Преузимање ПДФ-а

SGS BEOGRAD DOO Beograd

Јурија Гагарина 7 б, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-014
ПИБ:100289766
Акр. број:08-013
Web:http://www.sgs.com/
Тел:+381 11 3978773
Факс:+381 11 3974092

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:16. октобар 2015.
Датум последње акр.:10. јануар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:9. јануар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Бојан Мумовић
Функција:Оперативни менаџер
Телефон:+381 11 7155292
Факс:
Е-маил:bojan.mumovic@sgs.com

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

10. јануар 2020. - 9. јануар 2024.Акредитован
16. октобар 2015. - 15. октобар 2019.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1