Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д.

Чика Љубина 8, спрат V, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-002
ПИБ:100045292
Акр. број:06-001
Web:http://www.jugoinspekt.rs/
Тел:+381 11 26 20 214
Факс:+381 11 26 26 349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. септембар 2001.
Датум последње акр.:14. јул 2023.
Датум истицања/укидања акр.:13. јул 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:+381 11 26 27 463; +381 65 542 43 38
Факс:+381 11 26 26 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Локације

Л5 - Сектор Техноконтрола, Сектор Енергетике
Л3 - Пословница за руде, метале и хемију
Л2 - Сектор за руде, метале и хемију
Л1 - Сектор Завод "Топчидер"
Л4 - Сектор за текстил и кожу

Историја статуса

14. јул 2023. - 13. јул 2027.Акредитован
16. април 2019. - 14. јул 2023.Акредитован
16. април 2015. - 15. април 2019.Акредитован
22. март 2011. - 16. април 2015.Акредитован
22. децембар 2006. - 22. децембар 2010.Акредитован
3. септембар 2001. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-06 Нафта и хемија
Руде метала агломерата и концентрата гвожђа, цинка, олова

Узорковање

SRPS ISO 3082:2009
SRPS ISO 12743:2006

Л2 

Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л1 
Руде метала агломерата и концентрата гвожђа, бакра

Узорковање

SRPS ISO 3081:1992 - Повучен SRPS В.G3.451:1982 - Повучен

Л1 

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање складиштења
Контролисање количине

JUP 000905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey
ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л3 
Чврста горива Угаљ и кокс

Узорковање

SRPS ISO 18283:2016
SRPS ISO 5069-1:1993

Л2, Л3 

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара претовара и истовара
Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања
JIP 00905 – Oдређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey

Л2, Л3 
Обојена металургија бакар и легуре

Узорковање

SRPS С.А1.195:1976 - Повучен

Л3 

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л1 
Шљаке

Узорковање

JIP 030601 – Узорковање и руковање узорцима у Сектору за руде, метале и хемију

Л2, Л3 

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања
JIP 000905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey

Л2, Л3 
Расути производи прашкасти материјали зрнасти материјали вештачка ђубрива

Контролисање прилагођености транспортних средстава
Контролисање количине
Контролисање утовара и истовара

JIP 030101 - Поступак рада сектора за руде метале и хемију
JUP 00905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey

Л2, Л3 
Руде неметала фосфати

Узорковање

SRPS В.В8.080:1980 - Повучен
ЈIР 030601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за руде, метале и хемију

Л3 

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара претовара и истовара
Контролисање количине

ЈIР 030101 - Поступак рада сектора за руде метале и хемију
ЈUP 00905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey

Л3 
Неорганскe хемикалије хлороводонична киселина сумпорна киселина азотна киселина натријум-хидроксид натријум- карбонат калијум-хлорид натријум-хлорид површинске активне материје

Узорковање

SRPS H.B1.010:1980 SRPS
H.G2.082:1984 SRPS
H.G2.081:1984
JUP 030601 - 3 - Узорковање површински активне материје (реагенси за флотацију)

Л2, Л3 

Контролисање квалитета

SRPS H.B1.015:1980 – Повучен
SRPS H.B1.010:1980
SRPS H.B1.030:1992
SRPS H.B1.031:1992
SRPS H.B1.032:1992
SRPS H.B1.012:1963
SRPS H.G2.052:1984
SRPS H.G2.082:1984
SRPS H.G2.081:1984

Л2 
Производи црне металургије гвожђе и легуре гвожђа

Узорковање

SRPS C.A1.480:1977 - Повучен
SRPS C.A1.481:1978 - Повучен
SRPSC.A1.482:1978 - Повучен

Л2 

Контролисање складиштења

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л2 
Челичне кугле и шипке

Узорковање

JUP 030601-4 – узорковање челичних кугли и шипки

Л3 

Контрола количине
Контролисање складиштења

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л3 
Производи од нафте (нафтни деривати) и биогорива Дизел гориво Евро дизел Моторни бензини Специјални бензини Петролеум Течни нафтни гасови ТНГ-аутогас Природни гас Уља за ложење Мазива, индустријска уља и сродни производи Биогорива

Узорковање ручно
Узорковање из пумпних аутомата

SRPS EN ISO 3170:2008
SRPS EN 14275:2005
SRPS EN ISO 4257:2011

Л5 
Производи од нафте (нафтни деривати) и биогорива Дизел гориво Евро дизел Моторни бензини Специјални бензини Петролеум Течни нафтни гасови ТНГ-аутогас Природни гас Уља за ложење Мазива, индустријска уља и сродни производи Биогорива

Контролисање квантитета:
- према мерама сувоземног резервоара,
- према мерама речног танкера, речно-морског танкера или барже,
-према мерачу протока
- преко колске и железничке ваге

SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8. 006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS ISO 4512:2012
SRPS EN ISO 3675:2007
SRPS B.H8.147:2014
SRPS B.H8.016:1986
SRPS ISO 91-1:2012
SRPS ISO 91-2:2012
SRPS ISO 4268:2012
SRPS EN ISO 4267-2:2011
ISO 10790:1999
JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 

Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање прилагођености транспортних средстава

JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 

Квалитативно контролисање

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС” бр 123/12, Измене и допуне „Сл.гласник РС“ бр 111/15)
Правилник о техничким и другим захтевима за мазива индустријска уља и сродне производе (“Сл. лист СЦГ” бр. 62/2004, 50/2005)
Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. гласник РС” бр 97/2010, 123/2012, Измене и допуне „Сл.гласник РС“ 63/2013)
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива биопорекла („Сл.лист СЦГ“ бр.23/2006)
SRPS EN 590:2014
SRPS EN 590/1:2015
SRPS EN 228:2014
SRPS B.H2.262:1954
SRPS B.H2.271:1954
SRPS B.H2.130:2010
SRPS B.H2.132:2010
SRPS B.H2.134:2010
SRPS EN 589:2012
SRPS EN 14214:2012
JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 
Сирова нафта

Узорковање:
- аутоматско
- ручно

SRPS EN ISO 3171:2009
SRPS EN ISO 3170:2008

Л5 

Контролисање квантитета:
- према мерама сувоземног резервоара,
- према мерама речног танкера, речно-морског танкера или барже,
-према мерачу протока
- преко колске и железничке ваге

SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8. 006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS ISO 4512:2012
SRPS EN ISO 3675:2007
SRPS B.H8.147:2014
SRPS B.H8.016:1986
SRPS ISO 91-1:2012
SRPS ISO 91-2:2012
SRPS ISO 4268:2012
SRPS EN ISO 4267-2:2011
ISO 10790:1999
JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 

Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање прилагођености транспортних средстава

JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 

Квалитативно контролисање

SRPS ISO 9030:2011
SRPS ISO 3734:2011
SRPS EN ISO 8754:2007
SRPS EN ISO 20847: 2007
SRPS ISO 3016:1997
SRPS ISO 3104:2003
SRPS ISO 3007:2011
Правила рада транспортног система за транспорт нафте нафтоводом, тачка 3.1 („Сл. гласник РС“ бр 44/2010)

Л5 
Производи од пластике - aмбалажа - предмети опште употребе

Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање складиштења
Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања
JUP 030101 - 05 -Контролисање паковања, означавања и маркирање

Л2 
К-07 Лифтови и подизни механизми
Лифтови на електрични и хидраулични погон са или без машинске просторије

Контролисање пре стављања на тржиште:
- Завршна контрола
- Појединачна верификација лифта

Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), Прилог 6
Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), Прилог 9
SRPS EN 81-1:2013
SRPS EN 81-2:2010
JIP 050537 – Поступак оцене усаглашености лифтова

Л5 

Преглед и сагласност на упутства за употребу, одржавање и спашавање лица из лифта

Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), члан 20
SRPS EN 13015:2009

Л5 

Контролисање комплетности техничке документације

Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), члан 29

Л5 

Контролисање у употреби:
- Редовни преглед лифта
- Ванредни преглед лифта

Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), чланови 17, 19, 27 и 28
SRPS EN 81-1:2013
SRPS EN 81-2:2010
JIP 050537 – Поступак оцене усаглашености лифтова

Л5 
Лифтови за вертикални превоз терета, са кабином у коју није могућ приступ људи

Потврђивање усаглашености пре стављања на тржиште

Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС“ бр. 13/2010), члан 11, Прилог 1
JIP 050538 – Поступак оцене усаглашености малотеретних лифтова

Л5 

Периодично контролисање

SRPS EN 81-3:2010, Annex E.1
JIP 050538 – Поступак оцене усаглашености малотеретних лифтова

Л5 

Контролисање поправки и модификација

SRPS EN 81-3:2010, Annex E.2
JIP 050538 – Поступак оцене усаглашености малотеретних лифтова

Л5 

Контролисање пре стављања у употребу

SRPS EN 81-3:2010, Annex D
JIP 050538 – Поступак оцене усаглашености малотеретних лифтова

Л1 
К-09 Производи за људску употребу, укључујући храну
Житарице: Пшеница Kукуруз Раж Јечам пивски Јечам сточни Овас Сирак Просо Хељда Пиринач

Узорковање

Правилник о методама узорковања, физичких и хемијских анализа за контролу жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста
(“Сл.лист СФРЈ”, бр.74/88 чл. 1-30 тачке 1-9)

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету жита,млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (“Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95) чл. 1-29
SRPS E.B1.200:1978
SRPS E.B1.200/1:1992
SRPS E.B1.201:1987
SRPS E.B1.230:1997
SRPS E.B3.516:1982
SRPS E.B3.516/1:1991

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање транспортних средстава
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада завода Топчидер

Л1 
Воће и поврће Воће и поврће у свежем стању Воће и поврће за индустријску прераду

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/79) и измене и допуне (“Сл. лист СФРЈ” бр. 53/87)
SRPS Е.B2.110:1964
SRPS Е.B2.121:1964
SRPS Е.B2.122:1964
SRPS Е.B2.124:1964
SRPS Е.B2.132:1964

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање транспортних средстава
Контролисање ускладиштености
Контролисање утовара
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 
Шећерна репа и биљна уља Шећерна репа Уље сунцокрета Уље соjе Уље уљане репице

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање транспортних средстава
Контролисање складиштења
Контролисање квалитета
Контролисање квантитета
Контролисање превозних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
SRPS E.B1.080:2002
SRPS E.B1.080/1:2002
SRPS ISO 542:1991 - повучен
SRPS ISO 664:1994 - повучен
SRPS ISO 658:1991 - повучен
SRPS E.B4.410:1991
SRPS E.B4.417:1991
SRPS E.B4.419:1991
SRPS E.B4.421:1991

Л1 
Семе уљарица за индустријску прераду Семе соје Семе сунцокрета Семе уљане репице

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 

Контролисање складиштења
Контролисање пре испоруке
Контролисање транспортних средстава
Контролисање утовара
Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Зачини, кафа и чај

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавине зачина („Сл. гласник РС“ број 72/14, 23/15)
Правилник о квалитету и другим захтевима за сирову кафу, производе од кафе и сурогате кафе (“Сл. лист СРЈ” бр. 35/01, 49/01, 56/03, 05/04, 12/04, 48/04)
Правилник о квалитету чаја, мешавине чаја, домаћег чаја, мешавине домаћег чаја и инстант чаја (“Сл. лист СРЈ” бр. 68/93)

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета
Контролисање превозних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 
Алкохолна и безалкохолна пића

Узорковање

JUP 010102-99 – Узорковање алкохолних пића у производњи и промету

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху и сродних производа (“Сл. лист СРЈ”, бр.33/95)
Правилник о квалитету и другим захтевима за вино (“Сл. лист СРЈ” бр. 54/99, 39/02)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јака алкохолна пића и остала алкохолна пића (“Сл. лист СРЈ” бр. 4/03)
Правилник о начину и поступку производње и о квалитету стоних вина, као и вина са географским пореклом („Сл. гласник РС“ бр. 87/11)
Правилник о категоријама, квалитету и декларисању ракије и других алкохолних пића (Сл. гласник РС“ бр. 73/10 и 70/11)

Л1 

Контролисање складиштења
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 
Лековито биље

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Воћно-лозни садни материјал и садни материјал хмеља

Надзор над производњом воћних садница лозних калемова, садница хмеља и репродукционог садног материјала
Контролисање током коришћења (уматичење и реуматичење матичних стабала, жбунова, бокора и чокота винове лозе)
Контролисање здравственог стања пољопривредних усева за производњу семена, објеката за производњу расада и садног материјала вишегодишњих биљака

Правилник о нормама квалитета, паковању, пломбирању и декларисању садног материјала пољопривредног биља (“Сл. гласник РС” бр. 29/1994)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Млински производи, кекс и тестенине

Узорковање

Правилник о методама узорковања, физичких и хемијских анализа за контролу жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (“Сл. лист СФРЈ” бр. 74/88)

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (“Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник и “Сл. гласник РС”, бр. 43/2013)
Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 12/2005 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2013 - др. Правилник)

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање утовара
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета
Контролисање транспортних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 
Биљна уља, шећер, со Шећер Јестива уља Резанци шећерне репе Меласа

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету шећера (“Службени гласник СФРЈ“ бр. 7/92 и „Сл. гласник СЦГ“ бр. 56/2003, 4/2004)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво биљно уље и масти, маргарин и друге масне намазе, мајонез и сродне производе (“Службени гласник СЦГ “ бр. 23/2006 и “Сл. гласник РС” бр. 43/2013)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине (“Службени гласник СРЈ“ бр. 54/99 и „Службени гласник СЦГ“ бр. 56/2003, 4/2004)
Правилник о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу намирница (“Сл. лист СЦГ”, бр. 31/05)
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање утовара
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета
Контролисање транспортних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
SRPS E.B1.080:2002
SRPS E.B1.080/1:2002
SRPS ISO 542:1991 – повучен
SRPS ISO 664:1994 - повучен
SRPS ISO 658:1991 - повучен
SRPS E.B4.410:1991
SRPS E.B4.417:1991
SRPS E.B4.419:1991
SRPS E.B4.421:1991

Л1 
Производи од воћа и поврћа Јестиве печурке Пулпе Воћне каше

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа, печурки и пектинских препарата (“Сл. лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист СРЈ", бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник, 12/2005 - др. правилник и 43/2013)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиве печурке и производе од јестивих печурака (“Службени гласник СЦГ” 31/2003, 56/2003 и 4/2004)

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета
Контролисање транспортних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер

JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 
Говеда, свиње, живина на линији клања

Контролисање означавања и маркирања
Контролисање комплетности делимичних испорука
Категоризација
Контролисање количине
Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 2/85,12/85 и 24/86)

Правилник о квалитету меса пернате живине (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 1/81 и 51/88)

Правилник о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 34/74, 26/75, 13/78, 1/81 и 2/85)
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 
Месо и производи од меса

Узорковање

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 60/78)

Л1 
Месо и производи од меса

Контролисање количине
Контрола егализације тежина јединичних паковања
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање прилагођености транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Квалитативно контролисање
Контрола обезбеђености робе у транспортном средству /пломбирање

Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13
Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (“Сл. лист СФРЈ ” бр. 2/85, 12/85 и 24/86)
Правилник о квалитету меса пернате живине (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 1/81 и 51/88)
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл. лист РС” бр. 31/2012 и 43/2013)
Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл. лист РС” бр. 63/2013)
Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско- техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке(“Сл. лист СФРЈ”, бр. 69/90, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Млеко и млечни производи, композитни млечни производи и стартер културе

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млека и производа од млека (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 32/83)

Л1 

Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање прилагођености транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине
Квалитативно контролисање
Контрола егализације тежина јединичних паковања
Контрола обезбеђености робе у транспортном средству током превоза / пломбирање

Правилник о декларисању означавању и рекламирању хране („Сл. лист РС“ бр. 85/2013, 101/2013)
Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура (“Сл. гласник РС”, бр. 33/2010 и 69/2010)
Правилник о квалитету сировог млека (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2009)
Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско- техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 69/90, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Јаја и производи од јаја

Узорковање

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе. (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 60/78)
Правилник о методама испитивања квалитета јаја и производа од јаја („Сл.лист СФРЈ“ бр.72/87)

Л1 

Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање прилагођености транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине
Квалитативно контролисање
Контрола егализације тежина јединичних паковања
Контрола обезбеђености робе у транспортном средству током превоза/ пломбирање

Правилник о декларисању означавању и рекламирању хране („Сл. лист РС“ бр. 85/2013, 101/2013)
Правилник о квалитету јаја и производа од јаја („Сл. лист СЦГ“ бр.56/2003, 4/2004 и др. правилник)
Правилник о прехрамбеним адитивима ( „Сл. лист РС“ бр. 63/2013)
Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско- техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке(“Сл. лист СФРЈ”, бр. 69/90, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, морски краставци, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи

Узорковање

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Сл. лист СФРЈ“ бр. 60/78)

Л1 

Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање прилагођености транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине
Квалитативно контролисање
Контрола егализације тежина јединичних паковања
Контрола обезбеђености робе у транспортном средству током превоза / пломбирање

Правилник о декларисању означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/2013,101/2013)
Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе (“Сл. лист СРЈ” бр.6/03)
Правилник о прехрамбеним адитивима („Сл. лист РС“ бр. 63/2013)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Храна за животиње (компоненте смеше, подсмеше и др.)

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету хране за животиње („Сл.гласник РС“ бр. 4/2010, 113/2012, 27/2014, 25/2015)
Правилник о условима за декларисање, означавање и рекламирање хране за животиње( „Сл.гласник РС“ бр. 4/2010, 25/2015)

Л1 

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање превозних средстава
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
К-13 Текстил, кожа, одећа
Предива и конци

Узорковање

SRPS EN 12751:2008
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 - Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014
SRPS EN ISO 3758:2014

Л4 
Предива и конци- Пређа од влакана одређене дужине

Kвалитативно контролисање

SRPS F.B2.011:1982 SRPS F.B2.011/1:1989

Л4 
Предива и конци- Конци за индустријско шивење

Kвалитативно контролисање

SRPS EN 12590:2008

Л4 
Текстилни производи равних површина

Узорковање

SRPS EN 12751:2008
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 -Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014
SRPS EN ISO 3758:2014

Л4 

Kвалитативно контролисање

SRPS F.C0.011:1981

Л4 
Текстилни производи равних површина - Међупоставе за одећу

Kвалитативно контролисање

SRPS F.C0.101:1977

Л4 
Текстилни подни застирачи

Узорковање

SRPS EN 12751:2008
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 - Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014
SRPS EN ISO 3758:2014

Л4 
Текстилни подни застирачи - Текстилни подни застирачи машинске израде

Kвалитативно контролисање

SRPS F.C2.203:1982

Л4 
Текстилни подни застирачи - Текстилни подни застирачи ручне израде

Kвалитативно контролисање

SRPS F.C2.204:1982

Л1, Л4 
Постељно рубље и рубље за домаћинство

Узорковање

SRPS ISO 5089:2003
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 - Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014
SRPS EN ISO 3758:2014

Л4 
Постељно рубље и рубље за домаћинство - Душеци, јоргани, јастуци, прекривачи, постељно рубље

Kвалитативно контролисање

SRPS F.G2.021:1992-повучен

Л4 
Постељина и постељно рубље за домаћинство - Рубље за домаћинство, угоститељство и сличне намене

Kвалитативно контролисање

SRPS F.G2.022:1992

Л4 
Постељина и постељно рубље за домаћинство - Ћебад

Контролисање мера и означавања

SRPS EN 14:2012

Л4 
Одевни производи

Узорковање

SRPS ISO 5089:2003
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 - Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014

Л4 
Одевни производи - Одећа

Провера мера и провера квалитета израде

SRPS F.G0.011:1981- повучен

Л4 
Одевни производи - Дечија одећа

Контролисање безбедности

SRPS EN 14682:2012

Л4 
Кожа и производи од коже

Узорковање

JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS G.B1.035:1985 -
Правилник о означавању обуће – Сл.гласник РС бр. 1-2014

Л4 
Кожа и производи од коже-Обућа

Контролисање величина

SRPS ISO 9407:2005

Л4 
Кожа и производи од коже-Готове коже за одевне производе

Квалитативно контролисање

SRPS EN ISO 14931:2011

Л4 
К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Електричне инсталације - ниског напона

Контролисање пре пуштања у употребу
Контролисање поправки и модификација
Периодично контролисање

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95)
SRPS HD 60364-6:2012

Л5 
Електричне инсталације - громобранска инсталација

Контролисање пре пуштања у употребу
Контролисање поправки и модификација
Периодично контролисање

Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96)
SRPS EN 61305-3:2013

Л5 
К-15 Заштитна средства и опрема
Лична заштитна oпрема категорије II Заштитне рукавице које штите од механичких ризика

Преглед типа, члан 11. Правилника о личној заштитној опреми ( “Сл. гласник РС“ бр.100/2011)

Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС“ бр.100/2011), Прилог 1
SRPS EN 388:2010
SRPS EN 420:2010

Л4 
К-17 Остало
Трупци четинара и лишћара за резање

Контролисање видљивих недостатака и класификација
Димензионо контролисање

SRPS ISO 4473:1997
SRPS ISO 4474:1997
SRPS D.B4.028:1979 - повучен
SRPS D.B4.028/1:1990 -повучен

Л5 
Дрвени стубови за електричне водове и телефонске инсталације и обло техничко дрво стубови за водове

Контролисање квалитета
Контролисање димензија

SRPS D.B2.020:1983

Л5 
Резана грађа

Контролисање просечне влажности производне партије

SRPS ISO 4470:1997
SRPS EN 13183-2:2005

Л5 
Резана грађа лишћара

Контролисање просечне влажности производне партије
Контролисање величина
Класирање према изгледу

SRPS ISO 4470:1997
SRPS ISO 8904:1994
SRPS EN 975-1:2012

Л5 
Резана грађа четинара

Контролисање просечне влажности производне партије
Контролисање мера
Класирање према изгледу

SRPS ISO 4470:1997
SRPS EN 1611-1:2007
SRPS ISO 1032:1994

Л5 
Фурнир

Узорковање

JIP 050603 - Узорковање, паковање и обележавање узорака дрвета у Пословници за дрво и папир

Л5 

Контролисање квалитета
Контролисање паковања и обележавања

SRPS D.C5.020:1982

Л5 
Дрвени подови

Контролисање квалитета и класификација
Контролисање димензионалних карактеристика

SRPS EN 13226:2012

Л5 
Дрвени паркетни подови,панели и подлоге

Узорковање за вредновање усаглашености

SRPS EN 14762:2009
JIP 050603 - Узорковање, паковање и обележавање узорака дрвета у Пословници за дрво и папир

Л5 

Димензионо контролисање
Контролисање геометријских карактеристика

SRPS EN 13647:2012

Л5 
Паркетне дашчице и масивно дрво за израду паркетних дашчица

Узорковање

SRPS EN 14762:2009
JIP 050603 - Узорковање, паковање и обележавање узорака дрвета у Пословници за дрво и папир

Л5 

Контролисање геометријских карактеристика

SRPS EN 13647:2012

Л5 
Намештај

Узорковање

JIP 050603 - Узорковање, паковање и обележавање узорака дрвета у Пословници за дрвро и папир

Л5 

Контролисање грешака материјала и квалитета израде
Контролисање отпорности површина према течним агенсима

SRPS D.E2.002:1979 - повучен
SRPS D.E2.010:1982 - повучен
SRPS D.E8.218:1979 - повучен

Л5 
Намештај за седење (Столице са и без руконаслона, хоклице и клупе са и без наслона, хоклице и клупе са и без руконаслона, фотеље и вишеседи са и без руконаслона, столице за посетиоце, канцеларијске столице, столице за спољну употребу, дечије високе столице, столице за употребу у домаћинству, столице за образовне установе )

Контролисање мера

SRPS EN 1335-1:2009
SRPS EN 1729-1:2010
Поступак JIP 050103
Поступак JIP 050603

Л5 
Намештај за лежање (Кревети, кревети на спрат, кревети и душеци (са улошком))

Контролисање мера

SRPS EN 747-1:2013, тачке 3, 4.1, 4.2 и 4.3
SRPS EN 1334:2012
Поступак JIP 050103
Поступак JIP 050603

Л5 
Намештај за употребу при јелу и раду – столови (радни столови и пултови, столови за отворени простор, столови за лабораторије)

Контролисање мера

SRPS EN 527-1:2012
SRPS EN 13150:2010, тачке бр. 3 и 4.
Поступак JIP 050103
Поступак JIP 050603

Л5 
Намештај за одлагање (Полице и преграде канцеларијски намештај, кухињски намештај)

Контролисање мера

SRPS EN 1023-1:2009
SRPS CEN/TR 14073-1:2009
SRPS EN 1116:2010
Поступак JIP 050103
Поступак JIP 050603

Л5 
Грађевинска столарија

Узорковање за испитивање квалитета

SRPS D.E8.001:1982 - повучен
Поступак JIP 050603

Л5 

Контролисање димензија
Контролисање геометријских карактеристика

SRPS EN 1529:2008
SRPS EN 951:2008

Л5 
Погребна опрема

Контролисање техничких услова

SRPS D.E9.001:1999

Л5 
Железнички прагови

Контролисање техничких услова
Контролисање трајности и заштите дрвета

SRPS EN 13145:2010
SRPS EN 351-1:2009
SRPS EN 335-1:2009
SRPS EN 599-1:2010
SRPS D.D1.020:1982
SRPS D.D1 021:1961
SRPS D.D1.022:1961
Поступак JIP 050603

Л5 
Мердевине

Контролисање типа и функционалних величина
Димензионална контрола
Контрола квалитета
Контрола влаге

SRPS EN 131-1:2011 тачка бр. 4
SRPS EN 131-2:2011 тачке бр. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 4.9.
SRPS EN 131-3:2011 тачке бр. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, и 5.7.
SRPS EN 13183-2:2005
Поступак JIP 050603

Л1 
Папир и картон

Узорковање

SRPS EN ISO 186:2005
Поступак JIP 050602

Л4 

Граматурно контролисање
Контролисање дебљине
Контролисање влаге
Контролисање затезне чврстине перфорираних и неперфорираних папира

SRPS ISO 536:2013
SRPS ISO 534:2013
SRPS EN ISO 287:2012
SRPS EN ISO 12625-12:2012
SRPS EN ISO 12625-1:2008

Л4