Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 4

1. Завод за заваривање ДОО, Лабораторија

Грчића Миленка 67, 11050 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-062
ПИБ:100164215
Акр. број:01-035
Web:http://www.zzz.co.rs/
Тел:+381112851079
Факс:+381112850648

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. август 2002.
Датум последње акр.:15. август 2020.
Датум истицања/укидања акр.:14. август 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Павловић
Функција:Технички руководилац лабораторије
Телефон:+381112851079
Факс:+381112850648
Е-маил:milospavlovic@zzz.co.rs

2. Завод за заваривање доо Београд Огранак Сертификационо тело Zavod-CERTPro

Грчића Миленка 67, Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-068
ПИБ:100164215
Акр. број:04-038
Web:http://www.zzz.co.rs/
Тел:062 8023 228
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. новембар 2023.
Датум последње акр.:8. новембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:7. новембар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Кузмановић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:062 8023 228
Факс:+381112850648
Е-маил:dragana.kuzmanovic@yyy.co.rs

3. ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, Контролно тело

Грчића Миленка 67, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-003
ПИБ:100164215
Акр. број:06-005
Web:http://www.zzz.co.rs/
Тел:011/2851 079
Факс:011/2850 648

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. јул 2003.
Датум последње акр.:9. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:8. септембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Татјана Ников
Функција:Технички руководилац
Телефон:011/2851 079
Факс:011/2850 648
Е-маил:tanjanikov@zzz.co.rs

4. ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ДOO Београд, ZAVOD-CERTPers

Грчића Миленка 67, 11050 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012

Основни подаци

Број пр.:2-07-005
ПИБ:100164215
Акр. број:07-002
Web:
Тел:+381112851079
Факс:+381112850648

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:21. јун 2013.
Датум последње акр.:20. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:19. септембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Кузмановић
Функција:Лице одговорно за квалитет
Телефон:+381112851079 +381628023228
Факс:+381112850648
Е-маил:draganakuzmanovic@zzz.co.rs