Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД A.Д. Завод „Топчидер“, Лабораторија за испитивање семена

Чика Љубина 8/5, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-223
ПИБ:100045292
Акр. број:01-160
Web:https://jugoinspekt.rs/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. децембар 2006.
Датум последње акр.:20. децембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:+381112627463
Факс:+381112626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Локације

Лабораторија за испитивање семена, Завода Топчидер

Историја статуса

20. децембар 2018. - 19. децембар 2022.Акредитован
20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 19. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 19. децембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Семе пољопривредног биља - семе ратарских и повртарских, индустријских и крмних биљака, трава, цвећа, лековитог и ароматичног биља; воћа, кртола, луковица и чешњева који се употребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање

Одређивање виталности семена (топографски тетразолијум тест)

0% до 100%

Правилник^1), метода 4
ISTA rules2), поглавље 6

 

Одређивање здравственог стања семена, кртола, луковица и чешњева (утврђивање присуства фитопатогених гљива и инфестације штетним инсектима)

0% до 100 %

Правилник^1), метода 8.12

 

Испитивање клијавости семена (енергија клијања, укупна клијавост, ненормални клијанци, тврдо семе, свеже семе, мртво семе, остајало неклијало семе)

0% до 00%

Правилник^1), метода 3
ISTA rules2), поглавље 5

 
И-13 Физичка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Семе пољопривредног биља - семе ратарских и повртарских, индустријских и крмних биљака, трава, цвећа, лековитог и ароматичног биља; воћа, кртола, луковица и чешњева који се употребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање

Одређивање влаге семена

0% до 50%

Правилник1), Метода 5
ISTA rules2, Поглавље 9

 

Одређивање масе 1000 семена

Правилник^1), метода 6
ISTA rules2), , поглавље 10

 

Одређивање, проклијалих луковица, луковица без овојне љуске, механичких оштећења и страних примеса кртола, луковица и чешњева и величина (калибража) кртола, луковица и чешњева

0% до 100%

JUP 010101-27

 

Испитивање чистоће семена са омотачем

0% до 100%

Правилник^1), метода 2.5
ISTA rules2), поглавље 11

 

Испитивање чистоће семена (чисто семе; семе других врста, инертне материје)

0% до100%

Правилник1, Метода 2, метода 8, т. 8.4, 8.5 и 8.10
ISTA rules2, поглавље 3

 
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Семе пољопривредног биља

Семе пољопривредног биља - Семе ратарских и повртарских, индустријских и крмних биљака, трава, цвећа, лековитог и ароматичног биља; воћа, кртола, луковица и чешњева који сеупотребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање

Узимање узорака за физичка, биолошка и биохемијска испитивања

Правилник^1), члан 4-17
ISTA rules2), поглавље 2