Преузимање ПДФ-а

Завод за заваривање ДОО, Лабораторија

Грчића Миленка 67, 11050 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-062
ПИБ:100164215
Акр. број:01-035
Web:http://www.zzz.co.rs/
Тел:+381112851079
Факс:+381112850648

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. август 2002.
Датум последње акр.:15. август 2020.
Датум истицања/укидања акр.:14. август 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Павловић
Функција:Технички руководилац лабораторије
Телефон:+381112851079
Факс:+381112850648
Е-маил:milospavlovic@zzz.co.rs

Локације

Т - Терен
Л - Лабораторија

Историја статуса

15. август 2020. - 14. август 2024.Акредитован
15. август 2016. - 14. август 2020.Акредитован
20. мај 2012. - 15. август 2016.Акредитован
19. мај 2008. - 19. мај 2012.Акредитован
15. август 2002. - 15. август 2007.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Челик

Квантитативна хемијска анализа челика за елементе: (Al, As, B, Bi, C, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn, Zr) % масе оптичко емисионом спектромеријом (OES)

SRPS C.A1.011:2004 / 1:2019; 2:2020

Т 

Квантитативна хемијска анализа угљеничног и нисколегираног челика (за елементе: Al, As, B, Bi, C, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn, Zr ) % масе, оптичко емисионом спектромеријом (OES)

UP-LAB-08-OES^6)

Т 

Квантитативна хемијска анализа угљеничног и нисколегираног челика (за елементе: Al, Sb,As, B, C, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P, S, Si, Sn, Ti, V, Zr ) % масе оптичко емисионом спектромеријом (OES)

Al (0.006 - 0.093) %
Sb (0.006 - 0.027) %
As (0.003 - 0.1) %
B (0.0004 - 0.007) %
C (0.02 - 1.1) %
Cr (0.007 - 8.14) %
Co (0.006 - 0.20) %
Cu (0.006 - 0.5) %
Mn (0.03 - 2.0) %
Mo (0.007 - 1.3) %
Ni (0.006 - 5.0) %
Nb (0.003 -0.12) %
P (0.006 -0.085) %
Si (0.02 - 1.54) %
S (0.001 - 0.055) %
Sn (0.005 - 0.061) %
Ti (0.001 - 0.2) %
V (0.003 -0.3) %
Zr (0.01 - 0.05) %

ASTM E415-21

Т 

Квантитативна хемијска анализа аустенитног нерђајућег челика и високолегираних челика за елементе: (Al, As, B, C, Са, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, N, Nb, Ni, P, Pb, S, Si, Sn, Ti, V, W) % масе оптичко емисионом спектромеријом (OES)

UP-LAB-08- OES^6)

Л, Т 

Квантитативна хемијска анализа високолегираног манганског челика (за елементе: Al, C, Cr, Mn, Mo, Ni, P, Si) оптичко емисионом спектромеријом (OES)

Al (0.02 - 0.15) %
C (0.3 - 1.4) %
Cr (0.25 - 2.00) %
Mn (8.0 - 16.2) %
Mo (0.03 - 2.0) %
Ni (0.05 - 4.0) %
P (0.025 - 0.06) %
Si (0.25 - 1.5) %

ASTM E2209-22

Л 

Квантитативна хемијска анализа аустенитног нерђајућег челика и високолегираних челика (за елементе: C, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si) оптичко емисионом спектромеријом (OES)

Cr (17.0 - 23.0) %
Ni (7.5 - 13.0) %
Mo (0.01 - 3.0) %
Mn (0.01 - 2.0) %
Si (0.01 - 0.90) %
Cu (0.01 - 0.30) %
C (0.005 - 0.25) %
P (0.003 - 0.15) %
S (0.003 - 0.065) %

ASTM E1086-22

Л, Т 

Квантитативна хемијска анализа високолегираног манганског челика (за елементе: Al, C, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Sn, V) оптичко емисионом спектромеријом (OES)

UP-LAB-08-OES^6)

Л, Т 
Ливено гвожђе

Квантитативна хемијска анализа ливеног гвожђа (за елементе: Al, B, C, Ce, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Si, Sn, Ti, V) % масе оптичко емисионом спектромеријом (OES)

C (1.90 - 3.8) %
Cr (0.025 - 2.0) %
Cu (0.015 - 0.75) %
Mn (0.03 - 1.8) %
Mo (0.01 - 1.2) %
Ni (0.02 - 2.0) %
P (0.005 - 0.4) %
Si (0.15 - 2.5) %
S (0.01 - 0.08) %
Sn (0.004 - 0.14) %
Ti (0.003 - 0.12) %
V (0.008 - 0.22) %

ASTM E1999-18

Л 

Квантитативна хемијска анализа ливеног гвожђа ( за елементе: (Al, B, C, Ce, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, S, Si, Sn, Ti, V) оптичко емисионом спектромеријом (OES)

UP-LAB-08-OES^6)

Т 

Квантитативна хемијска анализа ливеног гвожђа ( за елементе:, (C, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, Si, S, Sn, Ti, V, ) оптичко емисионом спектромеријом (OES)

SRPS C.A1.011:2004/1:2019; 2:2020

Т 
Заварени спојеви (метали и легуре)

*Квантитативно одређивање елемената: Mo, Nb, Zr, Pb, W, Zn, Cu, Ni, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, Si, Mg и квалитативно одређивање елемената: Sb, Sn, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Re, Ta, Hf, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, P, Si, Mg методом XRF (масени %)

UP-LAB-08-XRF^4)

Т 
Метални материјали

*Квантитативно одређивање елемената: Mo, Nb, Zr, Pb, W, Zn, Cu, Ni, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, Si, Mg и квалитативно одређивање елемената: Sb, Sn, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Re, Ta, Hf, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, P, Si, Mg методом XRF (масени %)

UP-LAB-08-XRF ^4)

Т 
И-10 Механичка, металографска испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Бетонски челик

Статичко испитивање савијањем

оптерећење до
400 кN
угао савијања
(0-180)0

SRPS EN ISO 15630-1:2019 тачка 6

Л 

Испитивање затезањем на собној температури

оптерећење до
400 kN

SRPS EN ISO 15630-1:2019 тачка 5

Л 
Метални материјали Заварени спојеви

Смернице за оцену микроструктуре и оштећења пузањем челика отпорних на пузање за цевоводе високог притиска, котловске компоненте и њихове заварене спојеве

Увећање до 500x

VGB-S-517-00-2014-11-DE-EN

Л, Т 
Заварени спојеви

Макроскопска и микроскопска испитивања

увећање до 1000x

SRPS EN ISO 17639:2022
ASME Sec.IX:2023, QW-183

Л 

Одређивање феритног броја (FN) у металу шава на аустенитним и дуплекс аустенитно-феритним Cr-Ni нерђајућим челицима

SRPS EN ISO 8249:2018

Л 
Челик и бетонски челик

Микроскопско одређивање привидне величине зрна

увећање до 1000x

SRPS EN ISO 643:2020
ГОСТ 5639-82

Л 

Одређивање дубине разугљеничења нелегираног и нисколегираног челика

увећање до 100x

SRPS EN ISO 3887:2018

Л 

Одређивање садржаја неметалних укључака помоћу референтних слика

увећање до 100x

SRPS EN 10247:2017, тачка 8.1
ISO 4967:2013

Л 

Одређивање отпорности аустенитног нерђајућег челика према међукристалној корозији

увећање до 10x

SRPS EN ISO 3651-2:2011
ГОСТ 6032-2003

Л 

Макроскопска испитивања

ГОСТ 10243-75

Л 
Ливено гвожђе

Одређивање микроструктуре графита

увећање до 100x

SRPS EN ISO 945-1:2019

Л 
Заварени спојеви (метали и легуре)

Испитивање попречним затезањем заварених спојева металних материјала

оптерећење до 400 кN

SRPS EN ISO 4136:2022
ASME Sec.IX:2023, QW-150

Л 

Испитивање ударом

називна енергија клатна (0-300) Ј на температури
-60°C до +30°C

ASME Sec.IX:2023,
QW-170

Л 

Испитивање ударом

називна енергија клатна (0-300) Ј на температури
-60°C до +30°C

SRPS EN ISO 9016:2022

Л 

Испитивање савијањем заварених спојева металних материјала

опсег мерења до 400 кN;
угао савијања (0-180)º

SRPS EN ISO 5173:2023
ASME Sec.IX:2023, QW-160

Л 

Испитивање тврдоће електролучно заварених спојева (по Бринелу и Викерсу)

HV5, HV10

SRPS EN ISO 9015-1:2013

Л 

Испитивање лома

оптерећење до
400 кN

SRPS EN ISO 9017:2018
ASME Sec.IX:2023, QW-182

Л 

Испитивање подужним затезањем заварених спојева изведених топљењем

опсег мерења до 400 кN

SRPS EN ISO 5178:2019

Л 
Метални материјали

Испитивање затезањем на собној температури

оптерећење до
400 кN

SRPS EN ISO 6892-1:2020
ГОСТ 1497-84
ASME SА-370

Л 

Испитивање затезањем на повишеној температури

оптерећење до
400 кN;
температуре до 600°C

SRPS EN ISO 6892-2:2018, метода Б
ГОСТ 9651-84

Л 

Испитивање ударом по Шарпију

називна енергија клатна (0-300) Ј на темп.ератури
-60°C до +30°C

ГОСТ 9454-78
ASME SА-370
ASTM E 23:2002
SRPS EN ISO 148-1:2017

Л 

Статичко испитивање савијањем

опсег мерења до
400 кN;
угао савијања (0-180)0

SRPS EN ISO 7438: 2020

Л 

Испитивање тврдоће по Бринелу

сила утискивања до 153,2 N до 2,452 кN

SRPS EN ISO 6506-1:2016
ГОСТ 9012-59
ASTM E 10
ASME SА-370

Л 

Испитивање тврдоће челика – метода по Leebu

760 – 960 HLD
Скале: HL – основна и HB, HRB, HRC.HV.HS

ASTM А 956-06

Л, Т 

Испитивање тврдоће по Роквелу (C скала)

сила утискивања до 1,471 кN

SRPS EN ISO 6508-1:2017
ГОСТ 9013-59
ASTM E 18

Л 

Испитивање тврдоће по Викерсу

од HV5 до HV100

SRPS EN ISO 6507-1:2018
ГОСТ 2999-75
ASTM E 384

Л 
Цеви

Испитивање спљоштавањем

оптерећење до
400 kN

SRPS EN ISO 8492:2014
ГОСТ 8695-75

Л 

Испитивање проширивањем коничним утискивачем

оптерећење до
400 kN

SRPS EN ISO 8493:2012
ГОСТ 8694-75

Л 

Испитивање проширивањем прстена

оптерећење до
400 kN

SRPS EN ISO 8495:2014

Л 

Испитивање савијањем

оптерећење до
400 kN

SRPS EN ISO 8491:2019
ГОСТ 3728-78

Л 

Испитивање затезањем на собној температури

оптерећење до
400 kN

ГОСТ 10006-80

Л 

Испитивање развлачењем прстена

оптерећење до
400 kN

SRPS EN ISO 8496:2014

Л 
Заварени спојеви на полупроизводима од термопластичних маса

Испитивање савијањем

угао савијања (0- 160)0

SRPS ЕN 12814-1:2011

Л 

Испитивање затезањем

оптерећење до 400 kN

SRPS ЕN 12814-2:2021

Л 

Испитивање љушћењем

SRPS ЕN 12814-4:2018
т.7 и 8

Л 
Заварени спојеви

Испитивање површине помоћу металографских реплика

увећање до 1000x

SRPS ISO 3057:2018
UP-LAB-17-R^2)

Л, Т 
Метални материјали

Испитивање металографских узорака

увећање до 1000x

SRPS C.A3.033:2011
UP-LAB-17-M^3)

Л 
Eлектролучно заварени вијци на металним материјалима

Макроструктурно испитивање

увећање max.10x

SRPS EN ISO 14555:2017, т.11.6

Л 

Испитивање затезањем

До 400 kN

SRPS EN ISO 14555:2017, т. 11.4

Л 

Испитивање савијањем

Угао савијања 30° и 60°

SRPS EN ISO 14555:2017, т. 11.3

Л, Т 
И-12 Испитивања без разарања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Заварени спојеви (метали и легуре)

Испитивање ултразвуком

SRPS EN ISO 17640:2019
ASME Sec.V, Article 4

Л, Т 
Метални материјали

Оцењивање присуства прашине на површинама челика припремљеним за бојење (метода помоћу траке осетљиве на притисак)

SRPS EN ISO 8502-3:2017

Л, Т 
Гасоводи и гасне инсталације

Испитивање притиском

0 до 100 bar

SRPS EN 12327:2013, т.4.4.2

Л, Т 
Канализациони системи изван објекта

Испитивање водонепропусности вакуумском методом

SRPS EN 16932-3:2018, т.12.3, Анекс B.2

Л, Т 
Метални материјали

Ултразвучно испитивање - Примена технике временске дифракције (TOFD)

SRPS EN ISO 16828:2016
ASTM E2373/E2373M-19

Л, Т 
Заварени спојеви (метали и легуре)

Ултразвучно испитивање - Примена технике временске дифракције (TOFD)

SRPS EN ISO 10863:2020
ASTM E2373/E2373M-19

Л, Т 

Ултразвучно испитивање - Примена аутоматске "phased array" тенике (PA)

SRPS EN ISO 13588:2019
ASTM E2700-20
SSRPS EN ISO 20601:2019

Л, Т 
Клизни лежајеви

Пенетрантско испитивање

ISO 4386-3:2018

Т 

Ултразвучно испитивање

ISO 4386-1:2019

Т 
Челичне шипке

Ултразвучно испитивање

SRPS EN 10308:2010

Т 
Заварени спојеви (метали и легуре)

Испитивање ултразвуком

SRPS EN ISO 17640:2019
ASME Sec.V, Article 4

Т 

Визуелно испитивање заварених спојева изведених топљењем

SRPS EN ISO 17637:2017

Л, Т 

Испитивање магнетским честицама

SRPS EN ISO 17638:2017
ASME Sec.V,Article 7

Л, Т 

Испитивање пенетрантима

SRPS EN ISO 3452-1:2021
ASME Sec.V, Article 6

Л, Т 

Радиографско испитивање

SRPS EN ISO 17636-1:2022
ASME Sec.V, Article 2
SRPS EN ISO 17636-2:2022

Л, Т 
Челични одливци

Испитивање магнетским честицама

SRPS EN 1369:2014

Л, Т 

Радиографско испитивање

SRPS EN 12681:2017
SRPS EN 12681-2:2017

Л, Т 

Испитивање ултразвуком

SRPS EN 12680-1: 2010

Л, Т 

Испитивање течним пенетрантима одливака ливених у пешчаним калупима, гравитационо и под притиском

SRPS EN 1371-1:2013

Л, Т 
Метални материјали

Визуелно испитивање

SRPS EN 13018:2017

Л, Т 

Испитивање магнетским честицама

SRPS EN ISO 9934-1:2017, изузев тачке 13

Л, Т 

Радиографско испитивање X- и гама зрацима

SRPS EN ISO 5579:2017

Л, Т 

Испитивање ултразвуком

SRPS EN ISO 16810:2016
ASME Sec.V, Article 5

Л, Т 

Мерење дебљине ултразвуком

SRPS EN 14127:2016

Л, Т 
Пљоснати производи од челика дебљине 6mm и веће

Ултразвучно испитивање методом рефлексије

SRPS EN 10160:2010

Л, Т 
Равни производи од аустенитних и феритно-аустенитних нерђајућих челика дебљине 6mm и веће

Ултразвучно испитивање методом рефлексије

SRPS EN 10307:2010

Л, Т 
Отковци од феритног и мартензитног челика

Ултразвучно испитивање

SRPS EN 10228-3:2017

Л, Т 
Челични отковци

Испитивање магнетским честицама

SRPS EN 10228-1:2017

Л, Т 

Испитивање пенетрантима

SRPS EN 10228-2:2017

Л, Т 
Бешавне и заварене челичне цеви

Испитивање феромагнетских челичних цеви магнетским честицама ради откривања површинских неправилности

SRPS EN ISO 10893-5:2012

Л, Т 

Испитивање течним пенетрантима бешавних и заварених челичних цеви ради откривања површинских неправилности

SRPS EN ISO 10893-4:2012

Л, Т 

Радиографско испитивање завара аутоматски електролучно заварених цеви ради откривања неправилности

SRPS EN ISO 10893-6:2019

Л, Т 
Профили од гвожђа и челика

Ултразвучно испитивање Н профила са паралелним стопама и IPE профила

SRPS EN 10306:2010

Л, Т 
Челичне шипке

Ултразвучно испитивање

SRPS EN 10308:2010

Л, Т 
Заварени производи и конструкције

Испитивање електричне пробојности изолације

PR-LAB-15^1)

Л, Т 
Опрема под притиском

Испитивање непропусности вакуумом

SRPS EN 1593:2008, т.9.2

Л, Т 

Визуелно испитивање

ASME Sec.V,Article 9

Л, Т 
Заварени спојеви на полупроизводима од термопластичних маса

Визуелно испитивање

SRPS EN 13100-1: 2017

Л, Т 

Ултразвучно испитивање

SRPS EN 13100-3: 2013

Л, Т 
Цеви и цевоводи

Визуелно испитивање

АPI 1104:2021, т.9.7

Л, Т 

Испитивање пенетрантима

АPI 1104:2021, т.9.5

Л, Т 
Метални материјали

Испитивање храпавости површинеа (surface profile) методом убодне игле

0 до 500 μm

ASTM D4417-21

Л, Т 
Цеви и цевоводи

Ултразвучно испитивање

АPI 1104:2021, т.9.6

Л, Т 

Радиографско испитивање

АPI 1104:2021, т.9.3

Л, Т 
Челични отковци

Испитивање феромагнетских челичних цеви магнетским честицама ради откривања површинских неправилности

SRPS EN ISO 10893-5:2012

Л, Т 
Метални материјали, Заварени спојеви

Пенетрантско испитивање

На температурама вишим од 50°C

SRPS EN ISO 3452-5: 2011

Л, Т 

Пенетрантско испитивање

На температурама нижим од 10°C

SRPS EN ISO 3452-6: 2011

Л, Т 
Цеви и цевоводи

Испитивање магнетским честицама

АPI 1104:2021, т.9.4

Л, Т 
И-13.10 Физичка, хемијска, механичка и геомеханичка испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Тло

Мерење деформације коришћењем преносне импулсне плоче

АSTM E 2835 -21 (2021)

Т 
И-13.4 Физичка, хемијска и механичка испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Превлаке на металним подлогама

Испитивање чврстоће превлака љуштењем

SRPS EN ISO 21809-3:2016 ANEKS H, tačka H.2
SRPS EN ISO 21809-3:2016/А1:2020

Л 
Превлаке на металим подлогама

Испитивање - X просецањем

ASTM D3359-17
ISO 16276-2:2007
SRPS EN ISO 16276-2:2010

Л 
Превлаке на металним подлогама

Испитивање приањања откидањем (pull-off for adhesion)

(0,7 - 24,0) MPa

SRPS EN ISO 4624:2023
ISO 4624:2023

Л 
Превлаке на металим подлогама

Одрђивање дебљине филма

FE 0-5000µm
NFE 0-2000µm

SRPS EN ISO 2808:2011

Л, Т 

Испитивање унакрсним просецањем

SRPS EN ISO 2409:2020

Л, Т