Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. SIQ Ljubljana

Mašera / Spasićeva 10, 1000 Ljubljana

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-028
ПИБ:104723069
Акр. број:08-022
Web:https://www.siq.si/
Тел:+386 01 4778162
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:6. децембар 2022.
Датум последње акр.:6. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:5. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Janez Lemič
Функција:vođa produkta bezbednosti informacija
Телефон:+386 01 4778148
Факс:
Е-маил:janez.lemic@siq.si