Преузимање ПДФ-а

ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД Нови Сад

Дунавска 23, 21000 Нови Сад

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-058
ПИБ:100237781
Акр. број:04-031
Web:http://www.juins.rs/
Тел:021/422-733
Факс:021/6611-822

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. август 2019.
Датум последње акр.:9. новембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:8. новембар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Родић
Функција:Директор квалитета
Телефон:021/422-733; 064 868 4958
Факс:021/6611-822
Е-маил:milos.rodic@juins.rs

Локације

Л1 - ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД Нови Сад

Историја статуса

9. новембар 2023. - 8. новембар 2027.Акредитован
12. август 2019. - 9. новембар 2023.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-03 Грађевински производи, материјали и конструкције
Опрема за дечја игралишта

Преглед типа


Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС ”, број 41/2019)
SRPS EN 1176-1:2017
SRPS EN 1176-2:2020
SRPS EN 1176-3:2017
SRPS EN 1176-4:2019
SRPS EN 1176-5:2019
SRPS EN 1176-6:2019
SRPS EN 1176-7:2020
SRPS EN 1176-11:2017
SRPS EN 1176-11:2011/Ispr.1:2019

Л1 
С-09 Органска производња
Органска производња: органска биљна производња (искључујући сакупљање дивљег биља из природних станишта)

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 17/19-др закон)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21)

Л1