Преузимање ПДФ-а

SIQ Ljubljana

Mašera / Spasićeva 10, 1000 Ljubljana

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-028
ПИБ:104723069
Акр. број:08-022
Web:https://www.siq.si/
Тел:+386 01 4778162
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:6. децембар 2022.
Датум последње акр.:6. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:5. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Janez Lemič
Функција:vođa produkta bezbednosti informacija
Телефон:+386 01 4778148
Факс:
Е-маил:janez.lemic@siq.si

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

6. децембар 2022. - 5. децембар 2026.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 27001:2014 ISMS