Преузимање ПДФ-а

АМСС - Центар за моторна возила ДОО, Сектор ЦМВ ЛАБ, Лабораторија за испитивање

Кнегиње Зорке 58, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-355
ПИБ:100345283
Акр. број:01-318
Web:http://www.amss-cmv.co.rs/
Тел:+381 11 2750971
Факс:+381 11 2750971

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. јул 2010.
Датум последње акр.:6. јануар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:5. јануар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Владан Шкеровић
Функција:Технички директор
Телефон:+381112750722
Факс:+381112750971
Е-маил:vladan@amss-cmv.co.rs

Локације

Л3 - Лабораторија
Т - Терен
Л2 - Лабораторија
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

6. јануар 2023. - 5. јануар 2027.Акредитован
8. октобар 2018. - 6. јануар 2023.Акредитован
13. фебруар 2017. - 7. октобар 2018.Акредитован
8. октобар 2014. - 13. фебруар 2017.Акредитован
12. јул 2010. - 8. октобар 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Саобраћајнице

Луминанција и осветљеност: Директна метода мерења

(0,01 – 12000000) cd/m2
(0,01 – 199000) lx

SRPS EN 13201-4:2016

Т 
Сигналне светиљке, фарови, светлосна опрема

Светлосна јачина (расподела светлосне јачине):
Директна метода мерења осветљености луксметром*
Мерење расподеле светлосне јачине фотометријском камером

0,01 cd до 199 000 cd
0,01 lx до 199000 lx

CIE: 121-1996

Т, Л3 

Светлосна јачина (расподела светлосне јачине): Директна метода мерења осветљености луксметром
Мерење расподеле светлосне јачине фотометријском камером

0,01 cd до 199 000 cd
0,01 lx до 199000 lx

SRPS EN 12368:2013 - повучен

Т, Л3 

Светлосна јачина (расподела светлосне јачине):
Директна метода мерења осветљености луксметром
Мерење расподеле светлосне јачине фотометријском камером

0,01 cd до 199000 cd
0,01 lx до 199000 lx

ICAO Annex 14 VIII:2018

Т, Л3 
Саобраћајнице

Луминанција и осветљеност:
Директна метода мерења

0,01 cd/m^2 до 12000000 cd/m^2
0,01 lx до 199000 lx

CIE 140-2000

Т 

Луминанција и осветљеност:
Директна метода мерења

0,01 cd/m^2 до 12000000 cd/m^2
0,01 lx до 199000 lx

SRPS EN 13201-4:2016

Т 
Сигналне светиљке, фарови, светлосна опрема

Светлосна јачина (расподела светлосне јачине):
Директна метода мерења осветљености луксметром
Мерење расподеле светлосне јачине фотометријском камером

0,01 cd до 199 000 cd
0,01 lx до 199000 lx

SRPS EN 12368:2016

Т, Л3 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Осветљење радних места

Луминанција и осветљеност: Директна метода мерења

0,01 cd/m^2 до 12000000 cd/m^2
0,01 lx до 199000 lx

SRPS EN 12464-1:2021
SRPS EN 12464-2:2014

Т 
И-10 Механичка, металографска испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Цели склопови саобраћајних знакова

Отпорност на оптерећења:
Метода директног мерења – примене силе

0 kN до 5 kN

SRPS EN 12899-1:2011, t.5.4

Л3 
И-13 Физичка испитивања/П-27.1 Остали производи - Ваге
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем класе тачности (III) и (IIII)

- перформансе мерења
- провера нуле
- тара
- ексцентричност
- покретљивост
- поновљивост
- пузање
- враћање на нулу
- стабилност равнотеже
- нагињање
- време загревања
- издржљивост
- испитивање и преглед конструкције
- функционалнa испитивања и прегледи

до 100 t

OIML R76

Л1, Л2, Т 

- перформансе мерења
- провера нуле
- тара
- ексцентричност
- покретљивост
- поновљивост
- пузање
- враћање на нулу
- стабилност равнотеже
- нагињање
- време загревања
- издржљивост
- испитивање и преглед конструкције
- функционалнa испитивања и прегледи

до 100 t

SRPS EN 45501:2015

Л1, Л2, Т 
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем класе тачности (II)

- перформансе мерења
- провера нуле
- тара
- ексцентричност
- покретљивост
- поновљивост
- пузање
- враћање на нулу
- стабилност равнотеже
- нагињање
- време загревања
- издржљивост
- испитивање и преглед конструкције
- функционалнa испитивања и прегледи

до 20 kg

OIML R76

Л1, Л2, Т 

- перформансе мерења
- провера нуле
- тара
- ексцентричност
- покретљивост
- поновљивост
- пузање
- враћање на нулу
- стабилност равнотеже
- нагињање
- време загревања
- издржљивост
- испитивање и преглед конструкције
- функционалнa испитивања и прегледи

до 20 kg

SRPS EN 45501:2015

Л1, Л2, Т 
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем класе тачности (I)

- перформансе мерења
- провера нуле
- тара
- ексцентричност
- покретљивост
- поновљивост
- пузање
- враћање на нулу
- стабилност равнотеже
- нагињање
- време загревања
- издржљивост
- испитивање и преглед конструкције
- функционалнa испитивања и прегледи

до 1 kg

OIML R76

Л1, Л2, Т 

- перформансе мерења
- провера нуле
- тара
- ексцентричност
- покретљивост
- поновљивост
- пузање
- враћање на нулу
- стабилност равнотеже
- нагињање
- време загревања
- издржљивост
- испитивање и преглед конструкције
- функционалнa испитивања и прегледи

до 1 kg

SRPS EN 45501:2015

Л1, Л2, Т 
И-13.6 Физичка и механичка испитивања/П-12 Стакло, керамика
Бродска стакла

Метода вршења притиска при недеструктивном испитивању чврстоће

За форму „А“:
- испитиване дебљине стакла од 6 mm до 19 mm;
- притисак: 3400 N до 33400 N

За форму „Б“:
- испитиване дебљине стакла од 6 mm до 10 mm;
- притисак: 3500 N до 11000 N

SRPS ISO 614:2013

Л3 
Обично ламинирано и ламинирано-каљено стакло

Испитивање отпорности на влажност

SRPS EN ISO 12543-4:2013

Л3 

Испитивање отпорности на високу температуру

SRPS EN ISO 12543-4:2013

Л3 
Каљено стакло

Испитивање термичке постојаности

SRPS EN 12150-1:2019
SRPS EN 1863-1:2013
SRPS EN 14179-1:2017

Л3 

Испитивање фрагментације

SRPS EN 12150-1:2019
SRPS EN 1863-1:2013
SRPS EN 14179-1:2017

Л3 

Испитивање равности

SRPS EN 12150-1:2019
SRPS EN 1863-1:2013
SRPS EN 14179-1:2017

Л3 
Грађевинска натријум-калцијум-силикатна стакла Равно, необликовано и непрерађено стакло

Визуелно испитивање грешака

SRPS EN 572-2:2013

Л3 
И-17 Остала испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Самосветлећи саобраћајни знакови и сигнална опрема (знакови са променљивим порукама)

Луминанција: Директна метода мерења луминансметром

0,01 cd/m2 до 12000000 cd/m2

ICAO Annex 14 VIII:2018

Т, Л3 

Луминанција: Директна метода мерења луминансметром

0,01 cd/m2 до 12000000 cd/m2

SRPS EN 12368:2013 - повучен

Т, Л3 

Луминанција: Директна метода мерења луминансметром

0,01 cd/m2 до 12000000 cd/m2

SRPS EN 12966-1: 2011 - повучен

Т, Л3 
Саобраћајни знакови, сигналне светиљке, ретрорефлектујући сигнални уређаји и опрема

Хроматске координате (боја):
Мерење x, y хроматских координата у CIE x, y колориметријском систему – директна метода мерења
колориметром, са стандардним извором светлости у геометрији 45°/0

CIE x,y простор
боја 0,001 до 1,000

CIE 54.2:2001
CIE 15.3:2004
SRPS EN 12899-1:2011, t.4

Т, Л3 
Самосветлећи саобраћајни знакови и сигнална опрема (знакови са променљивим порукама)

Луминанција: Директна метода мерења луминансметром

0,01 cd/m^2 до 12000000 cd/m^2

SRPS EN 12899-1:2011, t.7.3, t.7.4

Т, Л3 
Саобраћајни знаци, ретрорефлектујући материјал за хоризонталне ознаке на коловозу, ретрорефлектујуће фолије, сигнална опрема са ретрорефлектујућим својствима

Коефицијент ретрорефлексије:
Метода директног мерења луминанције у CIE гониометријском систему

0 cd/lx*m^2 до 300 cd/lx*m^2

CIE 54.2:2001
SRPS EN 12899-1:2011, t.4

Т, Л3 
Самосветлећи саобраћајни знакови и сигнална опрема (знакови са променљивим порукама)

Луминанција: Директна метода мерења луминансметром

0,01 cd/m2 до 12000000 cd/m2

SRPS EN 12966-1: 2016

Т, Л3 

Луминанција: Директна метода мерења луминансметром

0,01 cd/m2 до 12000000 cd/m2

SRPS EN 12368:2016

Т, Л3