Преузимање ПДФ-а

CERTOP CO ДОО за сертификационе услуге Кањижа

Ласла Гала 1, 24420 Кањижа

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-024
ПИБ:104375714
Акр. број:08-018
Web:http://www.certopco.com/
Тел:024/4873-734
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. новембар 2016.
Датум последње акр.:25. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:24. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Марта Бохата
Функција:директор сертификације
Телефон:069-710-953
Факс:
Е-маил:certop@rs.certop.com

Локације

-
Л1 - CERTOP CO doo Кањижа

Историја статуса

25. новембар 2020. - 24. новембар 2024.Акредитован
25. новембар 2016. - 24. новембар 2020.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА 31 Саобраћај, складиштење и везе

49,50,51,52,53,61

 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
Е14 Производња производа од гуме и производа од пластичних маса

22

Л1 
Е16 Производња цемента, креча и гипса. Производња производа од бетона, цемента или гипса

23.5, 23.6

Л1 
Е17 Производња основних метала и стандардних металних производа

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
Е18 Производња машина и уређаја на другом месту непоменута

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
Е19 Производња електричних и оптичких уређаја

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
Е28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
Е29 Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну...

45, 46, 47, 95.2

Л1 
Е30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА3 Производња прехрамбених производа, пића и дувана

10, 11, 12

Л1 
ЕА 31 Саобраћај, складиштење и везе

49,50,51,52,53,61

 
ЕА34 Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске активности и технички савети

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА7 Производња целулозе, папира и производа од папира

17

Л1 
ЕА9 Штампање и услужне активности у вези са штампањем. Репродукција снимљених медија

18

 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА1 Пољопривреда, шумарство и рибарство

01, 02, 03

Л1 
ЕА2 Вађење руде и камена

05, 06, 07, 08, 09

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА12 Хемикалије, хемијски производи и влакна

20

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА15 Неметални минерални производи

23 изузев 23.5 и 23.6

Л1 
ЕА16 Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1