Преузимање ПДФ-а

Институт за стандардизацију Србије

Стевана Бракуса 2, 11030 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-025
ПИБ:105801694
Акр. број:08-021
Web:http://www.iss.rs/
Тел:+381 11 3409373
Факс:+381 11 7541257

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. октобар 2019.
Датум последње акр.:15. октобар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:14. октобар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Поповић
Функција:Руководилац сертификационог тела
Телефон:+381 11 3409373
Факс:+381 11 7541257
Е-маил:dragana.popovic@iss.rs

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

15. октобар 2019. - 14. октобар 2023.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА22 Остала транспортна опрема

29, 30.2, 30.9, 33.17

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1