Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

Основни подаци

Број пр.:2-03-420
ПИБ:105375613
Акр. број:06-368
Web:
Тел:+381 11 3444 560
Факс:+381 11 3444 729

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. јун 2021.
Датум последње акр.:22. јун 2021.
Датум истицања/укидања акр.:21. јун 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Поповић
Функција:Руководилац квалитета КТ
Телефон:+381 11 3444 560
Факс:
Е-маил:gordana.popovic@realab.rs