Преузимање ПДФ-а

MAGAT Tech d.o.o. Beograd, Лабораторија за еталонирање

Београд, Ђорђа Радака 10, Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-190
ПИБ:106953975
Акр. број:02-052
Web:http://www.mgt.rs/
Тел:+38111 3564466
Факс:+38111 3564466

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. април 2015.
Датум последње акр.:18. мај 2024.
Датум истицања/укидања акр.:17. мај 2028.

Контакт особа

Име и презиме:Маја Алексић
Функција:Технички директор
Телефон:+38111 3564466, +381 646470186
Факс:+38111 3564466
Е-маил:maja.aleksic@mgt.rs

Локације

Терен
MAGAT Tech d.o.o. Beograd

Историја статуса

18. мај 2024. - 17. мај 2028.Акредитован
18. мај 2020. - 17. мај 2024.Акредитован
18. мај 2016. - 17. мај 2020.Акредитован
17. април 2015. - 17. мај 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Мерила за контролу варова - угао

0° до 180°

0,8'

Директна метода мерења са универзалним мерним микроскопом и ГМУ

 
Мерне машине за дужину - угао: 1D**, 2D*, 3D*

0° до 180°

6'

Директна мeтoдa мерења са референтним еталонима ГМУ

 
Оптички мерни инструменти - угао: мерни микроскопи** и профил пројектори*

0° до 180°

6'

Директна мeтoдa мерења са референтним еталонима ГМУ

 
Кружност - Сфера – еталон кружности

0 mm до 100 mm

0,08 µm

Директна мeтoдa мерења са уређајем за проверу облика
NIST 102-6:1997

 
Кружност - Уређаји за проверу облика**

0 mm до 100 mm

0,14 µm

Директна мeтoдa мерења са еталонском сфером

,  
Равност - Контролна стакла

до 100 mm

0,1 µm

Дирекатна мeтoдa мерења са референтним еталоном равности

 
Равност - Контролне и мерне плоче**

0 mm до 2000 mm

1,6 µm


Директна метода мерења
DIN 876-1:1984-08
DIN 876-2:1984-08

,  
Храпавос - Уређаји за мерење храпавости**

Ra = (0,025 до 40) μm
Rz = (0,10 до 100) μm

12 %

DKD-R 4-2, Sheet 2:2007

,  
Храпавост - Еталони храпавости

ISO 5436-1 tip C, D

Ra = (0,025 до 40) μm
Rz = (0,10 до 100) μm

4,1 %

DKD-R 4-2, Sheet 1:2009

 
Угао - Угаони давачи**

0° до 360°

0,4 "

EURAMET Calibration Guide No. 23, Version 1.0 (02/2018)

,  
Угао - Либеле

± 10 mm/m

6 μm/m

Директна метода мерења
DIN 877:1986-06

 
Угао -Угаоници

0 mm до 800 mm

6,5 µm

DIN 875-1:2005-07

 
Угао - Угломери

0° до 360°

3 '

Директна метода мерења
BS 1685:2008

 
Е-05 Димензије - Дужина
Мерила за контролу варова - дужина

0 mm до 100 mm

6,6 µm

Директна мeтoдa мерења са референтним еталонима ГППМД
SRPS ISO 13385-2:2020

 
Контролници за железнички програм

0 mm до 2000 mm

0,14 mm

Директна мeтoдa мерења са референтним еталонима ГППМД
SRPS ЕN ISO 13385-1:2019

 
Помична мерила за мерење дужине резолуција 0,005 mm/0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm/0,10 mm

0 mm до 2000 mm

(6 + 0,002·L) μm, L y mm

(8+ 0,002·L) μm, L y mm

(24 + 0,001·L) μm, L y mm

SRPS ЕN ISO 13385-1:2019

 
Мерне машине - дужина (1D**, 2D*, 3D*)

0 mm до 2000 mm

(0,06+0,001·L) m, L y mm

(1,2+0,005·L) m, L y mm

Интерферометријска метода применом ласерског интерферометра HP 5528 A

Директна метода мерења са референтним еталонима ГППМД

 
Оптички мерни инструменти: мерни микроскопи** и профил пројектори* дужина/резолуција 0,001/0,0001 mm

0 mm до 400 mm

(0,06+0,001·L) μm
L y mm

Интерферометријска метода применом ласерског интерферометра HP 5528 A

,  
Оптички мерни инструменти (мерни микроскопи, профил пројектори)** дужина/резолуција 0,01 mm

0 mm до 300 mm

6,5 μm

Директна мeтoдa мерења са референтним еталонима ГППМД и еталонским мерним лењиром

,  
Оптички мерни инструменти (мерни микроскопи, профил пројектори)** дужина/резолуција 0,001/0,0001 mm

0 mm до 300 mm

(1,7+0,006·L) μm
L y mm

Директна мeтoдa мерења са референтним еталонима ГППМД и еталонским мерним лењиром

,  
Мерила за унутрашње мерење са мерним сатом резолуција 0,001/0,0005 mm

0 mm до 500 mm

1,8 µm

Директна метода мерења универзалном мерном машином и ГППМД
DIN 878:2018-07
DIN 879-1:1999-06
DIN 2270:2017-02

 
Мерни сатови резолуција 0,0005/0,001/ 0,002 mm

0 mm до 150 mm

0,8 µm

DIN 878:2018-07
DIN 879-1:1999-06
DIN 2270:2017-02

Директна метода мерења

 
Mикрометри за мерење дубине резолуције 0,01 mm

0 mm до 300 mm

(13+0,001·L) μm
L y mm

DIN 863-2: 1994-04

 
Mикрометри за мерење дубине резолуције 0,001 mm

0 mm до 300 mm

(6+0,002·L) μm
L y mm

DIN 863-2: 1994-04

 
Микрометри за спољашња мерења резолуција 0,001/0,0001 mm

0 mm до 1000 mm

(1,0+0,003·L) µm
L y mm

SRPS EN ISO 3611:2024

 
Линеарни енкодери и линеарни давачи помераја**

0 mm до 3000 mm

(0,95+0,01·L) µm
L y mm

Директна метода мерења са универзалном мерном машином и референтним еталонима ГППМД

,  
Контролни Контролни чепови навојни (угао навоја)

30° до 60°

0,8 '

EURAMET cg-10/v.2.1:2012

 
Контролни Контролни чепови навојни (корак навоја)

0,25 mm до 10 mm

1,3 µm

EURAMET cg-10/v.2.1:2012

 
Калибрациони блокови

0 mm до 300 mm

2,8 µm

SRPS EN ISO 2400:2018
SRPS EN ISO 7963:2022

 
Машине за мерење координата (CMM)* резолуција 0, 0001 mm

0 mm до 2000 mm

(0,7+0,005·L) μm
L y mm

SRPS EN ISO 10360-2:2013

 
Машине за мерење координата (CMM)* резолуција 0, 001 mm

0 mm до 2000 mm

(1,2+0,005·L) μm
L y mm

SRPS EN ISO 10360-2:2013

 
Мерне траке

0 mm до 50000 mm

(23+10·L) µm, L y m

NIST SOP 11 :2014

 
Глатки цилиндрични еталони пречника (унутрашњи пречник)

0,5 mm до 300 mm

(0,7+0,002·L) μm, L y mm

EURAMET cg-06, Version 2.0 (03/2011)

 
Глатки цилиндрични еталони пречника (спољашњи пречник)

0,1 mm до 300 mm

(0,7+0,002·L) μm
L y mm

EURAMET cg-06, Version 2.0 (03/2011)

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 3 тачке) резолуција 0,001 mm/0,002 mm

6 mm до 250 mm

(1,6 + 0,01·L) µm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 3 тачке) резолуција 0,01 mm/0,005 mm

6 mm до 250 mm

(2,9 + 0,01·L) µm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Мерила за унутрашње мерење са мерним сатом резолуција 0,01 mm

0 mm до 500 mm

7,5 µm

Директна метода мерења универзалном мерном машином и ГППМД
DIN 878:2018-07
DIN 879-1:1999-06
DIN 2270:2017-02

 
Контролни блокови и плоче

0 mm до 800 mm

6,3 µm

Директна метода мерења са универзалном мерном машином и дигиталним висиномером

,  
Помична мерила за мерење дубине резолуција 0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm или 0,10 mm

0 mm до 500 mm

(6+ 0,002·L) μm, L y mm

(8+ 0,002·L) μm, L y mm

(24+ 0,001·L) μm, L y mm

SRPS ISO 13385-2:2020

 
Контролни чепови навојни (средњи пречник)

2 mm до 100 mm

1,5 µm

EURAMET cg-10/v.2.1:2012

 
Линеарни енкодери и линеарни давачи помераја**

0 mm до 3000 mm

(0,2+0,004·L) µm
L y mm

Интерферометријска метода применом ласерског интерферометра HP 5528 A

,  
Контролни калибри и шипкасти контролници дужине

0 mm до 950 mm

(0,6+0,005·L) μm
L y mm

Директна метода мерења са универзалном мерном машином и дигиталним висиномером
DIN 863-1:2017-02
DIN 863-3:1999-04
DIN 863-4:1999-04

 
Помична мерила за мерење дужине, дубине и висине резолуција 0,01 mm

0 mm до 2000 mm

(6 + 0,01·L) μm
L y mm

Директна метода мерења са референтним еталонима ГППМД
DIN 862:2015-03

 
Граничне мере зазора, радијуса, корака завојнице

0,1 mm до 60 mm

1,7 µm

Директна метода мерења сa универзалном мерном машином и универзалним мерним микрoскoпoм

 
Eталони дебљине

0 mm до 25 mm

0,8 µm

Директна метода мерења са универзалном мерном машином

 
Уређаји за мерење дебљине**

0 mm до 200 mm

1,2 µm

Директна метода мерења са референтним еталонима дебљине

,  
Контролне призме

0 mm до 200 mm, 90°

1,5 µm
0,84'

DIN 2274:1981-10

 
Мерне траке и траке за обим

0 mm до 50000 mm

(23+10·L) µm
L y m

NIST SOP 23: 2014

 
Мерни сатови резолуција 0,01 mm

0 mm до 150 mm

2,5 µm

DIN 878:2018-07
DIN 879-1:1999-06
DIN 2270:2017-02
Директна метода мерења

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 2 тачке), са наставцима (штапни) резолуција 0,01 mm

3 mm до 1000 mm

(2,5 + 0,01·L) µm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 2 тачке), са наставцима (штапни) резолуција 0,001 mm

3 mm до 1000 mm

(0,9+ 0,01·L) µm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Микрометри за спољашња мерења резолуција 0,01 mm

0 mm до 1000 mm

(2,7 + 0,002·L) µm
L y mm

SRPS EN ISO 3611:2024

 
Граничне планпаралелне мере дужине (ГППМД)

100 mm до 500 mm

(0,63+0,004·L) μm
L y mm

Метода директног поређења са референтним еталонима ГППМД и универзалном мерном машином
SRPS EN ISO 3650:2009

 

0,1 mm до 100 mm

(0,1+0,008·L) µm,
L u mm

Метода директног поређења са референтним еталонима ГППМД и универзалном мерном машином
SRPS EN ISO 3650:2009

 

0,5 mm до 100 mm

(60+0,93·L) nm
L y mm

Метода директног поређења контактног принципа
SRPS EN ISO 3650:2009

 
Мерни лењири (стаклени)

0 mm до 500 mm

(1,1+0,0003·L) µm
L y mm

Интерферометријска метода применом ласерског интерферометра HP 5528 A

 
Мерни лењири (челични)**

0 mm до 5000 mm

(2,4+0,002·L) µm
L y mm

Интерферометријска метода применом ласерског интерферометра HP 5528 А
DIN 866:2006-12

,  
Мерила са скалом (метална и стаклена)

0 mm до 200 mm

1,3 µm

Директна метода мерења са универзалним мерним микроскопом

 
Мерила за мерење висине резолуција 0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm или 0,1 mm

0 mm до 1000 mm

(6 + 0,002·L) μm, L y mm

(8 + 0,002·L) μm, L y mm

(24 + 0,001·L) μm, L y mm

SRPS ЕN ISO 13225:2013

 
Е-09 Сила и снага
Момент силе: момент кључеви

0,05 Nm до 0,4 Nm

0,4 Nm до 1500 Nm

1 %

0,25 %

SRPS EN ISO 6789-1: 2017
SRPS EN ISO 6789-2: 2017