Преузимање ПДФ-а

ГЛОБАЛСЕРТ ДОО БЕОГРАД

Обилићев венац 18-20, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-009
ПИБ:105914703
Акр. број:08-006
Web:http://www.globalsert.com/
Тел:+381 11 3286547
Факс:+381 11 3286547

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:6. мај 2010.
Датум последње акр.:3. август 2022.
Датум истицања/укидања акр.:2. август 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Ивана Средојевић Божовић
Функција:Директор
Телефон:+381 11 3286547
Факс:+381 11 3286547
Е-маил:globalsert.office@gmail.com

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

3. август 2022. - 2. август 2026.Акредитован
3. август 2018. - 2. август 2022.Акредитован
6. мај 2014. - 5. мај 2018.Акредитован
6. мај 2010. - 5. мај 2014.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
SRPS ISO 22000:2018 FSMS
C Производња хране

Л1 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
EA28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
EA34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА39 Остале друштвене услуге

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Л1