Преузимање ПДФ-а

Завод за јавно здравље Лесковац, Центар за хигијену и хуману екологију

Максима Ковачевића 11, 16000 Лесковац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-313
ПИБ:100545358
Акр. број:01-260
Web:http://www.zzjzle.org.rs/
Тел:+381 16 245 219
Факс:+381 16 244 910

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. децембар 2008.
Датум последње акр.:1. мај 2021.
Датум истицања/укидања акр.:30. април 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Маријана Богдановић
Функција:Руководилац за управљање системом квалитета
Телефон:+381 16 245 219
Факс:+381 16 244 910
Е-маил:marijana.bogdanovic@zzjzle.org.rs

Локације

Т1 - Терен
Л2 - Лабораторија, Одељење санитарне микробиологије
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

1. мај 2021. - 30. април 2025.Акредитован
31. јануар 2017. - 30. април 2021.Акредитован
31. јануар 2013. - 30. јануар 2017.Акредитован
25. децембар 2008. - 25. децембар 2012.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник^8)
Метода II -3

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Вода за пиће

Изоловање и идентификација Proteus врста

/

Правилник^10), метода III.5
Приручник11) део 2а1, Метода 4.1

Л1 
Вода Вода за пиће Флаширане воде Минералне воде Површинске воде Отпадне воде

Квалитет воде – детекција и број цревних стрептокока –
Део 2

/

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Л1 
Вода Вода за пиће

Доказивање колиформних бактерија фекалног порекла

/

Правилник^10), метода III.2
Приручник11) део 2а1, Метода 2.2

Л1 

Доказивање укупних колиформних бактерија

/

Правилник^10), метода III.1
Приручник11) део 2а1, Метода 2.1

Л1 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa
Приручник11) део 2а1, Метода 6.1

/

Правилник^10), метода III.7

Л1 
Водa - Вода за пиће

Квалитет воде — Одређивање
броја Escherichia coli и
колиформних бактерија — Део 1:
Метода мембранске филтрације за
воде са ниским бактеријским
позадинским растом

/

SRPS EN ISO 9308-1:2017

Л1 
Вода Вода за пиће

Укупан број мезофилних бактерија у 1 ml на 37оС

/

Правилник^10), метода III.3
Приручник11) део 2а1, Метода 1.1

Л1 
Вода Површинске воде Отпадне воде

Одређивање укупног броја (MPN) колиформних бактерија

/

Приручник 15)
страна 103

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна храна

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 1

/

SRPS ISO 21527-1: 2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus

/

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1

/

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1

/

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2

/

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Enterobacteriaceae - Део 2

/

SRPS EN ISO 21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.- Део 1: Метода откривања

/

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 2

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

/

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Хоризонтална метода за
откривање Cronobacter spp.

/

SRPS EN ISO 22964:2017

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина који долазе у контакт са храном и опремом

Хоризонтална метода за откривање Enterobacteriaceae -Дeo 2

SRPS EN ISO
21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - део 1

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја суве материје у:
- млеку и ферментисаном млеку
- сиру

(1,0-12,0)%
(0,5-60,0)%

Правилник^2)
- метода I.4
- метода III.1

Л1 
Храна Жито, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја воде у:
- житу и млинским производима
- пекарским производима
- тестенинама
- брзо смрзнутим тестима

(0,1-15,0)%
(0,1-40,0)%
(0,1-10,0)%
(0,1- 40,0)%

Правилник^1)
- метода I.8
- метода II.1
- метода III.5
- метода IV.2

Л1 
Храна Ароме Адитиви Ензимски препарати Помоћна средства у прехрамбеној индустрији

Одређивање садржаја олова, кадмијума, цинка, бакра,
гвожђа, мангана

Pb (0,5-10,00)mg/kg
Cd (0,1-4,0)mg/kg
Cu (0,1-5,00)mg/kg
Mn (0,1-10,0)mg/kg
Zn (0,05-5,0)mg/kg
Fe (0,10-10,0)mg/kg

ЗЛ-039

Л1 
Храна Mлеко и производи од млека, Месо и производи од меса, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Жито и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Мед и производи од меда, Какао производи, Бомбонски производи, Кекс и производи слични кексу, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Зачини и мешавине зачина, Супе, чорбе, сосови и додаци јелима, Млевена зачинска паприка, Сирова кафа и производи од кафе Уља и масти биљног и животињског порекла, Кухињска со

Jедноставни описни тест -
Оцењивање укуса

ЗЛ-147

Л1 
Mлеко и производи од млека, Месо и производи од меса, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Жито и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Мед и производи од меда, Какао производи, Бомбонски производи, Кекс и производи слични кексу, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Зачини и мешавине зачина, Супе, чорбе, сосови и додаци јелима, Млевена зачинска паприка, Сирова кафа и производи од кафе Уља и масти биљног и животињског порекла, Кухињска со

Jедноставни описни тест -
Оцењивање мириса

ЗЛ-147

Л1 
Храна Mлеко и производи од млека, Месо и производи од меса, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Жито и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Мед и производи од меда, Какао производи, Бомбонски производи, Кекс и производи слични кексу, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Зачини и мешавине зачина, Супе, чорбе, сосови и додаци јелима, Млевена зачинска паприка, Сирова кафа и производи од кафе Уља и масти биљног и животињског порекла, Кухињска со

Jедноставни описни тест -
Оцењивање изгледа / боје

ЗЛ-147

Л1 

Jедноставни описни тест -
Оцењивање текстуре

ЗЛ-147

Л1 
Храна Какао производи,чоколада, производи слични чоколади, крем производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја пепела

мин. 0,001%

Правилник^3)
метода II-5-А

Л1 

Одређивање садржаја воде

мин. 0,001%

Правилник^3)
метода II.1

Л1 
Храна Чај

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у киселини

(0,05-5)%

SRPS ISO
1577:1995

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела

(0,05-20)%

SRPS ISO
1575:1995

Л1 

Одређивање губитка масе на 103оС

(0,05-20)%

SRPS ISO
1573:1995

Л1 
Храна Производи од кафе, сурогати кафе

Одређивање губитка масе на 105оС

(0,05-10)%

ЗЛ-171

Л1 

Одређивање садржаја материја растворљивих у води (екстрактивних материја)

(1-30)%

ЗЛ-016

Л1 

Одређивање садржаја воде

(0,05-10)%

ЗЛ-008

Л1 

Одређивање садржаја пепела

(0,05-10)%

ЗЛ-018

Л1 
Храна Алкохолна пића

Одређивање садржаја естара

мин. 10 mg/dm3

Правилник^5)
метода 4

Л1 

Одређивање садржаја метанола

(0,8-12)g/dm3

Правилник^5)
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја алкохола

(1-60)%

Правилник^5)
метода 1

Л1 
Храна Производи од воћа и поврћа, печурке и производи од печурака

Одређивање садржаја етарског екстракта у млевеној зачинској паприци

мин. 0,11%

SRPS EN ISO 7540:2020
SRPS ISO 1108:1997

Л1 

Одређивање садржаја песка у млевеној зачинској паприци

мин. 0,1%

SRPS EN ISO 7540:2020
SRPS ISO 930:2000

Л1 

Одређивање садржаја пепела у млевеној зачинској паприци

мин. 0,1%

SRPS EN ISO 7540:2020
SRPS ISO 928:2001

Л1 

Одређивање садржаја влаге у млевеној зачинској паприци

мин. 0,05%

SRPS EN ISO 7540:2020

Л1 

Одређивање пепела нераствореног у HCl

мин. 0,001%

Правилник^4)
метода 5

Л1 

Одређивање укупне киселости

/

Правилник^4)
метода 18-Б

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

(0,01-5)%

Правилник^4)
метода 10

Л1 

Одређивање pH вредности

(0,0 -14,0)

Правилник^4)
метода 6

Л1 
Храна Воћни сок, воћни нектар, производи од воћа и поврћа, печурке и производи од печурака

Одређивање садржаја воде

мин. 0,001%

Правилник^4)
метода 2

Л1 
Храна Сокови од воћа и поврћа

Одређивање pH вредности

(1,0-9,0)

SRPS EN
1132:2005

Л1 
Храна Пекарски квасац

Одређивање садржаја воде

мин. 0,01%

SRPS Е.М8.022: 1987

Л1 
Храна Супе, сосови, додаци јелима

Одређивање садржаја натријум-глутамината

(1-30)%

SRPS E.Z8.018: 1994

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

(1-70)%

SRPS E.Z8.012: 1994

Л1 

Одређивање садржаја влаге

мин. 0,006%

SRPS E.Z8.011: 1993

Л1 
Храна Кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја шећера

(10,0-60,0)mg

Правилник^3)
метода II.12

Л1 
Храна Кухињска со

Одређивање садржаја влаге

мин. 0,003%

ЗЛ-119

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин. 0,004%

ЗЛ-009

Л1 

Одређивање садржаја јода

(2-25,0)mg/kg

SRPS E.Z8.002: 2001

Л1 
Храна Јестива биљна уља

Одређивање пероксидног броја

(0-45,0)mmol/kg

SRPS ISO
3960:2017

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја

(0,02-0,2)%

SRPS ISO
662:2017

Л1 

Одређивање сапонификационог броја

(160-250)
mgKOH/g

SRPS EN ISO 3657:2020

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја воде у:
- млеку у праху
- сиру

(0,1-7,0)%
(20,0-60,0)%

Правилник^2)
- метода IV.1
- метода VI.1

Л1 

Одређивање степена киселости у:
- млеку
- сиру

> 1,1 oSH
> 1,1 oSH

Правилник^2)
- метода I.2
- метода VI.3

Л1 
Храна Жито, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја масти у:
- житу и млинским производима
- пекарским производима
- брзо смрзнутим тестима

(0,08-2,0)%
(0,08-2,0)%
(0,5-25,0)%

Правилник^1)
- метода I.15
- метода II.4
- метода IV.4

Л1 

Одређивање киселинског степена
- жита и млинских производа
- средине хлеба
- тестенина

(0,1-5,0)ºSH

Правилник^1)
- метода I.16
- метода II.2
- метода III.6

Л1 

Одређивање садржаја пепела (песка) нерастворљивог у хлороводоничној киселини у житу и млинским производима

(0,006-0,015)%

Правилник^1)
метода I.11

Л1 

Одређивање садржаја пепела у:
- житу и млинским производима
- пекарским производима

(0,1-1,0)%

Правилник^1)
- метода I.10
- метода II.7

Л1 
Храна Печурке и производи од печурки, Сушене печурке , Свеже воће и поврће, Сушено воће и поврће, Производи од воћа и поврћа у другој врсти амбалаже, Зачини и мешавине зачина, Пекарски квасац, Бомбонски производи, Брашно и остали производи од цереалија, Жита,млински и пекарски производи од жита, Производи од гљива у амбалажи друге врсте, Производи од гљива у лименој амбалажи , Мак, Пиринач, Производи од воћа и поврћа у лименој амбалажи, Сок од воћа, концетрисани воћни сок, Воћни сируп, Кухињска со, Троструки концетрат парадајза, Дијететски производи, Кафа и производи од кафе, Чајеви, Прашак за пудинг и прашак за пециво, Супе, сосови и додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја олова, кадмијума, цинка, бакра, гвожђа (припрема узорака: микроталасна дигестија)

Pb (0,05-2,00)mg/kg
Cd (0,05-0,50)mg/kg
Cu (0,10-2,00)mg/kg
Zn (0,25-5,00)mg/kg
Fe (0,25-5,00)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада, производи слични чоколади, крем производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање масти по
Сокслету
(Soxhlet) (гравиметрија)

За кекс и
производе
сродне кексу
(0,1÷20,0)%
За какао
производе,
чоколаду,
производе
сличне чоколади,
крем производе
(0,5÷30)%

Правилник^3)
метода II.9

Л1 
Храна Воће и поврће намењено за људску исхрану у свежем стању

Одређивање класе квалитета воћа

/

Правилник^7)

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја млечне масти у:
- млеку
- млеку у праху
- сиру
(бутирометрија)

(0,1-7,0)%
(0,1-7,0)%
(0,1-40,0)%

Правилник^2)
- метода I.3
- метода IV.2
- метода VI.2

Л1 
Храна Свеже и смрзнуто воће и поврће

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (Alfa – HCH, Beta-HCH, Gama-HCH, Delta – HCH, Heptahlor, Aldrin, Heptahlor-endo-epoksid, Alfa – endosulfan, Dialdrin, 4,4'-DDE, Endrin, Beta-endosulfan, 4,4'-DDD, Endrin-aldehid, Endosulfan-sulfat, , 4,4'-DDT, Endrin-keton, Metoksihlor) (чврсто-течна екстракција QuEChERS, kapilarna gasna hromatografija sa ECD детектором)

(0,01-1,00) mg/kg

ЗЛ-153

Л1 

Одређивање садржаја органофосфорних пестицида (Demeton O, Demeton S, Diazinon, Disulfoton, Paration-metil, Malation, Paration – etil, Etion, Azinfos-metil ) (чврсто-течна екстракција QuEChERS, kapilarna gasna hromatografija sa FTD детектором)

(0,01-1,00) mg/kg

ЗЛ-154

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање pH вредности

0,0-14,0

Правилник^8)
метода А

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање мутноће воде

(0,02-1000)NTU

ISO 7027:1999
SRPS EN ISO 7027:2009

Л1 
Ваздух Амбијентални ваздух

Одређивање чађи у амбијенталном ваздуху

(2-500)µg/m3

ЗЛ-080

Л1 

Одређивање азот-диоксида у амбијенталном ваздуху

(3-450)µgNО2/m3

ЗЛ-062

Л1 

Одређивање масене концентрације сумпордиоксида у амбијенталном ваздуху

(5-500)µgЅО2/m3

ЗЛ-089

Л1 

Одређивање садржаја олова, кадмијума, цинка у таложним материјама

Pb (0,01-2,0)mg/dm3
Cd (0,05-2,0)mg/dm3
Zn (0,01-1,0)mg/dm3

ЗЛ-059

Л1 
Вода Отпадна вода

Одређивање садржаја суспендованих материја у индустријским и отпадним водама

мин. 1 mg

SRPS H.Z1.160: 1987

Л1 
Вода Отпадна вода

Одређивање садржаја нитрата

(0,2-2,00)mgN/dm3

ЗЛ-129

Л1 
Вода Отпадна вода

Одређивање садржаја амонијака помоћу Неслеровог реагенса

(0,04-5,00) mg N/dm3

SRPS H.Z1.184: 1974

Л1 
Вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање фосфора - Спектрофотометријска метода са амонијум-молибдатом

(0,005-0,80) mg P/dm3

SRPS ISO 6878:2008
т.3 и т.7

Л1 
Вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање биохемијске
потрошње кисеоника после n дана (БПКn) – Метода разблаживања и засејавања додавањем алилтиоурее

(3-6000)mg/dm3

SRPS EN ISO
5815-1:2020

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (ХПК)

(30-700)mg/dm3

SRPS ISO 6060:1994

Л1 
Вода Површинска вода

Oдређивање процента сатурације кисеоником

<5%

Правилник^9),
метода III-8

Л1 
Вода Подземна вода Површинска вода

Одређивање садржаја раствореног кисеоника – јодометријска метода

(0,2-20)mg/dm3

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2009/1:2011

Л1 

Одређивање биохемијске
потрошње кисеоника после n дана (БПКn) – Метода за неразблажене узорке

(0,5-6)mg/dm3

SRPS EN
1899-2:2009

Л1 
Вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће

Одређивање укупних растворених материја на 180оС

(10-20 000)mg/dm3

SMWW^12),
2540 С

Л1 
Вода Вода за пиће Базенска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја слободног хлора - ДПД метода

(0,02-2,00)mg/dm3

HACH method 8021

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода

Одређивање перманганатног индекса

(0,5-10) mg О2/dm3

SRPS EN ISO 8467:2007

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода Подземна вода Површинска вода

Одређивање садржаја нитрата

(0,01-1,00)
mgN/dm3

SMWW^12),
4500-NO3-B

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја
натријума и калијума

Na: мин. 0,02 mg/dm3
K: мин. 0,1 mg/dm3

SMWW^12) ,
3500 – Na B
3500 – K B

Л1 

Одређивање сталне тврдоће

мин. 0,1 oDH

Правилник^9), метода III-16

Л1 

Одређивање укупне тврдоће

мин. 1 mg CaCO3/dm3

US EPA^13),
130.2:1982

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја
магнезијума (рачунски:
разлика укупне тврдоће и
калцијума)

(2-100)mg/dm3

ЗЛ-148

Л1 

Одређивање садржаја калцијума - ЕДТА - титриметријска метода

(0,05-2,5)mmol/dm3
(2-100) mg/dm3

SRPS ISO 6058:2000

Л1 

Одређивање анјонских тензида као метилен-плаво активних супстанци

(0,025-2,0)mg/dm3

SMWW^12),
5540 C

Л1 

Одређивање садржаја алуминијума са ериохромцијанином R

(0,007-0,3)mg/dm3

SMWW^12),
3500-Al B

Л1 

Одређивање садржаја гвожђа са 1,10 фенантролином

(0,01-5,0)mg/dm3

SRPS ISO
6332:2003

Л1 

Одређивање садржаја мангана

(0,02-0,40)mg/dm3

ЗЛ-170

Л1 

Одређивање сулфата

(1-400)mgSO42-/dm3

US EPA^13),
375.4:1978

Л1 

Одређивање садржаја хлорида - метода по Мору (Mohr)

(5-400)mg/dm3

SRPS ISO 9297:1997
SRPS ISO 9297/1:2007 измена 1

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(0,01-1,00)mgNО2-N/dm3

US EPA^13),
354.1:1975

Л1 

Одређивање садржаја амонијака помоћу Неслеровог реагенса

(0,04-5,00) mg N/dm3

Приручник^11)
метода P-V-2/B

Л1 

Одређивање укупне суве материје на 103-105оС

(10-20 000)mg/dm3

US EPA^13),
160.3:1975

Л1 

Одређивање pH вредности

(0-14)pH јединица

US EPA^13),
150.1:1982

Л1 

Одређивање електропроводљивости

(0,5-25000)µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1 

Мерење температуре

(0-40)°С

SRPS H.Z1.106: 1970

Л1 
Водa Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Базенска вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање pH вредности

(0,0 - 14,0)

ЗЛ-152

Т1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја бакра, гвожђа, олова, мангана, хрома, цинка и кадмијума у води

Pb (0,05÷0,5) mg/dm3
Cd (0,01÷0,1) mg/dm3
Cu (0,05÷1,0) mg/dm3
Fe (0,1÷1,0) mg/dm3
Mn (0,05÷0,5) mg/dм3
Cr (0,05÷0,5) mg/dm3
Zn (0,05÷1,0) mg/dm3

ЗЛ-161

Л1 
Водa Вода за пиће Природна изворска вода Базенска вода

Одређивање садржаја трихалометана (бромдихлорметан, бромоформ, дибромохлорметан, хлороформ)

бромдихлорметан
(1-100) μg/dm3
бромоформ
(1-100) μg/dm3
дибромохлорметан
(1-100) μg/dm3
хлороформ
(1-100) μg/dm3

Приручник11) метода P-V-46/А

Л1 
Водa Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја раствореног кисеоника јонселективном електродом

(0,2-20) mg/dm3

ЗЛ-156

Т1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Мерење температуре ваздуха - теренска метода *

(-20-50)°С

ЗЛ-151

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода

Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода

Узимање узорака отпадних вода за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-10:2007 изузев тачке 4.2.2
SRPS ЕN ISO 5667-1:2008
SRPS ЕN ISO 5667-3:2018

Л1 

Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода

Узимање узорака река и потока за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-6:1997
SRPS ЕN ISO 5667-1:2008
SRPS ЕN ISO 5667-3:2018

Л1 

Вода за пиће Површинска вода Отпадна вода

Узимање узорака воде за пиће из постројења за обраду воде и из система за дистрибуцију за физичко-хемијска испитивања

SRPS ЕN ISO
5667-5:2008
SRPS ЕN ISO
5667-1:2008
SRPS ЕN ISO
5667-3:2018

Л1 

Вода за пиће
Површинска вода
Отпадна вода

Квалитет воде – Узимање узорака за микробиолошко испитивање

SRPS EN ISO 19458:2009

Л1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи
Узорци са површина који долазе у контакт са храном и опремом

Хоризонталне методе за технике узимања узорака брисева предмета, површина и руку који долазе у контакт са храном

SRPS EN ISO 18593:2018

Л1