Преузимање ПДФ-а

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА ДОО ЦИН Београд , Лабораторија

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-006
ПИБ:100066891
Акр. број:01-016
Web:http://www.cin.co.rs/
Тел:+381112185567
Факс:+381112625720

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. септембар 2001.
Датум последње акр.:6. новембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:5. новембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Азра Реџеповић
Функција:координатор система квалитета
Телефон:+381112625077
Факс:+381112625720
Е-маил:kontakt@cin.co.rs

Локације

Л1 - Лабораторија ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА ДОО ЦИН Београд

Историја статуса

6. новембар 2018. - 5. новембар 2022.Акредитован
20. децембар 2014. - 6. новембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 19. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 20. децембар 2010.Акредитован
11. септембар 2001. - 11. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја афлатоксина М1

LOQ 0,02 µg/kg

IHM-03-ELISA 02
SPRS EN ISO 14675:2008

Л1  
храна-Дијететске намирнице и сировине за њих и друге намирнице уобичајеног састава

Одређивање садржаја глутена

LOQ 10 mg/kg

AOAC 2012.01

Л1  
Храна Месо и производи од меса

Детекција DNK анималног порекла (говеђег, пилећег и коњског) у храни real-time PCR методом

Лимит детекције: 1%

IHM-03-PCR 03

Л1  
Храна - Житарице и производи, Храна за животиње

Одређивање садржаја деоксиниваленол

LOQ 200 μg/kg

IHM-03-ELISA 08

Л1  
Храна - Млеко, производи од млека и други производи који садрже млеко

Одређивање садржаја меламина

LOQ 0,2 μg/kg

IHM-03-ELISA 04

Л1  
Храна-Житарице и производи, Језграсто воће, Уљарице, Сушено воће, Зачини, Храна за животиње

Одређивање садржаја укупних афлатоксина (B1+B2+G1+G2)

LOQ 4 μg/kg

IHM-03-ELISA 01а

Л1  

Одређивање садржаја афлатоксина B1

LOQ 2 µg/kg

IHM-03-ELISA 01б

Л1  
Храна - Житарице и производи, Храна за животиње

Одређивање садржаја T-2 и HT-2 токсина

LOQ 50 μg/kg

IHM-03-ELISA 14

Л1  
Храна - Месо и производи од меса; Млеко и производи од млека; Јаја и производи од јаја; Риба и производи од рибе; Мед и производи од меда

Одређивање садржаја хлорамфеникола

LOQ 0,5 μg/kg

IHM-03-ELISA 03

Л1  
Храна и храна за животиње биљног порекла

Одређивање садржаја RoundUp Ready соје

опсег стандардних раствора од
20 до 200000 копија

SRPS EN ISO 21571:2009 и A1:2013;
SRPS EN ISO 21570:2009 и A1:2014

Л1  
Храна Кукуруз и производи од кукуруза, Храна за животиње

Одређивање садржаја фумонизина применом ELISA технике

LOQ 300 μg/kg

IHM-03-ELISA 13

Л1  
Храна и храна за животиње биљног порекла

Одређивање присуства ГМО (одређивање присуства CaMV 35S промотора, NOS терминатора и FMV 34S промотора)

cut-off 0,1%

SRPS EN ISO 21571:2009 и A1:2013
SRPS EN ISO 21569:2008 и A1:2014

Л1  
Храна - Житарице и производи, Храна за животиње

Одређивање садржаја зеараленона

LOQ 25 μg/kg

IHM-03-ELISA 09

Л1  
Храна - Житарице и производи, Кафа, Храна за животиње

Одређивање садржаја охратоксина А

LOQ 2 μg/kg

IHM-03-ELISA 10

Л1  
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Козметички производи и сировине

Одређивање губитка сушењем у козметичким производима и сировинама за козметику (гравиметрија)

мин. 0,01%

POM -03-034

Л1  

Одређивање садржаја метала (Pb, Cd, Ni) у производима за личну хугијену, негу и улепшавање лица и тела, као и у сировинама за козметику (GFAAS техника)

Pb мин 0,5 mg/kg Ni мин 0,5 mg/kg Cd мин 0,06 mg/kg

POM-03-AAS 15

Л1  

Одређивање садржаја живе у производима за личну хугијену, негу и улепшавање лица и тела, као и у сировинама за козметику (CVAAS техника)

за Hg мин 0,2 mg/kg

POM-03-AAS 16

Л1  
Средстава за одржавање хигијене у домаћинству и индустрији и сировине

Одређивање pH вредности

0-14

SRPS EN 1262:2012

Л1  
Козметички производи и сировине

Одређивање pH вредности

0-14

POM-03 016

Л1  

Садржај бензоеве и сорбинске киселине и њихових соли

Бензoева кис. и њене соли:
(0,02-2)%

Сорбинска кис и њене соли:
(0,02-2)%

POM-03-HPLC 01

Л1  

Индекс рефракције

1.32500 – 1.70000

POM-03-026

Л1  

Одређивање садржаја конзерванаса (бензил алкохола, феноксиетанола, метил-парабена, етил парабена, пропил-парабена и бутил парабена)

Бензил алкохол: 0,05-100%
Феноксиетанол:
0,05-100%
Метил парабен:
0,01 - 100%
Етил парабен:
0,01 - 100%
Пропил парабен: 0,01 - 100%
Бутил парабен:
0,02 - 100%

POM-03-HPLC 02

Л1  

Cпецифичнa тежинa /релативнa густинa - методом пикнометра (гравиметрија)

0,7 – 2,0

POM-03-025

Л1  
Козметички производи, средстава за одржавање хигијене у домаћинству и сировине/ чврсти и течни сапуни, шампони, регенератори, детергенти и оплемењивачи рубља и сировине

Садржај слободних алкалија /алкални број (волумерија)

Слободне алкалије, мин:
0,01 %
Алкални број, мин:
0,01 mg KOH/g

SRPS ISO 4314:1992

Л1  
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Материјали и предмети у контакту са храном /посуђе од керамике или са силикатним површинама / посуђе и други производи предвиђени за контакт са храном и сировине

Миграција олова (Pb) и кадмијума (Cd) из керамике

Pb: 0,1-12 mg/l
Cd:0,01-1,8mg/l

SRPS EN 1388-1:2009

Л1  
Материјали и предмети у контакту са храном / од папира или картона/ посуђе, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном и сировине

Олово (Pb) и кадмијум (Cd) у воденом екстракту папира и картона

Pb: 1-75 mg/l
Cd: 0,1-10 mg/l

POM-03-AAS 05

Л1  

Одређивање садржаја суве материје у воденом екстракту папира и картона

1-100 mg/dm2

SRPS EN 920:2008

Л1  
Материјали и предмети у контакту са храном /посуђе од керамике или са силикатним површинама / посуђе и други производи предвиђени за контакт са храном и сировине

Миграција олова (Pb) и кадмијума (Cd) са силикатних површина некерамичког посуђа (AAS, пламена техника)

Pb: 0,1-12 mg/l
Cd:0,01-1,8mg/l

SRPS EN 1388-2:2009

Л1  
Mатеријали и предмети који долазе у контакт са храном (од пластике, папира, картона, керамике, силикатне површине некерамичког посуђа и других материјала)

Миграција метала из материјала и предмета у контакту са храном, у симулаторе хране (деминерализована вода, 3%-тна сирћетна киселина, 10%, 50% и 95%-тни етанол):
Никл (Ni), Кобалт (Co)

Ni:
(0,5-8) mg/l
(0,05-0,8) mg/dm2
Co:
(0,1-8) mg/l
(0,05-0,8) mg/dm2

POM-03-AAS 01

Л1  
Mатеријали и предмети у контакт са храном /од пластике / посуђе, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном и сировине

Укупна миграција из пластике у водене симулаторе хране и у етанол и/или изооктан потапањем

1-100 mg/dm2

SRPS EN 1186-1:2008
SRPS EN 1186-3:2008
SRPS EN 1186-14:2008 тачка 3

Л1  

Укупна миграција из пластике у водене симулаторе хране и у етанол и/или изооктан, уливањем

5-600mg/l

SRPS EN 1186-1:2008
SRPS EN 1186-9:2008
SRPS EN 1186-14:2008
тачка 6

Л1  
Материјали и предмети у контакту са храном /од пластике и метала/ посуђе, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном и сировине

Формалдехид у воденим симулаторима хране, из материјала и предмета у контакту са храном

0,2-3 mg/dm2
1,5-30 mg/l

SRPS CEN/TS
13130-23:2008

Л1  
Материјали и предмети у контакту са храном /од пластике и папира или картона/ посуђе, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном и сировине

Мигрaција одређених фотоиницијатора из материјала и предмета у контакту са храном

Benzofenon 8:
(0,2-100)mg/l
benzofenon 1:
(0,2-100)mg/l
benzofenon 3:
(0,2-100)mg/l
4,4-dihidroksi-benzofenon:
(0,2-100)mg/l
2-hidroksi-4-n-oksiloksi benzofenon :
(0,2-100)mg/l
benzofenon:
(0,2-100)mg/l

POM-03-HPLC 07

Л1  
Материјали и предмети у контакту са храном / од папира или картона/ посуђе, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном и сировине

Формалдехид у воденом екстракту папира и картона

0,05-30 mg/dm2

SRPS EN 1541:2008

Л1  
Материјали и предмети у контакту са храном /емајлирани / посуђе, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном

Растворљиви емајл (гравиметрија)

1-100 mg/dm2

POM-03-015

Л1  
Материјали и предмети у контакту са храном /од пластике / посуђе, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном и сировине

Укупна миграција из пластике у водене симулаторе хране и у етанол и/или изооктан, са површине материјала предвиђених за контакт са храном (гравиметријa)

1-100 mg/dm2

POM-03-004

Л1  
Материјали и предмети у контакту са храном /од папира или картона/ посуђе, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном, хигијенски папир и сировине

Граматура папира/картона
(гравиметрија)

Мин. 0,02 g/m2

POM-03-033

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација коагулаза позитивног стафилокока

Правилник^1)
Метода II/2

Л1  

Изоловање и идентификација Escherichia coli

Правилник^1)
Метода II/4

Л1  
Предмти опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник^1)
Метода II/3

Л1  
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање укупног броја мезофилних аеробних бактерија и укупног броја квасаца и спора плесни

Правилник^1)
Метода II/1

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.2 Храна, храна за животиње и брисеви
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: бројањe колонија на 30°C техником наливања плочe

/

SPRS EN ISO 4833-1:2014

Л1  
Храна и храна за животиње (сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав)

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae -Део 2: Метода бројања колонија

SPRS EN ISO
21528-2:2017

Л1  
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 1: Откривање и одређивање броја МPN техником са предобогаћењем

/

SPRS EN ISO
21528-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

/

SRPS ISO
21527-1:2011

Л1  
Храна - Месо и производи од меса, риба и производи од риба, jаја и производи од јаја, мед и производи од меда

Одређивање резидуа антибиотика (PREMI TEST)

MBM-03-033 (I)

Л1  
Храна-Јогурт-ферментисани млечни производи који садрже карактеристичне микроорганизме

Одређивање броја карактеристичних микроорганизама - Метода бројања на 37°C

SRPS ISO 7889:2011

Л1  
Храна и храна за животиње (сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав)

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 2: бројање колонија на 30°С техником инокулације на површини

SPRS EN ISO 4833-2:2017

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање резидуа антибиотика

MBM-03-033 (II)

Л1  
Храна -Месо и производи од меса, риба и производи од риба, jаја и производи од јаја, мед и производи од меда

Одређивање резидуа сулфонамида

MBM-03-033 (I)

Л1  
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Хоризонтална метода за одређивање броја ß- глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44°C помоћу 5-бромо-4- хлоро-3-индолил ß-Д- глукуронида

/

SPRS ISO 16649-2:2008

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) –део 1: техника употребом агара по Берд-Паркеру

/

SPRS EN ISO 6888-1:2009

Л1  
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

/

SPRS EN ISO
6579-1:2017

Л1  
Храна и храна за животиње (сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав)

Xopизонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни (техника бројања колонија у производима са аw <0,95)

SRPS ISO
21527-2:2011

Л1  

Изоловање и идентификовање
Cronobacter sakazakii

SRPS ISO/TS 22964/DT:2009

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање резидуа сулфонамида (DELVO TEST)

MBM-03-033 (II)

Л1  
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Одређивање стафилококног ентеротоксина помоћу мини VIDAS апарата

/

MBM-03-035

Л1  

Xopизонталан метода за одређивање броја сулфиторедукујућих клостридија под анаеробним условима

/

SRPS ISO 15213:2011

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens - Техника бројања колонија

/

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1  

Хоризонтална метода за oткривање Campylobacter spp.

/

SRPS EN ISO 10272-1:2017

Л1  

Одређивање броја Listeria monocytogenes
Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 2: Метода одређивања броја

/

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1  

Изоловање и одређивање броја колиформних и термотолерантни колиформних бактерија

/

MBM-03-027

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

/

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

/

SPRS EN ISO 7932:2009

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина (брисеви са радних површина и прибора за рад, брисеви са руку)

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 3: Откривање и MPN техника за мале бројеве

SRPS EN ISO 6888-3:2009

Л1  
Узорци са површина - Брисеви са радних површина, опреме, алата и површина трупова закланих животиња

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SPRS EN ISO
6579-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: бројањe колонија на 30°C техником наливања плочe

SPRS EN ISO
4833- 1:2014

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 2: бројање колонија на 30°С техником инокулације на површини

SPRS EN ISO
4833- 2:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

SPRS EN ISO 7932:2009

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2017

Л1  

Изоловање и одређивање
броја колиформних и
термотолерантних
колиформних бактерија

MBM-03-027

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 1: Откривање и одређивање броја МPN техником са предобогаћењем

SPRS EN ISO
21528-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SPRS EN ISO
21528-2:2017

Л1  

Хоризонтална метода за oткривање Campylobacter spp.

SRPS EN ISO
10272-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens - Техника бројања колонија

SRPS EN ISO
7937:2010

Л1  

Oдређивање броја
сулфиторедукујућих
клостридија под анаеробним
условима

SRPS ISO
15213:2011

Л1  

Хоризонтална метода за откривање Cronobacter spp.

SRPS EN ISO
22964:2017

Л1  
И-11.1 Микробиолошка и паразитолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Месо и производи од меса

Паразитолошки преглед на
присуство ларви трихинеле
(Trichinella spiralis)
- Метода компресије (т. А)

/

SАM-03-003 т. А

Л1  
Храна (месо и производи од меса)

Паразитолошки преглед на
присуство ларви трихинеле
(Trichinella spiralis)
- Метода вештачке дигестије
збирних узорака помоћу
магнетне мешалице (т. Б)

SАM-03-003 т. Б

Л1  
Храна - Риба и производи од риба

Паразитолошки преглед

/

SAM-03-005

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање активности уреазе

мин 0,01%

SRPS ISO 5506:2001

Л1  

Одређивање садржаја растворљивог азота после третирања пипсином у разблаженој хлороводоничној киселини

мин 0,01%

SRPS ISO 6655:2003

Л1  

Уљане сачме и погаче-одређивање садржаја влаге и других испарљивих материја

мин 0,01%

SRPS ISO 771:2001

Л1  

Уљане сачме и погаче-одређивање садржаја уља

мин 0,01%

SRPS E.B8.018/ II:1973 повучен

Л1  

Одређивање индекса растворљивости протеина (PDI)

мин 1%

SRPS E.N8.002:2001 повучен

Л1  

Одређивање индекса растворљивости азота (NСI)

мин 1%

SRPS E.N8.001:2001 повучен

Л1  

Одређивање садржаја сирове целулозе - метода са међуфилтрацијом

мин 0,1%

SRPS EN ISO 6865:2008

Л1  

Одређивање пепела нерастворљивог у HCl

мин 0,1%

SRPS ISO 5985:2014

Л1  

Одређивање садржаја хлорида растворљивих у води

мин 0,5%

SRPS ISO 6495:2002

Л1  

Одређивање садржаја масти

мин 0,01%

SRPS ISO 6492:2000

Л1  

Одређивање сировог пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 5984:2013

Л1  

Одређивање садржаја азота и израчунавања садржаја сирових протеина

мин 0,1%

SRPS EN ISO
5983-1:2010

Л1  

Одређивања садржаја влаге и других испарљивих материја

мин 0,01%

SRPS ISO 6496:2001

Л1  

Одређивање садржаја фосфора

мин 0,1g/l

SRPS ISO 6491:2002

Л1  

Одређивање садржаја скроба

мин 0,1%

SRPS ISO 6493:2004

Л1  
храна за животиње

Одређивање садржаја укупног азота - Метода сагоревања у складу са Думасовим принципом - Део 1: Семе уљарица и храна за животиње

мин 0,01%

SRPS EN ISO 16634-1:2010

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Месо димљене рибе, димљено месо и њихови производи

Одређивање садржаја полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH - бензо(а)пирен, бензо(а)антрацен, бензо(б)флурантен, кризен) применом технике гасне хроматографије

- за месо димњене рибе и димњено месо:
LOQ 1 μg/kg

IHM-03-GC 06

Л1  
Храна Масти и уља биљног и животињског порекла

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја

мин 0,01%

SRPS EN ISO 662:2017

Л1  

Одређивање јодног броја

мин 0,3 g/100g

SRPS EN ISO 3961:2019

Л1  

Одређивање киселинског броја и киселости

мин 0,01%

SRPS EN ISO 660:2015

Л1  

Одређивање сапонификационог броја

мин 1 mg KOH/g

SRPS EN ISO 3657:2020

Л1  

Одређивање пероксидног броја

0 – 50 mmol/l

SRPS EN ISO 3960:2017

Л1  

Одређивање садржаја нерастворљивих нечистоћа

мин 0,001%

SRPS EN ISO 663:2017

Л1  

Одређивање садржаја неосапуњивих материја

мин 0,01%

SRPS EN ISO 18609:2012

Л1  

Одређивање садржаја растворљивих сапуна

мин 0,0001%

SRPS EN ISO 10539:2008

Л1  

Одређивање конвенционалне запреминске масе

SRPS ЕN ISO 6883:2017

Л1  
Храна Mасти и уља биљног и животињског порекла

Одређивање садржаја метилестара масних киселина капиларном гасном хроматографијом

0,1 – 100%

SRPS EN ISO
12966-1:2015
SRPS EN ISO
12966-2:2011 t.4.2 SRPS EN ISO
12966-3:2017
SRPS EN ISO
12966-4:2016

Л1  
Храна Жита махуњаче и млевени производи од жита

Одређивање садржаја укупног азота - Метода сагоревања у складу са Думасовим принципом

мин 0,01%

SRPS EN ISO 16634-2:2016

Л1  
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја азота -Рутинска метода у складу са Думасовим принципом

мин 0,01%

SRPS EN ISО 14891:2010

Л1  
Храна Месо и производи од меса

Одређивање садржаја сирових протеина методом сагоревања

мин 0,01%

AOAC 992.15:1992

Л1  
Храна Млеко и млечни производи, Кондиторски производи, Производи од меса, Млински и пекарски производи, Воће, поврће и производи од воћа и поврћа

Одређиванје садржаја сахарозе, глукозе, фруктозе и лактозе у храни (HPLC-IC)

мин 0,1%

HEM-03-104

Л1  
Храна Риба и производи од рибе

Одређивање садржаја хистамина

Лимит детекције:
10 mg/kg

SRPS EN ISO 19343:2017

Л1  

Одређивање хистамина

Лимит детекције 20 mg/kg

IHM-03-HPTLC 01

Л1  

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,01%

AOAC метода 937.09

Л1  
Храна Месо и производи од меса Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја SO2 применом технике HPLC/IC са кондуктометријским детектором

мин 10 mg/kg

HEM-03-080

Л1  
Храна Месо, Млеко, Јаја, Риба и њихови производи

Одређивање остатака пестицида применом методе гасне и/или течне xроматографије (GC-MSD и/или LC-MS/MS) након екстракције и пречишћавања dSPE (QuEChERS)
Месо, млеко, јаја техника
GC-MS:

Лимит квантификације:
0,001 mg/kg

IHM-03-Pest 01

Л1  
Храна Воће и поврће

Немасна храна – Одређивање остатака дитиокарбамата - Део 2: метода гасне хроматографије

Лимит квантификације
LOQ 0,050 mg/kg

SRPS EN 12396-2:2008

Л1  
Храна Масти и уља биљног и животињског порекла

Одређивање индекса рефракције

1,3250 – 1,7000

SRPS ЕN ISO 6320:2017

Л1  
Храна Храна и пића, укључујући сокове од воћа и поврћа, у лименој амбалажи

Одређивање калаја применом атомске апсорпционе спектрометрије- техником графитне кивете

Опсег стандардне серије:
Sn: 0,020 – 0,100 mg/l

SRPS EN 15764:2012
NMKL 190 (2009)

Л1  
Храна Супе, сосови, додаци јелима

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,01%

SRPS E.Z8.012:1994

Л1  

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,01%

SRPS E.Z8.015:1993

Л1  

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS E.Z8.011:1993

Л1  
Храна Пекарски квасац

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

SRPS E.M8.022:1987

Л1  
Храна Беланчевинасти производи

Одређивање количине целулозе

мин 0,01%

Правилник 7)
метода 6

Л1  

Одређивање количине беланчевина
- метода по Кјеldahl-у

мин 0,01%

Правилник 7)
метода 4

Л1  

Одређивање количине пепела

мин 0,01%

Правилник^7)
метода 3

Л1  

Одређивање количине масти
- метода по Soxhlet-у

мин 0,01%

Правилник 7)
метода 2

Л1  

Одређивање количине воде

мин 0,01%

Правилник 7)
метода 1

Л1  
Храна Скроб

Одређивање садржаја скроба метода по Ewers-у

мин 0,1%

SRPS EN ISO 10520:2008

Л1  

Одређивање пепела

мин 0,01%

SRPS ЕN ISO 3593:2008

Л1  

Одређивање садржаја влаге – метода сушења у сушници

мин 0,01%

SRPS ЕN ISO 1666:2008

Л1  
Храна Сирће и разблажена сирћетна киселина

Одређивање пепела

мин 0,5 g/l

Правилник 6)
метода 8

Л1  

Укупних киселина као сирћетне

мин 0,3 g/l

Правилник 6)
метода 5

Л1  

Укупних киселина као сирћетне

мин 0,3 g/l

Правилник 6)
метода 5

Л1  

Одређивање укупног екстракта

мин 0,03 g/l

Правилник 6)
метода 3

Л1  
Храна Зачини

Одређивање садржаја пепела нерастворног у HCl

мин 0,01%

SRPS ISO 930:2000

Л1  

Одређивање садржаја пепела нерастворног у води

мин 0,01%

SRPS E.B3.504:1972
повучен

Л1  

Одређивање садржаја укупног пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 928:2001

Л1  

Одређивање садржаја страних материја

мин 0,01%

SRPS EN ISO 927:2012

Л1  
Храна Кухињска со

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,01%

SRPS H.G8.077:1983

Л1  

Одређивање материја нерастворљивих у води или у киселини

мин 0,001%

SRPS ISO 2479:2015

Л1  

Одређивање губитка масе на 110°C

мин 0,001%

SRPS ISO 2483:2015

Л1  

Одређивање садржаја калијум фероцијанида

EUSALT/AS 004-2008

Л1  

Одређивање садржаја јода

мин 0,13 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1  
Храна шећер

Одређивање губитка масе у току сушења

мин 0,01%

SRPS E.L8.016:1992

Л1  

Одређивање поларизације

макс 99,90%

SRPS E.L8.018:1992

Л1  

Одређивање пепела

мин 0,001%

SRPS E.L8.017:1992

Л1  

Одређивање боје шећера у раствору

макс 50 ICUMSA

SRPS E.L8.014:1992

Л1  
Храна Лупана павлака

Одређивање садржаја масти

0 – 50%

Правилник 2)
метода XI.1

Л1  
Храна Сладолед

Одређивање суве материје

мин 0,01%

мин 0,01%

Л1  

Одређивање садржаја масти

0 – 15%

Правилник 2)
метода X.1

Л1  
Храна Кефир

Одређивање суве материје

мин 0,01%

Правилник 2)
метода IX.3

Л1  

Одређивање киселости

мин 0,05°SH

Правилник 2)
метода IX.2

Л1  

Одређивање садржаја масти

0 – 8%

Правилник 2)
метода IX.1

Л1  
Храна Маслац

Одређивање садржаја соли у маслацу

мин 0,01%

SRPS ISO 1738:2013

Л1  

Одређивање садржаја масти

макс 90%

Правилник 2)
методa VIII.2

Л1  

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

Правилник 2)
методa VIII.1

Л1  
Храна Кајмак

Одређивање киселости

мин 0,05°SH

Правилник 2)
методa VII.4

Л1  

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин 0,01%

Правилник 2)
методa VII.3

Л1  

Одређивање садржаја масти

0-60%

Правилник 2)
методa VII.2

Л1  

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

Правилник 2)
методa VII.1

Л1  
Храна Сир

Одређивање киселости

мин 0,05°SH

Правилник^2)
методa VI.3

Л1  

Одређивање садржаја масти

0 – 40%

Правилник 2)
методa VI.2

Л1  

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

Правилник^2)
методa VI.1

Л1  
Храна Павлака

Одређивање киселости

мин 0,05°SH

Правилник^2)
методa V.2

Л1  

Одређивање садржаја масти

0 – 50%

Правилник^2)
методa V.1

Л1  
Храна Млеко у праху

Одређивање загорелих честица

SRPS ISO 5739:2013

Л1  
Храна Млеко и млеко у праху

Одређивање титрационе киселости (ml 0,1 N NaOH/ 10g)

макс 18,0

SRPS ISO 6091:2014

Л1  
Храна Млеко у праху

Одређивање растворљивости

мин 0,01%

Правилник^2)
методa IV.4

Л1  

Одређивање киселости

мин 0,05°SH

Правилник ^2)
методa IV.3

Л1  

Одређивање садржаја масти

0 – 60%

Правилник^2)
методa IV.2

Л1  

Одређивање садржаја воде

мин 0,01%

Правилник^2)
методa IV.1

Л1  
Храна Згуснуто млеко

Одређивање масти

0 – 15%

Правилник^2)
методa III.2

Л1  

Одређивање суве материје

мин 0,01%

Правилник^2)
методa III.1

Л1  
Храна Кисело млеко и јогурт

Одређивање суве материје

мин 0,01%

Правилник^2)
методa II.3

Л1  

Одређивање киселости

мин 0,05°SH

Правилник^2)
методa II.2

Л1  

Одређивање масти

0-8%

Правилник^2)
методa II.1

Л1  
Храна Млеко

Одређивање суве материје

мин 0,01%

Правилник^2)
методa I.4

Л1  
Храна Млеко

Одређивање садржаја масти

0 – 7%

Правилник^2)
методa I.3

Л1  
Храна Млеко

Одређивање киселости

мин 0,05°SH

Правилник^2)
методa I.2

Л1  
Храна Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хлорида

мин 0,01%

SRPS ISO 1841-2:1999

Л1  

Мерење pH

0 – 14 pH

SRPS ISO 2917:2004

Л1  

Одређивање садржаја укупног фосфора

0,01 – 5,0%

SRPS ISO 13730:1999

Л1  

Одређивање садржаја пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 936:1999

Л1  

Одређивање садржаја хлорида

мин 0,05%

SRPS ISO 1841-1:1999

Л1  

Одређивање садржаја хидроксипролина

SRPS ISO 3496:2002

Л1  

Одређивање садржаја нитрита (референтна метода)

мин 0,1%

SRPS ISO 2918:1999

Л1  

Одређивање садржаја слободне масти

мин 0,1%

SRPS ISO 1444:1998

Л1  

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,1%

SRPS ISO 1443:1992

Л1  

Одређивање садржаја влаге

мин 0,1%

SRPS ISO 1442:1998

Л1  

Одређивање садржаја азота

мин 0,1%

SRPS ISO 937:1992

Л1  
Храна Производи од кромпира и на бази компира (помфрит, чипс и сл.) Производи од житарица (житарице за доручак, пецива, хлеб, кекс, крекери, снек производи) Пржена кафа, инстант кафа и замене за кафу

Одређивање акриламида у храни применом
LC-MS/MS технике

Лимит квантификације:
50 g/kg

IHM-03-LC-MS 09

Л1  
Храна Конзервисани производи од воћа и поврћа Освежавајућа безалкохолна пића Конзервисани пди од меса Конзервисанироизво производи од рибе Пекарски производи

Одређивање садржаја бензоеве и сорбинске киселине применом HPLC технике

Лимит детекције (LOD) за бензоеву и сорбинску киселину
5 mg/kg

NMKL 124:1997

Л1  
Храна Сир, месо и њихови производи

Одређивање натамицина применом HPLC технике

Лимит квантификације:
0,1 mg/kg

IHM-03-HPLC 13

Л1  
Храна Млеко, производи од млека и храна за животиње на бази млека

Одређивање меламина применом LC-MS/MS технике

Лимит квантификације:
0,1 mg/kg

IHM-03-LC-MS 12

Л1  
Храна Млеко и млечни производи

Одређивање афлатоксина М1 применом LC-MS/MS технике

Лимит квантификације: 0,025 μg/kg

IHM-03-LC-MS 11

Л1  
Храна Храна биљног порекла – житарице и производи од житарица, сушено воће, језграсто воће, уљарице, кафа, ензимски препарати, зачини, дечја храна Храна за животиње

Одређивање микотоксина применом LC-MS/MS технике (деоксиниваленол, охратоксин A, зераленон, афлатоксин B1, афлатоксин B2, афлатоксин G1, афлатоксин G2)

Лимит. квантификације
DON – 200 µg/kg; OHRA – 2 µg/kg;
ZON – 25 µg/kg;
Afla B1 – 1 µg/kg;
Afla G1 – 1 µg/kg;
Afla B2 – 0,25 µg/kg;
Afla G2 – 0,5 µg/kg;
Дечја храна
DON – 200 µg/kg; OHRA – 0,5 µg/kg;
ZON – 20 µg/kg;
Afla B1 – 0,1 µg/kg

IHM-03-LC-MS 08

Л1  
Храна Месо, Јаја Храна за животиње

Одређивање кокцидиостатика LC-MS/MS технике (робенидин, никарбазин, дикларузил, декуинат, семдурамицин, ласалоцид, салиномицин, монесин, нарасин, мадурамицин)

Лимит. квантификације
Ласалоцид,
Нарасин 1μg/kg, Мадурамицин, Дикларузил, Салиномицин, Монесин, Семдурамицин
2 μg/kg,
Робенидин, Никарбазин 5 μg/kg, Декуинат 10 μg/kg

IHM-03-LC-MS 10

Л1  
Храна Јаја Храна за животиње

Одређивање садржаја антибиотика и сулфонамида
тетрациклини (тетрациклини, хлортетрациклин, доксициклин, окситетрациклин), β-лактами (ампицилин, пеницилин Г), макролиди (тилосин, спирамицин, еритромицин) флуорокинолини (сарафлоксацин, данофлоксацин, дифлоксацин, енрофлоксацин), сулфонамиди (сулфахлоропиридазин, сулфадиметоксин, сулфамеразин, сулфаметизол, сулфаметоксазол, сулфаметоксипиридазин, сулфапиридин, сулфатиазол, сулфадиазин), триметоприм, линкомицин, бацитрацин

Јаја
- за тетрациклинe, сулфонамиде, триметоприм, ампицилин, еритромицин, флуорокинолине LoQ 10 μg/kg
- линкомицин,
β-лактами, сарафлоксацин, спирамицин, сулфадиазин, сулфамеразин, сулфамеразин, сулфадиметоксин, сулфатиазол, сулфаметизол
LoQ 50 μg/kg
- за тилосин
LoQ 20 μg/kg
Храна за животиње
-за тетрациклине, сулфонамиде, флуорокинолине, триметоприм,
LoQ 10 μg/kg
линкомицин,
β-лактами, бацитрацин,
макролиди
LoQ 50 μg/kg

IHM-03-LC-MS 07

Л1  
Храна Млеко, рибе, мед, месо и њихови производи

Одређивање садржаја антибиотика и сулфонамида
тетрациклини (тетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин, окситетрациклин), β-лактами (ампицилин, пеницилин Г), макролиди (тилосин, спирамицин, еритромицин) флуорокинолини (сарафлоксацин, данофлоксацин, дифлоксацин, енрофлоксацин), сулфонамиди (сулфахлоропиридазин, сулфадиметоксин, сулфамеразин, сулфаметизол, сулфаметоксазол, сулфаметоксипиридазин, сулфапиридин, сулфатиазол, сулфадиазин), триметоприм, линкомицин, бацитрацин

Млеко
- хлортетрациклин, дифлоксацин, доксициклин, окситетрациклин LoQ 10 μg/kg
- за тетрациклин, сулфонамиде,
β-лактаме, макролид и флорокинолине LoQ 50 μg/kg
Риба
- за тетрациклинe, сулфонамиде, триметоприм, спирамицин, ампицилин, еритромицин, линкомицин, флуорокинолине LoQ 10 μg/kg
- за пеницилин Г, тилосин
LoQ 20 μg/kg
Мед
- за тетрациклинe, сулфонамидe, триметоприм, спирамицин, ампицилин, еритромицин, линкомицин, флуорокинолини LoQ 10 μg/kg
- за пеницилин Г, тилосин
LoQ 50 μg/kg
Месо
- за тетрациклинe, сулфонамиде, триметоприм, спирамицин, ампицилин, еритромицин, флуорокинолине LoQ 10 μg/kg
- линкомицин и ампицилин
LoQ 100 μg/kg
- за пеницилин Г, тилосин
LoQ 20 μg/kg

IHM-03-LC-MS 07

Л1  
Храна Жита, млински и пекарски производи и тестенина Фини пекарски и снек производи Млеко, риба и њихови производи Смеше за месну индустрију

Одређивање садржаја фосфора

мин 0,01%

HEM-03-094

Л1  
Храна Чајеви

Одређивање пепела инстант чајева

мин 0,01%

SRPS ISO 7514:1995

Л1  

Одређивање влаге инстант чајева

мин 0,01%

SRPS ISO 7513:1995

Л1  

Одређивање воденог екстракта

мин 0,01%

SRPS ISO 9768:1995

Л1  

Одређивање алкалног пепела растворног у води

мин 0,01%

SRPS ISO 1578:1995

Л1  

Одређивање пепела нерастворног у киселини

мин 0,01%

SRPS ISO 1577:1995

Л1  

Одређивање пепела растворног у води

мин 0,01%

SRPS ISO 1576:1995

Л1  

Одређивање укупног пепела

мин 0,01%

SRPS ISO 1575:1995

Л1  

Одређивање губитка масе на 103оC

мин 0,01%

SRPS ISO 1573:1995

Л1  
Храна Кафа, производи о дкафе и сурогати, Чај и инстант чајеви

Одређивање садржаја кофеина

Лимит квантификације: кафа, производ од кафе, чај и инстант чај
100 mg/kg, Освежавајућа безалкохолна пића 10 mg/l

IHM-03-HPLC 04

Л1  
Храна Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање растворљиве суве материја у прженој кафи

мин 0,01%

AOAC метода 973.21

Л1  

Одређивање губитка масе на 105оC

мин 0,01%

SRPS ISO 6673:2016

Л1  
Храна Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање количине скроба – метода по Ewers-у

0 – 100%

Правилник 5)
метода 19

Л1  

Одређивање садржаја
теобромина у
какао производима

мин 0,1%

Правилник 5)
метода 17

Л1  

Одређивање pH

0 – 14 pH

Правилник 5)
метода 16

Л1  

Одређивање сирове целулозе
- метода по Kürschner-Hanack-у

мин 0,01%

Правилник 5)
метода 8

Л1  

Одређивање алкалитета пепела

Правилник 5)
метода 6/ а-б

Л1  

Одређивање воде у желе производима и ратлуку

0 – 95%

Правилник 5)
метода 4

Л1  

Одређивање воде у колачима под нормалним притиском

мин 0,01%

Правилник 5)
метода 2

Л1  

Одређивање растворљивих састојака у гуменим бомбонама

0 – 100%

Правилник 5)
метода 20

Л1  

Одређивање млечне масти

мин 0,3%

Правилник 5)
метода 10

Л1  

Одређивање укупне масти

мин 0,01%

Правилник 5)
метода 9

Л1  

Одређивање пепела

мин 0,01%

Правилник 5)
метода 5/а-б

Л1  

Одређивање воде сушењем под нормалним притиском

мин 0,01%

Правилник 5)
метода 1

Л1  
Храна Какао зрно

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

SRPS ISO 2291:1997

Л1  
Храна Воћни сокови и сродни производи

Одређивање садржаја патулина

Лимит квантификације
10 µg/l

IHM-03-HPLC 03

Л1  

Ензимско одређивање садржаја D-изолимунске киселине – NADPH

мин 10 mg/l

SRPS ЕN 1139:2005

Л1  

Ензимско одређивање садржаја L-јабучне киселине – NADH

мин 5 mg/l

SRPS ЕN 1138:2005

Л1  

Ензимско одређивaње садржаја лимунска киселине (цитрата) – NADH

мин 5 mg/l

SRPS ЕN 1137:2005

Л1  

Одређивање садржаја фосфора

мин 4 mg/kg

SRPS ЕN 1136:2008

Л1  

Одређивање натријума, калијума, калцијума и магнезијума применом атомске апсорпционе спектрометрије

Опсег стандардне серије:
Na: 0,1 – 1 mg/l
K: 0,1 – 1 mg/l
Ca: 0,5 – 5 mg/l
Mg:0,05 – 0,5 mg/l

SRPS EN 1134:2005

Л1  

Одређивање формолног броја

0,2 ml 0,1M NaOH

SRPS EN 1133:2005

Л1  

Одређивање укупне суве материје

мин 0,01%

SRPS EN 12145:2005

Л1  

Одређивање пепела

мин 0,01%

SRPS EN 1135:2005

Л1  

Одређивање садржаја сахарозе ензимском методом

мин 25 mg/l

SRPS EN 12146:2005

Л1  

Ензимско одређивање садржаја D-глукозе и D-фруктозе

мин 8 mg/l

SRPS EN 1140:2005

Л1  

Одређивање титриране киселости

мин 0,01%

SRPS EN 12147:2005

Л1  

Процена садржаја растворљиве суве материје

0 – 95%

SRPS EN 12143:2005

Л1  

Одређивање релативне густине

SRPS EN 1131:2005

Л1  

Одређивање испарљиве киселости

мин 0,01 g/100 g

SRPS ISO 6632:2003

Л1  
храна воће, поврће, њихови производи и пектински препарати

Одређивање киселости
- метода титрације

мин 0,01%

SRPS ISO 750:2003

Л1  

Одређивање суве материје нерастворљиве у води

мин 0,01%

SRPS ISO 751:2003

Л1  

Одређивање минералних нечистоћа

мин 0,01%

SRPS ISO 762:2007

Л1  

Одређивање pH

0 – 14 pH

Правилник 4)
методa 6

Л1  

Одређивање укупне киселости

мин 0,01%

Правилник 4)
методa 18

Л1  

Одређивање хлорида

мин 0,01%

Правилник 4)
методa 10

Л1  

Одређивање пепела нерастворљивог у HCl

мин 0,01%

Правилник 4)
методa 5

Л1  

Одређивање укупне суве материје

мин 0,01%

Правилник 4)
методa 2

Л1  

Одређивање растворљиве суве материје

мин 0,01%

Правилник 4)
методa 1

Л1  
Храна Жита, млински и пекарски производи и тестенина Фини пекарски и снек производи Чоколадни производи, производи слични чоколадним и крем производи

Одређивања садржаја пуњења (надева) или прелива механичким одвајањем

HEM-03-044

Л1  
Храна Жита, млински и пекарски производи и тестенина

Одређивање количине натријум-хлорида

мин 0,01%

HEM-03-090

Л1  

Одређивање количине скроба по Ewers-у

мин 0,1%

HEM-03-088

Л1  

Одређивање киселости масти

SRPS ISO 7305:2013

Л1  
Храна Адитиви за прехрамбене производе

Одређивање садржаја укупног пепела у желатину

мин 0,001%

SRPS H.K8.052:1971
повучен

Л1  

Одређивање садржаја воде – желатин

мин 0,01%

SRPS H.K8.051:1971
повучен

Л1  
Храна Жита, млински и пекарски производи и тестенина

Одређивање киселинског степена

мин 0,1

HEM-03-087

Л1  

Одређивање садржаја сирове и укупне масти екстракционом методом по Randall-у

мин 0,01%

SRPS EN ISO 11085:2015

Л1  

Одређивање количине пепела нерастворљивог у HCl (песак)

мин 0,01%

HEM-03-086

Л1  

Одређивање садржаја пепела спаљивањем

мин 0,01%

SRPS EN ISO 2171:2012

Л1  

Одређивање садржаја влаге

мин 0,01%

HEM-03-091

Л1  

Одређивање садржаја влаге – референтна метода

мин 0,01%

SRPS EN ISO 712:2012

Л1  
Храна Мед и други пчелињи производи

Одређивање електричне проводљивости

мин 0,01mS

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 2

Л1  

Одређивање садржаја хидроксиметил фурфурола

мин 5 mg/kg

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 5.1

Л1  

Одређивање екстракта прополиса у алкохолном раствору

10 – 40%

HEM-03-085

Л1  

Одређивање садржаја протеина у матичном млечу

мин 0,1%

HEM-03-084

Л1  

Одређивање садржаја воде у матичном млечу и полену

мин 0,01%

HEM-03-083

Л1  

Одређивање активности дијастазе

мин 1 DN

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009) метода 6.1

Л1  

Одређивање киселости

мин 0,5 meq/kg

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 4

Л1  

Одређивање пепела

мин 0,01%

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 3

Л1  

Одређивање материја нерастворљивих у води

мин 0,01%

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 8

Л1  

Одређивање воде у меду

12 – 27%

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 1

Л1  

Одређивање садржаја глукозе, фруктозе и сахарозе у меду

мин 0,01%

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 7.4

Л1  

Одређивање сахарозе

мин 0,1%

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 7.1

Л1  

Одређивање редукујућих шећера

мин 0,1%

Harmonized Method of the International Honey Commission (2009), метода 7.1

Л1  
Храна Јаја и производи од јаја

Одређивање слободних масних киселина

мин 0,03%

Правилник 3)
метода II.3

Л1  

Одређивање масти
по Weibul-у и Stouldt-у

мин 0,01%

Правилник 3)
метода II.2

Л1  

Одређивање садржаја суве материје сушењем

мин 0,01%

Правилник 3)
метода II.1

Л1  
Храна Морске рибе и плодови мора, и призводи од њих

Одређивање арсена

Опсег стандардне серије:
As: 10 – 75 g/l

SRPS EN 14332:2008
NMKL 166:2000

Л1  
Храна Риба и производи од рибе

Одређивање концентрације укупног испарљивог азота (TVB-N)

5 – 100 mg/100g

Уредба ЕС бр. 2074/2005 Анекс II, Одељак II,
Поглавље III

Л1  
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Садржај угљен-диоксида

мин 2 g/l

SBM-03-005

Л1  
Храна Воћни сокови и сродни производи

Одређивање релативне
густине употребом
дензитометра DENSITO 30PX

0 – 2 g/cm3

HEM-03-078

Л1  
Храна Риба и производи од рибе

Одређивање масе меса у конзервама риба

SAM-03-004

Л1  

Одређивање нето масе меса риба у брзо залеђеним панираним или у течном тесту рибљим штапићима, рибљим порцијама или рибљим филетима

Codex Stand 166-1989 (rev.1-1995, 2004), Amendments 2011, 2013, 2014 – t.7.4. According to AOAC Method 996.15

Л1  

Одређивање нето масе меса и нето масе глазуре код замрзнутих глазираних филета риба

Codex Stand 165-1989, Annex A t.7.3.2. (rev.1-1995),
Annex B Codex Stand 165 – 1989

Л1  
Храна Мед

Одређивање релативног садржаја полена у меду

DIN 10760:2002-05

Л1  
Храна Риба и производи од рибе

Одређивање садржаја воде у уљу у конзервама од меса риба у уљу (мерењем запремине издвојеног уља)

SAM-03-007

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна биљног порекла – воће (укључујући и сушено воће), мед, поврће, цереалије и њихови производи Чај, зачини, кафа Храна за животиње

Одређивање остатака пестицида методом гаснe и течнe хроматографијe
(GC-MSD и LC-MS/MS)
* листа пестицида А., у прилогу

Лимит квантификације
LOQ 0,010 mg/kg

SRPS EN 15662:2018

Л1  
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Одређивање садржаја лактозе-eнзимска метода (UV-проба)

мин 25 mg/l

HEM-03-064 (ензимска метода-ком тест R-Biopharm)

Л1  

Одређивање садржаја етанола ензимском методом (UV-проба)

мин 0,1 mg/l

SRPS E.L8.006:1980

Л1  

Одређивање укупних сирових влакана у намирницама

мин 0,1 %

AOAC 985.29 (ком. ензимски кит „Megazime K-TDFR 12/05“)

Л1  

Одређивање укупних, растворљивих и нерастворљивих сирових влакана у намирницама

мин 0,1 %

AOAC 991.43 (ком. ензимски кит „Megazime K-TDFR 12/05“)

Л1  

Одређивање pH у термички обрађеној храни у херметички затвореним посудама

0 – 14 pH

SRPS ISO 11289:1998

Л1  

Одређивање садржаја сирове целулозе - модификованом методом по Scharrer-у

мин 0,1 %

SRPS ISO 6541:1997

Л1  

Одређивање садржаја сирове целулозе

/

SRPS ISO 5498:1996

Л1  

Општа упутства за одређивање азота - методом по Кјeldahl-у

мин 0,1 %

SRPS ISO 1871:1992

Л1  

Одређивање садржаја скроба - ензимском методом

мин 10 mg/l

SRPS E.L8.013:1980

Л1  

Одређивање садржаја сахарозе/глукозе - ензимском методом (UV-проба)

мин 25 mg/l за
сахарозу
мин 8 mg/l зa глукозу

SRPS E.L8.011:1980

Л1  

Одређивање садржаја глукозе и фруктозе у животним намирницама - ензимском методом (UV-проба)

мин 8 mg/l

SRPS E.L8.007:1980

Л1  
Храна и храна за животиње - сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе и њихов састав

Одређивање калцијума и магнезијума применом атомске апсорпционе спектрометрије (ААS)

опсег стандардне серије:
Ca: 0,5 – 5 mg/l
Mg: 0,05 – 0,5 mg/l

IHM-03-AAS 02

Л1  
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Одређивање сулфита - део 2:
- ензимском методом

мин 3 mg/l

SRPS EN
1988-2:2004

Л1  

Пољопривредно-прехрамбени производи - Одређивање садржаја нитрата-ензимска метода

мин 5 mg/l

HEM-03-067 (ензимска метода-ком тест R-Biopharm)

Л1  
Храна и храна за животиње - сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе и њихов састав

Одређивање метала и металоида применом атомске апсорпционе спектрометрије (ААS)
- олово, кадмијум - GFAAS
- цинк, бакар, гвожђе - FAAS
- жива - CVAAS
- арсен - HGAAS

опсег стандардне серије:
Pb: 5 – 20 µg/l
Cd: 0,5 – 2 µg/l
Zn: 0,05 – 2 mg/l
Cu: 0,05 – 5 mg/l
Fe: 0,1 – 5 mg/l
Hg: 1 – 20 µg/l
As: 1 – 10 µg/l

IHM-03-AAS 01

Л1  

Одређивање натријума применом атомске апсорпционе спектрометрије

опсег стандардне серије:
0,1 – 1 mg/l

IHM-03-AAS 03

Л1  

Израчунавање енергетске вредности прехрамбених производа

HEM-03-059

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Играчке

Миграција одређених елемената из дечијих играчака: олова (Pb), кадмијума (Cd), цинка (Zn),
мангана (Mn), бакра (Cu),
никла (Ni) и кобалта (Co)

за:
Pb мин 2 mg/kg
Cd мин 0,1 mg/kg
Zn мин 1 g/kg
Mn мин 1 g/kg
Cu мин 2 g/kg
Ni мин 5 mg/kg
Co мин 1 mg/kg

POM-03-AAS 06

Л1  
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње

Храна за животиње (хранива, предсмеше и смеше)

Узимање узорака за физичка, хемијска и микробиолошка испитивања

SRPS ISO 5500:2001
Правилник^11)
члан 6 до 28
Инструкција^12)
Инструкција^13)

Л1  
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Храна и храна за животиње
Пољопривредно прехрамбени производи^1 - сировине - полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Узимање узорака за испитивања (микробиолошка)

Codex Alimentarius CAC/GL 50-2004
СПУ-03- 001
СПУ-03-005
Правилник^8)
Водич^9)

Л1  

Мед и производи од меда

Узимање узорака за физичка и хемијска испитивања

Правилник^14)
поглавље V, члан 47. до члан 56.

Л1  

Јаја и производи од јаја

Узимање узорака за испитивања (микробиолошка)

Правилник^3)
поглавље II, члан 7 до члан 15

Л1  

Млеко и производи од млека

Узимање узорака за испитивања (микробиолошка)

SRPS Е. C2. 010:1997
Правилник^2)
члан 6 до 27

Л1  

Месо живине и производи од меса живине

Узимање узорака за испитивања (микробиолошка)

Правилник^10)
поглавље XIII, члан 57. до члан 61.
SRPS EN ISO/TS 17728:2016

Л1  
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површине трупа

Узимање узорака са трупова за микробиолошку анализу

SRPS ISO 17604:2016

Л1  

Узорци са површина који долазе у контакт са храном

Узорковање брисева предмета, површина и руку који долазе у контакт са храном (Микробиологија хране и хране за животиње - Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева)

SRPS ISO 18593:2018 тачке: 6.3.1, 6.3.2 и 8.2

Л1  
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Парадајз сок, кечап, паста и пире од парадајза

Одређивање плесни

/

AOAC Official
метода 965.41 и 984.29

Л1  
И-16 Сензорна испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна и храна за животиње14) - сировине - полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Сензорни квантитативни дескриптивни (описни) тест компарације истородних прехрамбених производа биљног и анималног порекла

SBM-03-006

Л1  

Сензорни квантитативни дескриптивни (описни) тест компарације истородних прехрамбених производа биљног и анималног порекла

SАM-03-006

Л1  
Храна и храна за животиње^14) - сировине - полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Класирање у низу (сензорно испитивање)

SRPS ISO 8587:2013 тачка 8.2.3.

Л1  
Храна-Парадајз сок, кечап, паста и пире од парадајза

Одређивање плесни по Howard-у

AOAC Official
метода 965.41 и 984.29

Л1  
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Сензорски преглед свих
прехрамбених производа
анималног и биљног порекла
- Једноставни
дескриптивни (описни)
тест
(изглед, боја, конзистенција,
текстура, мирис, укус, звук)

/

SBM-03-001

Л1  
Храна и храна за животиње - Зрнасти пољопривредни производи

Преглед на присуство складишних штеточина

/

SBM-03-002

Л1  
Храна и храна за животиње - Сировине, полупроизводи, готови производи и компоненте које улазе у њихов састав

Сензорски преглед свих
прехрамбених производа
анималног и биљног порекла
- Једноставни
дескриптивни (описни)
тест
(изглед, боја, конзистенција,
текстура, мирис, укус, звук)

/

SАM-03-001

Л1