Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д. Сектор за пољопривреду и прехрамбену индустрију- Завод Топчидер, Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа, Београд

Чика Љубина 8/5, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-020
ПИБ:100045292
Акр. број:01-040
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. новембар 2002.
Датум последње акр.:20. децембар 2014.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2018.

Контакт особа

Име и презиме:Илија Смиљанић
Функција:технички директор
Телефон:+381112637213
Факс:+381112626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.com

Локације

Завод Топчидер - Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа

Историја статуса

20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 20. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 20. децембар 2010.Акредитован
18. новембар 2002. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода флаширана вода за пиће

Доказивање Proteus spp. у води

Приручник1)-део 4.1

Завод Топчидер 

Детекција и енумерација спора сулфито-редукујућих анаероба (клостридија) Други део:Метода мембранске филтрације

ISO 6461-2 : 1986

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја P.aeruginosa:Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока, -Део 2:Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја E.coli и колиформних бактерија-Део 1:Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
9308-1:2010

Завод Топчидер 

Oдређивање броја културабилних микроорганизама-бројање колонија засејавањем у хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Завод Топчидер 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes (метода детекције) (квалитативна метода)

SRPS EN ISO 11290-1:2010

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus – Техника бројања колонија на 30 °C

SRPS EN ISO
7932:2009

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – техника бројања колонија на 30 °C

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes
(метода бројања)
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 11290-2:2010

Завод Топчидер 
Храна Месо и производи од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи; Мед и производи од меда; Жито, млински, пекарски производи и тестенине; Кондиторски производи; Клице (спремне за конзумирање); Поврће, воће и производи од поврћа и воћа; Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектар, воћни сок у праху; Зачини; Сенф; Адитиви за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens

SRPS EN ISO 7937:2010

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни

ISO 21527-2 :2008

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позизивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте

SRPS ISO 6888 –1:2009

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за oдређивање броја β- глукуронидаза позитивне E.coli

SRPS ISO 16649 -2:2008

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579 : 2008

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceaе

SRPS ISO 21528 -2:2009

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни

ISO 21527-1:2008

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја азота

(0,5-50%)

JIP 010102-14

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја микотоксина деоксиниваленола

(80-2000) ppb

JUP 010102-94

Завод Топчидер 

Одређиавње садржаја сирове целулозе, општа метода

мин 0,1%

SRPS ISO 5498:1996

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

мин 0,1%

Правилник^10) методa 19

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

мин 0,1%

Правилник^10) методa 18

Завод Топчидер 
храна за животиње

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (HCH, HCE, Aldrin, DDT и деривати)

мин 0,005mg/kg

JUP 010102-34

Завод Топчидер 
Храна за животиње

Одређивање садржаја афлатоксина (B1, G1) ( методом HPLC)

мин 0,5μg

JUP 010102-12

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала и металоида (Pb, Cd, Hg, As, Cu, Fe, Zn) ( методом AAS )

Pb: 0,01-10mg/kg
Cd:
0,001-1,0 mg/kg
Hg:
0,001-1,0mg/kg
As:
0,005-5,0 mg/kg
Cu:0,1-30,0mg/kg
Fe:0,1-30,0mg/kg
Zn:0,1-20,0mg/kg

JUP 010102-30

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

Правилник^10) методa 6

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

SRPS ISO 6492:2001

Завод Топчидер 
храна за животиње

Одређивање садржаја ( Ca, Na, P, Mg,K,Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Mo, As, Pb, Cd)

Ca:
0,2 – 10000 mg/kg
Na: 1,0– 10000 mg/kg
P:0,2 – 10000 mg/kg
Mg:
0,2 – 10000 mg/kg
K: 0,4 – 20000 mg/kg
Fe: 0,1 – 1000 mg/kg
Zn: 0,2– 1000 mg/kg
Cu: 0,1 – 1000 mg/kg
Mn: 0,1 – 1000 mg/kg
Co: 0,1 – 1000 mg/kg Mo: 0,1 – 1000 mg/kg
As: 0,1 – 1000 mg/kg Pb: 0,1 – 1000 mg/kg
Cd: 0,01 – 100mg/lkg

SRPS ISO 27085:2013

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Одређивање садржаја зеараленона у храни и храни за животиње (ELISA техника)

10 – 1000 µg/kg

JUP 010102-98

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја охратоксина Aу храни и храни за животиње (ELISA техника)

0.3 – 40 µg/kg

JUP 010102-96

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја афлатоксина M 1(ELISA техника)

0.005-1,25 µg/kg

JUP 010102-144

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја афлатоксина Б 1у храни и храни за животиње (ELISA техника)

1 – 50 μg/kg

JUP 010102-143

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних афлатоксина у храни и храни за животиње (ELISA техника)

2 – 100 μg/kg

JUP 010102-142

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање рН вредности

(1,0 – 14,0)

Правилник^9) метода А

Завод Топчидер 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности

(1,0 – 14,0)

JUP 010102-44

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних алкалија (рачунато на бази NaOH)

(1,0 – 10,0)

SRPS ISO 4314:1992

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја
метала и металоида (Pb, Cd,Hg, As, Cr, Ni, Ba)

Pb: 0,5 – 500 mg/kg
Cd: 0,05 – 100 kg/kg
Cr: 0,5 – 500 mg/kg
Se: 0,4 – 400 mg/kg
Ba: 0,2 – 2000mg/kg
As: 0,3 – 300 mg/kg
Hg: 0,2 -100mg/kg
Sb: 1,0 – 1000mg/kg

Правилник9)
метода Б

Завод Топчидер 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Квалитативна анализа анјона након кувања содног екстракта

JUP 010102-136

Завод Топчидер 

Одређивање фосфата (спектрофотометријски)

0,1 – 10,0 %

JUP 010102-135

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја флуорида (спектрофотометријски)

0,01 - 1,00 %

JUP 010102-141

Завод Топчидер 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање активног хлора (волуметријски)

0,5 – 20,0 %

JUP 010102-133

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја метала и неметала (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Ni ) (методом ААS)

Pb: 0,01-10mg/kg
Cd:
0,001-1,0 mg/kg
Hg:
0,001-1,0mg/kg
As:
0,005-5,0 mg/kg
Cr:
0,05-1,0 mg/kg
Ni:
0,05-1,0 mg/kg

Правилник^9) метода Б

Завод Топчидер 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање активног кисеоника (волуметријски)

0,1 – 20,0 %

JUP 010102-134

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја алуминијум-хидрохлоридa (волуметријски)

5,0 - 25,0 %

JUP 010102-140

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја водоник
пероксида(волуметријски)

0,5 – 20,0 %

JUP 010102-139

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја амонијака (волуметријски)

0,5 – 20,0 %

JUP 010102-138

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода флаширана вода за пиће

Oдређивање садржаја aмонијака
( спектрофотометријски)

(0,05-1,00) mg/l NH3

SRPS H.Z1.184: 1974

Завод Топчидер 

Потрошњa калијум перманганата
KMnO4 (волуметријски)

>0,5 mg/l KMnO4

SRPS EN ISO 8467:2007

Завод Топчидер 

Одређивање мутноће (турбидиметријски)

(0,1-1000) NTU

EPA 180.1:1993

Завод Топчидер 

Одређивање pH (потенциометријски)

2 – 12 pH јединица

ISO 10523:2008

Завод Топчидер 

Одређивање електролитичке проводљивости ( кондуктометријски)

(0,1-10000)μS/cm

SRPS EN 27888:
2009

Завод Топчидер 

Одређивање алкалитета воде (волуметријски)

(0,5-20) ml/l 0,1М
HCl

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Завод Топчидер 

Одређивање тврдоће воде- карбонатне и укупне
(волуметријски)

карбонатна
10 – 10000 mg/l CaCO3;
укупна
2 – 2000 mg/l CaCO3

JUP 010102-124

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја бикарбоната (волуметријски)

>50 mg/l

JUP 010102-123

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја хлорида (волуметријски)

(2,0 - 500) mg/l Cl-

SRPS ISO
9297/1: 2007

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја сулфата (турбидиметријски)

(2 - 50) mg/l SO4 2-

EPA 375.4:1978

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја флуорида (спектрофотометријски)

(0,1-1,00) mg/l
F-

JUP 010102-122

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја фосфата (спектрофотометријски)

(0,05-5,0) mg/l
PO4 3-

JUP 010102-121

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометријски)

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометријски) (0,005-0,15) mg/l
NO2 - EPA 354.1 : 1971

EPA 354.1 : 1971

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометријски)

(0,03 - 10) mg/l NO3 -

JUP 010102-120

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала у води за пиће
As. Pb, Zn, Cd, Hg, Cu, Ni, Fe, Mn, Cr, Na, K, Ca, Mg
(техником ICP-OES)

As 0,005- 0,1 mg/l
Pb 0,005- 0,1 mg/l
Zn 0,01- 5,0 mg/l
Cd 0,0005- 0,1 mg/l
Hg 0,0005-0,1 mg/l
Cu 0,005- 5,0 mg/l
Ni 0,005- 1,0 mg/l
Fe 0,01-1,0 mg/l
Mn 0,005- 0,5 mg/l
Cr 0,005-0,5 mg/l
Na 1,0- 500 mg/l
K 1,0 – 100 mg/l
Ca 1,0 – 500 mg/l
Mg 1,0- 100 mg/l

EPA 200.7 : 1994

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од метала

Одређивања садржаја емајла код емајлираног посуђа

мин 2 mg/dm²

JUP 010102-68

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

Одређивање миграције метала и металоида (Pb, Cd, Cr, Hg, As, Zn)
отпуштених у симулаторе хране модел растворе на воденој основи (дејонизована вода, 3% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол)

Pb: 0,1-1,0mg/l
Cd:0,01-0,50 mg/l
Cr:0,05-0,50 mg/l
Hg:2,5-25µg/l
As:5,0-50 µg/l
Zn: 0,05-0,50 mg/l

JUP 010102-43

Завод Топчидер 
Посуђе за животне намирнице од стакла, керамике и порцелана

Одређивање миграције метала (Pb,Cd, Cr) (методом ААS)

Pb 0,1-10,0mg/l
0,1-10,0mg/dm²
Cd 0,05-1,5mg/l
0,05-1,5mg/dm²
Cr 0,1-15,0mg/l
0,1-15,0mg/ dm²

JUP 010102- 54

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од метала

Одређивање миграције метала (Мn, Ni, Cr) (методом ААS)

Cr: 0,05-1,0 mg/l
Ni: 0,05-1,0 mg/l
Mn: 0,02-1,0 mg/l

JUP 010102-26

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала код емајлираног посуђа (Pb, Cd, Cr ) (методом ААS)

Pb 0,1-2,0mg/l
Cd 0,05-1,0mg/l
Cr 0,1-2,0mg/l

JUP 010102-69

Завод Топчидер 
Посуђе, прибoр и амбaлажа за животне намирнице од хартије

Одређивање садржаја метала и металоида (Pb,Аs) (методом AAS)

Pb 0,2-10,0mg/kg
As 0,2-10,0mg/kg

JUP 010102-30

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја формалдехида

(0,117-5,0) mg/l

JUP 010102-81

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

Одређивање укупне миграције нискомолекуларних органских и неорганских материја (у одговарајуће модел растворе дејонизована вода, 3% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол)

мин 2 mg/dm²
мин 10 mg/kg

JUP 010102- 67

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од метала

Одређивање миграције метала и металоида (Mn, Ni, Cr)

Mn:0,005 – 1mg/l
Ni: 0,005 – 1 mg/l
Cr: 0,005 – 1 mg/l

JUP 010102-115

Завод Топчидер 
Посуђе, прибoр и амбaлажа за животне намирнице од хартије

Одређивање садржаја метала и металоида ( Pb, As)

Pb: 0,4 – 40mg/kg
As: 0,4- 20mg/kg

JUP 010102-113

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

Одређивање миграције метала и металоида (Pb, Cd, Cr, Hg, As, Zn, Ba, Se, Mo, Co, Sn)

Pb: 0,005 – 10mg/l
Cd: 0,0005 – 2 mg/l
Cr: 0,005 – 1 mg/l
Hg: 0,0025–0,5mg/l
As: 0,005-1,0mg/l
Zn: 0,005 - 100mg/l
Ba: 0,005 – 50mg/l Se: 0,01 – 10 mg/l
Mo: 0,005 - 10mg/l
Co:0,005 - 20 mg/l
Sn: 0,005 – 10mg/l

JUP 010102-114

Завод Топчидер 
Посуђе за животне намирнице од стакла, керамике и порцелана

Одређивање миграције метала и металоида (Pb, Cd, Cr, Se, Ba, Sb)

Pb: 0,005 – 10mg/l
Cd: 0,0005 – 2mg/l
Cr: 0,005 – 5mg/l
Se: 0,01 – 10 mg/l
Ba: 0,005 – 50mg/l
Sb: 0,01 – 10mg/l

JUP 010102-116

Завод Топчидер 
Амбалажа за животне намирнице Проиводи од еластомера Метално посуђе

Одређивање садржаја метала и металоида
Pb, Cd, Hg, Cr, As, Cu, Zn, Li, Mn
(техникама ААS и ICP-OES)

Pb 0,005- 5,0 %
Cd 0,0005-0,5 %
Hg 0,0005- 0,5 %
Cr 0,005- 0,5%
As 0,0005- 0,5 %
Cu 0,005 – 5,0 %
Zn 0,005 – 5,0%
Li 1,0-1000 mg/kg
Mn 0,005 – 0,5%

JUP 010102-126

Завод Топчидер 
Амбалажа , посуђе и прибор за животне намирнице израђени од стакла

Постојаност боје (визуелно)

Правилник 11)
члан 70

Завод Топчидер 

Проба стерилизације
(визуелно)

Правилник 11)
члан 72

Завод Топчидер 
Папирна амбалажа

Одређивање pH вредности воденог екстракта (потенциометријски)

2-12 pH jedinice

SRPS EN H.N8.124: 1987

Завод Топчидер 
Амбалажа, посуђе и прибор за животне намирнице Проиводи од еластомера

Одређивање миграције пероксида у модел раствор дејонизоване воде (волуметријски)

0,25 - 10,0 mg/dm2

JUP 010102-128

Завод Топчидер 

Одређивање миграције примарних ароматичних амина у симулаторе на воденој основи (модел раствор дејонизоване воде, 3% сирћетне киселине и 10-96% етанол) (спектрофотометријски)

0,02 – 0,5 mg/dm2

JUP 010102-129

Завод Топчидер 

Одређивање миграције секундарних ароматичних амина у симулаторе на воденој основи (модел раствор дејонизоване воде, 3% сирћетне киселине и 10-96% етанол) (спектрофотометријски)

0,02 – 0,5 mg/dm2

JUP 010102-130

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи

Одређивање садржаја укупне масти

(0-50%)

JUP 010102- 66

Завод Топчидер 
Храна - Сенф

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,01%

JUP 010102-40

Завод Топчидер 
Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

JUP 010102-42

Завод Топчидер 
Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја јода

мин 0,5 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Завод Топчидер 

Одређивање губитка масе на 110°C

мин 0,001%

SRPS H.B8.325:1976

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја NaCl

(95-100%)

SRPS H.G8.077:1983

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води (

мин 0,001%

SRPS H.G8.078:1983

Завод Топчидер 
Храна - Жито и млински производи, зачини

Одређиавње садржаја сирове целулозе, општа метода

мин 0,1%

SRPS ISO 5498/1996

Завод Топчидер 
храна-Адитиви за прехрамбене производе

Одређивање садржаја сулфатног пепела

мин 0,01%

JUP 010102-37

Завод Топчидер 
Храна-јестива уља, масти биљног и животињског порекла, јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине

Одређивање киселинског броја

мин 0,01%

SRPS ЕN ISO 660:2011

Завод Топчидер 
храна-Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја лактозе

мин 0,3%

Правилник^5) методa 13

Завод Топчидер 
Храна -Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,01%

Правилник^5) методa 9

Завод Топчидер 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

JUP 010102-28

Завод Топчидер 
храна-освежавајућа безалкохолна пића, пиво

Одређивање садржаја CO2

(0,5-8,0) g/l

JUP 010102-46

Завод Топчидер 
Алкохолна пића, Етанол

Одређивање садржаја метанола (методом GC)


мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих естара

мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих алдехида


мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 
Алкохолна пића

Одређивање садржаја бензалдехида (методом GC)

мин. 10 mg/la.a

JUP 010102-15

Завод Топчидер 
Алкохолна пића, Сирће, Разблажена сирћетна киселина

Одређивање садржаја виших алкохола

мин 20 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 
Храна - Вино

Одређивање садржаја лимунске киселине

0,01-1 g/l

JUP 010102- 62

Завод Топчидер 
Освежавајућа безалкохолна пића; Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја
вештачких заслађивача

(5-800) mg/l

JUP 010102-10

Завод Топчидер 
Освежавајућа безалкохолна пића; воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја кофеина (методом HPLC)

ОБП: 5-350 mg/l
воће: 5-2000 mg/kg

JUP 010102-9

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја конзерванса Е202 и Е211 (методом HPLC )

ОБП: 5-350 mg/l
воће: 5-2000 mg/kg

JUP 010102-9

Завод Топчидер 
Храна-Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху Вино; Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће, печурке и њихови производи; Чај; Зачини;

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (α-HCH, γ-HCH, δ-HCH, aldrin, dieldrin, HCE, DDE, DDD и DDT)


чај, зачини :
мин 0,01mg/kg
остало:
мин 0,005mg/kg

JUP 010102-34

Завод Топчидер 
Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће, печурке и њихови производи; Кафа, производи од кафе и сурогати; Чај; Какао зрна; Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи; Шећер; Месо и производи; од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Зачини; Адитиви за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела; Супе, со

Одређивање садржаја метала и металоида
(Pb, Cd, Hg, Zn, Аs, Cu, Fe, Sn, Ni )

Pb:
0,02 – 1,0 mg/kg
Cd:
0,005-0,2 mg/kg
Hg:0,01-1,0 mg/kg
Zn: 0,5-20,0 mg/kg
As: 0,05-2,0 mg/kg
Cu:0,1-40,0 mg/kg
Fe: 1,0-50,0 mg/kg
Sn: 0,5-10,0 mg/kg
Ni: 0,5-10,0 mg/kg

JUP 010102-30

Завод Топчидер 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање губитка масе сирове кафе на 105°C

мин 0,01%

SRPS ISO 6673:2012

Завод Топчидер 
Храна-воће, пврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја нитрата и нитрита

мин 1 mg/kg

JUP 010102-106

Завод Топчидер 
Жита, млински и пекарски производи, тестенине

Одређивање садржаја микотоксина, деоксиниваленола

(80-2000) ppb

JUP 010102-94

Завод Топчидер 
храна- жита, млински и пекарски производи, тестенине, воће, поврће, печурке и њихови производи, зачини

Одређивање садржаја афлатоксина (G1, B1, G2, B2) ( методом HPLC )

(0,5 - 30)μg/kg

JUP 010102 - 12

Завод Топчидер 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање садржаја укупних киселина

мин 0,01 %

Правилник^1) метода 18 а

Завод Топчидер 
Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху

Oдређивање формолног броја

(мин 0,5)%

SRPS EN 1133:2005

Завод Топчидер 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја растворљиве суве материје

(0-85%)

JUP 010102-90

Завод Топчидер 
Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху

Одређивање садржаја растворљиве суве материје

(0-85%)

Правилник^1) метода 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

мин 0,01 %

Правилник^1) метода 17

Завод Топчидер 
Храна - Вино

Одређивање садржаја шећера

(1-150) g/l

JUP 010102-31

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0,3-3,0) g/l

JUP 010102-38

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних киселина

(0,1-20,0) g/l

JUP 010102-24

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободног сумпор-диоксида

2-100 mg/l

JUP 010102-23

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног сумпор-диоксида

18-450 mg/l

JUP 010102-22

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

(0,1-5) g/l

JUP 010102- 25

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних полифенолних материја

(0,01-5) g/l

JUP 010102- 29

Завод Топчидер 

Одређивање pH вредности

(2-6)

JUP 010102-64

Завод Топчидер 
Сирће, разблажена сирћетна киселина

Одређивање садржаја укупног екстракта

(0,10-350,00) g/l

Правилник^3) методa 3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних киселина

0,1-99,9 %
m/m

Правилник^3) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0,1-2,0) g/l

Правилник^3) методa 8

Завод Топчидер 
Пиво; Млеко и производи од млека; Адитиви за прехрамбене производе

Одређивање pH вредности

(3-5) pH

SRPS ISO 11289:1998

Завод Топчидер 
Етил – алкохол (етанол) ферментисан

Одређивање садржаја киселина

(6-600) mg/l a.a.

SRPS E.M8.030:1985

Завод Топчидер 
Храна - Жито и млински производи

Одређивање количине примеса у ражи

мин 0,01 %

Правилник^2) методa I/2

Завод Топчидер 

Одређивање количине
примеса у кукурузу

мин 0,01 %

Правилник^2) методa I/3

Завод Топчидер 

Одређивање количине примеса у пшеници за прераду

мин 0,01 %

Правилник^2) методa I/4

Завод Топчидер 

Одређивање количине примеса у пиринчу

мин 0,01%

Правилник^2) методa I/5

Завод Топчидер 

Одређивање запреминске масе жита

(0,61-0,88) kg/l

Правилник^2) методa I/6

Завод Топчидер 

Одређивање количине воде у житу и млинским производима рутинска метода

мин 0,01%

Правилник^2) методa I/8

Завод Топчидер 

Одређивање количине воде у кукурузу рутинска метода

мин 0,01%

Правилник^2) методa I/9

Завод Топчидер 

Одређивање количине пепела у житу и млинским производима

мин 0,0001%

Правилник^2) методa I/10

Завод Топчидер 

Одређивање седиментационе вредности у пшеници

(20-50)

Правилник^2) методa I/13

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти по Weibullu Stoldtu у житу и млинским производима

мин 0,01%

Правилник^2) методa I/15

Завод Топчидер 

Одређивање киселинског степена у житу и млинским производима

мин 0,1ml 1М NaOH/100g

Правилник^2) методa I/16

Завод Топчидер 
Жита, млински производи; Какао производи, чоколаде, производи слични; чоколади, крем производи и бомбонски производи; Млеко и производи од млека; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи; Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја азота и израчунавање садржаја протеина

(0,5- 50%)

JUP 010102-14

Завод Топчидер 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине воде

мин 0,01%

Правилник^2) методa II/1

Завод Топчидер 

Одређивање киселинског степена средине хлеба

мин 0,1ml 1М NaOH/100g

Правилник^2) методa II/2

Завод Топчидер 

Одређивање кoличине сирових протеина макро поступак

(5-50%)

Правилник^2) методa II/3

Завод Топчидер 

Одређивање количине масти по Weibullu Stoldtu-у

мин 0,01%

Правилник^2) методa II/4

Завод Топчидер 

Одређивање количине NaCl из алкализованог пепела

мин 0,01%

Правилник^2) методa II/6

Завод Топчидер 

Одређивање количине пепела

мин 0,0001%

Правилник^2) методa II/7

Завод Топчидер 
Храна - Тестенине

Одређивање процента раскувавања тестенине

мин 0,01%

Правилник^2) методa III/2

Завод Топчидер 

Одређивање количине воде

мин 0,01%

Правилник^2) методa III/5

Завод Топчидер 
Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја укупне суве материје

мин 0,01%

Правилник^1) методa 2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

Мин 0,01%

Правилник^1) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

мин 0,01%

Правилник^1) методa 17

Завод Топчидер 

Одређивање укупне киселости

мин 0,01g/100g

Правилник^1) методa 18 б

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја директно редукујућих и укупних шећера (луфовим раствором)

директно редукујући шећери мин 1%
укупни шећери
мин 4%

Правилник^1) методa 3

Завод Топчидер 
Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја NaCl

мин 0,01%

JUP 010102-45

Завод Топчидер 
Алкохолна пића Вино, Пиво, Етанол

Одређивање специфичне тежине

ЈАП
0,8430-1,200
Вино
0,9870-1,0390
Пиво
1,000-1,0445
Етанол
0,9639-0,8000 % v/v
(20/20ºC)

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја алкохола

вино 6,0-20,0% пиво 0,06-8,55%
ЈАП 1,07-86 % V/V
сирће 0,06-2,11%
Етанол max 99%
ОБП, сокови, нектари 0,0-5,0%

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 
Алкохолна пића Вино, Пиво

Одређивање садржаја укупног екстракта

ЈАП 0,00-550 g/l
Вино 10,0-160,0 g/l
Пиво1,026-11,075% m/m

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 
Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање садржаја кофеина

мин 0,01%

SRPS ISO 4052:1997

Завод Топчидер 
Храна - Чај

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 1575:1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воденог екстракта

мин 0,01%

SRPS ISO 9768:1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге инстант чајева

мин 0,01%

SRPS ISO 7513:1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела инстант чајева

мин 0,01%

SRPS ISO 7514:1995

Завод Топчидер 
Храна - Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја теобромина у какао производима

мин 0,1%

Правилник^5) методa 17

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

Правилник^5) методa 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

Правилник^5) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја растворљивих састојака у гуменим бомбонама

(0-100%)

Правилник^5) методa 20

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја шећера

мин 1%

Правилник^5) методa 12

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја NaCl у сланом пециву

мин 0,05%

Правилник^5) методa 21

Завод Топчидер 
Храна - Шећер

Одређивање садржаја пепела

мин 0,001%

SRPS E.L8.017:1992

Завод Топчидер 

Одређивање поларизације

max 99,99

JUP 010102-108

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја редукованих шећера

мин 0,002 %

SRPS E.L8.019:1992

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја сумпор-диоксида

(0-30) mg/kg

SRPS E.L8.020:1993

Завод Топчидер 

Одређивање губитка масе у току сушења

мин 0,001%

SRPS E.L8.016:1992

Завод Топчидер 

Oдређивање боје шећера у раствору

max 50 ICUMSA

SRPS E.L8.014:1992

Завод Топчидер 
Јестива уља, масти биљног и животињског порекла јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине

Одређивање садржаја слободних масних киселина

мин 0,01%

SRPS E.К8.026:1990

Завод Топчидер 
Храна (месо и производи од меса)

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 936:1999

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја азота

(0,5- 50%)

SRPS ISO 937:1992

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS ISO 1442:1998

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,01%

SRPS ISO 1443:1992

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних масти

мин 0,01%

SRPS ISO 1444:1998

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрита

(0,5 – 100) mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног фосфора

(0,05-10) g/kg

SRPS ISO 13730:1999

Завод Топчидер 

Одређивање рН вредности

(1-14)

SRPS ISO 2917:2004

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја хидроксипролина

(0,05 – 1,6%)

SRPS ISO 3496:2002

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја талога од чварака

(0 – 5%)

SRPS ЕN ISO 663:2011

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање киселости млека

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa I/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости киселог млека и јогурта

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa II/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости млека у праху

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa IV/3

Завод Топчидер 

Одређивање киселости павлаке

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa V/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости сира

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa VI/3

Завод Топчидер 

Одређивање киселости кајмака

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa VII/4

Завод Топчидер 

Одређивање киселости у кефиру

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa IX/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у млеку

мин 0,01%

Правилник^6) методa I/4

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у киселом млеку и јогурту

мин 0,01%

Правилник^6) методa II/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у згуснутом млеку

мин 0,01%

Правилник^6) методa III/ 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у кефиру

мин 0,01%

Правилник^6) методa IX/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у сладоледу

мин 0,01%

Правилник^6) методa X/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у млеку у праху

мин 0,01%

Правилник^6) методa IV/ 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у сиру

мин 0,01%

Правилник^6) методa VI/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у кајмаку

мин 0,01%

Правилник^6) методa VII/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у маслацу

мин 0,01%

Правилник^6) методa VIII/1a

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у млеку

(0-8%)

Правилник^6) методa I/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у киселом млеку и јогурту

(0-8%)

Правилник^6) методa II/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у згуснутом млеку

(0,2-14%)

Правилник^6) методa III/2a

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у кондензованом млеку

(0-27%)

Правилник^6) методa III/2b

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у млеку у праху

(0-50%)

Правилник^6) методa IV/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у павлаци

(0-50%)

Правилник^6) методa V/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у сиру

(0-40%)

Правилник^6) методa VI/2

Завод Топчидер 
Храна - Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи

Одређивање садржаја меса у односу на нето масу конзерве

(0-90%)

Codex Standard 780 – 1981; рev – 1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,05%

JUP 010102-17

Завод Топчидер 
Храна-јестива уља, масти биљног и животињског порекла, јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине

Одређивање садржаја натријум-хлорида у маргарину

мин 0,01%

SRPS E.К8.045:1993

Завод Топчидер 

Одређивање пероксидног броја

(0-50) mmol/kg

SRPS ЕN ISO 3960:2011

Завод Топчидер 

Одређивање сапонификационог броја

мин 150mgKOH/g

SRPS EN ISO 3657:2008

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја масти у кајмаку

(0-50%)

Правилник^6) методa VII/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у маслацу

(70-90%)

Правилник^6) методa VIII/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у кефиру

(0-8%)

Правилник^6) методa IX/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у сладоледу

(0-50%)

Правилник^6) методa X/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у лупаној павлаци

(0-50%)

Правилник^6) методa XI/1

Завод Топчидер 

Одређивање растворљивости млека у праху

(0-100%)

Правилник^6) методa IV/4

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0 – 10%)

JUP 010102- 65

Завод Топчидер 
Храна (јаја и производи од јаја)

Одређивање садржаја суве материје

мин 0,01%

Правилник^7) методa II/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

Правилник^7) методa II/2

Завод Топчидер 

Одређивање просечне тежине јајета

(0-80)g

Правилник^7) методa I/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних масних киселина, изражен као олеинска киселина

(0-80%)

Правилник^7) методa II/3

Завод Топчидер 
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање садржаја редукованих шећера и сахарозе

(30-90%)

Правилник^8) методa 2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде

(13-25)

Правилник^8) методa 4

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нерастворљивих материја

мин 0,01%

Правилник^8) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање киселости

мин 0,5mmol/kg

Правилник^8) методa 7

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја хидрокси-метилфурфурола

мин 0,5 mg/kg

Правилник^8) методa 9

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у матичном млечу

мин 8%

Правилник^8) методa 11

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја протеина у матичном млечу

мин 0,5%

Правилник^8) методa 12

Завод Топчидер 
Храна - Зачини

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

SRPS ISO 939:1997

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја страних материја

мин 0,01%

SRPS ISO 927:2001

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,0001%

SRPS ISO 928:2001

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

мин 0,0001%

SRPS ISO 930:2001

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, сенф

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,01%

JUP 010102-28

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја воде и испарљивих састојака

мин 0,01%

JUP 010102-41

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, Сенф

Одређивање садржаја пепела нерастворног у HCl

мин 0,01%

JUP 010102-36

Завод Топчидер 
Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS E.Z8.011:1993

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја натријум – хлорида

(0,05-95%)

SRPS E.Z8.012:1994

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

SRPS E.Z8.015:1993

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја мононатријум-глутамината

мин 0,01%

SRPS E.Z8.018:1994

Завод Топчидер 
Храна - Сенф

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

JUP 010102-39

Завод Топчидер 
Храна-кафа, производи од кафе и сурогати

Испитивање мириса и изгледа и одређивање количине страних примеса и недостатака у сировој кафи од тачке 7

SRPS ISO 4149:1995 од тачке 7

Завод Топчидер 
Храна-Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја укупног SO2

мин 8 mg /l
мин 8 mg /кg

JUP 010102-78

Завод Топчидер 
Храна - Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће; Зачини

Одређивање садржаја афлатоксина (G1, B1, G2, B2)

0,5 - 30μg/kg

JUP 010102-12

Завод Топчидер 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Вино; Пиво; Алкохолна пића; Сирће; Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће, печурке и њихови производи; Кафа, производи од кафе и сурогати; Чај; Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи; Шећер; Јестива уља и масти биљног и животињског порекла и производи; Месо и производи од меса; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Зачини; Адитиви и ароме за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела; Супе, сосови, додаци јелима исродни производи; Сенф; Прашак за припремање пудинга; Кухињска со и со за прехрамбену индустрију.

Одређивање садржаја метала, металоида и минерала (Pb, Cd, Hg, Zn, Аs, Cu, Fe, Sn, Ni, Na, K, Ca, Mg, )
( методом ICP-OES )


Освежавајућа
безалкохолна пића
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Воћни сокови,
концентрисани
воћни сок, воћни
нектар, воћни соку праху
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,005 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Na: 5,0 – 10000mg/kg
K: 5,0 – 10000mg/kg
Ca: 1,0 – 10000 mg/kg Mg: 1,0 – 10000 mg/kg
Вино
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Пиво
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,005 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Алкохолна пића
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
As: 0,2- 20,0 mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Сирће
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,2- 20,0 mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Жита, млински и пекарски
производи; тестенине; Прашак за припремање пудинга
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,1-2,0mg/kg (хидридна техника)
Воће, поврће,
печурке и њихови
производи
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,005 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Na: 5,0 – 10000mg/kg
K: 5,0 – 10000mg/kg
Ca: 1,0 – 10000 mg/kg Mg: 1,0 – 10000 mg/kg

Сушено воће поврће, печурке
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,1-2,0mg/kg (хидридна техника)
Cu: 0,4 – 200 mg/kg

Кафа, производи
од кафе и сурогати
Pb: 0,4 –10,0 mg/kg
Cd: 0,15 – 5,0mg/kg
As: 0,4-10,0 mg/kg

Чај, зачини
Pb: 0,4 – 10,0 mg/kg
As: 0,4 -10,0 mg/kg

Какао производи,
чоколаде, производи слични чоколади, крем производи
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 5,0 mg/kg
As: 0,2-10,0 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg

Бомбонски производи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)

Шећер
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
As: 0,2-10,0 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg

Јестива уља и масти биљног и животињског порекла и производи
Pb: 0,1 – 10mg/kg
As: 0,1-1,0mg/kg
(хидридна техника)
Cu: 0,1 – 10,0mg/kg
Fe: 0,25 – 10,0mg/kg
Ni: 0,25 – 10,0 mg/kg
Месо и производи од меса
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,01 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,005 – 1,0 mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-10,0 mg/kg
(хидридна техника)
Ca: 1,0 – 10000 mg/kg
Рибе, ракови,шкољкаши,
морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,01 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,005 – 5,0 mg/kg
(хидридна техника)
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
As: 0,01-10,0 mg/kg
(хидридна техника)
Cu: 0,2 – 100mg/kg
Fe: 0,5 – 100 mg/kg
Sn: 0,5 – 1000 mg/kg
Млеко и производи од млека
Pb: 0,02 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,01 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,0025 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,01-5,0mg/kg
(хидридна техника)
Ca: 1,0 – 10000 mg/kg
Јаја и производи од јаја
Pb: 0,1 – 10mg/kg
Cd: 0,02 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-1,0mg/kg
(хидридна техника)
Cu: 0,2 – 10,0 mg/kg
Адитиви и ароме за прехрамбене производе
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 4,0 mg/kg
Hg: 0,05 – 2,0 mg/kg
As: 0,4-10,0 mg/kg
Готова и смрзнута јела
супе, сосови,
додаци јелима исродни производи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 –5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,1-10,0mg/kg
(хидридна техника)
Сенф
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
As: 0,4 -1,0mg/kg
Кухињска со и созапрехрамбену
индустрију
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,1-10,0 mg/kg
(хидридна техника)
Cu: 0,2 – 10,0 mg/kg

JUP 010102-113

Завод Топчидер 
Храна

Oдређивање сулфонамида (ELISA техника)

5 – 100 μg/kg

JUP 010102-146

Завод Топчидер 
Храна - Тестенине

Доказивање вештачке боје

доказна реакција

Правилник^2) методa III/4

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-23 Дувански производи
Дуван и дуванске прерађевине

Одређивање садржаја влаге у цигаретама

мин 0,01%

SRPS E.P2.010:1965

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (Одређивање садржаја органохлорних
пестицида (α-HCH, γ-HCH, δ-HCH, DDE, DDD и DDT)

мин 0,2mg/kg

JUP 010102-34

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја CO у гасној фази дима (методом NDIR)

(2-16) mg/cigareti

SRPS ISO 8454:2008/
Amd 1:2013

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја азота

(0,5- 50%)

JUP 010102- 14

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја никотина у дувану

мин 0,2mg

SRPS ISO 2881:2007

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја тара у кондензату дима

мин 0,1 mg

SRPS ISO 4387:2008/
Amd 1:2013

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала и металоида (Pb, As) (методом AAS )

Pb 0,2-10,0mg/kg
As 0,2-10,0mg/kg

JUP 010102-30

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала и металоида ( Pb, As)

Pb: 0,4 – 40mg/kg
As: 0,4- 20mg/kg

JUP 010102-113

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја никотина у кондезату

0,2-2 mg/цигарети

ISO 3400:2007

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дечије играчке

Миграција одређених елемената (Pb, Cd, Cr, Se, Ba, As, Hg, Sb)

Pb: 0,5 – 500mg/kg
Cd:0,05–100 mg/kg
Cr: 0,5 – 500 mg/kg
Se: 0,4 – 400 mg/kg
Ba: 0,2–2000mg/kg
As: 0,3 – 300mg/kg
Hg: 0,2 -100mg/kg
Sb: 1,0–1000mg/kg

SRPS EN 71-3:2010

Завод Топчидер 
Предмети опште употребе - Накит

Одређивање миграције никла

Ni: 0,1 - 10µg/cm2

SRPS EN 1811:2012

Завод Топчидер 

Провера декларације у погледу делова израђених од метала(волуметрија-квантитативно, идентификационе реакције-квалитативно)

Провера декларације у погледу делова израђених од метала(волуметрија-квантитативно, идентификационе реакције-квалитативно) Fe po Zimmermanu (5,0-100,0 % )
Cu –jodometrijski i kompleksometrijski
(1,0 – 50,0%)
Zn-kompleksometrijski (u kiseloj i baznoj sredini)
(1,0 – 50,0%)
Al-bromatometrijski
(5,0-20,0 %)
Ag- rodanimetrijski
(0,5 – 10,0 %)
Kvalitativno- Rh, Ir, Au, Ag, Pt

JUP 010102-132

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја олова и кадмијума ( техником ААS)

Pb 0,005-5,0 %
Cd 0,0005-0,5 %

JUP 010102-131

Завод Топчидер 
Дечије играчке

Одређивање шестовалентног хрома ( спектрофотометријски)

0,005-0,5 mg/kg

JUP 010102-127

Завод Топчидер 

Одређивање миграције метала и металоида
( техником ICP-OES )

Sr 0,5-1000 mg/kg
Cu 0,5-1000 mg/kg
B 2-1000 mg/kg Al 2-3000 mg/kg

SRPS EN 71-3 : 2015

Завод Топчидер 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Освежавајућа безалкохолна пића; Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Алкохолна пића; Сирће, разблажена сирћетна киселина;Пиво;Етил-алкохол (етанол) Ферментисан; Пекарски производи Воће, поврће, печурке и њихови производи; Чајеви; Какао производи, чоколадни производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи;Шећер; Јестива уља, масти биљног и животињског порекла; Јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине; Месо и производи од меса; Рибе

Испитивање мириса

ЈUP 010101-35

Завод Топчидер 

Испитивање бистрине

ЈUP 010101-35

Завод Топчидер 

Испитивање боје

ЈUP 010101-35

Завод Топчидер 
храна - Освежавајућа безалкохолна пића; Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Алкохолна пића; Сирће, разблажена сирћетна киселина;Пиво;Етил-алкохол (етанол) Ферментисан; Пекарски производи Воће, поврће, печурке и њихови производи; Чајеви; Какао производи, чоколадни производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи;Шећер; Јестива уља, масти биљног и животињског порекла; Јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине; Месо и производи од меса; Рибе

Испитивање укуса

ЈUP 010101-35

Завод Топчидер 
Храна-пекарски производи

Оцена основних врста пшеничног хлеба

Правилник 2) методa II/11

Завод Топчидер