Преузимање ПДФ-а

Југоинспект Београд АД, Сектор Завод Топчидер, Служба за сертификацију производа

Чика Љубина 8 , 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-059
ПИБ:100045292
Акр. број:04-032
Web:http://www.jugoinspekt.rs/
Тел:011/2620214
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. август 2019.
Датум последње акр.:12. август 2019.
Датум истицања/укидања акр.:11. август 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:065-542-43-38, O11/26-27- 463,
Факс:O11-2626-349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Локације

1 - Сектор Завод Топчидер

Историја статуса

12. август 2019. - 11. август 2023.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-10 Остало
С- 10 Остало - Производи са географском ознаком

Категорија јаких алкохолних пића:
Ракија од воћа
Шумадијска шљивовица

Закон о јаким алкохолним пићима („Службени гласник РС“, број 92/15)
Техничка спецификација - Шумадијска шљивовица („Службени гласник РС“, број 48/19.)
ЈИП 011701- Поступак оцењивања Шумадијске ракије ради заштите географске ознаке (издање 2/05.08.2019. измена 1/24.02.2020.)
ЈИП 011703- Поступак контроле производње воћне ракије намењене сертификацији
географске ознаке (издање 2/05.08.2019.)