Преузимање ПДФ-а

КВАЛИТЕТ АД Ниш

Булевар Светог Цара Констатина 82-86, 18000 Ниш

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-002
ПИБ:100615217
Акр. број:08-007
Web:http://www.kvalitet.co.rs/
Тел:+381 18 55 07 66
Факс:+381 18 55 06 36

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. јул 2010.
Датум последње акр.:10. јануар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:9. јануар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Иван Поповић
Функција:Руководилац обезбеђења квалитета
Телефон:+381 18 55 07 66
Факс:
Е-маил:ivan.popovic@kvalitet.co.rs

Напомена

Одлуком бр. 625/2022 од 04.10.2022. године продужава се важење Сертификата о акредитацији и Обима акредитације тела за оцењивање усаглашености акредитациони број 08-007 са роком важења од 10.10.2022. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 09.01.2023. године.

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

10. јануар 2023. - 9. јануар 2027.Акредитован
10. октобар 2018. - 9. јануар 2023.Акредитован
13. јул 2014. - 12. јул 2018.Акредитован
13. јул 2010. - 12. јул 2014.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ENISO13485:2017 MDMS
Неактивна медицинска средства

Друга неактивна медицинска средства која нису напред наведена:
- Неактивна гастроентеролошко-уролошка медицинска средства за једнократну употребу
- Општа хируршка медицинска средства за једнократну употребу

Л1 

Неактивна дентална средства и прибор:
- Неактивна дентална средства/ опрема и инструменти
- Дентални материјали
- Дентални импланти

Л1 

Средства за негу рана:
- Завоји и средства за увијање рана
- Друга медицинска средства за негу рана

Л1 
Делови или услуге

Подсклопови:
- Електронски подсклопови, механички подсклопови направљени према цртежима и/или радним инструкцијама

Л1 
Неактивна медицинска средства

Општа неактивна, неимплантабилна медицинска средства:
- Неактивна средства за анестезију, хитне случајеве и интензивну негу - Неактивна средства за ињектирање, инфузију, трансфузију и дијализу
- Неактивна ортопетска и средства за рехабилитацију
- Неактивна офталмолошка средства
- Неактивни инструменти
- Неактивна медицинска средства за дезинфекцију, чишћење, испирање

Л1 
In-vitro дијагностичка медицинска средства (IVD)

Реагенси и производи реагенаса, калибратори и контролни материјали за:
-Клиничку хемију
-Имунохемију (Имунологија)
-Хематологија / Хемостазе / Имунохематологију
-Микробиологију
-Имунологију инфекција
-Хистологију / Цитологију
-Генетичко испитивање

Л1 
Делови или услуге

Компоненте:
- Електричне компоненте, причвршћивачи, обликоване сировине, обрађене сировине и обликована пластика

Л1 
Активна медицинска средства (неимплантабилна)

Општа активна медицинска средства:
- Средства за стимулацију или инхибицију
- Респираторна средства, средства која обухватају хипербаричне коморе за терапију кисеоником, инхалациона анестезија
- Активна хируршка средства
- Софтвер
- Медицински системи за снабдевање гасом и њихови делови

Л1 

Уређаји за праћење:
- Уређаји за праћење виталних физиолошких параметара

Л1 

Уређаји за терапије зрачења и терапије топлотом:
- Уређаји која користе нејонизујуће зрачење

Л1 
In-vitro дијагностичка медицинска средства (IVD)

In vitro дијагностички инструменти и софтвер

Л1 
Делови или услуге

Услуге одржавања:
- Услуге електричних и механичких поправки

Л1 
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА 31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
ЕА 29 Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА 34 Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске активности и технички савети

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА 31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА 18 Производња машина и уређаја на другом месту непоменута

28

Л1 
Е17 Производња основних метала и стандардних металних производа

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
Е19 Производња електричних и оптичких уређаја

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
Е28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА4 Текстил и текстилни производи

13, 14

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА15 Неметални минерални производи

23 изузев 23.5 и 23.6

Л1 
ЕА16 Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА27 Снабдевање водом

35.3, 36

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78,80, 81, 82

Л1 
ЕА36 Државна управа

84

Л1 
ЕА39 Остале друштвене услуге

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Л1