Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 2

1. ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА ДОО ЦИН Београд , Лабораторија

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-006
ПИБ:100066891
Акр. број:01-016
Web:http://www.cin.co.rs/
Тел:+381112185567
Факс:+381112625720

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. септембар 2001.
Датум последње акр.:6. новембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:5. новембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Мирјана Обреновић
Функција:координатор система квалитета
Телефон:+381112625077
Факс:+381112625720
Е-маил:mirjana.obrenovic@cin.co.rs

2. ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА ДОО ЦИН БЕОГРАД

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-045
ПИБ:100066891
Акр. број:04-023
Web:http://www.cin.co.rs/
Тел:+ 381 11 2185567
Факс:+ 381 11 2625720

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:30. јун 2014.
Датум последње акр.:30. јун 2022.
Датум истицања/укидања акр.:29. јун 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Валентина Врачар
Функција:Руководилац службе за сертификацију
Телефон:+ 381 11 2185567
Факс:+ 381 11 2625720
Е-маил:valentina.vracar@cin.co.rs