Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д. Сектор за пољопривреду и прехрамбену индустрију- Завод Топчидер, Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа, Београд

Чика Љубина 8/5, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-020
ПИБ:100045292
Акр. број:01-040
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. новембар 2002.
Датум последње акр.:20. децембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Илија Смиљанић
Функција:технички директор
Телефон:+381112637213
Факс:+381112626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.com

Локације

Завод Топчидер - Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа

Историја статуса

20. децембар 2018. - 19. децембар 2022.Акредитован
20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 20. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 20. децембар 2010.Акредитован
18. новембар 2002. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна Храна за животиње

Одређивање садржаја укупних афлатоксина
у храни и храни за животиње (ELISA техника)

2 – 100 μg/kg

JUP 010102-142

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја афлатоксина Б 1 у храни и храни за животиње

1 – 50 μg/kg

JUP 010102-143

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја афлатоксина M 1

0,005-1,25 µg/kg

JUP 010102-144

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја зеараленона у храни и храни за животиње

10 – 1000 µg/kg

JUP 010102-98

Завод Топчидер 
Храна за животиње, Жита и производи од жита, кафа, инстант кафа, вино, зачини, суво грожђе

Одређивање садржаја охратоксина A у храни и храни за животиње

1 – 40 µg/kg

JUP 010102-96

Завод Топчидер 
Храна Млеко и производи од млека, Мед, Месо (говеђе, свињско, живинско), риба, ракови, јаја

Одређивање хлорамфеникола

млеко
мин 24 ng/kg
млеко у праху
мин 24 ng/kg
јогурт, кефир, павлака, млаћеница
мин 12 ng/kg
кисела павлака, сурутка
мин 15 ng/kg
маслац
мин 61 ng/kg
сир мин 16 ng/kg
мед мин 25 ng/kg
матични млеч
мин 23 ng/kg
месо (говеђе, свинјско, живинско)
мин 5ng/kg
риба мин 8 ng/kg
ракови
мин 8ng/kg
јаја мин 15 ng/kg

JUP 010102-145

Завод Топчидер 
Храна за животиње Млеко, млеко у праху, сурутка

Одређивање хлорамфеникола

млеко
мин 24 ng/kg
млеко у праху
мин 24 ng/kg
сурутка
мин 15 ng/kg

JUP 010102-145

Завод Топчидер 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода флаширана вода за пиће

Детекција и енумерација спора сулфито-редукујућих анаероба (клостридија) Други део:Метода мембранске филтрације

ISO 6461-2 : 1986

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја P.aeruginosa:Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока, -Део 2:Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Завод Топчидер 

Откривање и одређивање броја E.coli и колиформних бактерија-Део 1:Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
9308-1:2010

Завод Топчидер 

Oдређивање броја културабилних микроорганизама-бројање колонија засејавањем у хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Завод Топчидер 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање остатака сулфонамида

Sulfadiazine
мин: 100 μg/kg

JUP 010102-84

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes (метода детекције) (квалитативна метода)

SRPS EN ISO 11290-1:2010

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes
(метода бројања)
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 11290-2:2010

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – техника бројања колонија на 30 °C

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

Завод Топчидер 
Храна Месо и производи од меса; Рибе, ракови,шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи; Јаја и производи од јаја;

Одређивање остатака антибиотика (β-лактами, цефалоспорини, макролиди, тетрациклини, аминогликозиди, хинолони, полипептиди, јонофори, олигосахариди и други)

JUP 010102-83

Завод Топчидер 

Одређивање остатака сулфонамида

JUP 010102-83

Завод Топчидер 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање остатака антибиотика

Amoxicillin:
мин 2,5 μg/kg
Ampicillin:
мин 3 μg/kg
Cephapirin:
мин 5,8 μg/kg
Penicillin G:
мин 1,5 μg/kg

JUP 010102-84

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus – Техника бројања колонија на 30 °C

SRPS EN ISO
7932:2009

Завод Топчидер 
Храна Месо и производи од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи; Мед и производи од меда; Жито, млински, пекарски производи и тестенине; Кондиторски производи; Клице (спремне за конзумирање); Поврће, воће и производи од поврћа и воћа; Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектар, воћни сок у праху; Зачини; Сенф; Адитиви за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens

SRPS EN ISO 7937:2010

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceaе

SRPS ISO 21528 -2:2009

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579 : 2008

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни

ISO 21527-1:2008

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни

ISO 21527-2 :2008

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позизивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте

SRPS ISO 6888 –1:2009

Завод Топчидер 

Хоризонтална метода за oдређивање броја β- глукуронидаза позитивне E.coli

SRPS ISO 16649 -2:2008

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја азота

(0,5-50%)

JIP 010102-14

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја микотоксина деоксиниваленола

(80-2000) ppb

JUP 010102-94

Завод Топчидер 

Одређиавње садржаја сирове целулозе, општа метода

мин 0,1%

SRPS ISO 5498:1996

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

мин 0,1%

Правилник^10) методa 19

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

мин 0,1%

Правилник^10) методa 18

Завод Топчидер 
храна за животиње

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (HCH, HCE, Aldrin, DDT и деривати)

мин 0,005mg/kg

JUP 010102-34

Завод Топчидер 
Храна за животиње

Одређивање садржаја афлатоксина (B1, G1) ( методом HPLC)

мин 0,5μg

JUP 010102-12

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала и металоида (Pb, Cd, Hg, As) ( методом AAS )

Pb: 0,01-10mg/kg
Cd: 0,001-1,0 mg/kg
Hg: 0,001-1,0mg/kg
As: 0,005-5,0 mg/kg

JUP 010102-30

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

Правилник^10) методa 6

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

SRPS ISO 6492:2001

Завод Топчидер 
храна за животиње

Одређивање садржаја ( Ca, Na, P, Mg,K,Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Mo, As, Pb, Cd)

Ca:
0,2 – 10000 mg/kg
Na: 1,0– 10000 mg/kg
P:0,2 – 10000 mg/kg
Mg:
0,2 – 10000 mg/kg
K: 0,4 – 20000 mg/kg
Fe: 0,1 – 1000 mg/kg
Zn: 0,2– 1000 mg/kg
Cu: 0,1 – 1000 mg/kg
Mn: 0,1 – 1000 mg/kg
Co: 0,1 – 1000 mg/kg Mo: 0,1 – 1000 mg/kg
As: 0,1 – 1000 mg/kg Pb: 0,1 – 1000 mg/kg
Cd: 0,01 – 100mg/lkg

SRPS ISO 27085:2013

Завод Топчидер 
Храна и храна за животиње

Одређивање садржаја зеараленона у храни и храни за животиње (ELISA техника)

10 – 1000 µg/kg

JUP 010102-98

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја охратоксина Aу храни и храни за животиње (ELISA техника)

0.3 – 40 µg/kg

JUP 010102-96

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја афлатоксина M 1(ELISA техника)

0.005-1,25 µg/kg

JUP 010102-144

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја афлатоксина Б 1у храни и храни за животиње (ELISA техника)

1 – 50 μg/kg

JUP 010102-143

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних афлатоксина у храни и храни за животиње (ELISA техника)

2 – 100 μg/kg

JUP 010102-142

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности

(1,0 – 14,0)

JUP 010102-44

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних алкалија (рачунато на бази NaOH)

(1,0 – 10,0)

SRPS ISO 4314:1992

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање рН вредности

(1,0 – 14,0)

Правилник^9) метода А

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја
метала и металоида (Pb, Cd,Hg, As, Cr, Ni, Ba)

Pb: 0,5 – 500 mg/kg
Cd: 0,05 – 100 kg/kg
Cr: 0,5 – 500 mg/kg
Se: 0,4 – 400 mg/kg
Ba: 0,2 – 2000mg/kg
As: 0,3 – 300 mg/kg
Hg: 0,2 -100mg/kg
Sb: 1,0 – 1000mg/kg

Правилник9)
метода Б

Завод Топчидер 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање фосфата (спектрофотометријски)

0,1 – 10,0 %

JUP 010102-135

Завод Топчидер 

Одређивање активног кисеоника (волуметријски)

0,1 – 20,0 %

JUP 010102-134

Завод Топчидер 

Одређивање активног хлора (волуметријски)

0,5 – 20,0 %

JUP 010102-133

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја метала и неметала (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Ni ) (методом ААS)

Pb: 0,01-10mg/kg
Cd:
0,001-1,0 mg/kg
Hg:
0,001-1,0mg/kg
As:
0,005-5,0 mg/kg
Cr:
0,05-1,0 mg/kg
Ni:
0,05-1,0 mg/kg

Правилник^9) метода Б

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја флуорида (спектрофотометријски)

0,01 - 1,00 %

JUP 010102-141

Завод Топчидер 
Дезодоранси у стику и „roll-on“ производи

Одређивање садржаја алуминијум-хидрохлоридa (волуметријски)

5,0 - 25,0 %

JUP 010102-140

Завод Топчидер 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја водоник
пероксида(волуметријски)

0,5 – 20,0 %

JUP 010102-139

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја амонијака (волуметријски)

0,5 – 20,0 %

JUP 010102-138

Завод Топчидер 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Квалитативна анализа анјона након кувања содног екстракта

JUP 010102-136

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода флаширана вода за пиће

Одређивање садржаја метала у води за пиће
As. Pb, Zn, Cd, Hg, Cu, Ni, Fe, Mn, Cr, Na, K, Ca, Mg

As 0,005- 0,1 mg/l
Pb 0,005- 0,1 mg/l
Zn 0,01- 5,0 mg/l
Cd 0,0005- 0,1 mg/l
Hg 0,0005-0,1 mg/l
Cu 0,005- 5,0 mg/l
Ni 0,005- 1,0 mg/l
Fe 0,01-1,0 mg/l
Mn 0,005- 0,5 mg/l
Cr 0,005-0,5 mg/l
Na 1,0- 500 mg/l
K 1,0 – 100 mg/l
Ca 1,0 – 500 mg/l
Mg 1,0- 100 mg/l

EPA 200.7 : 1994

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрата

(0,03 - 10) mg/l NO3 -

JUP 010102-120

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрита

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометријски) (0,005-0,15) mg/l
NO2 - EPA 354.1 : 1971

EPA 354.1 : 1971

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја фосфата

(0,05-5,0) mg/l
PO4 3-

JUP 010102-121

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја флуорида

(0,1-1,00) mg/l
F-

JUP 010102-122

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја сулфата

(2 - 50) mg/l SO4 2-

EPA 375.4:1978

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја хлорида

(2,0 - 500) mg/l Cl-

SRPS ISO
9297/1: 2007

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја бикарбоната

>50 mg/l

JUP 010102-123

Завод Топчидер 

Одређивање тврдоће воде- карбонатне и укупне

карбонатна
10 – 10000 mg/l CaCO3;
укупна
2 – 2000 mg/l CaCO3

JUP 010102-124

Завод Топчидер 

Одређивање алкалитета воде

(0,5-20) ml/l 0,1М
HCl

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Завод Топчидер 

Одређивање електролитичке проводљивости

(0,1-10000)μS/cm

SRPS EN 27888:
2009

Завод Топчидер 

Одређивање pH

2 – 12 pH јединица

ISO 10523:2008

Завод Топчидер 

Одређивање мутноће

(0,1-1000) NTU

EPA 180.1:1993

Завод Топчидер 

Потрошњa калијум перманганата
KMnO4

>0,5 mg/l KMnO4

SRPS EN ISO 8467:2007

Завод Топчидер 

Oдређивање садржаја aмонијака

(0,05-1,00) mg/l NH3

SRPS H.Z1.184: 1974

Завод Топчидер 
Вода Флаширана вода за пиће

Одређивање остатка после испаравања на 1050С

>10,0 mg/

Приручник1
страна 129

Завод Топчидер 

Одређивање суспендованих честица

>1,0 mg/l

JUP010102-125

Завод Топчидер 

Одређивање укупног остатка после испаравања на 1800С

>10,0 mg/

EPA 160.1:1999

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Посуђе, прибoр и амбaлажа за животне намирнице од хартије

Одређивање садржаја формалдехида

(0,117-5,0) mg/l

JUP 010102-81

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

Одређивање миграције метала и металоида (Pb, Cd, Cr, Hg, As, Zn)
отпуштених у симулаторе хране модел растворе на воденој основи (дејонизована вода, 3% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол)

Pb: 0,1-1,0mg/l
Cd:0,01-0,50 mg/l
Cr:0,05-0,50 mg/l
Hg:2,5-25µg/l
As:5,0-50 µg/l
Zn: 0,05-0,50 mg/l

JUP 010102-43

Завод Топчидер 
Посуђе за животне намирнице од стакла, керамике и порцелана

Одређивање миграције метала (Pb,Cd, Cr) (методом ААS)

Pb 0,1-10,0mg/l
0,1-10,0mg/dm²
Cd 0,05-1,5mg/l
0,05-1,5mg/dm²
Cr 0,1-15,0mg/l
0,1-15,0mg/ dm²

JUP 010102- 54

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од метала

Одређивање миграције метала (Мn, Ni, Cr) (методом ААS)

Cr: 0,05-1,0 mg/l
Ni: 0,05-1,0 mg/l
Mn: 0,02-1,0 mg/l

JUP 010102-26

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала код емајлираног посуђа (Pb, Cd, Cr ) (методом ААS)

Pb 0,1-2,0mg/l
Cd 0,05-1,0mg/l
Cr 0,1-2,0mg/l

JUP 010102-69

Завод Топчидер 
Посуђе, прибoр и амбaлажа за животне намирнице од хартије

Одређивање садржаја метала и металоида (Pb,Аs) (методом AAS)

Pb 0,2-10,0mg/kg
As 0,2-10,0mg/kg

JUP 010102-30

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

Одређивање укупне миграције нискомолекуларних органских и неорганских материја (у одговарајуће модел растворе дејонизована вода, 3% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол)

мин 2 mg/dm²
мин 10 mg/kg

JUP 010102- 67

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од метала

Одређивања садржаја емајла код емајлираног посуђа

мин 2 mg/dm²

JUP 010102-68

Завод Топчидер 

Одређивање миграције метала и металоида (Mn, Ni, Cr)

Mn:0,005 – 1mg/l
Ni: 0,005 – 1 mg/l
Cr: 0,005 – 1 mg/l

JUP 010102-115

Завод Топчидер 
Посуђе, прибoр и амбaлажа за животне намирнице од хартије

Одређивање садржаја метала и металоида ( Pb, As)

Pb: 0,4 – 40mg/kg
As: 0,4- 20mg/kg

JUP 010102-113

Завод Топчидер 
Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од вештачке масе

Одређивање миграције метала и металоида (Pb, Cd, Cr, Hg, As, Zn, Ba, Se, Mo, Co, Sn)

Pb: 0,005 – 10mg/l
Cd: 0,0005 – 2 mg/l
Cr: 0,005 – 1 mg/l
Hg: 0,0025–0,5mg/l
As: 0,005-1,0mg/l
Zn: 0,005 - 100mg/l
Ba: 0,005 – 50mg/l Se: 0,01 – 10 mg/l
Mo: 0,005 - 10mg/l
Co:0,005 - 20 mg/l
Sn: 0,005 – 10mg/l

JUP 010102-114

Завод Топчидер 
Посуђе за животне намирнице од стакла, керамике и порцелана

Одређивање миграције метала и металоида (Pb, Cd, Cr, Se, Ba, Sb)

Pb: 0,005 – 10mg/l
Cd: 0,0005 – 2mg/l
Cr: 0,005 – 5mg/l
Se: 0,01 – 10 mg/l
Ba: 0,005 – 50mg/l
Sb: 0,01 – 10mg/l

JUP 010102-116

Завод Топчидер 
Амбалажа за животне намирнице Проиводи од еластомера Метално посуђе

Одређивање садржаја метала и металоида
Pb, Cd, Hg, Cr, As, Cu, Zn, Li, Mn
(техникама ААS и ICP-OES)

Pb 0,005- 5,0 %
Cd 0,0005-0,5 %
Hg 0,0005- 0,5 %
Cr 0,005- 0,5%
As 0,0005- 0,5 %
Cu 0,005 – 5,0 %
Zn 0,005 – 5,0%
Li 1,0-1000 mg/kg
Mn 0,005 – 0,5%

JUP 010102-126

Завод Топчидер 
Амбалажа , посуђе и прибор за животне намирнице израђени од стакла

Проба стерилизације
(визуелно)

Правилник 11)
члан 72

Завод Топчидер 
Папирна амбалажа

Одређивање pH вредности воденог екстракта (потенциометријски)

2-12 pH jedinice

SRPS EN H.N8.124: 1987

Завод Топчидер 
Амбалажа, посуђе и прибор за животне намирнице Проиводи од еластомера

Одређивање миграције пероксида у модел раствор дејонизоване воде (волуметријски)

0,25 - 10,0 mg/dm2

JUP 010102-128

Завод Топчидер 

Одређивање миграције примарних ароматичних амина у симулатору хране на воденој основи (модел раствор дејонизована вода, 3% сирћетне киселине и 10 до 15% етанол) (спектрофотометријски)

0,02 – 0,5 mg/dm2

JUP 010102-129

Завод Топчидер 

Одређивање миграције секундарних ароматичних амина у модел раствор дејонизоване воде (спектрофотометријски)

0,02 – 0,5 mg/dm2

JUP 010102-130

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Шећер

Одређивање садржаја сумпор-диоксида

(0-30) mg/kg

SRPS E.L8.020:1993

Завод Топчидер 
Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

SRPS E.Z8.015:1993

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја мононатријум-глутамината

мин 0,01%

SRPS E.Z8.018:1994

Завод Топчидер 
Храна - Сенф

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

JUP 010102-39

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,01%

JUP 010102-40

Завод Топчидер 
Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

JUP 010102-42

Завод Топчидер 
Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја јода

мин 0,5 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Завод Топчидер 

Одређивање губитка масе на 110°C

мин 0,001%

SRPS H.B8.325:1976

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја NaCl

(95-100%)

SRPS H.G8.077:1983

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води (

мин 0,001%

SRPS H.G8.078:1983

Завод Топчидер 
Храна - Жито и млински производи, зачини

Одређиавње садржаја сирове целулозе, општа метода

мин 0,1%

SRPS ISO 5498/1996

Завод Топчидер 
храна-Адитиви за прехрамбене производе

Одређивање садржаја сулфатног пепела

мин 0,01%

JUP 010102-37

Завод Топчидер 
Храна-јестива уља, масти биљног и животињског порекла, јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине

Одређивање киселинског броја

мин 0,01%

SRPS ЕN ISO 660:2011

Завод Топчидер 
Храна (месо и производи од меса)

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 936:1999

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја азота

(0,5- 50%)

SRPS ISO 937:1992

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS ISO 1442:1998

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,01%

SRPS ISO 1443:1992

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних масти

мин 0,01%

SRPS ISO 1444:1998

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нитрита

(0,5 – 100) mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног фосфора

(0,05-10) g/kg

SRPS ISO 13730:1999

Завод Топчидер 

Одређивање рН вредности

(1-14)

SRPS ISO 2917:2004

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја хидроксипролина

(0,05 – 1,6%)

SRPS ISO 3496:2002

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја талога од чварака

(0 – 5%)

SRPS ЕN ISO 663:2011

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање киселости млека

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa I/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости киселог млека и јогурта

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa II/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости млека у праху

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa IV/3

Завод Топчидер 

Одређивање киселости павлаке

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa V/2

Завод Топчидер 

Одређивање киселости сира

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa VI/3

Завод Топчидер 

Одређивање киселости кајмака

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa VII/4

Завод Топчидер 

Одређивање киселости у кефиру

мин 0,1°SH

Правилник^6) методa IX/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у млеку

мин 0,01%

Правилник^6) методa I/4

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у киселом млеку и јогурту

мин 0,01%

Правилник^6) методa II/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у згуснутом млеку

мин 0,01%

Правилник^6) методa III/ 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у кефиру

мин 0,01%

Правилник^6) методa IX/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја суве материје у сладоледу

мин 0,01%

Правилник^6) методa X/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у млеку у праху

мин 0,01%

Правилник^6) методa IV/ 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у сиру

мин 0,01%

Правилник^6) методa VI/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у кајмаку

мин 0,01%

Правилник^6) методa VII/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у маслацу

мин 0,01%

Правилник^6) методa VIII/1a

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у млеку

(0-8%)

Правилник^6) методa I/3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у киселом млеку и јогурту

(0-8%)

Правилник^6) методa II/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у згуснутом млеку

(0,2-14%)

Правилник^6) методa III/2a

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у кондензованом млеку

(0-27%)

Правилник^6) методa III/2b

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у млеку у праху

(0-50%)

Правилник^6) методa IV/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у павлаци

(0-50%)

Правилник^6) методa V/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у сиру

(0-40%)

Правилник^6) методa VI/2

Завод Топчидер 
Храна - Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи

Одређивање садржаја укупне масти

(0-50%)

JUP 010102- 66

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја меса у односу на нето масу конзерве

(0-90%)

Codex Standard 780 – 1981; рev – 1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,05%

JUP 010102-17

Завод Топчидер 
Храна-јестива уља, масти биљног и животињског порекла, јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине

Одређивање садржаја натријум-хлорида у маргарину

мин 0,01%

SRPS E.К8.045:1993

Завод Топчидер 

Одређивање пероксидног броја

(0-50) mmol/kg

SRPS ЕN ISO 3960:2011

Завод Топчидер 

Одређивање сапонификационог броја

мин 150mgKOH/g

SRPS EN ISO 3657:2008

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја масти у кајмаку

(0-50%)

Правилник^6) методa VII/2

Завод Топчидер 
храна-Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја лактозе

мин 0,3%

Правилник^5) методa 13

Завод Топчидер 
Храна -Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,01%

Правилник^5) методa 9

Завод Топчидер 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

JUP 010102-28

Завод Топчидер 
храна-освежавајућа безалкохолна пића, пиво

Одређивање садржаја CO2

(0,5-8,0) g/l

JUP 010102-46

Завод Топчидер 
Алкохолна пића, Етанол

Одређивање садржаја метанола (методом GC)


мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих естара

мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих алдехида


мин 10 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 
Алкохолна пића

Одређивање садржаја бензалдехида (методом GC)

мин. 10 mg/la.a

JUP 010102-15

Завод Топчидер 
Алкохолна пића, Сирће, Разблажена сирћетна киселина

Одређивање садржаја виших алкохола

мин 20 mg/l

JUP 010102-15

Завод Топчидер 
Храна - Вино

Одређивање садржаја лимунске киселине

0,01-1 g/l

JUP 010102- 62

Завод Топчидер 
Освежавајућа безалкохолна пића; Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја
вештачких заслађивача

(5-800) mg/l

JUP 010102-10

Завод Топчидер 
Освежавајућа безалкохолна пића; воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја кофеина (методом HPLC)

ОБП: 5-350 mg/l
воће: 5-2000 mg/kg

JUP 010102-9

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја конзерванса Е202 и Е211 (методом HPLC )

ОБП: 5-350 mg/l
воће: 5-2000 mg/kg

JUP 010102-9

Завод Топчидер 
Храна-Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху Вино; Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће, печурке и њихови производи; Чај; Зачини;

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (HCB, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, aldrin, dieldrin, HCE, DDE, DDD и DDT)

чај, зачини :
мин 0,01mg/kg
остало:
мин 0,005mg/kg

JUP 010102-34

Завод Топчидер 
Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће, печурке и њихови производи; Кафа, производи од кафе и сурогати; Чај; Какао зрна; Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи; Шећер; Месо и производи; од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Зачини; Адитиви за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела; Супе, со

Одређивање садржаја метала и металоида
(Pb, Cd, Hg, Zn, Аs, Cu, Fe, Sn, Ni )

Pb:
0,02 – 1,0 mg/kg
Cd:
0,005-0,2 mg/kg
Hg:0,01-1,0 mg/kg
Zn: 0,5-20,0 mg/kg
As: 0,05-2,0 mg/kg
Cu:0,1-40,0 mg/kg
Fe: 1,0-50,0 mg/kg
Sn: 0,5-10,0 mg/kg
Ni: 0,5-10,0 mg/kg

JUP 010102-30

Завод Топчидер 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање губитка масе сирове кафе на 105°C

мин 0,01%

SRPS ISO 6673:2012

Завод Топчидер 
Храна-воће, пврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја нитрата и нитрита

мин 1 mg/kg

JUP 010102-106

Завод Топчидер 
Жита, млински и пекарски производи, тестенине

Одређивање садржаја микотоксина, деоксиниваленола

(80-2000) ppb

JUP 010102-94

Завод Топчидер 
храна- жита, млински и пекарски производи, тестенине, воће, поврће, печурке и њихови производи, зачини

Одређивање садржаја афлатоксина (G1, B1, G2, B2) ( методом HPLC )

(0,5 - 30)μg/kg

JUP 010102 - 12

Завод Топчидер 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање садржаја укупних киселина

мин 0,1 g/l

Правилник^1) метода 18 а

Завод Топчидер 
Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху

Oдређивање формолног броја

(мин 0,5)%

SRPS EN 1133:2005

Завод Топчидер 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја растворљиве суве материје

(0-85%)

JUP 010102-90

Завод Топчидер 
Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху

Одређивање садржаја растворљиве суве материје

(0-85%)

Правилник^1) метода 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

мин 0,01 %

Правилник^1) метода 17

Завод Топчидер 
Храна - Вино

Одређивање садржаја шећера

(1-150) g/l

JUP 010102-31

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0,3-3,0) g/l

JUP 010102-38

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних киселина

(0,1-20,0) g/l

JUP 010102-24

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободног сумпор-диоксида

2-100 mg/l

JUP 010102-23

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног сумпор-диоксида

18-450 mg/l

JUP 010102-22

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

(0,1-5) g/l

JUP 010102- 25

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних полифенолних материја

(0,01-5) g/l

JUP 010102- 29

Завод Топчидер 

Одређивање pH вредности

(2-6)

JUP 010102-64

Завод Топчидер 
Сирће, разблажена сирћетна киселина

Одређивање садржаја укупног екстракта

(0,10-350,00) g/l

Правилник^3) методa 3

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупних киселина

0,1-99,9 %
m/m

Правилник^3) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0,1-2,0) g/l

Правилник^3) методa 8

Завод Топчидер 
Пиво; Млеко и производи од млека; Адитиви за прехрамбене производе

Одређивање pH вредности

(3-5) pH

SRPS ISO 11289:1998

Завод Топчидер 
Етил – алкохол (етанол) ферментисан

Одређивање садржаја киселина

(6-600) mg/l a.a.

SRPS E.M8.030:1985

Завод Топчидер 
Храна - Жито и млински производи

Одређивање количине примеса у ражи

мин 0,01 %

Правилник^2) методa I/2

Завод Топчидер 

Одређивање количине
примеса у кукурузу

мин 0,01 %

Правилник^2) методa I/3

Завод Топчидер 

Одређивање количине примеса у пшеници за прераду

мин 0,01 %

Правилник^2) методa I/4

Завод Топчидер 

Одређивање количине примеса у пиринчу

мин 0,01%

Правилник^2) методa I/5

Завод Топчидер 

Одређивање запреминске масе жита

(0,61-0,88) kg/l

Правилник^2) методa I/6

Завод Топчидер 

Одређивање количине воде у житу и млинским производима рутинска метода

мин 0,01%

Правилник^2) методa I/8

Завод Топчидер 

Одређивање количине воде у кукурузу рутинска метода

мин 0,01%

Правилник^2) методa I/9

Завод Топчидер 

Одређивање количине пепела у житу и млинским производима

мин 0,0001%

Правилник^2) методa I/10

Завод Топчидер 

Одређивање седиментационе вредности у пшеници

(20-50)

Правилник^2) методa I/13

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти по Weibullu Stoldtu у житу и млинским производима

мин 0,01%

Правилник^2) методa I/15

Завод Топчидер 

Одређивање киселинског степена у житу и млинским производима

мин 0,1ml 1М NaOH/100g

Правилник^2) методa I/16

Завод Топчидер 
Жита, млински производи; Какао производи, чоколаде, производи слични; чоколади, крем производи и бомбонски производи; Млеко и производи од млека; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи; Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја азота и израчунавање садржаја протеина

(0,5- 50%)

JUP 010102-14

Завод Топчидер 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине воде

мин 0,01%

Правилник^2) методa II/1

Завод Топчидер 

Одређивање киселинског степена средине хлеба

мин 0,1ml 1М NaOH/100g

Правилник^2) методa II/2

Завод Топчидер 

Одређивање кoличине сирових протеина макро поступак

(5-50%)

Правилник^2) методa II/3

Завод Топчидер 

Одређивање количине масти по Weibullu Stoldtu-у

мин 0,01%

Правилник^2) методa II/4

Завод Топчидер 

Одређивање количине NaCl из алкализованог пепела

мин 0,01%

Правилник^2) методa II/6

Завод Топчидер 

Одређивање количине пепела

мин 0,0001%

Правилник^2) методa II/7

Завод Топчидер 
Храна - Тестенине

Одређивање процента раскувавања тестенине

мин 0,01%

Правилник^2) методa III/2

Завод Топчидер 

Одређивање количине воде

мин 0,01%

Правилник^2) методa III/5

Завод Топчидер 
Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја укупне суве материје

мин 0,01%

Правилник^1) методa 2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

Мин 0,01%

Правилник^1) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

мин 0,01%

Правилник^1) методa 17

Завод Топчидер 

Одређивање укупне киселости

мин 0,01g/100g

Правилник^1) методa 18 б

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја директно редукујућих и укупних шећера (луфовим раствором)

директно редукујући шећери мин 1%
укупни шећери
мин 4%

Правилник^1) методa 3

Завод Топчидер 
Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја NaCl

мин 0,01%

JUP 010102-45

Завод Топчидер 
Алкохолна пића Вино, Пиво, Етанол

Одређивање специфичне тежине

ЈАП
0,8430-1,200
Вино
0,9870-1,0390
Пиво
1,000-1,0445
Етанол
0,9639-0,8000 % v/v
(20/20ºC)

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја алкохола

вино 6,0-20,0% пиво 0,06-8,55%
ЈАП 1,07-86 % V/V
сирће 0,06-2,11%
Етанол max 99%
ОБП, сокови, нектари 0,0-5,0%

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 
Алкохолна пића Вино, Пиво

Одређивање садржаја укупног екстракта

ЈАП 0,00-550 g/l
Вино 10,0-160,0 g/l
Пиво1,026-11,075% m/m

JUP 010102- 63

Завод Топчидер 
Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање садржаја кофеина

мин 0,01%

SRPS ISO 4052:1997

Завод Топчидер 
Храна - Чај

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 1575:1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воденог екстракта

мин 0,01%

SRPS ISO 9768:1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја влаге инстант чајева

мин 0,01%

SRPS ISO 7513:1995

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела инстант чајева

мин 0,01%

SRPS ISO 7514:1995

Завод Топчидер 
Храна - Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја теобромина у какао производима

мин 0,1%

Правилник^5) методa 17

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

Правилник^5) методa 1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

Правилник^5) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја растворљивих састојака у гуменим бомбонама

(0-100%)

Правилник^5) методa 20

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја шећера

мин 1%

Правилник^5) методa 12

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја NaCl у сланом пециву

мин 0,05%

Правилник^5) методa 21

Завод Топчидер 
Храна - Шећер

Одређивање садржаја пепела

мин 0,001%

SRPS E.L8.017:1992

Завод Топчидер 

Одређивање поларизације

max 99,99

JUP 010102-108

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја редукованих шећера

мин 0,002 %

SRPS E.L8.019:1992

Завод Топчидер 

Одређивање губитка масе у току сушења

мин 0,001%

SRPS E.L8.016:1992

Завод Топчидер 

Oдређивање боје шећера у раствору

max 50 ICUMSA

SRPS E.L8.014:1992

Завод Топчидер 
Јестива уља, масти биљног и животињског порекла јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине

Одређивање садржаја слободних масних киселина

мин 0,01%

SRPS E.К8.026:1990

Завод Топчидер 
Храна (млеко и производи од млека)

Одређивање садржаја масти у маслацу

(70-90%)

Правилник^6) методa VIII/2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у кефиру

(0-8%)

Правилник^6) методa IX/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у сладоледу

(0-50%)

Правилник^6) методa X/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти у лупаној павлаци

(0-50%)

Правилник^6) методa XI/1

Завод Топчидер 

Одређивање растворљивости млека у праху

(0-100%)

Правилник^6) методa IV/4

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела

(0 – 10%)

JUP 010102- 65

Завод Топчидер 
Храна (јаја и производи од јаја)

Одређивање садржаја суве материје

мин 0,01%

Правилник^7) методa II/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

Правилник^7) методa II/2

Завод Топчидер 

Одређивање просечне тежине јајета

(0-80)g

Правилник^7) методa I/1

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја слободних масних киселина, изражен као олеинска киселина

(0-80%)

Правилник^7) методa II/3

Завод Топчидер 
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање садржаја редукованих шећера и сахарозе

(30-90%)

Правилник^8) методa 2

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде

(13-25)

Правилник^8) методa 4

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја нерастворљивих материја

мин 0,01%

Правилник^8) методa 5

Завод Топчидер 

Одређивање киселости

мин 0,5mmol/kg

Правилник^8) методa 7

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја хидрокси-метилфурфурола

мин 0,5 mg/kg

Правилник^8) методa 9

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја воде у матичном млечу

мин 8%

Правилник^8) методa 11

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја протеина у матичном млечу

мин 0,5%

Правилник^8) методa 12

Завод Топчидер 
Храна - Зачини

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

SRPS ISO 939:1997

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја страних материја

мин 0,01%

SRPS ISO 927:2001

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,0001%

SRPS ISO 928:2001

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја пепела нераствореног у HCl

мин 0,0001%

SRPS ISO 930:2001

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, сенф

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,01%

JUP 010102-28

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја воде и испарљивих састојака

мин 0,01%

JUP 010102-41

Завод Топчидер 
Адитиви за прехрамбене производе, Сенф

Одређивање садржаја пепела нерастворног у HCl

мин 0,01%

JUP 010102-36

Завод Топчидер 
Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS E.Z8.011:1993

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја натријум – хлорида

(0,05-95%)

SRPS E.Z8.012:1994

Завод Топчидер 
Храна Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи

Одређивање садржаја хистамина у риби и производима

мин 5mg/kg

JUP 010102-89

Завод Топчидер 
Храна-Воће, поврће, печурке и њихови производи

Одређивање садржаја укупног SO2

мин 8 mg /l
мин 8 mg /кg

JUP 010102-78

Завод Топчидер 
Храна - Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће; Зачини

Одређивање садржаја афлатоксина (G1, B1, G2, B2)

0,5 - 30μg/kg

JUP 010102-12

Завод Топчидер 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Вино; Пиво; Алкохолна пића; Сирће; Жита, млински и пекарски производи; тестенине; Воће, поврће, печурке и њихови производи; Кафа, производи од кафе и сурогати; Чај; Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи; Шећер; Јестива уља и масти биљног и животињског порекла и производи; Месо и производи од меса; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Зачини; Адитиви и ароме за прехрамбене производе; Готова и смрзнута јела; Супе, сосови, додаци јелима исродни производи; Сенф; Прашак за припремање пудинга; Кухињска со и со за прехрамбену индустрију.

Одређивање садржаја метала, металоида и минерала (Pb, Cd, Hg, Zn, Аs, Cu, Fe, Sn, Ni, Na, K, Ca, Mg, )
( методом ICP-OES )

Освежавајућа
безалкохолна пића
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,05-1,0 mg/kg (хидридна техника)
Воћни сокови,
концентрисани
воћни сок, воћни
нектар, воћни сок у праху
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,005 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Na: 5,0 – 10000mg/kg
K: 5,0 – 10000mg/kg
Ca: 1,0 – 10000 mg/kg Mg: 1,0 – 10000 mg/kg
Вино
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Пиво
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,005 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Алкохолна пића
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
As: 0,2- 20,0 mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Сирће
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
As: 0,2- 20,0 mg/kg
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Жита, млински и пекарски
производи; тестенине; Прашак за припремање пудинга
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,1-2,0mg/kg (хидридна техника)
Воће, поврће,
печурке и њихови
производи
Pb: 0,05 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,5 mg/kg
Hg: 0,005 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg
Fe: 0,25 – 100 mg/kg
Sn: 0,25 – 1000 mg/kg
Na: 5,0 – 10000mg/kg
K: 5,0 – 10000mg/kg
Ca: 1,0 – 10000 mg/kg Mg: 1,0 – 10000 mg/kg

Сушено воће поврће, печурке
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,1-2,0mg/kg (хидридна техника)
Cu: 0,4 – 200 mg/kg

Кафа, производи
од кафе и сурогати
Pb: 0,4 –10,0 mg/kg
Cd: 0,15 – 5,0mg/kg
As: 0,4-10,0 mg/kg

Чај, зачини
Pb: 0,4 – 10,0 mg/kg
As: 0,4 -10,0 mg/kg

Какао производи,
чоколаде, производи слични чоколади, крем производи
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 5,0 mg/kg
As: 0,2-10,0 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg

Бомбонски производи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
As: 0,05-1,0mg/kg (хидридна техника)

Шећер
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
As: 0,2-10,0 mg/kg
Cu: 0,2 – 100 mg/kg

Јестива уља и масти биљног и животињског порекла и производи
Pb: 0,1 – 10mg/kg
As: 0,1-1,0mg/kg
(хидридна техника)
Cu: 0,1 – 10,0mg/kg
Fe: 0,25 – 10,0mg/kg
Ni: 0,25 – 10,0 mg/kg
Месо и производи од меса
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,01 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,005 – 1,0 mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-10,0 mg/kg
(хидридна техника)
Ca: 1,0 – 10000 mg/kg
Рибе, ракови,шкољкаши,
морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,01 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,005 – 5,0 mg/kg
(хидридна техника)
Zn: 1,0 - 100 mg/kg
As: 0,01-10,0 mg/kg
(хидридна техника)
Cu: 0,2 – 100mg/kg
Fe: 0,5 – 100 mg/kg
Sn: 0,5 – 1000 mg/kg
Млеко и производи од млека
Pb: 0,02 – 5,0 mg/kg
Cd: 0,01 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,0025 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,01-5,0mg/kg
(хидридна техника)
Ca: 1,0 – 10000 mg/kg
Јаја и производи од јаја
Pb: 0,1 – 10mg/kg
Cd: 0,02 – 5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 0,5mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,05-1,0mg/kg
(хидридна техника)
Cu: 0,2 – 10,0 mg/kg
Адитиви и ароме за прехрамбене производе
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 – 4,0 mg/kg
Hg: 0,05 – 2,0 mg/kg
As: 0,4-10,0 mg/kg
Готова и смрзнута јела
супе, сосови,
додаци јелима и сродни производи
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,04 –5,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,1-10,0mg/kg
(хидридна техника)
Сенф
Pb: 0,2 – 10,0 mg/kg
As: 0,4 -1,0mg/kg
Кухињска со и со зa прехрамбену
индустрију
Pb: 0,1 – 10,0 mg/kg
Cd: 0,02 – 2,0 mg/kg
Hg: 0,01 – 1,0 mg/kg
(хидридна техника)
As: 0,1-10,0 mg/kg
(хидридна техника)
Cu: 0,2 – 10,0 mg/kg

JUP 010102-113

Завод Топчидер 
Храна Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи; Шећер; Јестива уља и масти биљног и животињског порекла и производи; Месо и производи од меса; Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Готова и смрзнута јела; Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи; Сенф; Прашак за припремање пудинга

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, HCB, aldrin, dieldrin, HCE, DDE, DDD и DDT)

Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи; Шећер; Јестива уља и масти биљног и животињског порекла и производи; Готова и смрзнута јела; Супе, сосови, додаци јелима исродни производи; Сенф; Прашак за припремање пудинга:
мин 0,005mg/kg
Месо и производи, Рибе и производи , Јаја и производи (≤10% масти)
мин 0,005 mg/kg
Месо и производи, Рибе и производи , Јаја и производи (≥10% масти)
мин 0,005 mg/kg
Млеко и производи од млека (≤2%масти)
мин 0,001mg/kg
Млеко и производи од млека (≥2%масти)
мин 0,005 mg/kg масти

JUP 010102-34

Завод Топчидер 
Храна Месо и производи од меса; Животињска маст, Рибе, ракови,шкољкаши, морски јежеви,жабе, корњаче,пужеви и њиховипроизводи; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја

Одређивање садржаја PCB –a (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153, PCB180)

Месо и производи, Млеко и производи, Јаја и производи
(≤2%масти)
мин 0,1 ng/g
Месо и производи, Млеко производи, Јаја и производи (≥2%masti)
мин 5 ng/g масти
Рибе и производи
мин 5 ng/g суве масе

JUP 010102-34

Завод Топчидер 
Храна-кафа, производи од кафе и сурогати

Испитивање мириса и изгледа и одређивање количине страних примеса и недостатака у сировој кафи од тачке 7

SRPS ISO 4149:1995 од тачке 7

Завод Топчидер 
Храна

Oдређивање сулфонамида (ELISA техника)

5 – 100 μg/kg

JUP 010102-146

Завод Топчидер 
Храна - Тестенине

Доказивање вештачке боје

доказна реакција

Правилник^2) методa III/4

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-23 Дувански производи
Дуван и дуванске прерађевине

Одређивање садржаја влаге у цигаретама

мин 0,01%

SRPS E.P2.010:1965

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (Одређивање садржаја органохлорних
пестицида (α-HCH, γ-HCH, δ-HCH, DDE, DDD и DDT)

мин 0,2mg/kg

JUP 010102-34

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја CO у гасној фази дима (методом NDIR)

(2-16) mg/cigareti

SRPS ISO 8454:2008/
Amd 1:2013

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја азота

(0,5- 50%)

JUP 010102- 14

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја никотина у дувану

мин 0,2mg

SRPS ISO 2881:2007

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја тара у кондензату дима

мин 0,1 mg

SRPS ISO 4387:2008/
Amd 1:2013

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала и металоида (Pb, As) (методом AAS )

Pb 0,2-10,0mg/kg
As 0,2-10,0mg/kg

JUP 010102-30

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја метала и металоида ( Pb, As)

Pb: 0,4 – 40mg/kg
As: 0,4- 20mg/kg

JUP 010102-113

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја никотина у кондезату

0,2-2 mg/цигарети

ISO 3400:2007

Завод Топчидер 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дечије играчке

Миграција одређених елемената (Pb, Cd, Cr, Se, Ba, As, Hg, Sb) методом ICP-OES

Pb: 0,5 – 500mg/kg
Cd:0,05–100 mg/kg
Cr: 0,5 – 500 mg/kg
Se: 0,4 – 400 mg/kg
Ba: 0,2–2000mg/kg
As: 0,3 – 300mg/kg
Hg: 0,2 -100mg/kg
Sb: 1,0–1000mg/kg

SRPS EN 71-3:2010

Завод Топчидер 
Предмети опште употребе - Накит

Одређивање миграције никла

Ni: 0,1 - 10µg/cm2

SRPS EN 1811:2012

Завод Топчидер 

Одређивање садржаја олова и кадмијума ( техником ААS)

Pb 0,005-5,0 %
Cd 0,0005-0,5 %

JUP 010102-131

Завод Топчидер 
Дечије играчке

Одређивање садржаја фталата (GC FID)

Дибутилфталат (DBP) мин 0,1 %
Ди-2-етилхексил–фталат (DEHP) мин 0,1 %
Бензилбутилфталат (BBP) мин 0,1 %
Ди-н-октилфталат (DNOP) мин 0,1 %
Диизононилфталат (DINP) мин 0,1 %
Диизодецилфталат (DIDP) мин 0,1 %

JUP 010102-171

Завод Топчидер 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Освежавајућа безалкохолна пића; Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Алкохолна пића; Сирће, разблажена сирћетна киселина;Пиво;Етил-алкохол (етанол) Ферментисан; Пекарски производи Воће, поврће, печурке и њихови производи; Чајеви; Какао производи, чоколадни производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи;Шећер; Јестива уља, масти биљног и животињског порекла; Јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине; Месо и производи од меса; Рибе

Испитивање мириса

ЈUP 010101-35

Завод Топчидер 

Испитивање бистрине

ЈUP 010101-35

Завод Топчидер 

Испитивање боје

ЈUP 010101-35

Завод Топчидер 
храна - Освежавајућа безалкохолна пића; Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектар, воћни сок у праху; Алкохолна пића; Сирће, разблажена сирћетна киселина;Пиво;Етил-алкохол (етанол) Ферментисан; Пекарски производи Воће, поврће, печурке и њихови производи; Чајеви; Какао производи, чоколадни производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи;Шећер; Јестива уља, масти биљног и животињског порекла; Јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине; Месо и производи од меса; Рибе

Испитивање укуса

ЈUP 010101-35

Завод Топчидер 
Храна-пекарски производи

Оцена основних врста пшеничног хлеба

Правилник 2) методa II/11

Завод Топчидер