Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. РЕА ЛАБ ДОО Београд, Лабораторија

Кичевска 19, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-358
ПИБ:105375613
Акр. број:01-305
Web:http://www.realab.rs/
Тел:011/3130373
Факс:011/3130374

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Суспензија дела обима
Датум прве акр.:28. децембар 2009.
Датум последње акр.:29. децембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:28. децембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Поповић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:011/3444 560
Факс:011/3444 729
Е-маил:gordana.popovic@realab.rs

Напомена

Суспендује се део обима акредитације тела за оцењивање усаглашености за методу Одређивање бензо(а)пирена (GC-MS), ДМ-314 у дечијој храни на период не дужи од 6 месеци, почев од 21.04.2023. године, а најдаље до 20.10.2023.године сходно Правилима акредитације АТС ПА01 тачка 8.2