Преузимање ПДФ-а

МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА 21. МАЈ ДОО БЕОГРАД

Ослобођења 1, 11090 Раковица, Београд, Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-190
ПИБ:106953975
Акр. број:02-052
Web:
Тел:+38111 3564466
Факс:+38111 3564466

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. април 2015.
Датум последње акр.:18. мај 2016.
Датум истицања/укидања акр.:17. мај 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Бранко Лекић
Функција:Директор
Телефон:+38111 3564466
Факс:+38111 3564466
Е-маил:ml21maj@gmail.com

Локације

Терен
Метролошка лабораторија

Историја статуса

18. мај 2016. - 17. мај 2020.Акредитован
17. април 2015. - 17. мај 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Угао - Угломери

0° до 360°

4 ׳

BS 1685:2008

 
Угао - Угаоници

0 mm до 1500 mm

5,8 µm

ГОСТ 3749-47
DIN 875:2005-07

 
Угао - Либеле

0,02 mm до 0,75 mm

10 μm/m
(5+0,8 R) μm/m
R-резолуција либеле

DIN 877:1986-06

 
Храпавост - Уређаји и еталони за мерење храпавости**

0 µm до 40 µm

4,12 %

DKD-R 4-2, Sheet 2:2007

,  
Равност - Контролне плоче**

0 mm до 2000 mm

1,5 µm

DIN 876-1:1984-08
DIN 876-2:1984-08

,  
Равност - Контролна стакла са две паралелне и равне мерне површине са 2 паралелне и равне површине

77,335 mm

0,28 µm

Мeтoдa дирeктнoг пoрeђeњa сa урeђajeм зa прoвeру плaпaрaлeлних грaничних мeрa дужинe

 
Равност - Контролна стакла са две паралелне и равне мерне површине са 2 равне површине

 50 mm

0,10 µm

Мeтoдa дирeктнoг пoрeђeњa сa урeђajeм зa прoвeру плaпaрaлeлних грaничних мeрa дужинe

 
Е-05 Димензије - Дужина
Мерни лењири

0 mm до 200 mm

1,5 µm

DIN 865:2006-12
DIN 866:2006-12

 
Еталон прстенови глатки

max 500 mm

(1,1+0,01 L) μm
L y mm

DIN 2250:2008-10
DIN 2254-1:1995-01

 
Микрометри за спољашња мерења и контролни калибри- резолуција 0,001 mm

0 mm до 1000 mm

(2+0,013 L) μm
L y mm

DIN 863-1:2017-02
DIN 863-3:1999-04

 
Микрометри за спољашња мерења и контролни калибри- резолуција 0,01 mm

0 mm до 1000 mm

(6+0,01 L) μm
L y mm

DIN 863-1:2017-02
DIN 863-3:1999-04

 
Мерни сатови и мерила са сатом (мерни сатови са пуном кружном скалом, са непотпуном кружном скалом, са закретним мерним пипком, мерни сатови са полугама, брзи мерачи дебљине, деформетри) - резолуција 0,001 mm

0 mm до 500 mm

1,6 µm

DIN 878:2018-07
DIN 879-1:1999-06
DIN 2270:2017-02

 
Мерни сатови и мерила са сатом (мерни сатови са пуном кружном скалом, са непотпуном кружном скалом, са закретним мерним пипком, мерни сатови са полугама, брзи мерачи дебљине, деформетри) - резолуција 0,01 mm

0 mm до 500 mm

5,8 µm

DIN 878:2018-07
DIN 879-1:1999-06
DIN 2270:2017-02

 
Мерне траке

0 mm до 50000 mm

(20+12 L) µm
L y m

OIML R 35-1:2007
NIST SOP 11 :2014
NIST SOP 23 2014

 
Контролне призме

0 mm до 200 mm

1,9 µm

DIN 2274:1981-10

 
Калибрациони блокови

0 mm до 200 mm

1,4 µm

SRPS EN ISO 2400:2018
SRPS EN ISO 7963:2017

 
Уређаји и еталони за мерење дебљине

0 mm до 200 mm

1,4 µm

Мeтoдa дирeктнoг пoрeђeњa сa урeђajeм зa прoвeру плaпaрaлeлних грaничних мeрa дужинe

 
Граничне мере зазора, радијуса, корака завојнице

0,25 mm до 6 mm

1,7 µm

Мeтoдa дирeктнoг пoрeђeњa сa eтaлoнским микрoскoпoм

 
Помична мерила и дубиномери и висиномери - резолуција 0,01 mm

0 mm до 2000 mm

(10 + 0,01 L) μm
L y mm

DIN 862:2015-03

 
Помична мерила и дубиномери и висиномери - резолуција 0,02 mm

0 mm до 2000 mm

(16 + 0,02 L) μm
L y mm

DIN 862:2015-03

 
Помична мерила и дубиномери и висиномери - резолуција 0,05 mm

0 mm до 2000 mm

(35 + 0,015 L) μm
L y mm

DIN 862:2015-03

 
Помична мерила и дубиномери и висиномери - резолуција 0,10 mm

0 mm до 2000 mm

(60 + 0,015 L) μm
L y mm

DIN 862:2015-03

 
Контролни чепови глатки

0 mm до 100 mm

(0,6 + 0,8 L) µm
L y m

EURAMET cg-6/v.2.0:2011

 
Контролни чепови навојни (све врсте навоја)

0 mm до 100 mm

1,5 µm

EURAMET cg-10/v.2.1:2012

 
Глатке контролне рачве

0 mm до 500 mm

7,2 µm

EURAMET cg-6/v.2.0:2011

 
Граничне планпаралелне мере дужине (ГППМД)

0 mm до 100 mm

125 mm до 500 mm

(60+0,93 L) nm
L y mm

(0,63+4,4 L) μm
L y m

ISO 3650:1998

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 3 тачке) - резолуција 0,001 mm

max 300 mm

(3,5+0,007 L) μm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 3 тачке) - резолуција 0,002 mm

max 300 mm

(3,5+0,007 L) μm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 3 тачке) - резолуција 0,005 mm

max 300 mm

(5+0,007 L) μm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 3 тачке) - резолуција 0,01 mm

max 300 mm

(5+0,007 L) μm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 2 тачке) - резолуција 0,001 mm

max 1500 mm

(3+0,004 L) μm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у 2 тачке) - резолуција 0,01 mm

max 1500 mm

(7+0,003 L) μm
L y mm

DIN 863-4:1999-04

 
Мерни микроскопи** - резолуција 0,001 mm

0 mm до 200 mm

(1,7+0,006 L) μm
L y mm

Meтoдa дирeктнoг пoрeђeњa сa eтaлoнским мeрним лeњирoм

,  
Мерни микроскопи** - резолуција 0,01 mm

0 mm до 200 mm

6,5 μm

Meтoдa дирeктнoг пoрeђeњa сa eтaлoнским мeрним лeњирoм

,  
Мерне машине једнокоординатне и вишекоординатне* - резолуција 0, 001 mm

0 mm до 2000 mm

(1,2+0,005 L) μm
L y mm

EN ISO 10360-2:2013

 
Мерне машине једнокоординатне и вишекоординатне* - резолуција 0, 0001 mm

0 mm до 2000 mm

(0,7+0,005 L) μm
L y mm

EN ISO 10360-2:2013