Преузимање ПДФ-а

INTERNATIONAL CERTIFICATION GROUP DOO BEOGRAD

Димитрија Туцовића 124, 11050 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-022
ПИБ:106465128
Акр. број:08-014
Web:http://www.icertgroup.org/
Тел:+381 11 2861183
Факс:+381 11 2861183

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:9. децембар 2015.
Датум последње акр.:9. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:8. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Радоје Ђорда
Функција:Директор
Телефон:+381 11 2861183
Факс:+381 11 2861183
Е-маил:djorda@icertgroup.org

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

9. децембар 2019. - 8. децембар 2023.Акредитован
9. децембар 2015. - 8. децембар 2019.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1