Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 7

Основни подаци

Број пр.:2-01-020
ПИБ:100045292
Акр. број:01-040
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. новембар 2002.
Датум последње акр.:20. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:+381655424338
Факс:+381112626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

2. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор за текстил и кожу, Лабораторија за текстил, кожу и обућу

Чика Љубина број 8/V, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-216
ПИБ:100045292
Акр. број:01-116
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381 11 26 20 214
Факс:+381 11 26 26 349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. мај 2005.
Датум последње акр.:20. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:дипломирани инжењер индустријског менаџмента
Телефон:011 26 27 463 065 5424 338
Факс:011 26 26 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Основни подаци

Број пр.:2-01-217
ПИБ:100045292
Акр. број:01-117
Web:https://jugoinspekt.rs//
Тел:+381 11 2620 214
Факс:+381 11 2626 349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. мај 2005.
Датум последње акр.:16. март 2023.
Датум истицања/укидања акр.:15. март 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:Координатор за системе менаџмента
Телефон:+381 11 2627463, 065 5424338
Факс:+381 11 2626 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

4. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД A.Д. Завод „Топчидер“, Лабораторија за испитивање семена

Чика Љубина 8/5, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-223
ПИБ:100045292
Акр. број:01-160
Web:https://jugoinspekt.rs/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. децембар 2006.
Датум последње акр.:20. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:+381112627463
Факс:+381112626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

5. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор Техноконтрола, Лабораторија за техничка испитивања и безбедност

Чика Љубина 8/V, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-371
ПИБ:100045292
Акр. број:01-331
Web:https://jugoinspekt.rs/
Тел:+381 11 2637213
Факс:+381 11 2626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. децембар 2010.
Датум последње акр.:22. фебруар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:21. фебруар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:Координатор за системе менаџмента
Телефон:+381 11 2627463 +381 65 5424338
Факс:+381 11 2626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

6. Југоинспект Београд АД, Сектор Завод Топчидер, Служба за сертификацију производа

Чика Љубина 8 , 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-059
ПИБ:100045292
Акр. број:04-032
Web:http://www.jugoinspekt.rs/
Тел:011/2620214
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. август 2019.
Датум последње акр.:12. август 2019.
Датум истицања/укидања акр.:11. новембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:065-542-43-38, O11/26-27- 463,
Факс:O11-2626-349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Напомена

продужава се важење Сертификата о акредитацији и Обима акредитације, акредитациони број 04-032, почев од 12.08.2023. до доношења нове Одлуке о акредитацији, а најдуже до 11.11.2023. године.

7. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д.

Чика Љубина 8, спрат V, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-002
ПИБ:100045292
Акр. број:06-001
Web:http://www.jugoinspekt.rs/
Тел:+381 11 26 20 214
Факс:+381 11 26 26 349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. септембар 2001.
Датум последње акр.:14. јул 2023.
Датум истицања/укидања акр.:13. јул 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:+381 11 26 27 463; +381 65 542 43 38
Факс:+381 11 26 26 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs