Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД A.Д. Завод „Топчидер“, Лабораторија за испитивање семена

Чика Љубина 8/5, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-223
ПИБ:100045292
Акр. број:01-160
Web:http://jugoinspekt.com/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. децембар 2006.
Датум последње акр.:20. децембар 2014.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2018.

Контакт особа

Име и презиме:Илија Смиљанић
Функција:технички директор
Телефон:+381112634423
Факс:+381112626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.com

Локације

Лабораторија за испитивање семена, Завода Топчидер

Историја статуса

20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 19. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 20. децембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Семе пољопривредног биља - семе ратарских и повртарских биљака, цвећа, лековитог и ароматичног биља; воћа, кртола, луковица и чешњева који сеупотребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање

Одређивање здравственог стања семена (утврђивање присуства фитопатогених гљива и штеточина)

Правилник^1), метода 8.12

 

Одређивање виталности семена (топографски тетразол тест)

Правилник^1), метода 4
ISTA правила
поглавље 6

 

Испитивање клијавости семена (енергија клијања, укупна клијавост, неклијало семе)

Правилник^1), метода 3
ISTA правила, поглавље 5

 
И-13 Физичка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Семе - Семе пољопривредног биља, цвећа лековитог и ароматичног биља, луковице и чешњеви који су употребљиви као семенс

Одређивање влаге семена

Правилник1)
метода 5
ISTA правила поглавље 9

 
Семе пољопривредног биља - семе ратарских и повртарских биљака, цвећа, лековитог и ароматичног биља; воћа, кртола, луковица и чешњева који сеупотребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање

Одређивање масе 1000 семена

Правилник^1), метода 6
ISTA правила , поглавље 10

 

Испитивање чистоће семена са омотачем

Правилник^1), метода 2.5
ISTA правила поглавље 11

 
Семе пољопривредног биља - Семе ратарских и повртарских биљака, цвећа, лековитог и ароматичног биља; Семе воћа, кртола, луковица и чешњева који сеупотребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање

Испитивање чистоће семена (чисто семе; семе других врста, инертне материје)

Правилник^1), метода 2
ISTA правила поглавље 3, поглавље 8 тачка 8.9.4

 
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Семе пољопривредног биља

Семе пољопривредног биља - Семе ратарских и повртарских биљака, цвећа, лековитог и ароматичног биља; воћа, кртола, луковица и чешњева који сеупотребљавају као семенски материјал за сетву, садњу и размножавање

Узимање узорака за физичка, биолошка и биохемијска испитивања

Правилник^1), део 2, члан 4-17
ISTA правила, поглавље 2