Преузимање ПДФ-а

JUQS Друштво за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о.

Црногорска 3, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-005
ПИБ:100045305
Акр. број:08-003
Web:http://www.yuqs.org/
Тел:+381 11 2621 239
Факс:+381 11 2621 517

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. фебруар 2008.
Датум последње акр.:31. март 2022.
Датум истицања/укидања акр.:16. децембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Павловић
Функција:Руководилац менаџмента квалитетом
Телефон:+381 11 655-7567; 064/854-2410
Факс:+381 11 262 1517
Е-маил:dragana.pavlovic@yuqs.org

Локације

Л1 - JUQS Друштво за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о.

Историја статуса

31. март 2022. - 16. децембар 2024.Акредитован
17. децембар 2020. - 31. март 2022.Акредитован
18. септембар 2016. - 17. децембар 2020.Акредитован
18. септембар 2012. - 17. септембар 2016.Акредитован
29. фебруар 2008. - 28. фебруар 2012.Акредитован