Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 21

1. Завод за јавно здравље Врање, Центар за хигијену и хуману екологију

Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-009
ПИБ:100547873
Акр. број:01-025
Web:http://www.zjzvranje.org.rs/
Тел:+381 17 400 270
Факс:+381 17 400 271

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. мај 2002.
Датум последње акр.:2. фебруар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:1. фебруар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:мр Јасмина Цветковић
Функција:Технички руководилац лабораторије
Телефон:+381 17 421 310, локал 201
Факс:+381 17 400 271
Е-маил:ekotoksikologija@zjzvranje.org.rs

2. Градски завод за јавно здравље Београд

Булевар Деспота Стевана 54а, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-064
ПИБ:100044907
Акр. број:01-036
Web:http://www.zdravlje.org.rs/
Тел:+381 11 2078 604
Факс:+381 11 3235 080

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. август 2002.
Датум последње акр.:12. фебруар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:11. фебруар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Др сц. мед. Весна Слепчевић
Функција:Координатор за квалитет здравствене заштите у Заводу
Телефон:+381 11 2078 604
Факс:+381 11 3235 080
Е-маил:vesna.slepcevic@zdravlje.org.rs

3. Завод за јавно здравље Суботица, Центар за хигијену и хуману екологију

Змај Јовина 30, 24000 Суботица

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-058
ПИБ:100959913
Акр. број:01-054
Web:http://www.zjzs.org.rs/
Тел:+381 24 571 192
Факс:+381 24 571 333

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:27. децембар 2002.
Датум последње акр.:12. фебруар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:11. фебруар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Петровић
Функција:Сарадник за управљање квалитетом
Телефон:+381 24 571 192
Факс:+381 69 111 5890
Е-маил:koordinator@zjzs.org.rs

4. Завод за јавно здравље Чачак , Центар за хигијену и хуману екологију

Веселина Миликића 7, 32000 Чачак

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-099
ПИБ:101120720
Акр. број:01-118
Web:http://www.zdravljecacak.org/
Тел:+381 32 310 345
Факс:+381 32 225 019

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. август 2005.
Датум последње акр.:18. новембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:19. новембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:др Милка Левајац
Функција:Начелник центра за хигијену и хуману екологију
Телефон:+381 32 310 345
Факс:+381 32 225 019
Е-маил:higijena@zdravljecacak.org

5. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

др Емила Гаврила бр.15, 23000 Зрењанин

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-041
ПИБ:100655222
Акр. број:01-119
Web:http://www.zastitazdravlja.rs/
Тел:+381 23 566 345
Факс:+381 23 560 156

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. октобар 2005.
Датум последње акр.:5. новембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Љиљана Лукић
Функција:Руководилац за квалитета
Телефон:+381 23 566 345 локал 115 моб 0628012134
Факс:+381 23 560 156
Е-маил:office3@zastitazdravlja.rs

6. Завод за јавно здравље Крушевац, Центар за хигијену и хуману екологију

Војводе Путника 2, 37000 Крушевац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-179
ПИБ:100480972
Акр. број:01-123
Web:http://www.zavodks.rs/
Тел:+381 37 427 241
Факс:+381 37 422 951

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. новембар 2005.
Датум последње акр.:3. фебруар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:2. фебруар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Ненад Костић
Функција:Координатор за квалитет
Телефон:+381 37 427 241
Факс:+381 37 422 951
Е-маил:nenadkostic.krusevac@gmail.com

7. Завод за јавно здравље Пирот, Центар за хигијену и хуману екологију

Кеј бб, 18300 Пирот

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-091
ПИБ:100187831
Акр. број:01-137
Web:http://www.zzjzpirot.org.rs/
Тел:+381 10 343 994; +381 10 311 779
Факс:+381 10 343 994

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. новембар 2005.
Датум последње акр.:25. фебруар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:24. фебруар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Мирослав Мијалковић
Функција:Координатор за обезбеђење квалитета
Телефон:+381 10 323 155
Факс:+381 10 333 994
Е-маил:ekologija@zzjzpirot.org.rs

8. Завод за јавно здравље „Поморавље“ Центар за хигијену и хуману екологију

Миодрага Новаковића 78 , 35230 Ћуприја

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-100
ПИБ:101527126
Акр. број:01-145
Web:http://www.zzjzcuprija.com/
Тел:+381 35 8470 036
Факс:+381 35 8470 559

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:26. децембар 2005.
Датум последње акр.:19. април 2023.
Датум истицања/укидања акр.:18. април 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Бранкица Мирковић
Функција:Помоћник директора за квалитет
Телефон:+381 35 8470 036
Факс:+381 35 8470 559
Е-маил:kvalitet@zzjzcuprija.com

9. Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-186
ПИБ:100791703
Акр. број:01-151
Web:http://www.zdravlje-sm.org.rs/
Тел:+381 22 610 511
Факс:+381 22 636 509

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2006.
Датум последње акр.:17. октобар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:10. јун 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Јадранка Костић
Функција:Помоћник директора за квалитет
Телефон:+381 22 610 511
Факс:+381 22 610 511
Е-маил:jadranka.kostic@zdravlje-sm.org.rs

10. Завод за јавно здравље Пожаревац

Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-226
ПИБ:101524176
Акр. број:01-162
Web:http://www.zzjzpo.rs/
Тел:+381 12 222 568
Факс:+381 12 220 913

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2006.
Датум последње акр.:9. септембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:8. септембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Дипл. инг. Александар Младеновић
Функција:Помоћник директора за квалитет
Телефон:+381 12 222 682
Факс:+381 12 220 913
Е-маил:aleksandar.mladenovic@zzjzpo.rs

11. Завод за јавно здравље Краљево

Слободана Пенезића 16, 36000 Краљево

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-235
ПИБ:100240226
Акр. број:01-184
Web:http://www.zjzkv.org.rs/
Тел:+381 36 392 336
Факс:+381 36 392 336

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:21. мај 2007.
Датум последње акр.:17. август 2023.
Датум истицања/укидања акр.:16. август 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Владимир Савић
Функција:Помоћник директора за квалитет
Телефон:+381 36 392 336
Факс:+381 36 392 336
Е-маил:vladimir.savic@zjzkv.org.rs

12. Завод за јавно здравље Шабац

Јована Цвијића бр.1, 15000 Шабац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-236
ПИБ:100082545
Акр. број:01-192
Web:http://www.zjz.org.rs/
Тел:+381 15 343 610
Факс:+381 15 343 610

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. јун 2007.
Датум последње акр.:14. јун 2023.
Датум истицања/укидања акр.:13. јун 2027.

Контакт особа

Име и презиме:мр Бошко Ђоковић
Функција:Помоћник директора за квалитет
Телефон:+381 15 300 550 локал 123
Факс:+381 15 343 610
Е-маил:kabinet@zjz.org.rs

13. Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар

Сремска 13, 19000 Зајечар

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-252
ПИБ:101327330
Акр. број:01-205
Web:http://www.zavodzajecar.rs/
Тел:+ 381 19 422 477
Факс:+ 381 19 442 236

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:30. новембар 2007.
Датум последње акр.:19. јул 2022.
Датум истицања/укидања акр.:30. новембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Миона Величковић
Функција:Начелник Центра за хигијену и хуману екологију
Телефон:+ 381 19 422 477; + 381 19 422 543
Факс:+ 381 19 442 236
Е-маил:timok@zavodzajecar.rs

14. Завод за јавно здравље Ужице, Центар за хигијену и хуману екологију

Др Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-084
ПИБ:101780900
Акр. број:01-227
Web:http://www.zavodue.org.rs/
Тел:+381 31 563 150
Факс:+381 31 563 147

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. март 2008.
Датум последње акр.:1. април 2020.
Датум истицања/укидања акр.:31. март 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Власто Стеванетић
Функција:Представник руководства за квалитет
Телефон:+381 31 563 150
Факс:+381 31 563 147
Е-маил:vlasto.stevanetic@zavodue.org.rs

15. Завод за јавно здравље Панчево

Пастерова 2, 26000 Панчево

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-305
ПИБ:102002701
Акр. број:01-229
Web:http://www.zjzpa.org.rs/
Тел:+381 13 322 965
Факс:+381 13 322 965

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. март 2008.
Датум последње акр.:28. април 2023.
Датум истицања/укидања акр.:31. март 2024.

Контакт особа

Име и презиме: мр Мирјана Остојин
Функција:Помоћник директора за квалитет
Телефон:+381 13 322 965
Факс:+381 13 322 965
Е-маил:kvalitet@zjzpa.org.rs

16. Завод за јавно здравље Ваљево

Владике Николаја 5, 14000 Ваљево

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-272
ПИБ:101899368
Акр. број:01-235
Web:https://www.zzjzvaljevo.org.rs/
Тел:+381 14 237 056
Факс:+381 14 237 056

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јун 2008.
Датум последње акр.:3. децембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:2. децембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Биљана Младеновић
Функција:Руководилац за квалитет
Телефон:+381 14 244 524
Факс:+381 14 237 056
Е-маил:kvalitetr@zzjzvaljevo.org.rs

17. Завод за јавно здравље Лесковац, Центар за хигијену и хуману екологију

Максима Ковачевића 11, 16000 Лесковац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-313
ПИБ:100545358
Акр. број:01-260
Web:http://www.zzjzle.org.rs/
Тел:+381 16 245 219
Факс:+381 16 244 910

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. децембар 2008.
Датум последње акр.:1. мај 2021.
Датум истицања/укидања акр.:30. април 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Маријана Богдановић
Функција:Руководилац за управљање системом квалитета
Телефон:+381 16 245 219
Факс:+381 16 244 910
Е-маил:marijana.bogdanovic@zzjzle.org.rs

18. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

Краља Петра I бр. 70, 23300 Кикинда

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-311
ПИБ:100579705
Акр. број:01-271
Web:http://www.zavodki.org.rs/
Тел:+381 230 434 788 локал 111
Факс:+381 230 434 581

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. март 2009.
Датум последње акр.:12. јун 2021.
Датум истицања/укидања акр.:11. јун 2025.

Контакт особа

Име и презиме:мр Наташа Ђукић
Функција:Представник руководства за квалитет
Телефон:+381 230 434 788
Факс:+381 230 434 581
Е-маил:natasa.djukic@zavodki.org.rs

19. Завод за јавно здравље Сомбор

Војвођанска 47, 25000 Сомбор

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-406
ПИБ:101842968
Акр. број:01-349
Web:http://www.zzjzsombor.org/
Тел:025/430-100
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. октобар 2011.
Датум последње акр.:3. октобар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:2. јануар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Снежана Бајчета
Функција:Службеник за управљање квалитетом
Телефон:062/325-541
Факс:025/412-888, office@zzjzsombor.org
Е-маил:zdravstvenaradionica@zzjzsombor.org

Напомена

Одлуком бр.718/2023 од 02.10.2023. продужава се акредитација тела за оцењивање усаглашености ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР, Сомбор, Војвођанска, акредитациони број 01-349, у додељеном обиму акредитације, сходно Правилима акредитације, тачка 6.2 АТС ПА01. Продужење важи од 03.10.2023. па најдуже три месеца од дана истека Сертификата, односно најдуже до 02.01.2024. године.

20. Завод за јавно здравље Суботица, Центар за микробиологију

Змај Јовина 30 , 24000 Суботица

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Основни подаци

Број пр.:2-08-013
ПИБ:100959913
Акр. број:03-012
Web:http://www.zjzs.org.rs/
Тел:024 571 333
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. фебруар 2016.
Датум последње акр.:11. фебруар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:10. фебруар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Петровић
Функција:Сарадник за управљање квалитетом
Телефон:024 571 333, 069/111-5890
Факс:024 571 333
Е-маил:koordinator@zjzs.org.rs

21. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР, Центар за микробиологију, Одељење клиничке микробиологије

Војвођанска 47, 25000 Сомбор

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Основни подаци

Број пр.:2-08-017
ПИБ:101842968
Акр. број:03-016
Web:https://www.zzjzsombor.org/
Тел:025 412 888
Факс:025 412 888

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. децембар 2019.
Датум последње акр.:11. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:10. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Снежана Бајчета
Функција:службеник за управљање квалитетом (СУК)
Телефон:062/325-541
Факс:025/412-888, office@zzjzsombor.org
Е-маил:zdravstvenaradionica@zzjzsombor.org