Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 3

1. АМСС - Центар за моторна возила ДОО, Сектор ЦМВ ЛАБ, Лабораторија за испитивање

Кнегиње Зорке 58, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-355
ПИБ:100345283
Акр. број:01-318
Web:http://www.amss-cmv.co.rs/
Тел:+381 11 2750971
Факс:+381 11 2750971

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. јул 2010.
Датум последње акр.:6. јануар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:5. јануар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Владан Шкеровић
Функција:Технички директор
Телефон:+381112750722
Факс:+381112750971
Е-маил:vladan@amss-cmv.co.rs

2. АМСС-Центар за моторна возила ДОО, Сектор ЦМВ ЛАБ, Лабораторија за еталонирање

Кнегиње Зорке 58, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-183
ПИБ:100345283
Акр. број:02-042
Web:http://www.amss-cmv.co.rs/
Тел:+381 11 2750971, +381 11 2750722
Факс:+381 11 2750971, +381 11 2750722

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2011.
Датум последње акр.:7. јул 2019.
Датум истицања/укидања акр.:6. октобар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Владан Шкеровић
Функција:Технички директор
Телефон:+381 11 2750971, +381 11 2750722, +381 65 9871664
Факс:+381 11 2750971, +381 11 2750722
Е-маил:vladan@cmv.rs

Напомена

Одлуком АТС-а број 476/2023 од 04.07.2023. године, продужава се акредитација ТОУ, акредитациони број 02-042, почев од 07.07.2023. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 06.10.2023. године.

3. АМСС-ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ДОО

Кнегиње Зорке 58, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-094
ПИБ:100345283
Акр. број:06-078
Web:http://www.amss-cmv.co.rs/
Тел:+381 11 2759 288
Факс:+381 11 27 50 972

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. октобар 2011.
Датум последње акр.:25. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:24. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Владан Шкеровић
Функција:технички директор
Телефон:+381 11 27 50 971
Факс:+381 11 27 50 972
Е-маил:vladan@amss-cmv.co.rs