Преузимање ПДФ-а

Завод за јавно здравље Лесковац, Центар за хигијену и хуману екологију

Максима Ковачевића 11, 16000 Лесковац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-313
ПИБ:100545358
Акр. број:01-260
Web:http://www.zzjzle.org.rs/
Тел:+381 16 245 219
Факс:+381 16 244 910

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. децембар 2008.
Датум последње акр.:31. јануар 2017.
Датум истицања/укидања акр.:30. јануар 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Маријана Богдановић
Функција:Руководилац за управљање системом квалитета
Телефон:+381 16 245 219
Факс:+381 16 244 910
Е-маил:marijana.bogdanovic@zzjzle.org.rs

Локације

Л1 - Лабораторија
Л2 - Лабораторија, Одељење санитарне микробиологије
Т1 - Терен

Историја статуса

31. јануар 2017. - 30. јануар 2021.Акредитован
31. јануар 2013. - 30. јануар 2017.Акредитован
25. децембар 2008. - 25. децембар 2012.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник^8)
Метода II -3

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Вода за пиће Флаширане воде Минералне воде Површинске воде Отпадне воде

Квалитет воде – Откривање и одређивање броја Еscherichia coli и колиформних бактерија –Део 1

/

SRPS EN ISO 9308-1:2010

Л1 

Квалитет воде – детекција и број цревних стрептокока –
Део 2

/

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Л1 
Вода Вода за пиће

Изоловање и идентификација Proteus врста

/

Правилник^10), метода III.5

Л1 

Доказивање укупних колиформних бактерија

/

Правилник^10), метода III.1

Л1 

Доказивање колиформних бактерија фекалног порекла

/

Правилник^10), метода III.2

Л1 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

/

Правилник^10), метода III.7

Л1 

Изоловање и идентификација сулфиторедукујућих клостридија

/

Правилник^10), метода III.6

Л1 

Укупан број мезофилних бактерија у 1 ml на 37оС

/

Правилник^10), метода III.3

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Воће и поврће са високим садржајем воде, Воће и поврће са високим садржајем киселина, Суво воће, коштуничаво воће, Биљно уље, Жита и млински производи, Фини пекарски производи

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 2

ISO 21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1:

/

SRPS EN ISO 11290-1:2010

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus

/

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 1

/

ISO 21527-1: 2011

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Enterobacteriaceae - Део 2

/

SRPS ISO 21528-2:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2

/

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1

/

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1

/

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

/

SRPS EN ISO 6579:2008

Л1 

Млеко и производи од млека - Откривање Enterobacter sakazakii

/

SRPS ISO/TS 22964:2009

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина који долазе у контакт са храном и опремом

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - део 1

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Enterobacteriaceae -Дeo 2

SRPS ISO
21528-2:2009

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579:2008

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Алкохолна пића

Одређивање садржаја метанола

(0,8-12)g/dm3

Правилник^5)
метода 5

Л1 
Храна Mлеко и производи од млека, Месо и производи од меса, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Жито и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Мед и производи од меда, Какао производи, Бомбонски производи, Кекс и производи слични кексу, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Зачини и мешавине зачина, Супе, чорбе, сосови и додаци јелима, Млевена зачинска паприка, Сирова кафа и производи од кафе Уља и масти биљног и животињског порекла, Кухињска со

Jедноставни описни тест -
Оцењивање текстуре

ЗЛ-147

Л1 

Jедноставни описни тест -
Оцењивање изгледа / боје

ЗЛ-147

Л1 
Mлеко и производи од млека, Месо и производи од меса, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Жито и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Мед и производи од меда, Какао производи, Бомбонски производи, Кекс и производи слични кексу, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Зачини и мешавине зачина, Супе, чорбе, сосови и додаци јелима, Млевена зачинска паприка, Сирова кафа и производи од кафе Уља и масти биљног и животињског порекла, Кухињска со

Jедноставни описни тест -
Оцењивање мириса

ЗЛ-147

Л1 
Храна Mлеко и производи од млека, Месо и производи од меса, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Жито и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Мед и производи од меда, Какао производи, Бомбонски производи, Кекс и производи слични кексу, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Зачини и мешавине зачина, Супе, чорбе, сосови и додаци јелима, Млевена зачинска паприка, Сирова кафа и производи од кафе Уља и масти биљног и животињског порекла, Кухињска со

Jедноставни описни тест -
Оцењивање укуса

ЗЛ-147

Л1 
Храна Ароме Адитиви Ензимски препарати Помоћна средства у прехрамбеној индустрији

Одређивање садржаја олова, кадмијума, цинка, бакра,
гвожђа, мангана

Pb (0,5-10,00)mg/kg
Cd (0,1-4,0)mg/kg
Cu (0,1-5,00)mg/kg
Mn (0,1-10,0)mg/kg
Zn (0,05-5,0)mg/kg
Fe (0,10-10,0)mg/kg

ЗЛ-039

Л1 

Одређивање садржаја арсена и живе

As (0,5-5,0)mg/kg
Hg (1,0-10,0)mg/kg

ЗЛ-037

Л1 
Храна Жито, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја воде у:
- житу и млинским производима
- пекарским производима
- тестенинама
- брзо смрзнутим тестима

(0,1-15,0)%
(0,1-40,0)%
(0,1-10,0)%
(0,1- 40,0)%

Правилник^1)
- метода I.8
- метода II.1
- метода III.5
- метода IV.2

Л1 

Одређивање садржаја пепела у:
- житу и млинским производима
- пекарским производима

(0,1-1,0)%

Правилник^1)
- метода I.10
- метода II.7

Л1 

Одређивање садржаја пепела (песка) нерастворљивог у хлороводоничној киселини у житу и млинским производима

(0,006-0,015)%

Правилник^1)
метода I.11

Л1 

Одређивање киселинског степена
- жита и млинских производа
- средине хлеба
- тестенина

(0,1-5,0)ºSH

Правилник^1)
- метода I.16
- метода II.2
- метода III.6

Л1 

Одређивање садржаја масти у:
- житу и млинским производима
- пекарским производима
- брзо смрзнутим тестима

(0,08-2,0)%
(0,08-2,0)%
(0,5-25,0)%

Правилник^1)
- метода I.15
- метода II.4
- метода IV.4

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја суве материје у:
- млеку и ферментисаном млеку
- сиру

(1,0-12,0)%
(0,5-60,0)%

Правилник^2)
- метода I.4
- метода III.1

Л1 

Одређивање степена киселости у:
- млеку
- сиру

> 1,1 oSH
> 1,1 oSH

Правилник^2)
- метода I.2
- метода VI.3

Л1 
Храна Какао производи,чоколада, производи слични чоколади, крем производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање масти по Сокслету (Soxhlet)

(0,5-30)%

Правилник^6)
метода II.9

Л1 

Одређивање садржаја воде

мин. 0,001%

Правилник^6)
метода II

Л1 

Одређивање садржаја пепела

мин. 0,001%

Правилник^6)
метода II-5-А

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја воде у:
- млеку у праху
- сиру

(0,1-7,0)%
(20,0-60,0)%

Правилник^2)
- метода IV.1
- метода VI.1

Л1 
Храна Јестива биљна уља

Одређивање сапонификационог броја

(160-250)
mgKOH/g

SRPS EN ISO 3657:2008

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја

(0,02-0,2)%

SRPS ISO
662:2009

Л1 

Одређивање пероксидног броја

(0-45,0)mmol/kg

SRPS ISO
3960:2011

Л1 
Храна Кухињска со

Одређивање садржаја јода

(2-25,0)mg/kg

SRPS E.Z8.002: 2001

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин. 0,004%

ЗЛ-009

Л1 

Одређивање садржаја влаге

мин. 0,003%

ЗЛ-119

Л1 
Храна Кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја масти

(0,1-20,0)%

Правилник^3)
метода II.9

Л1 

Одређивање садржаја шећера

(10,0-60,0)mg

Правилник^3)
метода II.12

Л1 
Храна Супе, сосови, додаци јелима

Одређивање садржаја влаге

мин. 0,006%

SRPS E.Z8.011: 1993

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

(1-70)%

SRPS E.Z8.012: 1994

Л1 

Одређивање садржаја натријум-глутамината

(1-30)%

SRPS E.Z8.018: 1994

Л1 
Храна Пекарски квасац

Одређивање садржаја воде

мин. 0,01%

SRPS Е.М8.022: 1987

Л1 
Храна Сокови од воћа и поврћа

Процена садржаја растворљиве суве материје

(1-11)%

SRPS EN
12143:2005

Л1 

Одређивање pH вредности

(1,0-9,0)

SRPS EN
1132:2005

Л1 
Храна Воћни сок, воћни нектар, производи од воћа и поврћа

Одређивање растворљиве суве материје

(0,5-80)%

Правилник^4)
метода 1

Л1 
Храна Воћни сок, воћни нектар, производи од воћа и поврћа, печурке и производи од печурака

Одређивање садржаја воде

мин. 0,001%

Правилник^4)
метода 2

Л1 
Храна Производи од воћа и поврћа, печурке и производи од печурака

Одређивање pH вредности

(0,0 -14,0)

Правилник^4)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

(0,01-5)%

Правилник^4)
метода 10

Л1 

Одређивање укупне киселости

/

Правилник^4)
метода 18-Б

Л1 

Одређивање садржаја пепела

мин. 0,001%

Правилник^4)
метода 4

Л1 

Одређивање пепела нераствореног у HCl

мин. 0,001%

Правилник^4)
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја влаге у млевеној зачинској паприци

мин. 0,05%

SRPS EN ISO 7540:2012

Л1 

Одређивање садржаја пепела у млевеној зачинској паприци

мин. 0,1%

SRPS EN ISO 7540:2012

Л1 

Одређивање садржаја песка у млевеној зачинској паприци

мин. 0,1%

SRPS EN ISO 7540:2012

Л1 

Одређивање садржаја етарског екстракта у млевеној зачинској паприци

мин. 0,11%

SRPS EN ISO 7540:2012

Л1 
Храна Алкохолна пића

Одређивање садржаја алкохола

(1-60)%

Правилник^5)
метода 1

Л1 

Одређивање садржаја естара

мин. 10 mg/dm3

Правилник^5)
метода 4

Л1 
Храна Производи од кафе, сурогати кафе

Одређивање садржаја пепела

(0,05-10)%

ЗЛ-018

Л1 

Одређивање садржаја воде

(0,05-10)%

ЗЛ-008

Л1 

Одређивање садржаја материја растворљивих у води (екстрактивних материја)

(1-30)%

ЗЛ-016

Л1 

Одређивање губитка масе на 105оС

(0,05-10)%

SRPS ISO 6673:1995

Л1 
Храна Чај

Одређивање губитка масе на 103оС

(0,05-20)%

SRPS ISO
1573:1995

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела

(0,05-20)%

SRPS ISO
1575:1995

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у киселини

(0,05-5)%

SRPS ISO
1577:1995

Л1 
Храна Печурке и производи од печурки, Сушене печурке , Свеже воће и поврће, Сушено воће и поврће, Производи од воћа и поврћа у другој врсти амбалаже, Зачини и мешавине зачина, Пекарски квасац, Бомбонски производи, Брашно и остали производи од цереалија, Жита,млински и пекарски производи од жита, Производи од гљива у амбалажи друге врсте, Производи од гљива у лименој амбалажи , Мак, Пиринач, Производи од воћа и поврћа у лименој амбалажи, Сок од воћа, концетрисани воћни сок, Воћни сируп, Кухињска со, Троструки концетрат парадајза, Дијететски производи, Кафа и производи од кафе, Чајеви, Прашак за пудинг и прашак за пециво, Супе, сосови и додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја олова, кадмијума, цинка, бакра, гвожђа (припрема узорака: микроталасна дигестија)

Pb (0,05-2,00)mg/kg
Cd (0,05-0,50)mg/kg
Cu (0,10-2,00)mg/kg
Zn (0,25-5,00)mg/kg
Fe (0,25-5,00)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја млечне масти у:
- млеку
- млеку у праху
- сиру

(0,1-7,0)%
(0,1-7,0)%
(0,1-40,0)%

Правилник^2)
- метода I.3
- метода IV.2
- метода VI.2

Л1 
Храна Воће и поврће намењено за људску исхрану у свежем стању

Одређивање класе квалитета воћа

/

Правилник^7)

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање pH вредности

0,0-14,0

Правилник^8)
метода А

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Ваздух Амбијентални ваздух

Одређивање чађи у амбијенталном ваздуху

(2-500)µg/m3

ЗЛ-080

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање мутноће воде

(0,02-1000)NTU

ISO 7027:1999
SRPS EN ISO 7027:2009

Л1 

Мерење температуре

(0-40)°С

SRPS H.Z1.106: 1970

Л1 

Испитивање и одређивање боје

(1-500)°Co/Pt

SRPS EN ISO 7887:2013, метода Б

Л1 

Одређивање електропроводљивости

(0,1-100000)µS/cm

ISO 7888:1985

Л1 

Одређивање pH вредности

(0-14)pH јединица

US EPA^13),
150.1:1982

Л1 

Одређивање укупне суве материје на 103-105оС

(10-20 000)mg/dm3

US EPA^13),
160.3:1975

Л1 

Одређивање садржаја амонијака помоћу Неслеровог реагенса

(0,04-5,00) mg N/dm3

Приручник^11)
метода P-V-2/B

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(0,01-1,00)mgNО2-N/dm3

US EPA^13),
354.1:1975

Л1 

Одређивање садржаја хлорида - метода по Мору (Mohr)

(5-400)mg/dm3

SRPS ISO 9297:1997
SRPS ISO 9297/1:2007 измена 1

Л1 

Одређивање сулфата

(1-40)mgSO42-/dm3

US EPA^13),
375.4:1978

Л1 

Одређивање садржаја мангана

(0,02-0,40)mg/dm3

SMWW^12),
3500-Mn-B

Л1 

Одређивање садржаја гвожђа са 1,10 фенантролином

(0,01-5,0)mg/dm3

SRPS ISO
6332:2003

Л1 

Одређивање садржаја алуминијума са ериохромцијанином R

(0,007-0,3)mg/dm3

SMWW^12),
3500-Al B

Л1 

Одређивање анјонских тензида као метилен-плаво активних супстанци

(0,025-2,0)mg/dm3

SMWW^12),
5540 C

Л1 

Одређивање садржаја калцијума - ЕДТА - титриметријска метода

(0,05-2,5)mmol/dm3
(2-100) mg/dm3

SRPS ISO 6058:2000

Л1 

Одређивање садржаја магнезијума

(2-100)mg/dm3

ЗЛ-148

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање укупне тврдоће

мин. 1 mg CaCO3/dm3

US EPA^13),
130.2:1982

Л1 

Одређивање сталне тврдоће

мин. 0,1 oDH

Правилник^9), метода III-16

Л1 

Одређивање садржаја
натријума и калијума

Na: мин. 0,02 mg/dm3
K: мин. 0,01 mg/dm3

SMWW^12) ,
3500 – Na B
3500 – K B

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода Подземна вода Површинска вода

Одређивање садржаја нитрата

(0,01-1,00)
mgN/dm3

SMWW^12),
4500-NO3-B

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Базенска вода

Одређивање перманганатног индекса

(0,5-10) mg О2/dm3

SRPS EN ISO 8467:2007

Л1 
Вода Вода за пиће Базенска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја слободног хлора - ДПД метода

(0,02-2,00)mg/dm3

HACH method 8021

Л1 
Вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће

Одређивање укупних растворених материја на 180оС

(10-20 000)mg/dm3

SMWW^12),
2540 С

Л1 
Вода Подземна вода Површинска вода

Одређивање биохемијске
потрошње кисеоника после n дана (БПКn) – Метода за неразблажене узорке

(0,5-6)mg/dm3

SRPS EN
1899-2:2009

Л1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника – јодометријска метода

(0,2-20)mg/dm3

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2011 Исправка 1

Л1 
Вода Површинска вода

Oдређивање процента сатурације кисеоником

/

Правилник^9),
метода III-8

Л1 
Вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (ХПК)

(30-700)mg/dm3

SRPS ISO 6060:1994

Л1 

Одређивање биохемијске
потрошње кисеоника после n дана (БПКn) – Метода разблаживања и засејавања додавањем алилтиоурее

(3-6000)mg/dm3

SRPS EN
1899-1:2009

Л1 
Вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање фосфора - Спектрофотометријска метода са амонијум-молибдатом

(0,005-0,80) mg P/dm3

SRPS ISO 6878:2008
т.3 и т.7

Л1 
Вода Отпадна вода

Одређивање садржаја амонијака помоћу Неслеровог реагенса

(0,04-5,00) mg N/dm3

SRPS H.Z1.184: 1974

Л1 
Вода Отпадна вода

Одређивање садржаја нитрата

(0,2-2,00)mgN/dm3

ЗЛ-129

Л1 
Вода Отпадна вода

Одређивање садржаја суспендованих материја у индустријским и отпадним водама

мин. 0,1 mg

SRPS H.Z1.160: 1987

Л1 
Ваздух Амбијентални ваздух

Одређивање садржаја олова, кадмијума, цинка у таложним материјама

Pb (0,01-2,0)mg/dm3
Cd (0,05-2,0)mg/dm3
Zn (0,01-1,0)mg/dm3

ЗЛ-059

Л1 

Одређивање масене концентрације сумпордиоксида у амбијенталном ваздуху

(5-500)µgЅО2/m3

ЗЛ-089

Л1 

Одређивање азот-диоксида у амбијенталном ваздуху

(3-450)µgNО2/m3

ЗЛ-062

Л1 
Вода Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Флаширана природна вода за пиће Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја бакра, гвожђа, олова, мангана, хрома, цинка и кадмијума у води

Pb (0,05÷0,5) mg/dm3
Cd (0,01÷0,1) mg/dm3
Cu (0,05÷1,0) mg/dm3
Fe (0,1÷1,0) mg/dm3
Mn (0,05÷0,5) mg/dм3
Cr (0,05÷0,5) mg/dm3
Zn (0,05÷1,0) mg/dm3

AOAC^14)
method 974.27

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода

Узимање узорака отпадних вода за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-10:2007
SRPS ЕN ISO 5667-1:2008
SRPS ЕN ISO 5667-3:2007

Л1 

Узимање узорака река и потока за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-6:1997
SRPS ЕN ISO 5667-1:2008
SRPS ЕN ISO 5667-3:2007

Л1 

Узимање узорака воде за пиће из постројења за обраду воде и из система за дистрибуцију за микробиолошкa испитивањa

ЗЛ-149

Л1 
Вода Вода за пиће Површинска вода Отпадна вода

Узимање узорака воде за пиће из постројења за обраду воде и из система за дистрибуцију за физичко-хемијска испитивања

SRPS ЕN ISO
5667-5:2008
SRPS ЕN ISO
5667-1:2008
SRPS ЕN ISO
5667-3:2007

Л1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи
Узорци са површина који долазе у контакт са храном и опремом

Хоризонталне методе за технике узимања узорака брисева предмета, површина и руку који долазе у контакт са храном

SRPS ISO 18593:2010
(6.3.1)

Л1