Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д. , Сектор за пољопривреду и прехрамбену индустрију- Завод Топчидер, Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа, Београд

Чика Љубина 8/5, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-020
ПИБ:100045292
Акр. број:01-040
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. новембар 2002.
Датум последње акр.:20. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:+381655424338
Факс:+381112626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Локације

Завод Топчидер - Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа

Историја статуса

20. децембар 2022. - 19. децембар 2026.Акредитован
20. децембар 2018. - 19. децембар 2022.Акредитован
20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 20. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 20. децембар 2010.Акредитован
18. новембар 2002. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина Брисеви са радних површина, уређаја, опреме, руку радника и трупова

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceaе - Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528 -2:2017

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp

SRPS EN ISO 6579-1:2017
изузимајући Анекс Д

Завод Топчидер 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја укупних афлатоксина у храни и храни за животиње

2 – 100 ppb
LOD 1 ppb
LOQ 2 ppb

JUP 010102-142

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја афлатоксина Б1 у храни и храни за животиње

1,81 – 54 ppb
LOD 0,51 ppb
LOQ 1,81 ppb

JUP 010102-143

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја микотоксина деоксиниваленола

100 - 2000 ppb
LOD 50 ppb
LOQ 100 ppb

JUP 010102-94

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја зеараленона у храни и храни за животиње

25 -1000 ppb
LOD 5 ppb
LOQ 25 ppb

JUP 010102-98

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја охратоксина А у храни и храни за животиње

2 – 36 ppb
LOD 0,015 ppb
LOQ 2 ppb

JUP 010102-96

Завод Топчидер 
Млеко, млеко у праху, сурутка

Одређивање садржаја афлатоксина М1

0,02 – 0,40 ppb
LOD 0,005 ppb
LOQ 0,02 ppb

JUP 010102-144

Завод Топчидер 

Одређивање хлорамфеникола

млеко
мин 24 ng/kg
млеко у праху
мин 24 ng/kg
сурутка
мин 15 ng/kg

JUP 010102-145

Завод Топчидер 
храна за животиње

Одређивање садржаја укупних фумонизина у храни и храни за животиње

60 - 2000 ppb
LOD 30 ppb
LOQ 60 ppb

JUP 010102-208

Завод Топчидер 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна -Жита, млински и пекарски производи, тестенине

Одређивање садржаја микотоксина, деоксиниваленола

100 - 2000 ppb
LOD 50 ppb
LOQ 100 ppb

JUP 010102-94

Завод Топчидер 
Храна - Жита, млински производи и тестенине

Одређивање садржаја зеараленона у храни и храни за животиње

25 -1000 ppb
LOD 5 ppb
LOQ 25 ppb

JUP 010102-98

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних афлатоксина Б1 у храни и храни за животиње

2 - 100 ppb
LOD 1 ppb
LOQ 2 ppb

JUP 010102-142

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја афлатоксина Б1 у храни и храни за животиње

1,81 – 54 ppb
LOD 0,51 ppb
LOQ 1,81 ppb

JUP 010102-143

Завод Топчидер 
Храна - Жита и производи од жита, кафа, инстант кафа, вино, зачини, суво грожђе

Одређивање садржаја охратоксина А у храни и храни за животиње

Жито, житомлинкси, пекарски производи
2 – 36 ppb
LOD 0,015 ppb
LOQ 2 ppb
Кафа, сушено воће
3 – 54 ppb
LOD 0,015 ppb
LOQ 3 ppb
Вино
0,5 – 9 ppb
LOD 0,015 ppb
LOQ 0,5 ppb

JUP 010102-96

Завод Топчидер 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја афлатоксина М1

Млеко
0,02-0,40 ppb
LOD 0,005 ppb
LOQ 0,02 ppb
Сир
0,112-1,800 ppb
LOD 0.005 ppb
LOQ 0,112ppb

JUP 010102- 144

Завод Топчидер 
Храна -Млеко и производи од млека, Мед, Месо (говеђе, свињско, живинско), риба, ракови, јаја

Oдређивање сулфонамида

2 – 100 ppb
LOD 2 ppb

JUP 010102-146

Завод Топчидер 
Храна - Млеко и производи од млека, Мед, Месо (говеђе, свињско, живинско), риба, ракови, јаја

Одређивање хлорамфеникола

млеко
мин 24 ng/kg
млеко у праху
мин 24 ng/kg
јогурт, кефир, павлака, млаћеница
мин 12 ng/kg
кисела павлака, сурутка
мин 15 ng/kg
маслац
мин 61 ng/kg
сир мин 16 ng/kg
мед мин 25 ng/kg
матични млеч
мин 23 ng/kg
месо (говеђе, свињско, живинско)
мин 5 ng/kg
риба мин 8 ng/kg
ракови
мин 8ng/kg
јаја мин 15 ng/kg

JUP 010102-145

Завод Топчидер 
Храна

Одређивање садржаја укупних фумонизина у храни и храни за животиње

60 - 2000 ppb
LOD 30 ppb
LOQ 60 ppb

JUP 010102-208

Завод Топчидер 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода флаширана вода за пиће

Откривање и одређивање броја спора сулфито-редукујућих анаероба (клостридија) Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS ISO 26461-2 :2009

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја P.aeruginosa:Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока, -Део 2:Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја E.coli и колиформних бактерија-Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом

SRPS EN ISO 9308-1:2017/Амандман 1:2017

Завод Топчидер 

Oдређивање броја културабилних микроорганизама-бројање колонија засејавањем у хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Завод Топчидер 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна и храна за животиње

Микробиологија ланца хране-Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp. – Део 2 Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 10272-2:2017

Завод Топчидер 
Храна Месо и производи од меса; Рибе, ракови,шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи; Јаја и производи од јаја;

Одређивање остатака сулфонамида

Прилог 1

JUP 010102-83

Завод Топчидер 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање остатака антибиотика

Amoxicillin:
мин 2,5 μg/kg
Ampicillin:
мин 3 μg/kg
Cephapirin:
мин 5,8 μg/kg
Penicillin G:
мин 1,5 μg/kg

JUP 010102-84

Завод Топчидер 

Одређивање остатака сулфонамида

Sulfadiazine
мин: 100 μg/kg

JUP 010102-84

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceaе - Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528 -2:2017

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа – Техника бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту под анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus – Техника бројања колонија на 30 °C

SRPS EN ISO 7932:2009

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp – Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogeneс и Listeria spp – Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – техника бројања колонија на 30 °C

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

Завод Топчидер 
Храна Месо и производи од меса; Рибе, ракови,шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи; Јаја и производи од јаја;

Одређивање остатака антибиотика (β-лактами, цефалоспорини, макролиди, тетрациклини, аминогликозиди, хинолони, полипептиди, јонофори, олигосахариди и други)

Прилог 1

JUP 010102-83

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за утврђивање и бројање квасаца и плесни Део-1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за oдређивање броја β- глукуронидаза позитивне E.coli

SRPS ISO 16649 -2:2008

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за утврђивање и бројање квасаца и плесни Део-1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2 :2011

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позизивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте-Део 1: Техника употребом агара по Берд Паркеру

SRPS ISO 6888 –1:2021

Завод Топчидер 
Месо и производи од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; производи рибарства

Одређивање присуства антибактеријских супстанци модификованом методом четири плоче

Penicilin:
мин 15 μg/kg
Tetraciklin:
мин 15 μg/kg
Aminoglikozidi:
мин 15 μg/kg
Makrolidi:
мин 15 μg/kg

JUP 010102-172

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens

SRPS EN ISO 7937:2010

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја афлатоксина (B1, G1) ( методом HPLC)

мин 0,5μg

JUP 010102-12

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

Правилник^10) методa 6

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

SRPS ISO 6492:2001

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја азота

(0,5-50%)

JIP 010102-14

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

мин 0,1%

Правилник^10) методa 18

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

мин 0,1%

Правилник^10) методa 19

Завод Топчидер 

Одређивање остатака пестицида у храни за животиње

Прилог 3

JUP 010102-199

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја As, Pb, Cd

As: 0,9 mg/kg
Pb: 0,5 mg/kg
Cd: 0,4 mg/kg

JUP 010102-197

Завод Топчидер 

Одређивaње садржаја сирове целулозе у пољопривредно –прехрамбеним производима

мин 0,1 %

JUP 010102-169

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање рН вредности

(1,0 – 14,0)

Правилник^9) метода А

Завод Топчидер 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности

(1,0 – 14,0)

JUP 010102-44

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних алкалија (рачунато на бази NaOH)

(1,0 – 10,0)

SRPS ISO 4314:1992

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја метала и металоида (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Ni, Ba)

Pb: 1,0-30 mg/kg
Cd: 0,2-2 mg/kg
Hg: 0,1-5 mg/kg
As: 0,5-5 mg/kg
Ni: 0,5-50 mg/kg

JUP 010102-138

Завод Топчидер 
Дезодоранси у стику и „roll-on“ производи

Одређивање садржаја алуминијум-хидрохлоридa

5,0 - 25,0 %

JUP 010102-140

Завод Топчидер 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање поврсшински активних супстанци растворљивих у етанолу

1 - 20 %

JUP 010102-137

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја растворљивих флуорида у пастама за зубе и течностима за испирање уста (спектрофотометријски)

0,01 – 1,00 %

JUP 010102-141

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода флаширана вода за пиће

Одређивање садржаја метала у води за пиће
As. Pb, Zn, Cd, Hg, Cu, Ni, Fe, Mn, Cr, Na, K, Ca, Mg

As 0,005- 0,1 mg/l
Pb 0,005- 0,1 mg/l
Zn 0,003- 0,1 mg/l
Cd 0,002- 0,1 mg/l
Hg 0,001-0,1 mg/l
Cu 0,005- 2,0 mg/l
Ni 0,002- 0,1 mg/l
Fe 0,002-0,3 mg/l
Mn 0,003- 0,1 mg/l
Cr 0,003-0,1 mg/l
Na 1,0- 300 mg/l
K 0,1 – 100 mg/l
Ca 1,0 – 100 mg/l
Mg 1,0- 100 mg/l

JUP 010102-214

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрата

(0,03 - 10) mg/l NO3 -

JUP 010102-120

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрита

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометријски) (0,005-0,15) mg/l
NO2 - EPA 354.1 : 1971

EPA 354.1 : 1971

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја фосфата

(0,05-5,0) mg/l
PO4 3-

JUP 010102-121

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја флуорида

(0,1-1,00) mg/l
F-

JUP 010102-122

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја сулфата

(2 - 50) mg/l SO4 2-

EPA 375.4:1978

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја хлорида

(2,0 - 500) mg/l Cl-

SRPS ISO
9297/1: 2007

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја бикарбоната

50 - 1000mg/l

JUP 010102-123

Завод Топчидер 

Одређивање тврдоће воде- карбонатне и укупне

карбонатна
10 – 10000 mg/l CaCO3;
укупна
2 – 2000 mg/l CaCO3

JUP 010102-124

Завод Топчидер 

Одређивање алкалитета воде

(0,5-20) ml/l 0,1М
HCl

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Завод Топчидер 

Одређивање електролитичке проводљивости

70 - 1400 μS/cm

SRPS EN 27888:2009

Завод Топчидер 

Одређивање pH

4 - 10 pH јединица

SRPS EN ISO 10523:2016

Завод Топчидер 

Одређивање мутноће

0,05 - 10 NTU

EPA 180.1:1993

Завод Топчидер 

Потрошњa калијум перманганата
KMnO4

0,5 – 10 mg/l KMnO4

SRPS EN ISO 8467:2007

Завод Топчидер 

Oдређивање садржаја aмонијака

(0,05-1,00) mg/l NH3

SRPS H.Z1.184: 1974

Завод Топчидер 
Вода Флаширана вода за пиће

Одређивање остатка после испаравања на 1050С

>10,0 mg/

Приручник1
страна 129

Завод Топчидер 

Одређивање суспендованих честица

15 – 100 mg/l

JUP 010102-125

Завод Топчидер 

Одређивање укупног остатка после испаравања на 1800С

>10,0 mg/

EPA 160.1:1999

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од метала

Одређивање миграције емајла у модел раствор 3% сирћетне киселине код емајлираног посуђа

мин 2 mg/dm²

JUP 010102-68

Завод Топчидер 
Посуђе, прибoр и амбaлажа за животне намирнице од хартије

Одређивање садржаја формалдехида

(0,117-5,0) mg/l

JUP 010102-81

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

Одређивање укупне миграције нискомолекуларних органских и неорганских материја (у одговарајуће модел растворе дејонизована вода, 3% сирћетна киселина, 10% до 95% етанол)

мин 2 mg/dm²
мин 8 mg/kg

JUP 010102- 67

Завод Топчидер 
Посуђе за животне намирнице од стакла, керамике и порцелана

Одређивање миграције метала и металоида (Pb, Cd, Cr, Se, Ba, Sb)

Pb: 0,08 mg/l
Cd: 0,01 mg/l
Cr: 0,02 mg/l
Se: 0,005 mg/l
Ba: 0,005 mg/l
Sb: 0,01 mg/l

JUP 010102-116

Завод Топчидер 
Метално посуђе Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од метала

Одређивање миграције метала у модел раствор 3% сирћетне киселине код металног посуђа (Mn, Ni, Cr)

Mn: 0,01 mg/l
Ni: 0,01 mg/l
Cr: 0,01 mg/l

JUP 010102-115

Завод Топчидер 
Амбалажа, посуђе и прибор за животне намирнице Проиводи од еластомера

Одређивање миграције секундарних ароматичних амина у модел раствор дејонизоване воде

0,008 – 0,5 mg/dm2

JUP 010102-130

Завод Топчидер 

Одређивање миграције пероксида у модел раствор дејонизоване воде (волуметријски)

0,25 - 10,0 mg/dm2

JUP 010102-128

Завод Топчидер 

Одређивање миграције примарних ароматичних амина у симулатору хране на воденој основи (модел раствор дејонизована вода, 3% сирћетне киселине и 10 до 15% етанол)

0,008 – 0,5 mg/dm2

JUP 010102-129

Завод Топчидер 
Амбалажа за животне намирнице Проиводи од еластомера Метално посуђе

Одређивање садржаја метала и металоида Pb, As, Zn
( ICP-OES)

Pb: 0,005 – 5,0 %
As: 0,0005-0,5 %
Zn: 0,005 – 5,0 %

JUP 010102-126

Завод Топчидер 
Папирна амбалажа

Одређивање pH вредности воденог екстракта

2-14 pH јединица

SRPS EN H.N8.124: 1987

Завод Топчидер 
Посуђе, прибoр и амбaлажа за животне намирнице од хартије

Одређивање садржаја метала и металоида (Pb, As)

Pb: 0,4 – 40mg/kg
As: 0,4 - 20mg/kg

JUP 010102-94

Завод Топчидер 
Накит од метала који долази у контакт са кожом

Одређивање садржаја олова и кадмијума
(методом ICP-OES)

Pb: 0,005 - 5,0 %
Cd: 0,0005 - 0,5 %

JUP 010102-131

Завод Топчидер 
Прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

Одређивање садржаја метала и металоида Cd

Cd: 0,08 – 100mg/kg

JUP 010102-202

Завод Топчидер 
Накит од метала који долази у контакт са кожом

Референтна метода испитивања ослобађања никла из свих саставних делова који се постављају у пробушене делове људског тела и артикала предвиђених да дођу у директан и дужи контакт са кожом

Ni: мин 10µg/L

SRPS EN 1811:2016

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

ООдређивање миграције метала и металоида у одговарајуће модел растворе дејонизована вода, 3 % сирћетна киселина, 10% до 95% етанол (Pb, Cd, Cr, Hg, As, Zn, Ba, Se, Mo, Co, Sn)

Pb: 0,005 – 10 mg/l
Cd: 0,0005 – 2 mg/l
Cr: 0,005 – 1 mg/l
Hg: 0,0025–0,5 mg/l
As: 0,005-1,0 mg/l
Zn: 0,005 – 100 mg/l
Ba: 0,005 – 50 mg/l Se: 0,01 – 10 mg/l
Mo: 0,005 – 10 mg/l
Co:0,005 - 20 mg/l
Sn: 0,005 – 10 mg/l

JUP 010102-114

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја масти у млеку у праху

(0-50%)

Правилник^6) методa IV/2

Завод Топчидер 
Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја јода

мин 0,5 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја NaCl

(95-100%)

SRPS H.G8.077:1983

Завод Топчидер 
Алкохолна пића, Пиво

Одређивање садржаја укупног екстракта

ЈАП 0,00 -550 g/l
Пиво 1,026-16,5%m/m

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 
Храна Алкохолна пића, Сирће, Пиво, Етанол, Освежавајућа безалкохолна пића, Воћни сокови, Воћни нектар

Одређивање садржаја алкохола

пиво 0,06- 8,55%
ЈАП 1,07-86 % V/V
сирће 0,06-2,11%
Етанол макс 99%
ОБП, сокови, нектари
0,06-5,0%

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 
Алкохолна пића, Пиво, Етанол

Одређивање специфичне тежине

ЈАП
0,8430-1,200
Пиво
1,0000 - 1,0445
Етанол
0,9639 - 0,8000 %v/v (20/20 ºC)

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 
Жита, млински и пекарски производи и тестенине

Одређивање киселинског степена у житу и млинским производима

мин 0,1ml 1М NaOH/100g

Правилник 4) методa I/16

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти по Weibullu Stoldtu у житу и млинским производима

мин 0,01%

Правилник 4) методa I/15

Завод Топчидер 

Кукуруз – Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS EN ISO 6540:2012

Завод Топчидер 

Жита и производи од жита – Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS EN ISO 712:2012

Завод Топчидер 

Одређивање количине примеса у пиринчу

мин 0,01%

Правилник 4) методa I/5

Завод Топчидер 

Жита и производи од жита – Одређивање безаца (укупних примеса) у пшеници, дурум пшеници и ражи и јечму који се користи као храна за животиње

мин 0,01 %

SRPS EN ISO 15587:2014

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нечистоћа у кукурузу и просу

мин 0,01 %

SRPS EN 16378:2014

Завод Топчидер 
Храна -Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху

Одређивање садржаја укупних киселина

мин 0,14 g/l

Правилник^1) метода 18 а

Завод Топчидер 
Храна - Безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху

Oдређивање формолног броја

(мин 0,5)%

SRPS EN 1133:2005

Завод Топчидер 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића; Производи од воћа, поврћа и печурки

Одређивање садржаја конзерванса Е202 и Е211 (методом HPLC )

ОБП: 5 – 350 mg/l
Производи од воћа, поврћа и печурки: 5-2000 mg/kg

JUP 010102-9

Завод Топчидер 
Храна -Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја вештачких заслађивача

К-ацесулфам
5 - 200 mg/l
сахарин
5 - 200 mg/l
аспартам
5 - 800 mg/l

JUP 010102-10

Завод Топчидер 
Храна - Алкохолна пића, Сирће, Разблажена сирћетна киселина Рафинисан етил – алкохол (етанол)

Одређивање садржаја виших алкохола

мин 20 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 
Храна- Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,01%

Правилник^5) методa 9

Завод Топчидер 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја масти у сиру

(0-40%)

Правилник^6) методa VI/2

Завод Топчидер 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина

мин 0,0025 %

SRPS ISO 3496:2002

Завод Топчидер 
Храна - Адитиви за прехрамбене производе, Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја сулфатног пепела

мин 0,01%

JUP 010102-37

Завод Топчидер 
Храна -Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање сапонификационог броја

мин 150mgKOH/g

SRPS EN ISO 3657:2014

Завод Топчидер 
Храна - Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање пероксидног броја

(0-50) mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Завод Топчидер 
Храна - сирова кафа

Одређивање губитка масе сирове кафе на 105°C

мин 0,01%

SRPS ISO 6673:2016

Завод Топчидер 
Храна (месо и производи од меса)

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 936:1999

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја азота

(0,5- 50%)

SRPS ISO 937:1992

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS ISO 1442:1998

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,01%

SRPS ISO 1443:1992

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних масти

мин 0,01%

SRPS ISO 1444:1998

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрита

(0,5 – 100) mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног фосфора

(0,05-10) g/kg

SRPS ISO 13730:1999

Завод Топчидер 

Одређивање рН вредности

(1-14)

SRPS ISO 2917:2004

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање киселости млека

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa I/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости киселог млека и јогурта

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa II/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости млека у праху

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa IV/3

Завод Топчидер 

Одређивање киселости павлаке

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa V/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости сира

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa VI/3

Завод Топчидер 

Одређивање киселости кајмака

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa VII/4

Завод Топчидер 

Одређивање киселости у кефиру

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa IX/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у млеку

мин 0,01%

Правилник^6) методa I/4

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у киселом млеку и јогурту

мин 0,01%

Правилник^6) методa II/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у згуснутом млеку

мин 0,01%

Правилник^6) методa III/ 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у кефиру

мин 0,01%

Правилник^6) методa IX/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у сладоледу

мин 0,01%

Правилник^6) методa X/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у млеку у праху

мин 0,01%

Правилник^6) методa IV/ 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у сиру

мин 0,01%

Правилник^6) методa VI/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у кајмаку

мин 0,01%

Правилник^6) методa VII/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у маслацу

мин 0,01%

Правилник^6) методa VIII/1a

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у млеку

(0-8%)

Правилник^6) методa I/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у киселом млеку и јогурту

(0-8%)

Правилник^6) методa II/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у згуснутом млеку

(0,2-14%)

Правилник^6) методa III/2a

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у кондензованом млеку

(0-27%)

Правилник^6) методa III/2b

Завод Топчидер 
Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

мин 0,01%

Правилник 1)
метода 5

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја масти у павлаци

(0-50%)

Правилник^6) методa V/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0 – 10%)

JUP 010102- 65

Завод Топчидер 
Храна (јаја и производи од јаја)

Одређивање садржаја суве материје

мин 0,01%

Правилник^7) методa II/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

Правилник^7) методa II/2

Завод Топчидер 

Одређивање просечне тежине јајета

(0-80)g

Правилник^7) методa I/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних масних киселина, изражен као олеинска киселина

(0-80%)

Правилник^7) методa II/3

Завод Топчидер 
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање садржаја редукованих шећера и сахарозе

(30-90%)

Правилник^8) методa 2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде

(13-25)

Правилник^8) методa 4

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нерастворљивих материја

мин 0,01%

Правилник^8) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање киселости

мин 0,5mmol/kg

Правилник^8) методa 7

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја хидрокси-метилфурфурола

мин 0,5 mg/kg

Правилник^8) методa 9

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у матичном млечу

мин 8%

Правилник^8) методa 11

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја протеина у матичном млечу

мин 0,5%

Правилник^8) методa 12

Завод Топчидер 
Храна - Зачини

Одређивање садржаја страних материја

мин 0,01%

SRPS EN ISO 927:2012

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,0001%

SRPS ISO 928:2001

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

мин 0,0001%

SRPS ISO 930:2000

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, сенф

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,01%

JUP 010102-28

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја воде и испарљивих састојака

мин 0,01%

JUP 010102-41

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, Сенф

Одређивање садржаја пепела нерастворног у HCl

мин 0,01%

JUP 010102-36

Завод Топчидер 
Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS E.Z8.011:1993

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја натријум – хлорида

(0,05-95%)

SRPS E.Z8.012:1994

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја мононатријум-глутамината

мин 0,01%

SRPS E.Z8.018:1994

Завод Топчидер 
Храна - Сенф

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

JUP 010102-39

Завод Топчидер 
Храна - Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи

Одређивање садржаја укупне масти

(0-50%)

JUP 010102- 66

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја меса у односу на нето масу конзерве

(0-90%)

Codex Standard 780 – 1981; рev – 1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,05%

JUP 010102-17

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја масти у кајмаку

(0-50%)

Правилник^6) методa VII/2

Завод Топчидер 
храна-Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја лактозе

мин 0,3%

Правилник^5) методa 13

Завод Топчидер 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

JUP 010102-28

Завод Топчидер 
храна-освежавајућа безалкохолна пића, пиво

Одређивање садржаја CO2

(0,5-8,0) g/l

JUP 010102-46

Завод Топчидер 
Алкохолна пића, Етанол

Одређивање садржаја метанола (методом GC)


мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих естара

мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих алдехида


мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 
Храна-воће, пврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја нитрата

мин 1 mg/kg

JUP 010102-106

Завод Топчидер 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја растворљиве суве материје

(0-85%)

JUP 010102-90

Завод Топчидер 
Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху

Одређивање садржаја растворљиве суве материје

(0-85%)

Правилник^1) метода 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

мин 0,01 %

Правилник^1) метода 17

Завод Топчидер 
Храна - Вино

Одређивање садржаја шећера

(1-150) g/l

OIV-MA-AS311-01A

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0,3-3,0) g/l

OIV-MA-AS2-04A

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних киселина

(0,1-20,0) g/l

OIV-MA-AS313-01

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободног сумпор-диоксида

2-100 mg/l

OIV-MA-AS323-04B

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног сумпор-диоксида

5-450 mg/l

OIV-MA-AS323-04B

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

(0,1-5) g/l

OIV-MA-AS313-02

Завод Топчидер 

Одређивање pH вредности

(2-6)

OIV-MA-AS313-15

Завод Топчидер 
Сирће, разблажена сирћетна киселина

Одређивање садржаја укупног екстракта

(0,10-350,00) g/l

Правилник^3) методa 3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних киселина

0,1-99,9 %
m/m

Правилник^3) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0,1-2,0) g/l

Правилник^3) методa 8

Завод Топчидер 
Пиво; Млеко и производи од млека; Адитиви за прехрамбене производе

Одређивање pH вредности

(3-5) pH

SRPS ISO 11289:1998

Завод Топчидер 
Етил – алкохол (етанол) ферментисан

Одређивање садржаја киселина

(6-600) mg/l a.a.

SRPS E.M8.030:1985, повучен

Завод Топчидер 
Жита, млински производи; Какао производи, чоколаде, производи слични; чоколади, крем производи и бомбонски производи; Млеко и производи од млека; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи; Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја азота и израчунавање садржаја протеина

(0,5- 50%)

JUP 010102-14

Завод Топчидер 
Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја укупне суве материје

мин 0,01%

Правилник^1) методa 2а

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

мин 0,01%

Правилник^1) методa 17

Завод Топчидер 

Одређивање укупне киселости

мин 0,01g/100g

Правилник^1) методa 18 б

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја директно редукујућих и укупних шећера (луфовим раствором)

директно редукујући шећери мин 1%
укупни шећери
мин 4%

Правилник^1) методa 3

Завод Топчидер 
Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја NaCl

мин 0,01%

JUP 010102-45

Завод Топчидер 
Храна - Чај

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 1575:1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воденог екстракта

мин 0,01%

SRPS ISO 9768:1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге инстант чајева

мин 0,01%

SRPS ISO 7513:2015

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела инстант чајева

мин 0,01%

SRPS ISO 7514:1995

Завод Топчидер 
Храна - Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја теобромина у какао производима

мин 0,1%

Правилник^5) методa 17

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

Правилник^5) методa 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

Правилник^5) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја растворљивих састојака у гуменим бомбонама

(0-100%)

Правилник^5) методa 20

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја шећера

мин 1%

Правилник^5) методa 12

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја NaCl у сланом пециву

мин 0,05%

Правилник^5) методa 21

Завод Топчидер 
Храна - Шећер

Одређивање садржаја пепела

мин 0,001%

SRPS E.L8.017:1992

Завод Топчидер 

Одређивање поларизације

max 99,99

JUP 010102-108

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја редукованих шећера

мин 0,002 %

SRPS E.L8.019:1992

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја сумпор-диоксида

(0-30) mg/kg

SRPS E.L8.020:1993

Завод Топчидер 

Одређивање губитка масе у току сушења

мин 0,001%

SRPS E.L8.016:1992

Завод Топчидер 

Oдређивање боје шећера у раствору

max 50 ICUMSA

SRPS E.L8.014:1992

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја масти у маслацу

(70-90%)

Правилник^6) методa VIII/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у кефиру

(0-8%)

Правилник^6) методa IX/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у сладоледу

(0-50%)

Правилник^6) методa X/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у лупаној павлаци

(0-50%)

Правилник^6) методa XI/1

Завод Топчидер 

Одређивање растворљивости млека у праху

(0-100%)

Правилник^6) методa IV/4

Завод Топчидер 
Храна - Сенф

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,01%

JUP 010102-40

Завод Топчидер 
Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

JUP 010102-42

Завод Топчидер 
Храна - Зачини

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

SRPS ISO 939:2021

Завод Топчидер 
Храна - Уља и масти биљног и животињског порекла

Одеђивање садржаја влаге и испарљивих материја у уљу

мин 0,01 %

SRPS EN ISO 662:2017

Завод Топчидер 
Жита, млински и пекарски производи и тестенине

Жита, махуњаче и споредни производи – Одређивање садржаја пепела спаљивањем

мин 0,0001%

SRPS EN ISO 2171:2012

Завод Топчидер 
Храна - Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање киселинског броја

мин 0,01 %

SRPS EN ISO 660:2021

Завод Топчидер 
Храна - Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће; Зачини

Одређивање садржаја афлатоксина (G1, B1, G2, B2) ( методом HPLC )

(0,5 - 30)μg/kg

JUP 010102 - 12

Завод Топчидер 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја ортофосфорне киселине

10 – 800 mg/l

JUP 010102-33

Завод Топчидер 
Храна -сирова кафа

Испитивање мириса и изгледа и одређивање количине страних примеса и недостатака у сировој кафи

SRPS ISO 4149:2014

Завод Топчидер 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Вино; Пиво; Алкохолна пића; Сирће; Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће, печурке и њихови производи; Кафа, производи од кафе и сурогати; Чај; Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи; Шећер; Јестива уља и масти биљног и животињског порекла и производи; Месо и производи од меса; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Зачини; Адитиви и ароме за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи; Сенф; Прашак за припремање пудинга;

Одређивање садржаја метала, металоида и минерала (Pb, Cd, Hg, Zn, Аs, Cu, Fe, Sn, Ni) (методом ICP-OES)

Освежавајућа
безалкохолна пића
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,05-1,0 mg/kg
Воћни сокови,
концентрисани
воћни сок, воћни
нектар, воћни сок у праху
Pb: 0,03 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,005 – 0,5 mg/kg
As: 0,05-1,0mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Вино
Pb: 0,1 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,05-1,0mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Пиво
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,005 – 0,5 mg/kg
As: 0,05-1,0 mg/kg
Алкохолна пића
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
As: 0,2- 20,0 mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Сирће
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,2- 20,0 mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Жита, млински и пекарски
производи; тестенине; Прашак за припремање пудинга
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,02 – 1,0 mg/kg
As: 0,2 - 2,0mg/kg
Воће, поврће,
печурке и њихови
производи
Pb: 0,1 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,01 – 0,5 mg/kg
As: 0,1 - 1,0 mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Сушено воће, поврће, печурке
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
As: 0,1 - 2,0 mg/kg
Cu: 0,4 – 200 mg/kg
Кафа, производи
од кафе и сурогати
Cd: 0,15 – 5,0 mg/kg
As: 0,4 - 10,0 mg/kg
Чај, зачини
Pb: 0,4 – 10,0 mg/kg
As: 0,4 - 10,0 mg/kg
Какао производи,
чоколаде, производи слични чоколади, крем производи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 5,0 mg/kg
As: 0,1- 10,0 mg/kg
Cu: 1,0 – 100 mg/kg Бомбонски производи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
As: 0,05 - 1,0 mg/kg
Шећер
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
As: 0,1 - 10,0 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Јестива уља и масти биљног и животињског порекла и производи
Pb: 0,1 – 10 mg/kg
As: 0,1 - 1,0 mg/kg
Cu: 0,1 – 10,0mg/kg
Fe: 0,25 – 10,0mg/kg
Ni: 0,25 – 10,0 mg/kg
Месо и производи од меса
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
As: 0,1 - 10,0 mg/kg
Рибе, ракови,шкољкаши,
морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,01 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,005 – 5,0 mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
As: 0,01 - 10,0 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,5 – 100 mg/kg
Sn: 0,5 – 1000 mg/kg
Млеко и производи од млека
Pb: 0,02 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,01 – 2,0 mg/kg
Hg:0,0025 – 0,5mg/kg
As: 0,01-5,0 mg/kg
Јаја и производи од јаја
Pb: 0,1 – 10 mg/kg
Cd: 0,02 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 0,5 mg/kg
As: 0,05-1,0 mg/kg
Cu: 0,2 – 10,0 mg/kg
Адитиви и ароме за прехрамбене производе
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 4,0 mg/kg
Hg: 0,05 – 2,0 mg/kg
As: 0,4 - 10,0 mg/kg
Готова и смрзнута јела, супе, сосeви,
додаци јелима и сродни производи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 –5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
As: 0,1- 10,0 mg/kg
Сенф
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
As: 0,4 - 1,0 mg/kg

JUP 010102-113

Завод Топчидер 
Храна-Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја укупног SO2

мин 8 mg /l
мин 8 mg /кg

JUP 010102-78

Завод Топчидер 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Кафа, Чај

Одређивање садржаја кофеина

ОБП: 5-350 mg/l
Кафа, Чај: 0,1-4%

JUP 010102-9

Завод Топчидер 
Храна- Жита, млински производи; Какао производи, чоколаде, производи слични; чоколади, крем производи и бомбонски производи; Млеко и производи од млека; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи; Прашак за припремање пудинга; Зачини

Одређивање садржаја сирове целулозе у пољопривредно-прехрамбеним производима

мин 0,1 %

JUP 010102-169

Завод Топчидер 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Вино; Уљарице; Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће, печурке и њихови производи; Кафа, производи од кафе и сурогати; Чај; Какао производи; Шећер; Јестива уља и производи; Зачини; Адитиви и ароме за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи; Сенф; Прашак за припремање пудинга; Чај; Супа

Остаци пестицида у храни биљног порекла

Прилог 2

JUP 010102-196

Завод Топчидер 
Храна - Вино

Одређивање садржаја лимунске киселине

0,01 - 1g/l

OIV-MA-AS313-09

Завод Топчидер 
Храна Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи

Одређивање садржаја хистамина у риби и производима

мин 5mg/kg

JUP 010102-89

Завод Топчидер 
Храна Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање губитка масе на 110°C

мин 0,001 %

SRPS ISO 2483:2015

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води

мин 0,001 %

SRPS ISO 2479:2015

Завод Топчидер 
Храна - Вино

Одређивање специфичне тежине (дензитометријски на апарату „Anton Paar“)

0,9870 - 1,0390

OIV-MA-BS-88R:2009

Завод Топчидер 
Храна -Вино

Одређивање садржаја алкохола (NIR спектроскопски - на апарату „Anton Paar“)

6,0 – 20,0 %

OIV-MA-BS-88R:2009

Завод Топчидер 
Храна - Вино

Одређивање садржаја укупног екстракта ( дензитометријски и NIR спектроскопски - на апарату „Anton Paar“)

10,0 -160,0 g/l

OIV-MA-BS-88R:2009

Завод Топчидер 
Храна - Месо и производи од меса; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче, пужеви и њихови производи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Животињска маст

Одређивање остатака пестицида (α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, HCB, aldrin, dieldrin, HCE, DDE, DDD и DDT) у храни животињског порекла

Јестива уља и масти животињског порекла и производи мин 0,005mg/kg
Месо и производи, Рибе и производи , Јаја и производи (≤10% масти) мин 0,005 mg/kg
Месо и производи, Рибе и производи , Јаја и производи (≥10% масти) мин 0,005 mg/kg
Млеко и производи од млека (≤2%масти) мин 0,001mg/kg
Млеко и производи од млека (≥2%масти) мин 0,005 mg/kg масти

JUP 010102-198

Завод Топчидер 
Храна -Биљна уља, животињска маст, Месо и производи од меса; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њихови производи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја, масна храна биљног и животињског порекла

Садржај PCB –a (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153, PCB180) у храни

Месо и производи, Млеко и производи, Јаја и производи (≤2%масти)
мин 0,1 ng/g
Месо и производи, Млеко производи, Јаја и производи (≥2%masti)
мин 5 ng/g масти
Рибе и производи
мин 5 ng/g суве масе
Биљна уља и масти
мин 5 ng/g масти

JUP 010102-201

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-23 Дувански производи
Дуван и дуванске прерађевине

Одређивање садржаја азота

(0,5- 50%)

JUP 010102- 14

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге у цигаретама

мин 0,01%

SRPS E.P2.010:1965

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала и металоида ( Pb, As)

Pb: 0,4 – 40mg/kg
As: 0,4- 20mg/kg

JUP 010102-194

Завод Топчидер 

Одређивање oстатака пестицида (α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, HCB, aldrin, dieldrin, HCE, DDE, DDD и DDT) у дувану и дуванским прерађевинама

мин 0.05 mg/kg

JUP 010102-200

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Дечије играчке (Осим форми за које је потребно отклонити масне материје)

Миграција одређених елемената (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se) из играчки категорије III према SRPS EN 71-3:2021

Pb: 16-100 mg/kg
Cd: 6-100 mg/kg
Cr: 23-100 mg/kg
Se: 10-100 mg/kg
Ba:14-100 mg/kg
As: 15-100 mg/kg
Hg: 16-100 mg/kg
Sb: 25-100 mg/kg
Sr : 24-100 mg/kg
Cu: 26-100 mg/kg
B: 23-100 mg/kg
Mn: 5-100 mg/kg
Co: 24-100 mg/kg
Ni : 24-100 mg/kg

JUP 010102-209

Завод Топчидер