Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор за текстил и кожу, Лабораторија за текстил, кожу и обућу

Чика Љубина број 8/V, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-216
ПИБ:100045292
Акр. број:01-116
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381 11 26 20 214
Факс:+381 11 26 26 349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. мај 2005.
Датум последње акр.:20. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:дипломирани инжењер индустријског менаџмента
Телефон:011 26 27 463 065 5424 338
Факс:011 26 26 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

20. децембар 2022. - 19. децембар 2026.Акредитован
20. децембар 2018. - 19. децембар 2022.Акредитован
20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 19. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 20. децембар 2010.Акредитован
17. мај 2005. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-10 Механичка, металографска испитивања/П-20 Пластични и гумени производи
Гума и пластичне масе

Пластичне масе и ебонит - Одређивање тврдоће утискивањем помоћу дурометра (тврдоћа по Шору (Shore))

(10-90)Sh

SRPS EN ISO 868:2015

Л1 

Гума добијена вулканизацијом или термопластична гума - Одређивање тврдоће методом утискивања игле - Део 1: Метода са дурометром (тврдоћа по Шору (Shore))

(10-90)ShA

SRPS ISO 48-4:2019

Л1 
И-13.4 Физичка, хемијска и механичка испитивања/П-22 Текстил, кожа, тканина, предива, одећа
Текстилни производи равних површина, Конфекционирани производи

Текстил - Методе испитивања нетканог текстила - Део 3: Одређивање затезне чврстоће (јачине и издужења)

5N до 5000N

SRPS EN 29073-3:2009

Л1 
Текстилни производи

Квантитативна хемијска анализа - Део 2: Трокомпонентне мешавине влакана

0,1 % до 100 %

Правилник^1), Прилог 8

Л1 
Текстилни производи равних површина, Коинфекционирани производи

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање затезне чврстоће и издужења при прекиду

5N до 5000N

SRPS EN ISO 1421:2017
Метода 1

Л1 

Плетенине - Одређивање дужине петље и подужне масе пређе кулираних плетенина

SRPS EN 14970:2014

Л1 

Поступци прања и сушења у домаћинству за потребе испитивања текстила

SRPS EN ISO
6330:2015

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање својстава ролне – Део 2: Методе за одређивање укупне масе по јединици површине, масе по јединици површине за превлаку и масе по јединици површине за основну текстилну површину

SRPS EN ISO 2286-2:2017

Л1 

Текстил - Текстилне површине - Одређивање масе по јединици површине на малим узорцима

SRPS EN 12127:2014

Л1 
Текстилни производи

Квантитативна хемијска анализа - Део 22: Мешавина вискозних влакана или одређених типова купро или модалних или лиоцел или ланених влакана (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

0,1 % до 100 %

SRPS EN ISO 1833-22:2014

Л1 

Испитивање сировинског састава - Идентификација влакана

0,1% до 100%

SRPS CEN ISO/TR 11827:2017
Тачка 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Л1 

Испитивање постојаности обојења - А02: Сива скала за оцењивање промене боје

Оцена 1-5

SRPS ISO 105-A02:2001

Л1 

Испитивање постојаности обојења - А03: Сива скала за оцењивање преласка боје

Оцена 1-5

SRPS ISO 105-A03:2020

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део Б01: Постојаност обојења према дневној светлости

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-B01:2015

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део Ц06: Постојаност обојења при прању у домаћинству и комерцијалном прању

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-C06:2016

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део Д01: Постојаност обојења према хемијском чишћењу перхлоретеном

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-D01:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења – Део Д02: Постојаност обојења на трљање: органски растварачи

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-D02:2017

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део Е01: Постојаност обојења према води

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-E01:2014

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део Е02: Постојаност обојења на морску воду

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-E02:2014

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део Е04: Постојаност обојења према зноју

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-E04:2014

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део Е05: Постојаност обојења према капима: киселина

Оцена 1-5

SRPS EN ISO
105-E05:2012,
Ispr. 1:2015

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део Е06: Постојаност обојења према капима: алкалије

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-E06:2013

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део Е07: Постојаност обојења према капима: вода

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-E07:2012

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део X11: Испитивање постојаности обојења при пеглању

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-X11:2012

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део X12: Постојаност обојења према трљању

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 105-X12:2017

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 1: Општи принципи испитивања

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-1:2020

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 2: Трокомпонентне мешавине влакана

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-2:2012

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 3: Мешавина ацетатних и других влакана (метода са ацетоном)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-3:2021

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 4: Мешавина неких протеина и осталих влакана (метода са хипохлоритом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-4:2018

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 5: Мешавина вискозе, купро или модалних и памучних влакана (метода са натријум-цинкатом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-5:2012

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 6: Мешавина вискозе и неких типова купро или модалних или лиоцел и памучних влакана (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-6:2019

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 7: Мешавина полиамида и неких других влакана (метода са мрављом киселином)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-7:2018

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 11: Мешавина целулозних и полиестарских влакана (метода са сумпорном киселином)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-11:2018

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 12: Мешавина акрилних, одређених модакрилних, одређених хлорних влакана и одређених еластана са неким другим влакнима (метода са диметилформамидом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-12:2021

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 13: Мешавина неких хлорних влакана са неким другим влакнима (метода са угљеник-дисулфидом / ацетоном)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-13:2020

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 14: Мешавина ацетатних влакана са неким другим влакнима (метода са глацијалном сирћетном киселином)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-14:2020

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 16: Мешавина полипропиленских са неким другим влакнима (метода са ксиленом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-16:2019

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 17: Мешавине целулозних влакана, неких влакана која садрже хлорна влакна и неких других влакана (метиода са концентрованом сумпорном киселином)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-17:2020

Л1 

Мешавине свиле са вуном или другим животињским длакама (метода са сумпорном киселином)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-18:2021

Л1 
Кожа и производи од коже

Кожа - Физичка и механичка испитивања - Мерење отпорности на цепање клином

5 N до 5000 N

SRPS EN ISO 23910:2019

Л1 
Текстилни производи

Квантитативна хемијска анализа - Део 3: Мешавина ацетатних и других влакана
(метода са ацетоном)

(0,1-100)%

Правилник^1), Прилог 8, Метода 1

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 4: Мешавина неких протеина и осталих влакана
(метода са хипохлоритом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-4:2018
Правилник^1), Прилог 8, Метода 2

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 6: Мешавина вискозе и неких типова купро или модалних или лиоцел и памучних влакана (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-6:2019
Правилник^1), Прилог 8, Метода 3

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 7: Мешавина полиамида и неких других влакана
(метода са мрављом киселином)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-7:2018
Правилник^1), Прилог 8, Метода 4

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 11: Мешавина целулозних и полиестарских влакана
(метода са сумпорном киселином)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-11:2018
Правилник^1), Прилог 8, Метода 7

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 12: Мешавина акрилних, неких модакрилних, неких хлорних влакана, неких еластана и неких других влакана
(метода са диметилформамидом)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-12:2021
Правилник^1), Прилог 8, Метода 8

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 13: Мешавина неких хлорних влакана и неких других влакана (метода са угљеник-дисулфидом/ ацетоном)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-13:2020
Правилник^1), Прилог 8, Метода 9

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 14: Мешавина ацетатних и неких хлорних влакана
(метода са сирћетном киселином)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-14:2020
Правилник^1), Прилог 8, Метода 10

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 16: Мешавина полипропиленских и неких других влакана
(метода са ксиленом)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-16:2019
Правилник^1), Прилог 8, Метода 13

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 17: Мешавина хлорних влакана (хомополимера винилхлорида) и неких других влакана
(метода са сумпорном киселином)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-17:2020
Правилник^1), Прилог 8, Метода 14

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 21: Мешавина хлорних влакана и неких модакрилних, неких еластана, ацетатних, триацетатних и неких других влакана
(метода са циклохексаноном)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-21:2019
Правилник^1), Прилог 8, Метода 15

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 18: Мешавина свиле и вуне или длаке
(метода са сумпорном киселином)

(0,1-100) %

SRPS EN ISO 1833-3:2021
Правилник^1), Прилог 8, Метода 11

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 20: Мешавина еластана са неким другим влакнима (метода са диметилацетамидом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-20:2019

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 21: Мешавина хлорних влакана и неких модакрилних, неких еластана, ацетатних, триацетатних и неких других влакана (метода са циклохексаноном)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-21:2019

Л1 

Одређивање pH - вредности воденог раствора

0-14 pH јединица

SRPS EN ISO 3071:2020

Л1 
Текстилна влакна, Предива, Конци

Oдрeђивaњe сaдржaja стрaних примeсa нa влaкнaстим мaтeриjaлимa рaствoрљивим у oргaнским рaствaрaчимa

(0,01-5,00)%

SRPS F.S1.021:1989

Л1 

Вуна -Oдрeђивањe прeчникa влaкнa - Мeтoдa са пројекционим микроскопом

SRPS EN ISO 137:2016

Л1 

Пређа у намотајима — Одређивање подужне масе (маса по јединици дужине) методом кануре

SRPS EN ISO 2060:2012

Л1 

Одређивање броја увоја на једножичној пређи - Метода одвијања и завијања пређе

(1-9999)обрта

ISO 17202:2002

Л1 

Одређивање броја увоја у пређи - Метода са директним бројањем

(1-9999)обрта

SRPS EN ISO 2061:2016

Л1 

Пређа из намотаја - Одређивање прекидне силе и прекидног издужења појединачних нити употребом уређаја са константном брзином истезања

(5-5000)g
(0,2-50)%

SRPS EN ISO 2062:2012

Л1 

текстил - Конци за индустријско шивење урађени у потпуности или делимично од синтетичких влакана - Одређивање скупљања

SRPS EN 12590:2008
тачка 4.3, Анекс Б

Л1 
Текстилни производи равних површина, Коинфекционирани производи

Текстил - Метражна роба - Oдрeђивaњe мaсe пo jeдиници дужинe и jeдиници пoвршинe

SRPS F.S2.016:1986

Л1 

Текстил - Текстилне површине - Oдрeђивaњe ширине и дужине

SRPS EN 1773:2011

Л1 

Тканине - Конструкција - Методе анализе - Део 2: Одређивање броја нити по јединици дужине

SRPS EN 1049-2:2016

Л1 

Текстил - Плетенине - Одређивање броја петљи по јединици дужине и јединице ширине

SRPS EN 14971:2012

Л1 

Одређивање промене мера при прању и сушењу

SRPS EN ISO 3759:2012
SRPS EN ISO 5077:2010

Л1 

Текстил - Одређивање дебљине текстила и текстилних производа

(0,1-50)mm

SRPS EN ISO 5084:2013

Л1 

Тканине - Конструкција - Методе анализа - Део 5: Одређивање линеарне густине пређе из тканине

SRPS ISO 7211-5:2005

Л1 

Текстил - Одређивање маљавости и пилинга на текстилним површинама- Део 2: Модификована метода по Мартиндалу

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 12945-2:2020

Л1 

Текстил - Одређивање отпорности текстилних површина на хабање помоћу Мартиндалове методе - Део 2: Одређивање оштећења епрувете

SRPS EN ISO 12947-2:2017

Л1 

Текстил - Одређивање отпорности текстилних површина према хабању помоћу Мартиндалове методе - Део 3: Одређивање губитка масе

SRPS EN ISO 12947-3:2008

Л1 

Текстил - Одређивање отпорности текстилних површина према хабању помоћу Мартиндалове методе - Део 4: Оцењивање промене изгледа

SRPS EN ISO 12947-4:2008

Л1 

Текстил - Затезна својства текстилних површина - Део 1: Одређивање највеће силе и издужења при тој сили употребом епрувете у облику траке

(5-5000)N
(1-300)mm

SRPS EN ISO 13934-1:2015

Л1 

Текстил - Својства цепања текстилних површина - Део 2: Одређивање силе цепања употребом епрувета у облику панталона
(метода једноструког цепања)

(5-5000)N

SRPS EN ISO 13937-2:2013

Л1 

Текстил - Одређивање пропустљивости ваздуха кроз текстилну површину

SRPS EN ISO 9237:2010

Л1 

Одређивање отпорности на пропустљивост воде - Испитивање хидростатичким притиском

SRPS EN 811:2018

Л1 

Текстилне површине - Одређивање опоравка од гужвања хоризонтално пресавијеног узорка мерењем угла опоравка

20° - 180°

SRPS ЕN 22313:2011

Л1 

Текстилни производи - Метода испитивања мoћи упиjaњa вoдe aпсoрпциjoм

SRPS F.S2.041:1985

Л1 

Текстилне површине - Одређивање отпорности на квашење (испитивање окишњавањем)

SRPS EN ISO 4920:2012

Л1 

Текстил - Oтпoрнoст и прoвeрaвaњe oтпoрнoсти прeмa дejству уљa

SRPS F.A1.019:1981

Л1 

Текстил - Одбојност према уљу - Испитивање отпорности на угљоводонике

SRPS EN ISO 14419:2012

Л1 

Текстил за заштитну одећу - Oтпoрнoст прeмa дejству кисeлинa

SRPS F.A1.031:1986

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса - Одређивање отпорности на цепање - Део 1: Метода цепања константном брзином

(0,2-25)kg

SRPS EN ISO 4674-1:2017, метод B

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса - Део 2: Хабалица по Мартиндалу

SRPS EN ISO 5470-2:2008

Л1 

Текстил - Методе испитивања нетканог текстила - Део 1: Одређивање масе по јединици површине

SRPS EN 29073-1:2009

Л1 

Мере прекривача за кревете

SRPS EN 14:2012
тачка 6

Л1 

Обележавање величина на основу мера тела и интервала

SRPS EN 13402-3:2018

Л1 
Затварачи у облику чичак-траке

Одређивање укупне и ефективне ширине траке и ефективне ширине затварача

SRPS EN 12240:2008

Л1 
Текстилни подни застирачи

Текстилне подне облоге - Методе за одређивање масе

SRPS ISO 8543:2005

Л1 

Машински израђене текстилне подне облоге - Oдрeђивaњe дeбљинe

(0,1-50)mm

SRPS ISO 1765:2014

Л1 

Текстилне подне облоге - Oдрeђивaњe дeбљинe флoрa изнaд пoдлoгe

SRPS ISO 1766:2014

Л1 

Руком чворовани теписи - Oдрeђивaњe дужинe крaкa рaсeчeнe пeтљe (висинa флoрa) изнaд пoдлoгe

SRPS ISO 2549:2014

Л1 

Тeписи - Oдрeђивaњe брoja рaсeчeних и/или нeрaсeчeних пeтљи пo jeдиници дужинe и jeдиници пoвршинe

SRPS ISO 1763:2014

Л1 

Тeкстилни пoдни зaстирaчи, прaвoугaoни - Oдрeђивaњe димeнзиja

SRPS F.S2.036:1975

Л1 
Кожа и производи од коже

Кожа – Физичка и механичка испитивања – Одређивање привидне густине и масе по јединици површине

SRPS EN ISO 2420:2017

Л1 

Кожа – Физичка и механичка испитивања –Одређивање дебљине

(0,01-10)mm

SRPS EN ISO 2589:2016

Л1 

Кожа – Физичка и механичка испитивања – Oдрeђивaњe зaтeзнe чврстoћe и процентног издужeњa

(5-5000)N
(1-300)mm

SRPS EN ISO 3376:2020

Л1 

Кожа – Физичка и механичка испитивања - Oдрeђивaњe цепања под оптерећењем Део1: Цепање у смеру једне ивице

(5-5000)N

SRPS EN ISO 3377-1:2011

Л1 

Кожа – Физичка и механичка испитивања - Oдрeђивaњe цепања под оптерећењем - Део2: Цепање двоструких ивица

SRPS EN ISO 3377-2:2016

Л1 

Кожа -Хемијска испитивања-Одређивање pH и износа разлике

(0-14) pH јединица

SRPS EN ISO 4045:2018

Л1 

Кожа - Одређивање отпорности на савијање – Део 1: Метода са флексометром

SRPS EN ISO 5402-1:2017

Л1 

Кожа - Физичка и механичка испитивања -Одређивање отпорности на воду савитљиве коже - Део1: Линеарно сабијање са понављањем (пенетрометар)

SRPS EN ISO 5403-1:2011

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Постојаност обојења на циклусе трљања напред-назад

Оцена 1-5

SPRS EN ISO 11640:2018

Л1 

Кожа - Испитивања постојаности обојења - Постојаност обојења на зној

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 11641:2014

Л1 

Кожа - постојаности обојења - Постојаност обојења на воду

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 11642:2014

Л1 

Кожа - Испитивања постојаности обојења - Постојаност обојења малих узорака на раствараче

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 11643:2011

Л1 

Кожа – Физичка и механичка испитивања – Одређивање пермеабилности водене паре

SRPS EN ISO 14268:2014

Л1 

Кожа - Испитивања постојаности обојења - Постојаност обојења на капи воде

Оцена 1-5

SRPS EN ISO 15700:2011

Л1 

Кожа - Идентификација коже микроскопском методом

SRPS EN ISO 17131:2020

Л1 
И-13.9 Електрична, механичка, физичка и хемијска испитивања/П-18 Лична заштитна опрема
Заштитне рукавице Радна, заштитна и безбедоносна обућа и одећа

Заштитна обућа - Одређивање pH вредности

0-14 pH јединица

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.9

Л1 

Заштитна обућа – Одређивање прекидних својстава горњег дела обуће израђеног од коже

5 N до 5000 N

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.4

Л1 

Заштитна обућа – Одређивање отпорности према цепању горњег дела обуће, поставе и језика

5 N до 5000 N

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.3

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање отпорности према течном гориву

SRPS EN ISO 20344:2013
Тачка 8.6.1

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање дебљине ђона

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 8.1

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање дебљине табанице

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 7.1

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање пенетрације воде и апсорпције воде за горњи део обуће

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.13

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање отпорности према хабању поставе и уложне табанице

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.12

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање апсорпције водене паре

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.7

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање пермеабилности водене паре

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.6

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање висине горњег дела обуће

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.2

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање дебљине горњег дела обуће

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.1

Л1 

Лична заштитна опрема — Методе испитивања обуће - Одређивање димензија уметка отпорног на пенетрацију

SRPS EN ISO 20344:2022
тачка 5.8

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање непропусности

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 5.7

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање отпорности према корозији

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 5.6.1

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање унутрашње дужине капне

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 5.3

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање чврстоће везе горњи део/ђон и унутрашњих слојева ђона

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 5.2

Л1 

Заштитна одећа – Одређивање величине

SRPS EN ISO 13688:2015,
тачка 6
SRPS EN 13402-3:2018

Л1 

Заштитна одећа – Испитивање удобности и провера ергономских својстава заштитне одеће (испитивање перформанси у пракси)

SRPS EN ISO 13688:2015,
тачка 4.4 и прилог Ц

Л1 

Заштитна обућа - Одређивање посебних ергономских својстава

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 5.1

Л1 

Отпорност материјала за заштитну одећу на хабање- Методе испитивања

SRPS EN 530:2012

Л1 

Заштитне рукавице - Одређивање апсорпције водене паре

SRPS EN ISO 21420:2020 тачка 6.4

Л1 

Заштитне рукавице - Одређивање пропустљивости водене паре

SRPS EN ISO 21420:2020,
тачка 6.3.1

Л1 

Заштитне рукавице - Одређивање спретности прстију у рукавици

SRPS EN ISO 21420:2020
тачка 6.2

Л1 

Заштитне рукавице - Мерење шаке и рукавице

SRPS EN ISO 21420:2020,
тачка 6.1, Анекс Б

Л1 

Заштитне рукавице – Одређивање pH вредности

0-14 pH јединица

SRPS EN ISO 21420:2020,
тачка 4.2 ц)

Л1 

Заштитне рукавице које штите од механичких ризика - Отпорност на пробијање

0,02 N до 500 N

SRPS EN 388:2019
тачка 6.5

Л1 

Заштитне рукавице које штите од механичких ризика - Отпорност на цепање

5 N до 5000 N

SRPS EN 388:2019
тачка 6.4

Л1 

Заштитне рукавице - Отпорност на сечење оштрицом

SRPS EN 388:2019
тачка 6.2

Л1 

Заштитне рукавице које штите од механичких ризика - Отпорност на хабање

SRPS EN 388:2019
тачка 6.1

Л1 

Заштитна обућа - Отпорност на резање

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.14

Л1