Преузимање ПДФ-а

Завод за заваривање доо Београд Огранак Сертификационо тело Zavod-CERTPro

Грчића Миленка 67, Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-068
ПИБ:100164215
Акр. број:04-038
Web:http://www.zzz.co.rs/
Тел:062 8023 228
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. новембар 2023.
Датум последње акр.:8. новембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:7. новембар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Кузмановић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:062 8023 228
Факс:+381112850648
Е-маил:dragana.kuzmanovic@yyy.co.rs

Локације

Л1-Грчића Миленка 67, Београд - Грчића Миленка 67, Београд

Историја статуса

8. новембар 2023. - 7. новембар 2027.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-07 Опрема под притиском
Склопови

Модул A2 – Интерна контрола производње и надзорне провере опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул B – Преглед типа - тип производње
Модул B – Преглед типа - пројекат типа
Модул C2 – Усаглашеност са типом на основу интерне контроле производње и надзорних провера опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул D – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета производног поступка
Модул D1– Обезбеђење квалитета процеса производње
Модул E – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета опреме под притиском
Модул E1– Обезбеђење квалитета завршног контролисања и испитивања опреме под притиском
Модул F – Усаглашеност са типом на основу верификације опреме под притиском
Модул G – Усаглашеност на основу појединачне верификације
Модул H – Усаглашеност заснована на потпуном обезбеђењу квалитета

Правилник о опреми под притиском („Сл. гласник РСˮ, број 114/21)

Л1-Грчића Миленка 67, Београд 
Сигурносни и помоћни уређаји

Модул A2 – Интерна контрола производње и надзорне провере опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул B – Преглед типа - тип производње
Модул B – Преглед типа - пројекат типа
Модул C2 – Усаглашеност са типом на основу интерне контроле производње и надзорних провера опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул D – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета производног поступка
Модул D1– Обезбеђење квалитета процеса производње
Модул E – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета опреме под притиском
Модул E1– Обезбеђење квалитета завршног контролисања и испитивања опреме под притиском
Модул F – Усаглашеност са типом на основу верификације опреме под притиском
Модул G – Усаглашеност на основу појединачне верификације
Модул H – Усаглашеност заснована на потпуном обезбеђењу квалитета

Правилник о опреми под притиском („Сл. гласник РСˮ, број 114/21)

Л1-Грчића Миленка 67, Београд 
Посуде под притиском

Модул A2 – Интерна контрола производње и надзорне провере опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул B – Преглед типа - тип производње
Модул B – Преглед типа - пројекат типа
Модул C2 – Усаглашеност са типом на основу интерне контроле производње и надзорних провера опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул D – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета производног поступка
Модул D1– Обезбеђење квалитета процеса производње
Модул E – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета опреме под притиском
Модул E1– Обезбеђење квалитета завршног контролисања и испитивања опреме под притиском
Модул F – Усаглашеност са типом на основу верификације опреме под притиском
Модул G – Усаглашеност на основу појединачне верификације
Модул H – Усаглашеност заснована на потпуном обезбеђењу квалитета

Правилник о опреми под притиском („Сл. гласник РСˮ, број 114/21)

Л1-Грчића Миленка 67, Београд 
Цевоводи

Модул A2 – Интерна контрола производње и надзорне провере опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул B – Преглед типа - тип производње
Модул B – Преглед типа - пројекат типа
Модул C2 – Усаглашеност са типом на основу интерне контроле производње и надзорних провера опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул D – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета производног поступка
Модул D1– Обезбеђење квалитета процеса производње
Модул E – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета опреме под притиском
Модул E1– Обезбеђење квалитета завршног контролисања и испитивања опреме под притиском
Модул F – Усаглашеност са типом на основу верификације опреме под притиском
Модул G – Усаглашеност на основу појединачне верификације
Модул H – Усаглашеност заснована на потпуном обезбеђењу квалитета

Правилник о опреми под притиском („Сл. гласник РСˮ, број 114/21)

Л1-Грчића Миленка 67, Београд 
Опрема под притиском грејана пламеном или на други начин

Модул A2 – Интерна контрола производње и надзорне провере опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул B – Преглед типа - тип производње
Модул B – Преглед типа - пројекат типа
Модул C2 – Усаглашеност са типом на основу интерне контроле производње и надзорних провера опреме под притиском у насумично одабраним временским размацима
Модул D – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета производног поступка
Модул D1– Обезбеђење квалитета процеса производње
Модул E – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета опреме под притиском
Модул E1– Обезбеђење квалитета завршног контролисања и испитивања опреме под притиском
Модул F – Усаглашеност са типом на основу верификације опреме под притиском
Модул G – Усаглашеност на основу појединачне верификације
Модул H – Усаглашеност заснована на потпуном обезбеђењу квалитета

Правилник о опреми под притиском („Сл. гласник РСˮ, број 114/21)

Л1-Грчића Миленка 67, Београд