Преузимање ПДФ-а

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗГОП АД Нови Сад, Лабораторија за испитивањe

Васе Стајића 2/III, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-180
ПИБ:101889981
Акр. број:01-342
Web:http://www.zgop.rs/
Тел:+38163511132
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. мај 2011.
Датум последње акр.:8. јул 2020.
Датум истицања/укидања акр.:7. јул 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Вук Миленковић
Функција:Руководилац лабораторије
Телефон:+38163511132
Факс:
Е-маил:vuk.milenkovic@zgop.rs

Напомена

Лабораторија je раније имала акредитацију бр. 01-135

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија за испитивање

Историја статуса

8. јул 2020. - 7. јул 2024.Акредитован
8. јул 2016. - 7. јул 2020.Акредитован
20. мај 2011. - 19. мај 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-10 Механичка, металографска испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Железничка возила

Вагање железничких возила

до 12000 kg

Правилник^2)
Прилог 1

Л1 

Мерење електричног отпора уземљења

(0 – 0.1)Ω

ЈЖС Д3.790:1997 3)

Л1, Т1 

Испитивање кочнице у месту

(0-10)bar
(0-3600)s

UIC -547 -Air brakes, Standards programme of tests, 4th Edition, 01.07.1989. - chapter 3.

Л1, Т1 
Осовински склоп железничког возила

Мерење електричног отпора пресованих спојева осовина и точкова

(0 – 0.1)Ω

Правилник 2)
Прилог 4

Л1, Т1 

Мерње мера обода точкова железничких возила

(0 – 40)mm

Упутство за прегледаче кола 253-ЗЈЖ бр. 26/65-05,
Прилог IV

Л1, Т1 
Шине и колосеци

Статичко испитивање савијањем електроотпорно заварених спојева шина

(0 – 150)t
(0 – 100)mm

ЈЖС Г3.002:1956 т.8.23 уз допуну за ЈЖ бр.194-1/94 1)

Л1 

Статичко испитивање савијањем алуминотермијски заварених спојева шина

(0 – 150)t
(0 – 100)mm

SRPS EN 14730-1:2017, т.7.3

Л1 
И-12 Испитивања без разарања/П-25 Возила
Заварени спој шина

Визуелно испитивање заварених спојева шина (величина, положај и врста грешке)

(-2 - +1) mm

Правилник 4)
члан 39

Т1 

Ултразвучно испитивање заварених спојева шина (величина, положај и врста унутрашње грешке)

Правилник4)
члан 39

Т1 
Осовина железничког возила

Ултразвучно испитивање осовина железничких возила (величина, положај и врста унутрашње грешке)

JЖС V3.006:1971

Л1 
Точак железничког возила

Ултразвучно испитивање точкова железничких возила (величина, положаји врста унутрашње грешке)

DB 907 0408:2001

Л1 
Железничко возило

Испитивање пенетрантима виталних делова и заварених спојева (величина и број површинских грешака)

SRPS EN ISO 3452-1:2014

Л1, Т1 

Ултразвучно испитивање виталних делова и заварених спојева (величина, положај и врста унутрашње грешке)

DB 907 0602:1996
SRPS EN ISO 17640:2019

Л1, Т1