Преузимање ПДФ-а

ЕВРОЦЕРТ ДОО БЕОГРАД

Балканска 11/2а, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-001
ПИБ:100157255
Акр. број:08-002
Web:http://www.evrocert.rs/
Тел:+38111 3628188, 362 8189
Факс:+38111 362 8190

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:14. август 2009.
Датум последње акр.:21. септембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:20. септембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Ана Томашевић
Функција:Повереник одељења секретаријата
Телефон:+38111 362 8188, 362 8189
Факс:+38111 362 8190
Е-маил:office@evrocert.rs

Локације

Л1 - ЕВРОЦЕРТ ДОО БЕОГРАД

Историја статуса

21. септембар 2022. - 20. септембар 2026.Акредитован
22. јун 2018. - 21. јун 2022.Акредитован
25. март 2014. - 24. март 2018.Акредитован
24. март 2010. - 24. март 2014.Акредитован
14. август 2009. - 8. фебруар 2010.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА14 Производња производа од гуме и производа од пластичних маса

22

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
SRPS ISO 22000:2018 FSMS
D Производња хране за животиње

Л1 
C Производња хране

Л1 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
EA23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
EA28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
EA34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА22 Остала транспортна опрема

29, 30.2, 30.9, 33.17

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА5 Кожа и производи од коже

15

Л1 
ЕА4 Текстил и текстилни производи

13, 14

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА1 Пољопривреда, шумарство и рибарство

01, 02, 03

Л1