Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. FIELD TEST д.о.о. Београд

Београд, Доситејева 11, Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-567
ПИБ:110072503
Акр. број:01-497
Web:http://www.fieldtest.rs/
Тел:+381112269145
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:2. октобар 2020.
Датум последње акр.:2. октобар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:1. октобар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Жарко Јовић
Функција:извршни директор
Телефон:011/2269145
Факс:
Е-маил:office@fieldtest.rs