Преузимање ПДФ-а

ПАНЦЕРТ ДОО НОВИ САД

Дунавска 23/1, 21000 Нови Сад

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-004
ПИБ:105629085
Акр. број:08-004
Web:http://www.pancertns.com/
Тел:+381 21 520666
Факс:+381 21 520666

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. септембар 2002.
Датум последње акр.:30. јануар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:29. април 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Доната Вег Јуристовски
Функција:Директор СТ
Телефон:+381 21 520666
Факс:+381 21 520666
Е-маил:Donata.VegJuristovski@pancertns.com

Напомена

Одлуком бр. 70/2023 од 27.01.2023. године продужава се важење Сертификата о акредитацији и Обима акредитације тела за оцењивање усаглашености акредитациони број 08-004 са роком важења од 30.01.2023. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 29.04.2023. године.

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

30. јануар 2019. - 29. април 2023.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 4. новембар 2014.Акредитован
5. новембар 2005. - 4. новембар 2010.Акредитован
10. септембар 2002. - 3. новембар 2005.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА4 Текстил и текстилни производи

13, 14

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА22 Остала транспортна опрема

29, 30.2, 30.9, 33.17

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
SRPS ISO 22000:2018 FSMS
C Производња хране

Л1 
D Производња хране за животиње

Л1 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
Е14 Производња производа од гуме и производа од пластичних маса

22

Л1 
Е16 Производња цемента, креча и гипса. Производња производа од бетона, цемента или гипса

23.5, 23.6

Л1 
Е17 Производња основних метала и стандардних металних производа

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
Е18 Производња машина и уређаја на другом месту непоменута

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
Е19 Производња електричних и оптичких уређаја

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
Е28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
Е29 Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну...

45, 46, 47, 95.2

Л1 
Е31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА34 Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске активности и технички савети

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА35 Остале пословне активности изузев архитектонских и инжењерских активности и техничких савета

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА39 Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА39 Остале друштвене услуге

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА26 Снабдевање гасом

35.2

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА22 Остала транспортна опрема

29, 30.2, 30.9, 33.17

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА16 Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА4 Текстил и текстилни производи

13, 14

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА1 Пољопривреда, шумарство и рибарство

01, 02, 03

Л1 
ЕА13 Фармација

21

Л1