Преузимање ПДФ-а

Друштво за сертификацију и надзор QUALITY CERT SERBIA д.о.о. Београд

Ужичка 41, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-026
ПИБ:107318555
Акр. број:08-020
Web:http://www.qualitycert.rs/
Тел:011 4141120
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. август 2019.
Датум последње акр.:1. август 2019.
Датум истицања/укидања акр.:31. јул 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Игор Јовановски
Функција:Директор
Телефон:063255508
Факс:
Е-маил:office@qualitycert.rs

Локације

Л1 - Локација на којима се обављају послови оцењивања усаглашености

Историја статуса

1. август 2019. - 31. јул 2023.Акредитован