Преузимање ПДФ-а

IQM NET DOO BEOGRAD

Обилићев Венац 18-20, 11000 Београд-Стари Град

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-023
ПИБ:107236867
Акр. број:08-017
Web:http://www.iqm-net.com/
Тел:+381 11 2626061
Факс:+381 11 2626061

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2016.
Датум последње акр.:10. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:9. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Ана Митић
Функција:Директор
Телефон:+381 11 2626061; +381 63 223397
Факс:+381 11 2626061
Е-маил:iqmnet@mts.rs

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

10. новембар 2020. - 9. новембар 2024.Акредитован
10. новембар 2016. - 9. новембар 2020.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА36 Државна управа

84

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА8 Издавачка делатност

58.1, 59.2

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА4 Текстил и текстилни производи

13, 14

Л1 
ЕА5 Кожа и производи од коже

15

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
SRPS ISO 27001:2014 ISMS
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
ЕА 14 Производња производа од гуме и производа од пластичних маса

22

Л1 
Е23 Производња намештаја; производња разноврсних производа, на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
Е29 Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну...

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА 32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА35 Остале пословне активности изузев архитектонских и инжењерских активности и техничких савета

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА36 Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

84

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА4 Производња текстила и текстилних производа

13, 14

Л1 
ЕА5 Прерада коже и производња предмета од коже

15

Л1 
ЕА6 Прерада дрвета и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА7 Производња целулозе, папира и производа од папира

17

Л1 
ЕА8 Издавачка делатност

58.1, 59.2

Л1 
ЕА9 Штампање и услужне активности у вези са штампањем. Репродукција снимљених медија

18

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА36 Државна управа

84

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА8 Издавачка делатност

58.1, 59.2

Л1 
ЕА4 Текстил и текстилни производи

13, 14

Л1 
ЕА5 Кожа и производи од коже

15

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1