Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗГОП АД Нови Сад, Лабораторија за испитивањe

Васе Стајића 2/III, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-180
ПИБ:101889981
Акр. број:01-342
Web:http://www.zgop.rs/
Тел:+38163511132
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. мај 2011.
Датум последње акр.:8. јул 2020.
Датум истицања/укидања акр.:7. јул 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Вук Миленковић
Функција:Руководилац лабораторије
Телефон:+38163511132
Факс:
Е-маил:vuk.milenkovic@zgop.rs

Напомена

Лабораторија je раније имала акредитацију бр. 01-135