Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 2

1. ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА ДОО ЦИН Београд , Лабораторија

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-006
ПИБ:100066891
Акр. број:01-016
Web:http://www.cin.co.rs/
Тел:+381112185567
Факс:+381112625720

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. септембар 2001.
Датум последње акр.:6. новембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:5. новембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Мирјана Обреновић
Функција:координатор система квалитета
Телефон:+381112625077
Факс:+381112625720
Е-маил:mirjana.obrenovic@cin.co.rs

2. Завод за лабораторијску дијагностику “КОНЗИЛИЈУМ”, Београд

Светог Саве 28 а, Београд, Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Основни подаци

Број пр.:2-08-004
ПИБ:104208956
Акр. број:03-004
Web:http://www.konzilijum.rs/
Тел:+381 11 243 0804
Факс:+381 11 241 8383

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. април 2011.
Датум последње акр.:15. април 2023.
Датум истицања/укидања акр.:14. април 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Снежана Младеновић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:064/6451-186
Факс:011/2340-804
Е-маил:snezanaml@yahoo.com