Преузимање ПДФ-а

Предузеће за спољну и унутрашњу трговину Лабораторија ДОО Београд-Савски венац, Калибрациона лабораторија

Београд, Славка Ћурувије 21, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-165
ПИБ:100221293
Акр. број:02-027
Web:http://www.testo.rs/
Тел:+381 11 3121 741
Факс:+381 11 411 21 71

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. децембар 2009.
Датум последње акр.:6. октобар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:5. октобар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Маријана Ивановић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381 11 4047653
Факс:+381 11 4112 171
Е-маил:m.ivanovic@testo.rs

Локације

T1 - Терен
Л1 - Калибрациона лабораторија

Историја статуса

6. октобар 2022. - 5. октобар 2026.Акредитован
25. јун 2018. - 24. септембар 2022.Акредитован
27. март 2014. - 25. јун 2018.Акредитован
28. децембар 2009. - 26. март 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-11 Влажност
Мерила релативне влажности ваздуха (механички и електрични хигрометри са директним очитавањем релативне влажности ваздуха, механички и електрични термохигрометри са директним очитавањем релативне влажности ваздуха и температуре, логери, претварачи релативне влажности ваздуха)**

10%RH до 95 %RH

0,9 % RH/0,24°C
(11,3 % RH на 25°C)
0,9 % RH/0,24°C
(25 % RH на 25°C)
1,0 % RH/0,24°C
(50 % RH на 25°C)
1,2 % RH/0,24°C
(75 % RH на 25°C)
1,5 % RH/0,24°C
(90% RH на 25°C)

NPL Guide 103:1996
(Генератор температуре и релативне влажности ваздуха Huminator II)
DKD-R 5-1:2018

Л1, T1 
Коморе за релативну влажност ваздуха (климатске – релативна влажност и температура, коморе за испитивање стабилности)**

25 °C до 70 °C
10 % RH до 95 % RH

0,19 °C до 0,34 °C
1,6 % RH до 2,1 % RH

DKD-R 5-7:2018

Л1, T1 
Мерила релативне влажности ваздуха (механички и електрични хигрометри са директним очитавањем релативне влажности ваздуха, механички и електрични термохигрометри са директним очитавањем релативне влажности ваздуха и температуре, логери, претварачи релативне влажности ваздуха)**

10 %RH до 95 %RH

1,7 % RH/0,40°C
(11,3 % RH на 25°C)
1,7 % RH/0,40°C
(25 % RH на 25°C)
1,9 % RH/0,40°C
(50 % RH на 25°C)
1,9 % RH/0,40°C
(75 % RH на 25°C)
2,0 % RH/0,42°C
(90 % RH на 25°C)
2,2 % RH/1,5°C
(90 % RH на 70°C)

NPL Guide 103:1996
(Климатска комора Binder)
DKD-R 5-1:2018

Л1, T1 
Е-14 Маса
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*

1 mg до 100 mg
0,1 g до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
0,5 kg до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg
20 kg до 60 kg
60 kg до 150 kg
150 kg до 300 kg

0,004 mg до 0,009 mg
0,009 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 0,46 mg
0,46 mg до 2,9 mg
2,9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14 mg
14 mg до 29 mg
29 mg до 0,57 g
0,57 g до 1,7 g
1,7 g до 4,0 g
4,0 g до 8,6 g

Euramet cg-18 v.4.0:2015

Доприноси мерне несигурности корисничког уређаја нису укључени

T1 
Е-16 Притисак и вакуум
Притисак у гасовима: вакуумметри, мановакуумметри, манометри (механички, електромеханички) **

-0,9 bar до 10 bar
(-0,09 MPa до 1 MPa)

0,30 % од мерног опсега

DKD-R 6-1:2014
(секвенца Ц)

Л1, T1 
Притисак у течностима (дестилована вода, уље): Манометри (механички, електромеханички) **

0 bar до 800 bar
(0 MPa до 80 MPa)

0,30 % од мерног опсега

DKD-R 6-1:2014
(секвенца Ц)

Л1, T1 
Е-18 Температура
Температурне коморе (фрижидери, замрзивачи, сушнице, стерилизатори, инкубатори, аутоклави)**

-40 °C до -20 °C
-20 °C до 0 °C
0°C
0 °C до 200 °C
200 °C до 300 °C
300 °C до 400 °C

0,18 °C до 0,27 °C
0,18 °C до 0,27 °C
0,18 °C
0,18 °C до 0,27 °C
0,18 °C до 0,60 °C
0,60 °C до 1,1 °C

DKD-R 5-7:2018

(Метода Ц за пећи за жарење)
U-7.2.39 (аутоклав)

Л1, T1 
Температурне пећи, купатила свих врста и намена**

-40 °C до -20 °C
-20 °C до 0 °C
0°C
0 °C до 200 °C
200 °C до 300 °C
300 °C до 600 °C
600 °C до 1000 °C

0,18 °C до 0,27 °C
0,18 °C до 0,27 °C
0,18 °C
0,18 °C до 0,27 °C
0,18 °C до 0,60 °C
0,60 °C до 1,1 °C
1,1 °C до 3,9 °C

DKD-R 5-4:2018

Л1, T1 
Температурни индикатори, електрични, за термопарове**

-200 °C до 2310 °C

1,2 °C до 1,5 °C

EURAMET cg-11/v.2.0:2011

Л1, T1 
Температурни индикатори, електрични, за отпорне термометре**

-200 °C до 800 °C

0,14 °C до 0,16 °C

EURAMET cg-11/v.2.0:2011

Л1, T1 
Температурни симулатори, електрични, за термопарове**

-200 °C до 2310 °C

0,86 °C до 2,4 °C

EURAMET cg-11/v.2.0:2011

Л1, T1 
Температурни симулатори, електрични, за отпорне термометре**

-200 °C до 800 °C

0,16 °C

EURAMET cg-11/v.2.0:2011

Л1, T1 
Манометарски термометри**

-25 °C до 200 °C

0,12 °C

Директна метода поређења са еталонским термометром у термостатираном течном купатилу

Л1, T1 
Биметални термометри**

-25 °C до 200 °C

0,12 °C

Директна метода поређења са еталонским термометром у термостатираном течном купатилу

Л1, T1 
Стаклени термометри пуњени течношћу**

-25 °C до 0 °C
0 °C
0 °C до 200 °C

0,10 °C до 0,12 °C
0,09 °C до 0,43 °C
0,09 °C до 0,43 °C

Директна метода поређења са еталонским термометром у термостатираном течном купатилу
____________________________________________________________________________
Директна метода поређења са еталонским термометром у комори

Л1, T1 
Радијациони термометри (дигитални инфрацрвени термометри)**

-20 °C до 50 °C
50 °C до 80 °C

2,5 °C
3,0 °C

Директнa методa поређења са еталонским термометром уз коришћење црног тела

Л1, T1 
Дигитални термометри са припадајућим неурањајућим сензорима**

-40 °C до 100 °C

0,10 °C до 0,88 °C

DKD-R 5-1:2018

Л1, T1 
Дигитални термометри са припадајућим урањајућим сензорима**

-40 °C до 0 °C
0 °C
0 °C до 300 °C
300 °C до 600 °C
600 °C до 1000 °C

0,08 °C до 0,13 °C
0,08 °C
0,08 °C до 0,13 °C
0,13 °C до 1,3 °C
1,3 °C до 5,0 °C

DKD-R 5-1:2018

Л1, T1 
Термопарови**

-40 °C до 0 °C
0 °C
0 °C до 300 °C
300 °C до 600 °C
600 °C до 1000 °C

0,86 °C до 0,89 °C
0,80 °C
0,81 °C до 0,82 °C
0,82 °C до 1,5 °C
1,5 °C до 5,0 °C

EURAMET cg-08 v.3.1:2020

Л1, T1 
Отпорни термометри**

-40 °C до 0 °C
0 °C
0 °C до 300 °C
300 °C до 600 °C

0,09 °C до 0,18 °C
0,09 °C
0,09 °C до 0,17 °C
0,17 °C до 1,3 °C

DKD-R 5-1:2018

Л1, T1 
Е-20 Запремина
Уређаји запремине са клипом - Диспензори

0 ml до 5 ml
5 ml до 20 ml
20 ml до 50 ml
50 ml до 100 ml

0,65 μl до 13 μl
13 μl до 52 μl
52 μl до 111 μl
111 μl до 220 μl

SRPS EN ISO 8655-6: 2022
Гравиметријска метода

Л1 
Уређаји запремине са клипом - Бирете са клипом

0 ml до 5 ml
5 ml до 20 ml
20 ml до 50 ml
50 ml до 100 ml

0,65 μl до 13 μl
13 μl до 52 μl
52 μl до 111 μl
111 μl до 220 μl

SRPS EN ISO 8655-6: 2022
Гравиметријска метода

Л1 
Уређаји запремине са клипом - Пипете са клипом

20 μl до 100 μl
100 μl до 1000 μl
1 ml до 10 ml
10 ml до 20 ml

0,24 μl до 1,2 μl
1,2 μl до 3,1 μl
3,1 μl до 22 μl
22 μl до 45 μl

SRPS EN ISO 8655-6: 2022
Гравиметријска метода

Л1 
Е-21 Остало
Мерила за мерење брзине струјања ваздуха (аналогни и дигитални анемометри чија је површина попречног пресека до 38 cm2)

0,2 m/s < v < 1 m/s
1 m/s ≤ v < 3 m/s
3 m/s ≤ v < 5 m/s
5 m/s ≤ v < 7 m/s
7 m/s ≤ v < 10 m/s
10 m/s ≤ v < 15 m/s
15 m/s ≤ v < 20 m/s
20 m/s ≤ v ≤ 26 m/s

0,1 m/s
0,16 m/s
0,21 m/s
0,28 m/s
0,4 m/s
0,6 m/s
0,8 m/s
0,9 m/s

ISO 17713-1:2007

Л1