Преузимање ПДФ-а

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Доситејева 2 , 11080 Земун

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-016
ПИБ:107030496
Акр. број:08-010
Web:http://mscertification.rs/
Тел:+381 11 3166248
Факс:+381 11 3166248

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. јануар 2013.
Датум последње акр.:23. јул 2021.
Датум истицања/укидања акр.:22. јул 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Дуканац
Функција:Менаџер сертификације
Телефон:+381 11 3166248; +381 69 1177207
Факс:+381 11 3166248
Е-маил:mscsrbija@gmail.com

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

23. јул 2021. - 22. јул 2025.Акредитован
28. април 2017. - 27. април 2021.Акредитован
31. јануар 2013. - 30. јануар 2017.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 

17

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
EA7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
Е17 Производња основних метала и стандардних металних производа

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
Е18 Производња машина и уређаја на другом месту непоменута

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
Е19 Производња електричних и оптичких уређаја

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
Е28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
Е29 Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну...

45, 46, 47 95.2

Л1 
Е33 Компјутерске и сродне активности

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА34 Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске активности и технички савети

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА35 Остале пословне активности изузев архитектонских и инжењерских активности и техничких савета

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА9 Штампање и услужне активности у вези са штампањем. Репродукција снимљених медија

18

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА36 Државна управа

84

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА27 Снабдевање водом

35.3, 36

Л1 
ЕА26 Снабдевање гасом

35.2

Л1 
ЕА25 Снабдевање електричном енергијом

35.1

Л1 
ЕА22 Остала транспортна опрема

29, 30.2, 30.9, 33.17

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1