Преузимање ПДФ-а

ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ДOO Београд, ZAVOD-CERTPers

Грчића Миленка 67, 11050 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012

Основни подаци

Број пр.:2-07-005
ПИБ:100164215
Акр. број:07-002
Web:
Тел:+381112851079
Факс:+381112850648

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:21. јун 2013.
Датум последње акр.:20. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:19. септембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Кузмановић
Функција:Лице одговорно за квалитет
Телефон:+381112851079 +381628023228
Факс:+381112850648
Е-маил:draganakuzmanovic@zzz.co.rs

Локације

Л1 - ZAVOD-CERTPers, Београд, Грчића Миленка 67

Историја статуса

20. септембар 2021. - 19. септембар 2025.Акредитован
21. јун 2017. - 20. септембар 2021.Акредитован
21. јун 2013. - 20. јун 2017.Акредитован

Обим акредитације

Категорија особа Референтна документа Локације
О-01 Сертификација особа у области испитивања без разарања
Сертификација особа Особе за испитивање без разарања, ниво 1, 2 и 3 Радиографско испитивање

EN ISO 9712:2013

Л1 
Сертификација особа Особе за испитивање без разарања, ниво 1, 2 и 3 Испитивање пенетрантима

EN ISO 9712:2013

Л1 
Сертификација особа Особе за испитивање без разарања, ниво 1, 2 и 3 Испитивање магнетским честицама

EN ISO 9712:2013

Л1 
Сертификација особа Особе за испитивање без разарања, ниво 1, 2 и 3 Испитивање ултразвуком

EN ISO 9712:2013

Л1 
Сертификација особа Сертификација особа у области испитивања без разарања, ниво 1, 2 и 3 Визуелно испитивање

EN ISO 9712:2013

Л1 
О-03 Сертификација особа у области монтаже спојница
Особе за монтажу спојница на вишеслојним цевима за даљинско грејање

SRPS EN 489-1:2020
Шема сертификације, PR-CEP-19

Л1 
О-07 Сертификација особа у области заваривања
Заваривачи - Заваривање топљењем

SRPS EN ISO 9606-1:2017 изузев т. 9.3 с) Заваривање челика
API 1104
ASME Section IX

SRPS EN ISO 9606-2:2009 Заваривање алуминијума и легура алуминијума

SRPS EN ISO 9606-4:2008 Заваривање никла и легура никла

SRPS EN ISO 9606-5:2008 Заваривање титана и легура титана, цирконијума и легура цирконијума

SRPS EN ISO 17660-1:2009 Заваривање бетонског челика

SRPS EN ISO 14732:2014 изузев т. 5.3 с) Аутоматизовано и аутоматско заваривање металних материјала

Л1 
Заваривачи - Заваривање термопластичних материјала

SRPS EN 13067:2020

Л1 
Заваривачи - Алуминотермијско заваривање шина

SRPS EN 14730-2:2012 - повучен
Упутство 336 - Железнице Србије

Л1 
Лемиоци - Тврдо лемљење

SRPS EN ISO 13585:2013

Л1 
Инструктори заваривања

Шема сертификације, PR-CEP-09

Л1 
Специјалиста инструктор заваривања

Шема сертификације, PR-CEP-09

Л1