Преузимање ПДФ-а

Завод за лабораторијску дијагностику “КОНЗИЛИЈУМ”, Београд

Светог Саве 28 а, Београд, Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Основни подаци

Број пр.:2-08-004
ПИБ:104208956
Акр. број:03-004
Web:http://www.konzilijum.rs/
Тел:+381 11 243 0804
Факс:+381 11 241 8383

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. април 2011.
Датум последње акр.:15. април 2019.
Датум истицања/укидања акр.:14. април 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Снежана Младеновић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381 11 234 0804
Факс:+381 11 241 8383
Е-маил:snezanaml@yahoo.com

Локације

Л4 - Кнегиње Зорке бр.30
Л3 - Светог Саве 28а, Београд
Л2 - Братства и јединства 105, Борча, Београд
Л1 - Светог Саве 33, Београд

Историја статуса

15. април 2019. - 14. април 2023.Акредитован
15. април 2015. - 14. април 2019.Акредитован
15. април 2011. - 14. април 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања (узорак) Испитивање или карактеристика која се мери/Техника испитивања Метода испитивања/Документована метода Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Урин

Урин – физичко-хемијски преглед
(изглед, боја, pH, специфична тежина, хемоглобин, протеини, глукоза, кетони, аскорбинска киселина, уробилиноген, билирубин, нитрити, леукоцитна естераза)

Упутство 29
У-5.5.57

Л1 
Серум, плазма

Одређивање слободног βHCG (free βHCG)

Упутство^5е
У-5.5.09 т.3.5

Л1 

Одређивање канцер Аg 19-9(CА-19-9)

Упутство^7
У-5.5.08 т.3.5

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање изоензима MB креатинкиназе (CK-MB)

Упутство^5е
У-5.5.07 т. 4.16

Л1 
Абортни материјал

Анализа кариотипа фетуса из абортног материјала
(обрада хорионских ресица из абортног материјала методом културе ћелија)

Упутство^23
У-5.5.47

Л4 
Хорионске ресице

Анализа кариотипа из хорионске ресице
(култура ћелија)

Упутство^23
У-5.5.46

Л4 
Амнион (плодова вода)

Анализа кариотипа из амнионске течности
(култура ћелија)

Упутство^21
У-5.5.33

Л4 
Крв(периферна, фетална)

Анализа кариотипа из периферне или феталне крви
(култура ћелија)

Упутство^22
У-5.5.32

Л4 
Крв

Анализа хромозомских аберација професионално изложених лица
(Dicentric тест-метода култура ћелија)

Упутство^20
У-5.5.31

Л4 
Плазма

Одређивање D-димера
(имунотурбидиметрија)

Упутство^9
У-5.5.53

Л4 

Одређивање фибриногена

Упутство^3
У-5.5.03 т.3.3

Л4 

Одређивање активираног парцијалног тромбопластинског времена (APTT)

Упутство^3
У-5.5.03 т.3.2

Л4 

Одређивање протромбинског времена (INR)

Упутство^3
У-5.5.03 т.3.1

Л4 
Крв

Одређивање комплетне крвне слике (еритроцити, леукоцити, тромбоцити, хематокрит, хемоглобин, MCV, MCH, MCHC) и леукоцитарне формуле (неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили, базофили)

Упутство^1a,1б,1ц
У-5.5.02

Л4 

Одређивање ретикулоцита

Упутство^1a)
У-5.5.02 т. 3.6

Л4 
Урин

Целокупни преглед урина
(тест траке и светлосна микроскопија)

У-5.5.01^10

Л1 
Серум; Плазма

Oдређивање валпроичне киселине (EFTIL)
(Имунотурбидиметрија)

Упутство^5б
У-5.5.14 т.3.2

Л1 
Серум

Одређивање антитела на TSH рецепторе (TRab)

Упутство^5д
У-5.5.11 т. 3.11

Л1 
Серум, плазма

Одређивање инхибина B
(eнзим-имуно одређивање - ELISA)

Упутство^8
У-5.5.09 т.3.17

Л1 
Серум; Плазма;

Одређивање укупних протеина

Упутство 5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.38

Л1 
Серум; Плазма; Урин

Одређивање креатинина
(Спектрофотометрија, JAFFE)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.29

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање тестостерона

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.29

Л1 
Плазма

Одређивање аденокортикотропног хормона (ACTH)
(имуно-хемилуминисцентна метода )

Упутство 5д
У-5.5.09 т.3.1

Л1 
Серум

Одређивање дехидроепиандростендион сулфата (DHEA-SO4)

Упутство^5е
У-5.5.09 т.3.7

Л1 

Одређивање андростендиона

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.2

Л1 
серум, плазма

Одређивање прогестерона
(имуно-хемилуминисцентна метода )

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.23

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање слободног тироксина (FT4)

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.12

Л1 

Одређивање слободног тријодтиронина (FT3)

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.11

Л1 

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона (FSH)

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.10

Л1 

Одређивање C-пептида

Упутство^5е
У-5.5.09 т.3.6

Л1 

Одређивање тропонина Т
(имуно-хемилуминесцентна метода)

Упутство^5е
У-5.5.07 т. 4.42

Л1 

Одређивање N-MID остеокалцина

Упутство^5д
У-5.5.07 т. 4.37

Л1 

Oдређивање укупног билирубина

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.13

Л1 

Одређивање бикарбоната

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.12

Л1 

Одређивање Beta-cross laps-а
(имуно-хемилуминесцентна метода)

Упутство^5д
У-5.5.07 т. 4.11

Л1 

Одређивање аспартат аминотрансферазе (AST)
(спектрофотометријска метода)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.9

Л1 

Одређивање аланин аминотрансферазе (ALT)
(спектрофотометријска метода)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.5

Л1 
Серум; Плазма; Урин

Одређивање натријума
(метода јонселективне електроде)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.06

Л1 

Одређивање калијума
(метода јонселективне електроде)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.06

Л1 

Одређивање хлорида
(метода јонселективне електроде)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.06

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање аполипопротеина А1 (Apo-A1)
(имуно-турбидиметријска метода)

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.7

Л1 

Одређивање аполипопротеина Б (Apo-B)
(имуно-турбидиметријска метода)

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.8

Л1 

Одређивање антистрептолизинског титра О (ASTO)
(имуно-турбидиметријска метода)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т.4.10

Л1 

Одређивање церулоплазмина

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.15

Л1 

Одређивање C реактивног протеина (CRP)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.17

Л1 

Одређивање хаптоглобина

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.22

Л1 
Крв

Одређивање гликозилираног хемоглобина (HbA1C)

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.23

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање реума фактора (RF)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.39

Л1 

Одређивање трансферина
(имуно-турбидиметријска метода)

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.40

Л1 
Серум; Плазма; Урин

Одређивање β2 микроглобулина

Упутство^5б
У-5.5.08 т.3.2

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање Имуноглобулина Е (IgE)

Упутство^5е
У-5.5.11 т. 3.8

Л1 

Одређивање антитиреоглобулинских Аg (ATG)

Упутство^5а
У-5.5.11 т. 3.4

Л1 

Одређивање антимикрозомалних Аg (TPO)

Упутство^5а
У-5.5.11 т. 3.3

Л1 

Одређивање тиреостимулирајућег хормона (TSH)

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.31

Л1 

Одређивање укупног тироксина (Т4)

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.28

Л1 

Одређивање укупног тријодтиронина (Т3)

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.27

Л1 

Одређивање паратирeоидног хормона (PTH)

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.25

Л1 

Одређивање лутеинизирајућег хормона (LH)

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.21

Л1 

Одређивање феритина

Упутство^5а
У-5.5.08 т.3.9

Л1 

Одређивање канцер Ag CYFRA 21-1
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство^5е
У-5.5.08 т.3.8

Л1 

Одређивање карциноембрионалног Аg (CEA)

Упутство^5е
У-5.5.08 т.3.7

Л1 

Одређивање канцер Аg 72-4 (CА-72-4)

Упутство^5е
У-5.5.08 т.3.6

Л1 

Одређивање канцер антиген (CА-15-3)
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство^5е
У-5.5.08 т.3.4

Л1 

Одређивање плазматског протеина удруженог са трудноћом (PAPP-a)

Упутство^5е
У-5.5.07 т.4.45

Л1 

Одређивање хомоцистеина
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство^7
У-5.5.07 т. 4.26

Л1 

Одређивање алфа амилазе
(спектрофотометријска метода)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.6

Л1 

Одређивање директног билирубина

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т.4.14

Л1 

Одређивање гама глутамил трансферазе (γ-GT)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.19

Л1 

Одређивање глукозе

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т.4.20

Л1 

Одређивање гвожђа

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.21

Л1 

Одређивање HDL холестерола

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.24

Л1 

Одређивање холестерола

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.25

Л1 
Серум; Плазма; Урин

Одређивање калцијума

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.27

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање креатин киназе (CK)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.30

Л1 

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.31

Л1 

Одређивање липазе

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.32

Л1 
Серум; Плазма; Урин

Одређивање магнезијума

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.33

Л1 

Одређивање мокраћне киселине

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.35

Л1 

Одређивање неорганског фосфата
(спектрофотометријска метода)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.36

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање триглицерида

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.41

Л1 

Одређивање незасићеног капацитета везивања гвожђа (UIBC)

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.43

Л1 
Серум; Плазма; Урин

Одређивање урее

Упутство^5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.44

Л1 
Урин

Одређивање протеина – квантитативно

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.45

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање хуманог хорионог гонадотропина бета (βHCG)

Упутство^5a
У-5.5.09 т.3.4

Л1 
Серум

Одређивање фолне киселине

Упутство^5д
У-5.5.13 т.3.3

Л1 

Одређивање витамина B12

Упутство^5е
У-5.5.13 т.3.1

Л1 

Одређивање везујућег глобулина за сексуалне хормоне (SHBG)

Упутство^5е
У-5.5.09 т.3.26

Л1 

Одређивање пролактина

Упутство^5а
У-5.5.09 т.3.24

Л1 

Одређивање неконјугованог (free) естриола

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.9

Л1 

Одређивање естрадиола

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.8

Л1 

Одређивање простата специфичног антигена (FPSA)

Упутство^7
У-5.5.08 т.3.10

Л1 

Одређивање неурон специфичне енолазе (NSE)

Упутство^5е
У-5.5.08 т.3.11

Л1 

Одређивање слободног простата специфичног антигена (PSA)

Упутство^5а,7
У-5.5.08 т.3.12

Л1 

Одређивање канцер Ag 125 (CА-125)

Упутство^7
У-5.5.08 т.3.3

Л1 

Одређивање α- фетопротеина

Упутство^7
У-5.5.08 т.3.1

Л1 

Одређивање простатичне фосфатазе (PAP)

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.28

Л1 

Одређивање литијума
(метода јонселективне електроде)

Упутство^4
У-5.5.06

Л1 

Одређивање јонизованог калцијума
(метода јонселективне електроде)

Упутство^4
У-5.5.06

Л1 
Крв

Анализа бинуклеарних ћелија-микронуклеус тест професионално изложених лица
(CBMN-тест-култура ћелија, светлосна микроскопија)

Упутство^20
У-5.5.31

Л4 
Урин

Одређивање присуства дроге у урину [Амфетамин, Метамфетамин, Екстази, Кокаин и "crack", Марихуана и Хашиш, Опијати (хероин, морфин и кодеин и метадон)]

У-5.5.14 т.3.3

Л1 

Одређивање микроалбумина
(имуно-турбидиметријска метода)

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.34

Л1 
Серум; Плазма;

Одређивање алфа 1-антитрипсина
(имуно-турбидиметријска метода)

Упутство^ 5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.3

Л1 

Одређивање албумина
(спектрофотометријска метода)

Упутство^ 5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.2

Л1 

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP)
(спектрофотометријска метода)

Упутство^ 5б,5ц
У-5.5.07 т. 4.4

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање ангиотензин конвертујућег ензима (ACE)
(спектрофотометријска метода)

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.1

Л1 
Серум

Одређивање киселе фосфатазе (ACP)

Упутство^5б
У-5.5.07 т. 4.28

Л1 
Хорионске ресице

Анализа кариотипа из хорионских ресица
(директна метода)

Упутство^23
У-5.5.48

Л4 
Абортни материјал

Анализа кариотипа фетуса из абортног материјала
(обрада хорионских ресица из абортног материјала директном методом)

Упутство^23
У-5.5.49

Л4 
Серум; Плазма

Одређивање Anti-Müllerian хормона
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство^5е
У-5.5.09 т.3.3

Л1 
Серум

Одређивање инсулину сличног фактора раста 1 (IGF 1)

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.14

Л1 

Одређивање IGF-везујућег протеина-3 (IGFBP-3)

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.15

Л1 

Одређивање инсулин

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.16

Л1 

Одређивање калцитонина

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.18

Л1 

Одређивање кортизола

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.19

Л1 

Одређивање тиреоглобулина (TG)

Упутство^7
У-5.5.09 т.3.30

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање компоненте комплемента C3 (C3c)

Упутство^5б
У-5.5.11 т. 3.5

Л1 
Серум; Плазма;

Одређивање компоненте комплемента C4 (C4c)

Упутство^5б
У-5.5.11 т. 3.6

Л1 
Серум; Плазма

Одређивање Имуноглобулина А (IgA)

Упутство^5б
У-5.5.11 т. 3.7

Л1 

Одређивање Имуноглобулина G (IgG)

Упутство^5б
У-5.5.11 т. 3.9

Л1 

Одређивање Имуноглобулина М (IgM)

Упутство^5б
У-5.5.11 т. 3.10

Л1 
Крв

Одређивање седиментације еритроцита
(метода оптичке агрегације)

Упутство^ 2а,2б
У-5.5.05

Л4 
Урин

Урин – преглед седимента : леукоцити, свежи еритроцити, бледи еритроцити, смежурани еритроцити, плочасте ћелије, округле ћелије, бактерије, кристали, слузи, остало
(микроскопиjа/проточна цитометрија)

Упутство 29
У-5.5.57

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Културе изоловане и идентитификоване клинички значајне бактерије

Испитивање осетљивости на антибиотике и хемиотерапеутике - антибиограм
(диск-дифузиона метода)

Упутство 19
У-5.5.29

Л4 
Вагинални брис, уретрални брис, сперма, урин

Oдређивање присуства Trichomonas spp. (микроскопски преглед директног препарата)

Упутство18
У-5.5.28

Л4 
Цервикални брис, уретрални брис, сперма

Изоловање, идентификација, квантитирање и осетљивост на антибиотике Mycoplasmae hominis и Ureaplasmae spp.

Упутство17
У-5.5.27

Л4 
Цервикални брис, уретрални брис, ректални брис, брис ока

Одређивање присуства Chlamydia trachomatis
(метода директне имунофлуоресценције)

Упутство16
У-5.5.26

Л4 
Брисеви (ухо, грло, нос, око, кожа, рана, генитални), спутум, сперма

Миколошка култура - изоловање и идентификација гљивица Candida spp.

Упутство 14
У-5.5.22
У-5.5.19

Л4 
Култура микроорганизама

Идентификација клинички значајних миркоорганизама
(MALDI-ТOF масена спектрометрија)

У-5.5.19

Л4 
Сперма

Бактериолошка култура - изоловање и идентификација клинички значајних бактерија

Упутство 15
У-5.5.25
У-5.5.19
У-5.5.30

Л4 
Спутум

Бактериолошка култура - изоловање и идентификација клинички значајних бактерија

Упутство 13
У-5.5.18
У-5.5.19
У-5.5.30

Л4 
Урин

Бактериолошка култура - изоловање квантитирање и идентификација клинички значајних бактерија

Упутство 12
У-5.5.17
У-5.5.19
У-5.5.30

Л4 
Брисеви коже и површинских рана (брис коже, брис ране)

Бактериолошка култура - изоловање и идентификација клинички значајних бактерија

Упутство 26
У-5.5.45
У-5.5.19
У-5.5.30

Л4 
Узорци из горњих респираторних путева (брис грла, брис усне дупље, брис носа)

Бактериолошка култура - изоловање и идентификација клинички значајних бактерија

Упутство 25
У-5.5.44
У-5.5.19
У-5.5.30

Л4 
Узорци гениталног тракта (вагинални брис, црвикални брис, брис гланса, брис вулве)

Бактериолошка култура - изоловање и идентификација клинички значајних бактерија

Упутство 24
У-5.5.43
У-5.5.19
У-5.5.30

Л4 
Брис уха

Бактериолошка култура - изоловање и идентификација клинички значајних бактерија

Упутство 11
У-5.5.42
У-5.5.19
У-5.5.30

Л4 
Брис ока

Бактериолошка култура - изоловање и идентификација клинички значајних бактерија

Упутство 11
У-5.5.16
У-5.5.19
У-5.5.30

Л4 
Серум

Детекција специфичних антитела на Treponema pallidum (TPHA)
(метода хемаглутинације)

У-5.5.10 т.3.17

Л1 

Детекција Citomegalovirus (CMV) IgG антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 28
У-5.5.51 т.3.10

Л1 

Детекција Citomegalovirus (CMV) IgM антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 28
У-5.5.51 т.3.9

Л1 

Детекција Helicobacter pilory
IgG антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 7
У-5.5.10 т.3.14

Л1 

Детекција Helicobacter pilory
IgA антитела
(ензим-имуно одређивање -ELISA)

Упутство 8
У-5.5.10 т.3.13

Л1 

Детекцијa Toxoplasma gondii IgM антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 28
У-5.5.51 т.3.8

Л1, Л3 

Детекција Toxoplasma gondii IgG антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 28
У-5.5.51 т.3.7

Л1, Л3 

Детекција Rubella вирус IgM антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 28
У-5.5.51 т.3.6

Л1 

Детекција Rubella вирус IgG антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 28
У-5.5.51 т.3.5

Л1 

Детекција HIV антигена и антитела (HIV COMBI) (имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 5д,28
У-5.5.10 т.3.8
У-5.5.51 т.3.4

Л1 

Детекција анти-HCV укупних антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 5д,28
У-5.5.10 т.3.7
У-5.5.51 т.3.3

Л1 

Детекција анти-HBsAg укупних антитела (имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 5д
У-5.5.10 т.3.6

Л1 

Детекција HBs антигена
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство5д,28
У-5.5.10 т.3.5
У-5.5.51 т.3.2

Л1 

Детекција анти-HBcAg укупних антитела
(имуно-хемилуминисцентна метода)

Упутство 28
У-5.5.51 т.3.1.

Л1