Преузимање ПДФ-а

WRG EUROPE DOO BEOGRAD

Косте Абрашевића 27/2, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-011
ПИБ:105851958
Акр. број:08-019
Web:http://www.wrg.rs/
Тел:+381 11 3676505
Факс:+381 11 3676505

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. децембар 2010.
Датум последње акр.:4. октобар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:3. октобар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Марко Панић
Функција:Представник руководства
Телефон:+381 11 3676505
Факс:+381 11 3676505
Е-маил:marko@wrgeuro.com

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

4. октобар 2021. - 3. октобар 2025.Акредитован
7. јул 2017. - 6. јул 2021.Акредитован
20. децембар 2010. - 19. децембар 2014.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА16 Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

Л1 
ЕА15 Неметални минерални производи

23 изузев 23.5 и 23.6

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА2 Вађење руде и камена

05, 06, 07, 08, 09

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА12 Хемикалије, хемијски производи и влакна

20

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
SRPS ISO 22000:2018 FSMS
C Производња хране

Л1 
SRPS ISO 27001:2014 ISMS
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
EA31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
EA34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
EA35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
EA7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА12 Хемикалије, хемијски производи и влакна

20

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА15 Неметални минерални производи

23 изузев 23.5 и 23.6

Л1 
ЕА16 Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА2 Вађење руде и камена

05, 06, 07, 08, 09

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА15 Неметални минерални производи

23 изузев 23.5 и 23.6

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА2 Вађење руде и камена

05, 06, 07, 08, 09

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА12 Хемикалије, хемијски производи и влакна

20

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА16 Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1