Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 4

Основни подаци

Број пр.:2-01-097
ПИБ:100237781
Акр. број:01-090
Web:http://www.juins.rs/
Тел:+38121422733
Факс:+381216611822

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. јун 2004.
Датум последње акр.:3. март 2019.
Датум истицања/укидања акр.:2. март 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Родић
Функција:директор квалитета
Телефон:+38121422732
Факс:+381216611822
Е-маил:milos.rodic@juins.rs

Основни подаци

Број пр.:2-01-098
ПИБ:100237781
Акр. број:01-091
Web:http://www.juins.co.rs/
Тел:+381 21 422 733
Факс:+381 21 6611 822

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. јун 2004.
Датум последње акр.:22. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:21. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Душанка Вукмировић
Функција:Директор централне лабораторије и директор развоја
Телефон:+381 21 422 733
Факс:+381 21 6611 822
Е-маил:milos.rodic@juins.rs

3. ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД Нови Сад

Дунавска 23, 21000 Нови Сад

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-058
ПИБ:100237781
Акр. број:04-031
Web:http://www.juins.rs/
Тел:021/422-733
Факс:021/6611-822

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. август 2019.
Датум последње акр.:12. август 2019.
Датум истицања/укидања акр.:11. август 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Родић
Функција:Директор квалитета
Телефон:021/422-733; 064 868 4958
Факс:021/6611-822
Е-маил:milos.rodic@juins.rs

Напомена

Суспендује се део обима акредитације који се односи на оцењивање усаглашености: за производе/групу производа: "Прерада органских производа: органска храна, органска сточна храна, органско семе, као и органски производи исте врсте из увоза" на 6 месеци почев од 30.08.2022. године, а најдуже до 28.02.2022. године.

4. ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД

Дунавска 23/I, 21000 Нови Сад

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-001
ПИБ:100237781
Акр. број:06-002
Web:http://www.juins.rs/
Тел:+381-21-422-733
Факс:+381-21-6611-822

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. септембар 2001.
Датум последње акр.:31. мај 2019.
Датум истицања/укидања акр.:30. мај 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Родић
Функција:директор квалитета
Телефон:+381 21 422733
Факс:+381 21 6611822
Е-маил:milos.rodic@juins.rs