Преузимање ПДФ-а

Институт за стандардизацију Србије

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-025
ПИБ:105801694
Акр. број:08-021
Web:http://www.iss.rs/
Тел:+381 11 3409373
Факс:+381 11 7541257

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. октобар 2019.
Датум последње акр.:12. јануар 2024.
Датум истицања/укидања акр.:11. јануар 2028.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Поповић
Функција:Руководилац сертификационог тела
Телефон:+381 11 3409373
Факс:+381 11 7541257
Е-маил:dragana.popovic@iss.rs

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

12. јануар 2024. - 11. јануар 2028.Акредитован
15. октобар 2019. - 12. јануар 2024.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
EA34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1