укидања акр.:8. јун 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Томислав Ђорђевић
Функција:менаџер система квалитета
Телефон:+381-11-2051-486
Факс:+381-11-2505-880
Е-маил:vkk@mod.gov.rs

Напомена

ВКК је било акредитовано за сертификацију QMS према JUS ISO/IEC Упутство 62 и JUS EN 45012 у периоду од 11.09.2001. до 14.12.2011.

2. ЕВРОЦЕРТ ДОО БЕОГРАД

Балканска 11/2а, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-001
ПИБ:100157255
Акр. број:08-002
Web:http://www.evrocert.rs/
Тел:+38111 3628188, 362 8189
Факс:+38111 362 8190

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:14. август 2009.
Датум последње акр.:22. јун 2018.
Датум истицања/укидања акр.:21. јун 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Дорословац
Функција:Повереник одељења секретаријата
Телефон:+38111 362 8188, 362 8189
Факс:+38111 362 8190
Е-маил:office@evrocert.rs

Напомена

EVROCERT је био акредитован:
За сертификацију QMS према ЈUS ISO/IEC Упутство 62:1996 и ЈUS EN 45012:1992, решењима од 28.11.2оо1. до 1.02.2012. и за За сертификацију ЕМS према ЈUS ISO/IEC Упутство 66:2001, од 8.02.2005. до 08.02.2010.

Одлуком број 102/2018 од 22.03.2018. продужава се акредитација тела за оцењивање усаглашености до доношења нове одлуке о акредитацији а најдуже до 24.06.2018.

3. JUQS Друштво за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о.

Црногорска 3, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-005
ПИБ:100045305
Акр. број:08-003
Web:http://www.yuqs.org/
Тел:+381 11 2621 239
Факс:+381 11 2621 517

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. фебруар 2008.
Датум последње акр.:17. децембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:16. децембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Павловић
Функција:Руководилац менаџмента квалитетом
Телефон:+381 11 655-7567; 064/854-2410
Факс:+381 11 262 1517
Е-маил:dragana.pavlovic@yuqs.org

Напомена

JUQS je био акредитован:
За сертификацију QMS према JUS ISO/IEC Упутство 62:1996 и JUS EN 45012:2004, oд 10.09.2002. дo 29.02.2012. и
За сертификацију ЕMS према JUS ISO/IEC Упутство 66:2001, од 26.12.2001. до 29.02.2012.
Продужава се важење Сертификата о акредитацији и Обим акредитације , акредитациони број 08-003, са роком важења од 18.09.2020. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 17.12.2020. године.

4. Друштво за сертификацију система менаџмента ПАНЦЕРТ ДОО НОВИ САД

Дунавска 23/1, 21000 Нови Сад

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-004
ПИБ:105629085
Акр. број:08-004
Web:http://www.pancertns.com/
Тел:+381 (0) 21-520 666
Факс:+381 (0) 21-520 666

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. септембар 2002.
Датум последње акр.:30. јануар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:29. јануар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Доната Вег Јуристовски
Функција:директор
Телефон:+381 (0) 21-520 666
Факс:+381 (0) 21-520 666
Е-маил:pancert@pancertns.com

Напомена

Панцерт је био акредитован:
За сертификацију QMS према JUS ISO/IEC Упутство 62, и JUS ЕN 45012:1992, у периоду од 10.09.2002. до 24.06.2008. и
За сертификацију EMS према JUS ISO/IEC Упутство 66, у периоду од 03.11.2005. до 03.11.2010.

Сходно Одлуци бр. 569/2018 од 01.11.2018. године сертификационом телу је продужена акредитација од 05.11.2018. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 04.02.2019. године.

5. StandCert ДОО Београд

Булевар војводе Мишића39а/VI, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-010
ПИБ:105883800
Акр. број:08-005
Web:http://www.standcert.rs/
Тел:+381 11 265 14 99
Факс:+381 11 265 23 36

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:23. октобар 2009.
Датум последње акр.:20. април 2018.
Датум истицања/укидања акр.:19. април 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Љубица Живанић
Функција:представник руководства
Телефон:+381 11 2651499; +381 11 3693740; +381 63 8872358
Факс:+381 11 2652336
Е-маил:ljubica.zivanic@standcert.rs

Напомена

09.10.2013. године је од стране Акредитационог тела Србије донета одлука о продужењу важењa Сертификата о акредитацији сертификационом телу Стандцерт doo Београд, до доношења одлуке о акредитацији, а најдуже до 22.01.2014. године

Одлуком бр. 13/2018 од 18.01.2018. године донета је одлука да се продужава акредитација са роком важења од 21.01.2018. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најскасније до 20.04.2018. године

6. ГЛОБАЛСЕРТ ДОО БЕОГРАД

Обилићев венац 18-20, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-009
ПИБ:105914703
Акр. број:08-006
Web:http://www.globalsert.com/
Тел:011/32-86-547
Факс:011/32-86-547

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:5. мај 2010.
Датум последње акр.:3. август 2018.
Датум истицања/укидања акр.:2. август 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Ивана Средојевић Божовић
Функција:Директор
Телефон:011/32-86-547
Факс:011/32-86-547
Е-маил:globalsert.office@gmail.com

Напомена

Одлуком број 184/2018 од 27.04.2018. продужава се акредитација тела за оцењивање усаглашености до доношења нове одлуке о акредитацији а најдуже до 05.08.2018.

7. КВАЛИТЕТ АД Ниш

Булевар Светог Цара Констатина 82-86, 18000 Ниш

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-002
ПИБ:100615217
Акр. број:08-007
Web:http://www.kvalitet.co.rs/
Тел:+381 18 55 07 66
Факс:+381 18 55 06 36

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. јул 2010.
Датум последње акр.:10. октобар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:9. октобар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Владимир Вукашиновић
Функција:генерални директор
Телефон:+381 18 55 07 66
Факс:+381 18 55 06 36
Е-маил:office@kvalitet.co.rs

Напомена

Сходно Одлуци бр. 317/2018 од 12.07.2018. године сертификационом телу је продужена акредитација од 13.07.2018. године до доношења нове одлуке о акредитацији а најдуже до 12.10.2018. године.

8. MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Доситејева 2 , 11080 Земун

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-016
ПИБ:107030496
Акр. број:08-010
Web:http://mscertification.rs/
Тел:+381 (0) 11 31 66 248
Факс:+ 381 (0) 11 31 66 248

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. јануар 2013.
Датум последње акр.:28. април 2017.
Датум истицања/укидања акр.:27. април 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Дуканац
Функција:менаџер сертификације
Телефон:+381 (0) 11 31 66 248, +381 (0) 69 11 77 207
Факс:+381 (0) 11 31 66 248
Е-маил:mscsrbija@gmail.com

9. TMS CEE ДОО Београд

Рудничка 2, 11118 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-017
ПИБ:106312820
Акр. број:08-012
Web:http://www.tms.rs/
Тел:+381 11 244 11 11
Факс:+381 11 244 22 55

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:30. јун 2014.
Датум последње акр.:28. септембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:27. септембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Александар Коларевић
Функција:оперативни менаџер
Телефон:+381 11 244 11 11
Факс:+381 11 244 22 55
Е-маил:aleksandar.kolarevic@tms.rs

10. SGS BEOGRAD DOO

Јурија Гагарина 7 б, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-014
ПИБ:100289766
Акр. број:08-013
Web:http://www.sgs.com/
Тел:+381 11 39 78 773
Факс:+381 11 39 74 092

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:16. октобар 2015.
Датум последње акр.:10. јануар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:9. јануар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Бојан Мумовић
Функција:оперативни менаџер
Телефон:+381 11 71 55 292
Факс:
Е-маил:Bojan.Mumovic@sgs.com

Напомена

Сходно Одлуци бр. 559/2019 од 15.10.2019. године сертификационом телу је продужена акредитација од 15.10.2019. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 14.01.2020. године.

11. INTERNATIONAL CERTIFICATION GROUP DOO BEOGRAD

Пљеваљска 2 б, 11050 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-022
ПИБ:106465128
Акр. број:08-014
Web:http://www.icertgroup.org/
Тел:+381-11-286-1183
Факс:+381-11-286-1183

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:9. децембар 2015.
Датум последње акр.:9. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:8. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Радоје Ђорда
Функција:директор
Телефон:+381 11 286 11 83
Факс:+381 11 286 11 83
Е-маил:djorda@icertgroup.org

12. IQM NET DOO BEOGRAD

Обилићев Венац 18-20, TC City Passage локал 3-9, 11000 Београд-Стари Град

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-023
ПИБ:107236867
Акр. број:08-017
Web:http://www.iqm-net.com/
Тел:+381 11 262 60 61
Факс:+381 11 262 60 61

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2016.
Датум последње акр.:10. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:9. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Ана Митић
Функција:директор
Телефон:+381 11 262 60 61; +381 63 223 397
Факс:+381 11 262 60 61
Е-маил:iqmnet@mts.rs

13. CERTOP CO ДОО за сертификационе услуге Кањижа

Ласла Гала 1, 24420 Кањижа

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-024
ПИБ:104375714
Акр. број:08-018
Web:http://www.certopco.com/
Тел:024/873-734
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. новембар 2016.
Датум последње акр.:25. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:24. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Тибор Хорват
Функција:директор сертификације
Телефон:069-710-998
Факс:
Е-маил:certop@rs.certop.com

14. WRG EUROPE DOO BEOGRAD

Булевар ослобођења 401/м, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-011
ПИБ:105851958
Акр. број:08-019
Web:http://www.wrgeuro.com/
Тел:+381 11 4 14 15 16; +381 11 3676 505
Факс:+381 11 3676 222

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. децембар 2010.
Датум последње акр.:7. јул 2017.
Датум истицања/укидања акр.:6. јул 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Бранка Филиповић
Функција:Директор
Телефон:+381 11 4 14 15 16; +381 11 3676 505
Факс:+381 11 3676 222
Е-маил:office@wrgeuro.com

15. Друштво за сертификацију и надзор QUALITY CERT SERBIA д.о.о. Београд

Ужичка 41, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-026
ПИБ:107318555
Акр. број:08-020
Web:http://www.qualitycert.rs/
Тел:011 4141120
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. август 2019.
Датум последње акр.:1. август 2019.
Датум истицања/укидања акр.:31. јул 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Игор Јовановски
Функција:Директор
Телефон:063255508
Факс:
Е-маил:office@qualitycert.rs

16. Институт за стандардизацију Србије

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-025
ПИБ:105801694
Акр. број:08-021
Web:http://www.iss.rs/
Тел:+381 11 3409 373
Факс:+381 11 7541 257

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. октобар 2019.
Датум последње акр.:15. октобар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:14. октобар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Поповић
Функција:руководилац сертификационог тела
Телефон:+381 11 3409 373
Факс:+381 11 7541 257
Е-маил:dragana.popovic@iss.rs