Преузимање ПДФ-а

Предузеће за унутрашњу и спољну трговину Лабораторија ДОО, Калибрациона лабораторија

Београд - Врчин, Београдска 186, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-165
ПИБ:100221293
Акр. број:02-027
Web:http://www.testo.rs/
Тел:+381 11 3121 741
Факс:+381 11 411 21 71

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. децембар 2009.
Датум последње акр.:27. март 2014.
Датум истицања/укидања акр.:26. јун 2018.

Контакт особа

Име и презиме:Маријана Ивановић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381 11 6301576
Факс:+381 11 4112 171
Е-маил:m.ivanovic@testo.rs

Напомена

Одлуком број 116/2018 од 23.03.2018. продужава се акредитација тела за оцењивање усаглашености до доношења нове одлуке о акредитацији а најдуже до 26.06.2018.

Локације

T1 - Терен
Л1 - Калибрациона лабораторија

Историја статуса

27. март 2014. - 26. јун 2018.Акредитован
28. децембар 2009. - 26. март 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-11 Влажност
Мерила релативне влажности ваздуха (механички и електрични хигрометри са директним очитавањем релативне влажности ваздуха, механички и електрични термохигрометри са директним очитавањем релативне влажности ваздуха, логери, претварачи релативне влажности ваздуха)

(10 до 90) %RH

0,9% RH/0,22°C
(11,3% RH на 25°C)
0,9% RH/0,18°C
(50% RH на 25°C)
0,9% RH/0,18°C
(75,3% RH на 25°C)

NPL Guide 103:1996

Л1, T1 
Климатске коморе, коморе за одржавање услова релативне влажности ваздуха и температуре

(-20 до 70) °C
(5 до 95) %RH

0,25°C
2,5% RH

IEC 60068-3-11:2007
DKD-R5-7:2009

Л1, T1 
Е-14 Маса
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*

1 mg до 100 mg
0,1 g до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
0,5 kg до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg

0,004 mg до 0,009 mg
0,009 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 0,46 mg
1,5 mg до 2,9 mg
2,9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14 mg
14 mg до 29 mg
29 mg до 180 mg

Euramet cg-18 v.4.0:2015

Напомена: Вредности израчунатих мерних несигурности зависе од карактеристика вагe током еталонирања и не могу бити мање од мерних несигурности употребљених референтних тегова

T1 
Е-16 Притисак и вакуум
Притисак у гасовима: вакуумметри, мановакуумметри, манометри (механички, електромеханички) **

(-1 до 10) bar

0,30 %

DKD-R 6-1:03/2014
(секвенца Ц)

Напомена: Вредности израчунатих мерних несигурности зависе од карактеристика мерила притиска током еталонирања и не могу бити мање од мерних несигурности употребљених референтних еталона.

Л1, T1 
Притисак у течностима (дестилована вода, уље): Манометри (механички, електромеханички) **

(0 до 800) bar

0,30 %

DKD-R 6-1:03/2014
(секвенца Ц)

Напомена: Вредности израчунатих мерних несигурности зависе од карактеристика мерила притиска током еталонирања и не могу бити мање од мерних несигурности употребљених референтних еталона.

Л1, T1 
Е-18 Температура
Термостатске коморе

(-40 до -20) °C
(-20 до 0) °C
0 °C
(0 до 200) °C
(200 до 300) °C
(300 до 400) °C

0,05 °C
0,08 °C
0,05 °C
0,08 °С
0,20 °C
0,37 °C

Euramet/cg-20/v.03
DKD-R5-7:2009
IEC 60068-3-11:2007

Л1, T1 
Електрични индикатори температуре за отпорне термометре и термопарове

(-200 до -50) °C
(-50 до 1375) °C
(1375 до 2310) °C

(0,35 до 0,52) °C
(0,35 до 0,56) °C
(0,58 до 1,25) °C

EURAMET/cg-11/v.02

Л1, T1 
Електрични симулатори температуре за термопарове

(-200 до 0) °C
(0 до 1200) °C
(1200 до 2310) °C

(0,35 до 0,68) °C
(0,35 до 0,56) °C
(0,58 до 1,25) °C

EURAMET/cg-11/v.02

Л1, T1 
Електрични симулатори температуре за отпорне термометре

(-200 до 850) °C

(0,10 до 0,12) °C

EURAMET/cg-11/v.02

Л1, T1 
Манометарски термометри

(-25 до 0) °C
0 °C
(0 до 200) °C

0,08 °C
0,05 °C
0,08 °C

DIN EN 13190:2002

Л1, T1 
Биметални термометри

(-25 до 0) °C
0 °C
(0 до 200) °C

0,08 °C
0,05 °C
0,08 °C

DIN EN 13190:2002

Л1, T1 
Стаклени термометри пуњени течношћу

(-25 до 0) °C
0 °C
(0 до 200) °C

0,08 °C
0,05 °C
0,08 °C

OIML R133:2002

Л1, T1 
Дигитални инфрацрвени термометри

(-20 до 50) °C
(50 до 80) °C

2,5 °C
3,0 °C

QAJI-11

Л1, T1 
Дигитални термометри са припадајућим неурањајућим сензорима

(-10 до 0) °C
0 °C
(0 до 100) °C

0,08 °C
0,05 °C
0,08 °C

DKD-R5-1:2009
EURAMET/cg-08/v.02.1

Л1 
Дигитални термометри са припадајућим урањајућим сензорима

(-40 до 0) °C
0 °C
(0 до 200) °C
(200 до 300) °C
(300 до 600) °C
(600 до 1000) °C

0,08 °C
0,05 °C
0,08 °C
0,2 °C
0,37 °C
1,6 °C

DKD-R5-1:2009
EURAMET/cg-08/v.02.1

Л1, T1 
Термопарови

(-40 до 0) °C
0 °C
(0 до 200) °C
(200 до 300) °C
(300 до 600) °C
(600 до 1000) °C

0,08 °C
0,05 °C
0,08 °C
0,2 °C
0,37 °C
1,6 °C

EURAMET/cg-08/v.02.1

Л1, T1 
Отпорни термометри

(-40 до 0) °C
0 °C
(0 до 200) °C
(200 до 300) °C
(300 до 600) °C

0,08 °C
0,05 °C
0,08 °C
0,2 °C
0,37 °C

DKD-R5-1:2009

Л1, T1 
Температура Температурне пећи, купатила и сува купатила

(-40 до -20) °C
(-20 до 0) °C
0°C
(0 до 200) °C
(200 до 300) °C
(300 до 600) °C
(600 до 1000) °C

0,05 °C
0,08 °C
0,05 °C
0,08 °С
0,20 °C
0,37 °C
1,6 °C

Euramet/cg-13/v.02
DKD-R5-4:2001

T1 
Е-20 Запремина
Диспензори

1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml до 100 ml

1,8 μl
2,0 μl
5,0 μl
12 μl
30 μl
30 μl до 75 μl

ISO 8655-6:2002
EURAMET/cg-19/v.2.1:2012

Гравиметријска метода

Л1 
Бирете са клипом

1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml до 100 ml

1,8 μl
2,0 μl
5,0 μl
12 μl
30 μl
30 μl до 60 μl

ISO 8655-6:2002
EURAMET/cg-19/v.2.1:2012

Гравиметријска метода

Л1 
Пипете са клипом

11 μl до 100 μl
100 μl до 1000 μl
1 ml до 10 ml
10 ml до 20 ml

0,15 μl до 0,50 μl
0,50 μl до 1,5 μl
1,5 μl до 8,5 μl
8,5 μl до 15 μl

ISO 8655-6:2002
EURAMET/cg-19/v.2.1:2012

Гравиметријска метода

Л1 
Е-21 Остало
Мерила за мерење брзине струјања ваздуха (аналогни и дигитални анемометри) – у лабораторији

0,2 m/s < v < 1 m/s
1 m/s < v < 3 m/s
3 m/s < v < 5 m/s
5 m/s < v < 7 m/s
7 m/s < v < 10 m/s
10 m/s < v < 15 m/s
15 m/s < v < 20 m/s

0,1 m/s
0,16 m/s
0,21 m/s
0,28 m/s
0,4 m/s
0,6 m/s
0,8 m/s

ISO 17713-1:2007
WMO No.8: 2008

Л1 
Мерила за мерење брзине струјања ваздуха (аналогни и дигитални анемометри)*

0,2 m/s ≤ v ≤ 1 m/s
1 m/s < v ≤ 3 m/s
3 m/s < v ≤ 5 m/s
5 m/s < v ≤ 7 m/s

0,1 m/s
0,16 m/s
0,21 m/s
0,28 m/s

ISO 17713-1:2007
WMO No.8: 2008

T1