Преузимање ПДФ-а

QUALITY CERT ДОО Београд

Ужичка 41, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-026
ПИБ:107318555
Акр. број:08-020
Web:http://www.qualitycert.rs/
Тел:+381 11 4141120
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. август 2019.
Датум последње акр.:1. август 2019.
Датум истицања/укидања акр.:31. јул 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Игор Јовановски
Функција:Директор
Телефон:+381 63 255508
Факс:
Е-маил:office@qualitycert.rs

Локације

Л2 - локација
Л1 - седиште

Историја статуса

1. август 2019. - 31. јул 2023.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л2 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
EA29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л2