Преузимање ПДФ-а

АМСС-Центар за моторна возила ДОО, Сектор ЦМВ ЛАБ, Лабораторија за еталонирање

Кнегиње Зорке 58, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-183
ПИБ:100345283
Акр. број:02-042
Web:http://www.amss-cmv.co.rs/
Тел:+381 11 2750971, +381 11 2750722
Факс:+381 11 2750971, +381 11 2750722

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2011.
Датум последње акр.:6. октобар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:5. октобар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Владан Шкеровић
Функција:Технички директор
Телефон:+381 11 2750971, +381 11 2750722, +381 65 9871664
Факс:+381 11 2750971, +381 11 2750722
Е-маил:vladan@cmv.rs

Локације

Т - Терен
Л3 - Лабораторија
Л2 - Лабораторија
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

6. октобар 2023. - 5. октобар 2027.Акредитован
7. јул 2019. - 6. октобар 2023.Акредитован
7. јул 2015. - 6. јул 2019.Акредитован
7. јул 2011. - 6. јул 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-14 Маса
Тегови**

1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
500 kg

0,003 mg
0,003 mg
0,003 mg
0,003 mg
0,003 mg
0,004 mg
0,005 mg
0,006 mg
0,008 mg
0,010 mg
0,012 mg
0,016 mg
0,020 mg
0,025 mg
0,03 mg
0,05 mg
0,10 mg
0,25 mg
16 mg
16 mg
25 mg
0,16 g
0,3 g
25 g

OIML R 111:2004

Л1, Т 
Слободне називне масе**

1 mg ≤ m ≤ 5,4 g
5,4 g < m ≤ 520 g
520 g < m ≤ 6,2 kg
6,2 kg < m ≤ 36 kg
36 kg < m ≤ 600 kg
600 kg < m ≤ 1500 kg

0,006 mg до 0,05 mg
0,05 mg до 0,8 mg
0,8 mg до 30 mg
30 mg до 0,3 g
0,3 g до 30 g
30 g до 0,3 kg

OIML R 111:2004
Метода директног поређења

Л1, Т 
Неаутоматске ваге (механичке и електромеханичке)**

1 mg до 100 mg
0,1 g до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
0,5 kg до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg
20 kg до 50 kg
50 kg до 100 kg
100 kg до 200 kg
200 kg до 500 kg
0,5 t до 1 t
1 t до 2,5 t
2,5 t до 5 t
5 t до 10 t
10 t до 20 t
20 t до 50 t
50 t до 100 t
100 t до 200 t

4 μg до 9 μg
9 μg до 18 μg
18 μg до 35 μg
35 μg до 90 μg
90 μg до 0,18 mg
0,18 mg до 0,46 mg
0,46 mg до 2,9 mg
2,9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14 mg
14 mg до 29 mg
29 mg до 0,57 g
0,57 g до 1,5 g
1,5 g до 2,9 g
2,9 g до 5,7 g
5,7 g до 14 g
14 g до 29 g
29 g до 71 g
71 g до 0,46 kg
0,46 kg до 0,9 kg
0,9 kg до 1,9 kg
1,9 kg до 9,9 kg
9,9 kg до 20 kg
20 kg до 39 kg

EURAMET/cg18/v.4.0:2015

Л1, Т 
Е-15 Оптика
Светлосна пропустљивост – eталонирање еталон филтера за преглед опациметара и уређаја за мерење светлосне пропустљивости

0 % Т до 100 % Т

1,0 %

Мерење светлосне пропустљивости по дефиницији у геометрији 0°/0°

Л1, Л2 
Светлосна пропустљивост – eталонирање уређаја за мерење светлосне пропустљивости

0 % Т до 100 % Т

1,0 %

Директна метода мерења са еталонским филтерима у геометрији 0°/0°

Л1, Л2 
Осветљеност – еталонирање еталон фара (уређаја за преглед реглоскопа)

0 lx до 250 lx

5,0 %

Директна метода мерења осветљености луксметром на екрану, на удаљености од 10 m сведено (прорачунато) на 25 m, у складу са условима прописаним у:
E/ECE/324−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.19/Rev.3, Regulation No. 20 и
E/ECE/324/Rev.1/Add.97/Rev.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.97/Rev.3, Regulation No. 98

Л3 
Е-19 Време и фреквенција
Секундомери (механички и електронски)** (Тачност мерења временског интервала)

10 s до 24 h

59 ms+3·10-6 τ [s]

Метода директног поређења са радним еталоном/ NIST Special publication 960-12 Stopwatch and timer calibrations

Л1, Л2, Т 
Уређаји за еталонирање тахографа – часовни компаратор (Релативна разлика фреквенције мереног сигнала у односу на референтни сигнал фреквенције 1 MHz)

-120 s/24 сата до 120 s/24 сата

6 ms/24 сата

Метода директног поређења са дигиталним фреквенцметром (референтним еталоном)

Л1, Л2 
Уређаји са ваљцима за мерење брзине возила (Тачност мерења фреквенције сигнала правоугаоног облика)

100 Hz до 1200 Hz

0,1 Hz

Метода директног поређења са дигиталним фреквенцметром (референтним еталоном)

Л1, Л2 
Уређаји за еталонирање тахографа и таксиметара, тахометри (Тачност генерисања фреквенције сигнала правоугаоног облика)

13 Hz до 1200 Hz

0,1 Hz

Метода директног поређења са дигиталним фреквенцметром (референтним еталоном)

Л1, Л2 
Е-20 Запремина
Градуисани цилиндри за мерење (мензуре)

1 L до 2 L

0,02 %

SRPS EN ISO 4787:2022
Гравиметријска метода

Л1 
Посуде константне запремине (слободне називне запремине)

50 mL ≤ V ≤ 500 mL
500 mL < V ≤ 2 L
2 L < V ≤ 36 L

0,05 mL
0,02 % ·V
0,02 % ·V

OIML R 43:1981 (т. A.3)
OIML R 120:2010 (т. 3.5)
SOP No. 14
P-LE-7 Eталонирање мерила запремине, Гравиметријска метода, на основу EURAMET/cg19/v.3.0:2018

Л1 
Мерне посуде са вентилом за пражњење

5 L до 20 L

0,02 %

OIML R 120:2010
Гравиметријска метода

Л1 
Еталон мерне посуде

1 L до 10 L

0,02 %

OIML R 120:2010
Гравиметријска метода

Л1 
Мерни балони са једном цртом

1 L до 5 L

0,02 %

SRPS EN ISO 4787:2022
Гравиметријска метода

Л1 
Еталон градуисане посуде од стакла

1 L до 10 L

0,02 %

OIML R 43:1981
Гравиметријска метода

Л1