Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 2

1. Електротехнички институт Никола Тесла АД Београд , Лабораторија за испитивање и еталонирање

Косте Главинића 8а, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-126
ПИБ:100219537
Акр. број:01-134
Web:http://www.ieent.org/
Тел:+381 11 3690674
Факс:+381 11 3690823

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2005.
Датум последње акр.:28. април 2023.
Датум истицања/укидања акр.:27. април 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Наумовић-Вуковић
Функција:Руководилац квалитета Лабораторије
Телефон:+381 11 3952015
Факс:+381 11 3690823
Е-маил:dragananv@ieent.org

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, Лабораторија за испитивање и еталонирање

Косте Главинића 8а , 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-014
ПИБ:100219537
Акр. број:02-045
Web:http://www.ieent.org/
Тел:+381 11 3690674
Факс:+381 11 3690823

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. мај 2007.
Датум последње акр.:7. децембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:6. децембар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Наумовић-Вуковић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381 11 3952015, +381 64 8259750
Факс:+381 11 3690823
Е-маил:dragananv@ieent.org