Преузимање ПДФ-а

TMS CEE ДОО Београд

Рудничка 14, 11118 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-017
ПИБ:106312820
Акр. број:08-012
Web:http://www.tms.rs/
Тел:+381 11 2441111
Факс:+381 11 2442255

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:30. јун 2014.
Датум последње акр.:27. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:26. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Александар Коларевић
Функција:Оперативни менаџер
Телефон:+381 11 244 11 11
Факс:+381 11 244 22 55
Е-маил:aleksandar.kolarevic@tms.rs

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

27. децембар 2022. - 26. децембар 2026.Акредитован
28. септембар 2018. - 27. децембар 2022.Акредитован
30. јун 2014. - 29. јун 2018.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ENISO13485:2017 MDMS
Делови или услуге

Услуге одржавања:
- Услуге електричних и механичких поправке, услуге чишћења и одржавање, чишћење и испитивање ESD одеће (одећа са антистатичком заштитом)

Л1 

Услуге дистрибуције:
- Дистрибутери који обезбеђују складиштење и испоруку медицинских уређаја, али нису произвођачи медицинских уређаја

Л1 
Активна медицинска средства (неимплантабилна)

Уређаји за терапије зрачења и терапије топлотом:
- Уређаји која користе јонизујуће зрачење
- Уређаји која користе нејонизујуће зрачење
- Уређаји за хипертермију / хипотермију

Л1 

Општа активна медицинска средства:
- Средства за стимулацију или инхибицију
- Активна средства за рехабилитацију и активне протезе

Л1 
Неактивна медицинска средства

Друга неактивна медицинска средства која нису напред наведена:
- Медицинска средства која су потребна за спољну помоћ болеснику (помагала за ходање, инвалидска колица, ортопедски улошци, тоалетне столице, штаке, штапови за ходање, и сл.)
- Медицинска средства која се користити за имобилизацију и компресију делова тела (цервикалне крагне, појасеви, мидери, грудне протезе, ортозе, медицинске чарапе, адаптери, модуларна колена, и сл.)
- Медицинска средства за помоћ лицима са инвалидитетом (антидекубитни душеци и јастуци)

Л1 

Општа неактивна, неимплантабилна медицинска средства:
- Неактивна ортопедска и средства за рехабилитацију

Л1 
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА36 Државна управа

84

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА27 Снабдевање водом

35.3, 36

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
SRPS ISO 22000:2018 FSMS
C Производња хране

Л1 
F Дистрибуција

Л1 
G Пружање услуга транспорта и складиштења

Л1 
H Услуге

Л1 
SRPS ISO 27001:2014 ISMS
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
EA17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
EA18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
EA19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
EA23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
EA27 Снабдевање водом

35.3, 36

Л1 
EA28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
EA29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
EA3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
EA34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
EA7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
EA9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА36 Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

84

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА36 Државна управа

84

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА27 Снабдевање водом

35.3, 36

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА1 Пољопривреда, шумарство и рибарство

01, 02, 03

Л1