Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. ECOVIVENDI DOO Beograd

Београд, Воје Вељковића 14/4, 11000 Београд, Звездара

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-044
ПИБ:105958312
Акр. број:04-021
Web:http://www.ecovivendi.rs/
Тел:+381-11-2451-377
Факс:+381-11-2451-330

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:26. март 2013.
Датум последње акр.:17. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:16. септембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Јован Адамовић
Функција:директор
Телефон:+ 381 11 2451377
Факс:+381 11 2451330
Е-маил:office@ecovivendi.rs