Преузимање ПДФ-а

РЕА ЛАБ ДОО Београд, Лабораторија

Кичевска 19, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-358
ПИБ:105375613
Акр. број:01-305
Web:http://www.realab.rs/
Тел:011/3130373
Факс:011/3130374

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. децембар 2009.
Датум последње акр.:29. децембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:28. децембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Поповић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:011/3444 560
Факс:011/3444 729
Е-маил:gordana.popovic@realab.rs

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

29. децембар 2021. - 28. децембар 2025.Акредитован
29. децембар 2017. - 28. децембар 2021.Акредитован
29. децембар 2013. - 28. децембар 2017.Акредитован
28. децембар 2009. - 28. децембар 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Хоризонтална метода
за одређивање броја
коагулаза позитивних
стафилокока (Staphylo
coccus aureus
Iдругеврсте). део1:
техника употребом
агара по Берд-Паркеру

SRPS EN ISO 6888-1:2021

Л1  

Хоризонтална метода
за одређивање броја
квасаца и плесни -
део2: техника бројања
колонија у
производима са
активношћу воде
мањом или једнаком
0,95

SRPS ISO
21527-2:2011

Л1  

Хоризонтална метода
за одређивање броја
Clostridium perfingens.
Техника бројања
колонија

SRPS EN ISO
7937:2010

Л1  

Хоризонтална метода
за одређивање броја
микроорганизама–
техника бројања
колонијана 30°C

SRPS EN ISO 4833-1:2014
SRPS EN ISO 4833-1:2014/А1:2022

Л1  

Хоризонтална метода
за откривање и
одређивање броја
Enterobacteriaceae: део
2 – техника бројања
колонија

SRPS EN ISO
21528-2:2017

Л1  

Хоризонтална метода
за откривање,
одређивање броја и
серотипизацију
Salmonella – Део 1:
Откривање Salmonella
spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017
изузев Анекса Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1  
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Животна средина

Мерење и оцењивање буке у животној средини

20 dB до 130 dB

SRPS ISO 1996-1:2019
SRPS ISO 1996-2:2019

Л1  
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна Меко воће

Хоризонтална метода одређивања вируса хепатитиса А и норовируса у храни коришћењем ланчане реакције полимеразе у реалном времену (RT-PCR) – Део 2: Mетода откривања
(Real-time PCR)

SRPS EN ISO 15216-2:2019
SRPS EN ISO 15216-2:2019 /
Ispr.1:2021

Л1  
Биљни материјали, Технолошки прерађени производи са састојцима биљног порекла

Квантитативно испитивање присуства GT 73 у уљаној репици
(Real-time PCR)

мин. 0,1 %

DM-290

Л1  

Квантитативно испитивање присуства H7-1 у шећерној репи
(Real-time PCR)

мин. 0,1 %

DM-289

Л1  

Квантитативно испитивање присуства A 2704-12 у соји и производима од соје
(Real-time PCR)

мин. 0,03 %

DM-288

Л1  

Квантитативно испитивање присуства NK 603 у кукурузу и производима од кукуруза (Real-time PCR)

мин. 0,05 %

DM-287

Л1  

Квантитативно испитивање присуства Bt 11у кукурузу и производима од кукуруза (Real-time PCR)

мин 0.05 %

DM-286

Л1  

Детекција присуства генетичке модификације (RF3) у уљаној репици
(Real-time PCR)

мин 0,05 %

DM-285

Л1  

Детекција присуства генетичке модификације (LL62) у пиринчу и производима од пиринча
(Real-time PCR)

мин. 0,01%

DM-284

Л1  

Квантитативно испитивање присуства RoundUp Ready модификације у соји и производима од соје
(Real-time PCR)

0,05-0,1%

DM-279

Л1  

Квантитативно испитивање присуства P35S промотора у кукурузу и производима од кукуруза (Real-time PCR)

0,05-0,2%

DM-278

Л1  
Биљни материјали, Технолошки прерађени производи са састојцима биљног порекла

Детекција присуства ДНК пореклом од ГМО (P35S, TNOS, P34S) у узорцима хране и хране за животиње
(Real-time PCR)

Min 0,1%

DM-276

Л1  
Храна - Пекарски производи, напици, хлеб, кукуруз, кукурузно брашно, чоколада, кекс, сладолед,мајонез, тестенина, пиринач и производи од пиринча, сосеви, слаткиши, пшеница и производи од пшенице, вино

Метода за одређивање присуства алергена јаја у храни ELISA техником

1-25 mg/kg

DM - 322

Л1  
Храна - Напици, цералије и производи од цералија, чоколада, кекс, крекери, сладолед, зачини

Метода за одређивање присуства лешника ELISA техником

1-25 mg/kg

DM -321

Л1  
Храна - Цереалије и производи од цералија, Чокоалада, кондиторски производи, кекс, крекери, сладолед, дечија храна, млеко у праху

Метода за одређивање присуства кикирикија ELISA техником

1-25 mg/kg

DM - 320

Л1  
Храна и храна за животиње

Одређивање садржаја фумонизина
(ELISA)

мин. 1 mg/kg

Приручник 5

Л1  
Храна и храна за животиње- Храна (житарице, језграсто воће, сушено воће, зачини), храна за животиње

Одређивање садржаја афлатоксина – ЕЛИСА техником

1-20 µg/кg

DМ - 043

Л1  
Храна и храна за животиње- Храна (житарице, кафа, зачини), храна за животиње

Одређивање садржаја охратоксина А - ЕЛИСА техником

2-40 µg/кg

DМ - 185

Л1  
Храна и храна за животиње- Храна (житарице), храна за животиње

Одређивање садржаја зеараленона - ЕЛИСА техником

2-40 µg/кg

DМ - 187

Л1  
Храна, дечија храна

Одређивање присуства глутена у храни и дечијој храни

min. 4 mg/kg

DM-275

Л1  
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-22 Текстил, кожа, тканина, предива, одећа
Текстил

Одређивање садржаја метала – Део 2: Одређивање метала који се екстрахује киселим раствором који симулира знојење
(ICP-OES)

Sb min. 0,50 mg/kg
Cr min. 0,50 mg/kg
Co min. 0,50 mg/kg
Ni min. 0,50 mg/kg
As min. 0,10 mg/kg
Cd min. 0,10 mg/kg
Cu min. 1,0 mg/kg
Pb min. 0,2 mg/kg

SRPS EN 16711-2:2016

Л1  
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-23 Дувански производи
Дуван

Одређивање садржаја арсена и олова (ICP-OES
(ICP-OES)

Аs 1,67-16,67 mg/kg
Pb 1,67-33,33 mg/kg

DM-336

Л1  
Течност за електронске цигарете

Одређивње садржаја
никотина
(GC/MS)

мин. 10 mg/L

DM 306

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Биоциди и биоцидни производи - Хемијска дезинфекциона средства и антисептици

Хемијска дезинфекциона средства и аантисептици – Квантитативно испити-вање суспензије за вред-новање основног бакте-рицидног дејства хеми-јских дезинфеконих сре-дства и антисептика – Метода испитивања и захтеви (фаза 1)

SRPS EN 1040:2010

Л1  
Предмети опште употребе - козметика

Детекција Pseudomonas aerigunosa

SRPS EN ISO 22717:2016

Л1  

Одређивање броја квасница и плесни

SRPS EN ISO 16212:2017

Л1  

Одређивање броја и детекција аеробних мезофилних бактерија

SRPS EN ISO 21149:2017

Л1  

Откривање Staphylococcus aureus

SRPS EN ISO 22718:2016

Л1  
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање укупног броја аеробних мезофилних микроорганизама

Правилник 8) методаII.1

Л1  

Одређивање укупног броја квасаца и спора плесни

Правилник 8) методаII.1

Л1  

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока

Правилник 8) методаII.2

Л1  

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник 8) методаII.3

Л1  

Изоловање и идентификација Е. Coli

Правилник 8) методаII.4

Л1  

Изоловање и идентификација Proteus vrsta

Правилник 8) методаII.5

Л1  
Предмети опште употребе - козметика

Детекција Escherichia coli

SRPS EN ISO 21150:2016

Л1  
Биоциди и биоцидни производи - Хемијска дезинфекциона средства и антисептици

Хемијска и
дезинфекциона
средства и
антисептици-
Квантитативно
испитивање
суспензије за
вредновање
фунгицидног дејства
или дејства на квасце
хемијских
дезинфекционих
средстава и
антисептика који се
користе у исхрани,
индустрији,
домаћинству и
установама.– Meтода
испитивања и захтеви
(фаза 2 корак 1)

SRPS EN
1650: 2019

Л1  

Хемијска и
дезинфекциона
средства и
антисептици-
Квантитативно
испитивање
суспензије за
вредновање
бактерицидног
дејства хемијских
дезинфекционих
средстава и
антисептика који се
употребљавају у
исхрани, индустрији,
домаћинству и
установама.– Meтода
испитивања и
захтеви (фаза 2
корак 1)

SRPS EN
1276: 2019

Л1  
Козметика

Козметика-Микробиологија-вредновање антимикробне заштите козметичких производа

SRPS EN ISO 11930 : 2019

Л1  

Козметика-Микробиологија-Откривање Candida albicans

SRPS EN ISO 18416:2016

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - вода за пиће, природна минерална, природна изворска, стона вода, базенска вода

Квалитет воде-Откривање и одређивањеброја Escherichia coli и колиформних бактрија- Део 1: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 9308-1:2017
SRPS EN ISO 9308-1:2017/А1:2017

Л1  

Квалитет воде- Одређивање броја култрурабилних микро-организама – бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1  

Квалитет воде- Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa – метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1  
Вода - вода за пиће, природна минерална, природна изворска и стона вода

Квалитет воде- Откривање и одређивање броја цревних ентерокока- Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
7899-2:2010

Л1  

Квалите тводе – Откривање и одређивање броја спора сулфиторедукујућих спорогених анаероба (клостридија) – Део 2 Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 26461-2:2009

Л1  
Вода - Базенска вода

Откривање и одређивање броја Staphylococcus aureus

SMEWW 12th 9231 APHA

Л1  
Вода - вода за пиће, природна минерална, природна изворска и стона вода

Доказивање присуства и броја сулфиторедукујућих клостридија

Приручник2) Део 2.а.1. метода. 5.1.1.

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Вино и шира

Детекција и бројање квасаца на плочи

OIV-MA-AS4-01, OIV-oeno 206 /2010), тачка 6.1

Л1  

Детекција и бројање млечно-киселинских бактерија на плочи

OIV-MA-AS4-01, OIV-oeno 206 /2010), тачка 6.1

Л1  
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама–техника бројања колонијана 30°C

SRPS EN ISO 4833-1:2014
SRPS EN ISO 4833-1:2014/А1:2022

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfingens. Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима.

SRPS ISO 15213:2011

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни -део 1: техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO
21527-1:2011

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни -део2: техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком 0,95

SRPS ISO
21527-2:2011

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне Escherichia coli: део 2: техника бројања колонија на 44°C помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил ß-Д-глукуронида

SRPS ISO
16649-2:2008

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylo coccus aureus Iдругеврсте). део1: техника употребом агара по Берд-Паркеру

SRPS EN ISO 6888-1:2021

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp.-део 1: метода откривања

SRPS EN ISO
10272-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа– техника бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Л1  

Микробиологија хране, хране за животиње- Хоризонртална метода за откривање и одређи-вање броја суспектних Esche-richia coli – Техника највероватни-јег броја

SRPS ISO 7251:2018

Л1  
Храна

Хоризонтална техника за бројанје мезофилбих млечно-киселинских бактерија – „Colony Count“ техника бројанја колонија на 30C

ISO 15214:1998

Л1  
Храна

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes i Listeria spp. — Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes i Listeria spp. — Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO
11290-2:2017

Л1  
Хранa

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017
изузев Анекса Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1  
Храна

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae: Део 2-Техника бројања колонија

SRPS EN ISO
21528-2:2017

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја Bacillus cereus –метода бројања колонија на 300C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја коагу-лаза позитивних стафи-локока ( Staphylococcus aureus и друге врсте)-Део: 3 Откривање и МПН техика за мале бројеве

SRPS EN ISO 6888-3:2009

Л1  

Одређивање броја липо-литичких бактерија у 1g

Правилник, Сл лист SFRJ”, бр. 25 / 80 deo II метода 7.

Л1  

Откривање Cronobacter spp.

ISO 22964:2017

Л1  

Одређивање броја аеробних спорогених бактерија у 1 g или 1 mL

Правилник^11
Метода II/3

Л1  
Храна - Дијететски производи

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Еnterobacteriaceae - Део 1: Откривање Еnterobacteriaceae

SRPS EN ISO 21528–1:2017

Л1  
Храна - Месо свиња

Хоризонтална метода за откривање патогене Yersinia enterocolitica

SRPS EN ISO 10273:2017

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање броја суспектних Рseudomonas spp.

SRPS EN ISO 13720:2016

Л1  
Храна

Откривање Salmonella spp (BAX System X5 PCR Assay)

DM - 273

Л1  
Храна

Откривање Listeria monocytogenes
(BAX System X5 PCR Assay)

DM - 274

Л1  
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae-део 2: техника бројања колонија

SRPS ISO
21528-2:2017

Л1  

Микробиологија ланца хране-Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама- Део 1: Бројање колонија на 30оC техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л1  

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus i druge vrste)-Deo:3 Откривање и MPN техника за мале бројве

SRPS EN ISO 6888-3:2009

Л1  

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја
Listeria monocytegenes и Listeria spp – Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1  

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579–1: 2017 без анекса Д
SRPS EN ISO 6579–1: 2017/A1:2020

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање кокцидостатика –
Lasalocid, Maduramicin, Monenzin, Narazin, Nikarbazin (DNC), Robenidin, Salinomicin
Semduramicin, Halofuginon,
(LC-MS/MS)

LOQ: 0,001-0,010 mg/kg

DM-333

Л1  

Одређивање пероксидног броја
(титриметрија)

0,5-52 1/2O mmol/kg

GOST 31485:2012

Л1  

Храна за животиње - Методе узимања узорака и анализе - Одређивање калцијума, натријума, фосфора, магнезијума, калијума, сумпора, гвожђа, цинка, бакра, мангана и кобалта помоћу ICP-AES после дигестије под притиском

Ca 50-2000 mg/kg
Na 50-2000 mg/kg
P 50-2000 mg/kg
Mg 50-2000 mg/kg
K 50-2000 mg/kg
Fe 10-1000 mg/kg
Zn 10-1000 mg/kg
Cu 5-1000 mg/kg
Mn 10-1000 mg/kg
Co 1-100 mg/kg

SRPS EN 15621:2017

Л1  

Одређивање садржаја хлорида растворљивих у води - Титриметријска метода

од 0,05 %

SRPS ISO 6495-1:2018

Л1  

Одређивање елемената у траговима, тешких метала и других елемената присутних у храни за животиње помоћу ICP-MS (вишеструка метода)

As 0,08 - 20,0 mg/kg
Cd 0,03 - 12,0 mg/kg
Hg 0,04 - 11,0 mg/kg
Pb 0,12 - 15,0 mg/kg

SRPS EN 17053:2018

Л1  

Одређивање остатака пестицида GC-MS/MS техником

од 0,010 до 2,0 mg/kg

DM - 325

Л1  

Одређивање остатака пестицида LC-MS/MS техником

од 0,010 до 2,0 mg/kg

DM - 324

Л1  
Храна за животиње

Одређивање скорба

мин. 0,60 %

Правилник^10 Метода 17

Л1  

Одређивање садржаја влаге

min. 0,15 %

Правилник^10) метода 6

Л1  

Одређивање сировог пепела

min. 0,26 %

Правилник^10) метода 18

Л1  

Одређивање пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини

min. 0,08 %

Правилник^10) метода 19

Л1  

Одређивање сирових масти

без разарања од 1,26 %;
са разарањем од 1,37 %

Правилник^10) метода 12

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Ђубриво

Екстракција водорастворљивог фосфора и одређивање екстрахованог фосфора (гравиметрија)

> 1 %

SRPS EN 15958:2012
SRPS EN 15959:2012

Л1  

Ђубрива - Одређивање нитратног и амонијачног азота према Деварди (волуметрија)

> 0,1 %

SRPS EN 15476:2016

Л1  

Ђубрива - Одређивање амонијачног азота (волуметрија)

> 0,1 %

SRPS EN 15475:2016

Л1  

Чврста минерална ђубрива и материје за калцификацију - Одређевиње садржаја влаге - Гравиметријска метода сушењем на (105±2) ºC

> 0,01 %

SRPS EN 12048:2011

Л1  
Предмети опште употребе - Козметички производи

Oдређивање натријум
сахарина и кофеина у
козметичким
производима
(HPLC)

Натријум
сахарин од
0,009%
Кофеин од
0,0007%

DM-303

Л1  

Oдређивање натријум
сахарина и кофеина у
козметичким
производима
(HPLC)

Натријум
сахарин од
0,009%
Кофеин од
0,0007%

DM-303

Л1  

Oдређивање
формалдехида
(спектрофотометрија)

16-600 mg/kg

DM-291

Л1  

Oдређивање натријум
хлорида
(потенциометрија)

0,012%

785 DMP
Titrino
Instructions
for Use
8.785.1003,
Cloride
titratinons with
potenciometric
indication
Приручник 6

Л1  

Oдређивање флуорида
у пастама за зубе
(потенциометрија)

780 pH Meter
781 pH/Ion
Meter
Instruction for
Use
8.781.1033
Determination
of ion
concentration
(only 781:
Conc mode)
Metrohm

Л1  
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање концентрације водоникових јона- pH (потенциометрија)

1-14 pH јединица

Правилник8)
А метода

Л1  

Одређивање садржаја амонијака у фарбама за косу (волуметрија)

0,09-17% NH3

DМ - 016

Л1  

Одређивање натријум сахарина у пастама за зубе (течна хроматографија)

10,0-1000 mg/L

DМ - 017

Л1  

Одређивање садржаја водоник-пероксида
(волуметријски)

0,05-33 %

DМ - 206

Л1  

Одређивање садржаја метала (метода ICP/OES)

As: (2-15,0) mg/kg
Cd: (0,5-15,0) mg/ kg
Hg: (1,0-15,0) mg/ kg
Pb: (0,5-15,0) mg/ kg
Cr: (0,5-15,0) mg/ kg
Ni: (0,5-15,0) mg/ kg
Ba: (0,5-15,0) mg/ kg

DМ - 019

Л1  

Одређивање садржаја конзерванаса и активних супстанци (метода течне хроматографије)

metil- paraben
0,0004-0,6 %;
etil-paraben
0,010-0,6 %;
propil-paraben
0,010-0,6 %;
butil-paraben
0,010-0,6 %;
natrijum-benzoat
0,006-0,6 %;
kalijum-sorbat
0,0002-0,36 %;
fenoksietanol
0,011-1,2 %
salicilna kiselina
0,014-2,4 %

DМ - 030

Л1  

Одређивање садржаја резорцинола у фарбама за косу (течна хроматографија)

0,02-2,4 %

DМ - 033

Л1  
Предмети опште употребе - Сировине за козметику

Одређивање pH вредности (потенциометрија)

1-14 pH јединице

DМ - 048

Л1  

Одређивање остатка након жарења – пепео (гравиметрија)

од 0,02 %

PH. JUG. V Књига 1, т.2.4.16.

Л1  

Одређивање губитка сушењем (гравиметрија)

од 0,06%

DМ - 207

Л1  

Одређивање релативне густине (гравиметрија)

0,000-1,999 g/cm3

PH. JUG. V Књига 1, т.2.2.5.

Л1  

Одређивање киселинског броја (волуметрија)

0,3-14,0 mg КОH/g узорка

PH. JUG. V Књига 1, т.2.5.4.

Л1  

Одређивање сапонификационог броја (волуметрија)

мин 2,8 mgКOH/g
за неутрализацију слободних киселина и сапонификацију естара

PH. JUG. V Књига 1, т.2.5.6

Л1  

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

мин 0,2 милиеквавилента активног О2 /1000g супстанце

PH. JUG. V Књига 1, т.2.5.5.

Л1  
Предмети опште употребе; Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности у воденим растворима (потенциометрија)

1-14 pH јединице

SRPS ISO 4316:2014

Л1  

Одређивање слободних алкалија или слободних киселина (волуметрија)

0,28-14 mgКОH/g узорка

SRPS ISO 4314:1992

Л1  

Површински активне материје – Одређивање укупног садржаја активне материје (гравиметрија)

од 0,003%

DМ - 232

Л1  
Предмети опште употребе - Сировине за козметику

Одређивање садржаја воде поKarl Fisher-u у сировинама (волуметрија)

0,1-100 %

DМ - 026

Л1  
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Козметика - Анализа козметичких производа

min. 0,25 %

SRPS EN 16344:2015

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Флаширана вода за пиће, Вода за пиће, Природне флаширане, Изворске, Минералне и Стоне воде

Одређивање раствореног Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+ јонском хроматографијом – Метода за воду и отпадну воду

NH4+ 0,1 – 2,0 mg/L
K+ 0,1 – 20,0 mg/L
Na+ 0,1 – 200,0 mg/L
Ca2+ 0,1 – 200,0 mg/L
Mg2+ 0,1 – 20,0 mg/L

SRPS EN ISO 14911:2009

Л1  
Вода Отпадне воде Индустријске воде Базенске воде Површинске воде

Одређивање pH вредности

(2-12) pH јединица

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1  
Амбијентални ваздух

Oдређивање садржаја укупних таложних материја (гравиметрија)

> 6,6 mg/m^2/dan

DM-301

Л1  

Oдређивање чађи (рефлектрометрија)

1,0 – 420 μg/m^3

DM-304

Л1  

Oдређивање азот-диоксида (спектрофотометријja)

5 -200 μg/m3

DM-300

Л1  

Oдређивање сумпор-диоксида (спектрофотометрија)

20 -350 μg/m3

DM-299

Л1  
Отпад - Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС 56/2010, 93/2019 и 39/2021

Oдређивање одабраних елемената оптичко-емисионом спектрометријом са идуковано-куплованом плазмом (Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, Zn)
(ICP-OES)
Припрема TCLP екстракта:
EPA 1311:1992

Al > 0,12 mg/l
As > 0,06 mg/l
B > 0,10 mg/l
Ba > 0,11 mg/l
Cd > 0,05 mg/l
Co > 0,03 mg/l
Cr > 0,04 mg/l
Cu > 0,03 mg/l
Fe > 0,41 mg/l
Mn > 0,07 mg/l
Mo > 0,02 mg/l
Ni > 0,08 mg/l
P > 0,42 mg/l
Pb > 0,02 mg/l
Sb > 0,11 mg/l
Se > 0,02 mg/l
Sr > 0,03 mg/l
Zn > 0,03 mg/l

SRPS EN ISO 11885:2011

Л1  

Oдређивање одабраних елемената оптичко-емисионом спектрометријом са идуковано-куплованом плазмом (Al, Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Zn)
(ICP-OES)
Припрема елуата: SRPS EN ISO
12457(1-4):2008

Al > 1,0 mg/kg
Ag > 0,8 mg/kg
As > 0,5 mg/kg
B > 0,5 mg/kg
Ba > 1,0 mg/kg
Cd > 0,3 mg/kg
Co > 0,3 mg/kg
Cr > 0,3 mg/kg
Cu > 0,3 mg/kg
Fe > 1,0 mg/kg
Mn > 0,4 mg/kg
Mo > 0,2 mg/kg
Ni > 0,4 mg/kg
P > 4,0 mg/kg
Pb > 0,3 mg/kg
Sb > 1,0 mg/kg
Se > 0,2 mg/kg
Sn > 0,3 mg/kg
Sr > 0,5 mg/kg
Zn > 0,3 mg/kg

SRPS EN ISO 11885:2011

Л1  

Oдређивање елемената оптичко-емисионом спектрометријом са идуковано-куплованом плазмом (Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, Zn, Sn) (ICP-OES)

Al >2,0 mg/kg
As > 0,2 mg/kg
B > 0,2 mg/kg
Ba > 0,1 mg/kg
Cd > 0,1 mg/kg
Co > 0,1 mg/kg
Cr > 0,1 mg/kg
Cu > 0,1 mg/kg
Fe > 0,5 mg/kg
Mn > 0,2 mg/kg
Mo > 0,1 mg/kg
Ni > 0,1 mg/kg
P > 5,0 mg/kg
Pb > 0,2 mg/kg
Sb > 0,2 mg/kg
Se > 0,5 mg/kg
Sr > 0,1 mg/kg
Zn > 0,1 mg/kg
Sn > 0,7 mg/kg

SRPS EN 16170:2017

Л1  

Одређивање садржаја лакоиспарљивих ароматичних и халогенованих угљоводоника (carbon tetrachloride, ehloroform, ethylbenzene, toluene, vinyl chloride, o-xylene, m-xylene, p-xylene)
(GC-MS)

>0,1 mg/kg

EPA 8260B:1996 / EPA 5032:1996

Л1  

Карактеризација отпада - Одређивање полицикличних ароматских угљоводоника (acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benzo[a]anthracene, benzo[a]pyrene, benzo[b]fluoranthene, benzo[g,h,i]perylene, benzo[k]fluoranthene, chrysene, dibenzo[a]anthracene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, fluoranthene, fluorene, naphthalene, phenanthrene, pyrene) у отпаду
(GC-MS)

>0,1 mg/kg

SRPS ISO 15527:2012 повучен

Л1  

Oдређивање одабраних полихлорованих бифенила (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180) у чврстом отпаду (GC-MS)

>0,1mg/kg

SRPS EN 17322:2020

Л1  
Вода - флаширана вода за пиће, вода за пиће, природне флаширане, изворске, минералне и стоне воде

Одређивање концентрације водоникових јона- pH у води (потенциометрија)

1-14 pH јединица

DМ -205

Л1  

Одређивање тврдоће воде- карбонатне и укупне тврдоће (волуметрија)

Карбонатна 10-25000 mg/L CaCO3;
Укупна 2-5000 mg/l CaCO3

DМ - 010

Л1  

Одређивање алкалитета воде (волуметрија)

> 3 mg CaCO3/1

DМ - 011

Л1  
Вода Флаширана вода за пиће, Вода за пиће, Природне флаширане, Изворске, Минералне и Стоне воде

Одређивање растворених анјона течном хроматографијом - Део 1: Одређивање бромида, хлорида, флуорида, нитрата, нитрита, фосфата и сулфата

NO3- - 0,1 – 50,0 mg/L
Br- - 0,1 – 10,0 mg/L
F- - 0,1 – 10,0 mg/L
PO43- - 0,1 – 10,0 mg/L
SO42- - 0,1 – 250,0 mg/L
Cl- - 0,1 – 250,0 mg/L
NO2- 0,05 – 1,0 mg/L

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л1  
Отпад Разврстан према каталогу отпада „Сл. гласник РС“ бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021)

Одређивање тачке паљења-метода у затвореном суду по Пенски-Мартенсу (метода мерења)

> 40°C

SRPS EN ISO 2719:2017
SRPS EN ISO 2719:2017 /A1:2021

Л1  
Отпад - Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС 56/2010, 93/2019 и 39/2021

Одређивање садржаја сулфата (гравиметрија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

>45 mg/kg

SM 4500-SO4^2-C

Л1  

Одређивање садржаја сулфида (волуметрија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

>5 mg /kg

SM 4500-S2- F

Л1  

Одређивање садржаја амонијака (волуметрија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

> 10 mg/kg

EPA 350.2:1974

Л1  

Одређивање садржаја амонијака (спектрофотометрија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

(0,5 – 10) mg/kg

EPA 350.2:1974

Л1  

Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометрија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

>1 mg N/kg

EPA 352.1:1971

Л1  

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

>0,1 mg NO2/kg

EPA 354.1:1971

Л1  

Одређивање фенолног индекса (спектрофотометрија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

> 5,0 mg/kg

SRPS ISO 6439:1997
део А

Л1  

Одређивање садржаја шестовалентног хрома (спектрофотометрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

>0,5 mg/kg

SM 3500-Cr B. Colorimetric Method

Л1  

Карактеризација отпада – Гравиметријско одређивање садржаја угљоводоника (гравиметрија)

>0,5%

SRPS EN 14345:2008

Л1  

Карактеризација отпада - Одређивање губитка жарењем у узорцима отпада, муља и седимената (гравиметрија)

> 0,8%

SRPS EN 15169:2010 повучен

Л1  

Карактеризација отпада - Одређивање сувог остатка и садржаја воде
(гравиметрија)

(0,01-100) %

SRPS EN 12880:2007

Л1  

Одређивање садржаја хлорида – титрација сребро-нитратом уз хроматни индикатор (волуметрија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

> 50 mg/kg

SRPS ISO 9297/1997
SRPS ISO 9297/1:2007

Л1  

Mерење електричне проводности (електрохемијски) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

(1-20000) µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1  

Мерење pH вредности (електрохемијски)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

(2-12 ) pH јединица

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1  
Земљиште

Муљ, третирани биоотпад и земљиште - Oдређивање елемената оптичко-емисионом спектрометријом са индуковано-куплованом плазмом (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Zn, Sn)
(ICP-OES)

Al >2,0 mg/kg
As>0,2 mg/kg
B> 0,2 mg/kg
Ba>0,1 mg/kg
Ca>2,0 mg/kg
Cd>0,1 mg/kg
Co>0,1 mg/kg
Cr>0,1 mg/kg
Cu>0,1 mg/kg
Fe->0,5 mg/kg
K> 1,0 mg/kg
Mg>1,0 mg/kg
Mn>0,2 mg/kg
Mo>0,1 mg/kg
Na>2,0 mg/kg
Ni>0,1 mg/kg
Pb>0,2 mg/kg
Sb>0,2 mg/kg
Se>0,5 mg/kg
Sr> 0,1 mg/kg
Zn>0,1 mg/kg
Sn>0,7 mg/kg

SRPS EN 16170:2017

Л1  

Квалитет земљишта - Одређивање испарљивих ароматичних и халогенованих угљоводоника и одабраних етара помоћу гасне хроматографије – Статичка „headspace“ метода –
(GC-MS)

>0,01 mg/kg

SRPS EN ISO 22155:2016

Л1  

Oдређивање органохлорних пестицида
Hexachlorobenzene (HCB),
Hexachlorocyclohexane
(γ-HCH), Aldrin,
Heptachlor (GC-MS)

>0,5 µg/kg

DM-298

Л1  

Квалитет земљишта-Одређивање ароматичних угљоводоника (РАН) - Naphthalene, Acenaphthylene, Anthracene ,Pyrene, Chrysene, Benzo[g,h,i]perylene, Fluorene, Acenaphthene, Phenanthrene, Fluoranthene, Benzo[a]anthracene Benzo[k]fluoranthene + Benzo[b]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene + Dibenzo[a]anthracene
(GC-MS)

>0,01 mg/kg

ISO 18287:2006

Л1  

Oдређивање полихлорованих бифенила (PCB)
PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180
(GC-MS)

>1,0 µg/kg

DM-297

Л1  

Квалитет земљишта - Одређивање садржаја карбоната (волуметрија)

>1 g/kg

SRPS ISO 10693:2005

Л1  

Квалитет земљишта – Одређивање фосфора – Спектрометријско одређивање фосфора растворљивог у натријум-бикарбонату (спектрофотометрија)

˃10 mg/kg

SRPS ISO 11263:2016

Л1  

Квалитет земљишта – Одређивање специфичне електричне проводности (електрохемијски)

1-20000 µS/cm

SRPS ISO 11265:2007

Л1  

Квалитет земљишта - Одређивање садржаја нитрата у влажном земљишту екстракцијом са раствором калијум-хлорида (спектрофотометрија)

>1 mg NO3-N/kg

ISO/TS 14256-1:2003

Л1  
Отпад Разврстан према каталогу отпада „Сл. гласник РС“ бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021)

Одређивање садржаја стирена методом гасне хроматографије са масеним детектором (GC-MS)

>0,3 mg/kg

DМ 340

Л1  

Карактеризација отпада – Садржај халогена (хлора) и сумпора – Сагоревање у присуству кисеоника у затвореним системима и методе одређивања
(метода калориметријске бомбе, волуметрија / гравиметрија)

сумпор > 320 mg/kg

SM 4500-SO4^2- C SRPS EN 14582:2017

Л1  

Карактеризација отпада – Садржај халогена (хлора) и сумпора – Сагоревање у присуству кисеоника у затвореним системима и методе одређивања
(метода калориметријске бомбе, волуметрија / гравиметрија)

хлор > 330 mg/kg

SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO 9297/1:2007
SRPS EN 14582:2017

Л1  

Карактеризација отпада — Одређивање горње топлотне моћи и израчунавање нето топлотне моћи
(метода калориметријске бомбе)

> 5 MJ/kg

SRPS CEN/TS 16023:2014

Л1  
Отпад Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС 56/2010, 93/2019 и 39/2021

Mетода за одређивање
хемијског састава
(ручни XRF
анализатор)

Cr > 0,1%
Mn > 0,05%
Mo > 0,05%
Cu > 0,1%

DM 238

Л1  

Одређивање садржаја флуорида јон-селективном електродом (електрохемија)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

(1-50) mg/kg

SRPS H.Z1.142: 1984

Л1  
Земљиште

Одређивање капацитета адсорпције катјона у земљишту (Т) (рачунски)

>6 cmol/kg

Приручник 12)
стр. 155

Л1  
Вода - Површинске воде

Квалитет воде - Oдређивање одабраних елемената оптичком емисионом спектрометријом идуктивно спрегнуте плазме ( As, B, Cr, Cu, Fe, Mn, Zn)
(ICP-OES)

As > 0,05 mg/l
B > 0,05 mg/l
Cr > 0,03 mg/l
Cu > 0,03 mg/l
Fe > 0,10 mg/l
Mn > 0,04 mg/l
Zn > 0,03 mg/l

SRPS EN ISO 11885:2011

Л1  
Вода - Отпадне воде

Квалитет воде - Одређивање садржаја живе – Метода са атомским апсорпционим спектрофотометром (AAS)

>0,003 mg/l

DM 317

Л1  
Вода - Базенска вода

Одређивање слободног хлора и укупног хлора у води (колориметрија)

0,05-6,0 mg/l

DM 319

Л1  
Вода - Отпадне воде

Одређивање садржаја суспендованих материја (гравиметрија)

>1,0 mg/l

SRPS H.Z1.160:1987

Л1  

Одређивање садржаја флуорида јон-селективном електродом (електрохемија)

0,1-5 mg/l

SRPS H.Z1.142:1984

Л1  
Вода Отпадне воде

Oдређивање садржаја азота (укупни Kjeldahl) волуметрија)

>1,0 mg N/l

EPA 351.3:1978

Л1  
Вода - Отпадне воде Површинске воде

Oдређивање садржаја фосфора (укупни) и ортофосфата (спектрофотометрија)

0,01 – 1,2 mg P/l

EPA 365.3:1978

Л1  

Oдређивање садржаја површински активних материја (као LAS) (спектрофотометрија)

0,025-8 mg/l

SM 5540 C

Л1  

Одређивање боје (спектрофотометрија)

5-300 CU

SM 2120 C

Л1  

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (HPK) (спектрофотометрија)

5-900 mg/l

EPA 410.4:1993

Л1  

Квалитет воде – Смернице за одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника - (NDIR)

1-1000 mg/L

SRPS ISO 8245:2007

Л1  

Oдређивање садржаја сулфата (гравиметрија)

>10 mg/l

SM 4500-SO42-

Л1  

Oдређивање садржаја амонијака (спетрофотометрија)

0,05 – 1,0 mg N/l

EPA 350.2:1974

Л1  

Oдређивање садржаја нитрата (спектрофотометрија)

0,1 – 2,0 mg N/l

EPA 352.1:1971

Л1  

Oдређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)

0,01-1,0 mg NО2/l

EPA 354.1:1971

Л1  

Oдређивање биохемијске потрошње кисеоника после н-дана (респирометрија)

1-4000 mg/l

DM-293

Л1  

Oдређивање остатка жарења и испарљивих материја на 550°С (гравиметрија)

>1 mg/l

SM 2540 E

Л1  

Oдређивање садржаја раствореног кисеоника (електрохемија)

0,01 - 20,00 mg/L

EPA 360.1:1971

Л1  
Вода - Отпадне воде Базенске воде Површинске воде

Квалитет воде - Oдређивање перманганатног индекса (волуметрија)

>0,5 mg О2/l

SRPS EN ISO 8467:2007

Л1  

Квалитет воде – Одређивање мутноће (турбидиметрија)

0,01-1000 NTU

SRPS EN ISO 7027-1:2016

Л1  
Вода Отпадне воде Индустријске воде Површинске воде

Одређивање садржаја суспендованих материја на
105 °C

мин. 1 mg/L

SM 2540 D

Л1  
Вода Отпадне воде Индустријске воде Базенске воде Површинске воде

Одређивање садржаја хлорида – титрација сребро-нитратом уз хроматни индикатор

5-400 mg/l

SRPS ISO 9297:1997
SRPS ISO 9297/1:2007

Л1  

Одређивање електролитичке проводљивости

0-3999 µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1  
Земљиште

Квалитет земљишта - Одређивање укупног азота - модификована метода по Kjeldal-u (волуметрија)

˃ 0,02%

SRPS ISO 11261:2005

Л1  

Одређивање угљеника и хумуса по Тјурину (волуметрија)

Угљеник: >0,006%
Хумус: >0,01%

Приручник^12)
стр. 42.-43.

Л1  

Степен засићености земљишта адсобованим базама (рачунски)

0-100%

Приручник^12)
стр. 160

Л1  

Одређивање суме адсорбованих базних катјона (S) у земљишту методом по Каppen-u (волуметријски)

>5 cmol/kg

Приручник^12)
стр. 153.-155.

Л1  

Одређивање хидолитичке киселости земљишта методом по Каppen-u (волуметријски)

>1 cmol/kg

Приручник^12)
стр. 91.-93.

Л1  

Одређивање тврдоће земљишта (физичко одређивање)

0,025-0,45 MPa

Методе истраживања и одређивања физичких својства земљишта, Ђ.Бошњак тачка 17.3.1.

Л1  

Квалиетет земљишта - Одређивање густине чврсте фазе (гравиметријски)

>0,2 g/cm^3

SRPS EN ISO 11508:2018
тачка 4.1.

Л1  

Квалитет земљишта - Одређивање густине сувог земљишта (запреминске масе) цилинтрима по Копецком (гравиметрија)

˃0,3 g/cm^3

SRPS EN ISO 11272:2017
тачка 4.1

Л1  

Муљ, третирани биоотпад, земљиште и отпад – Одређивање губитка жарењем (гравиметрија)

0,01-100%

SRPS EN 15935:2021

Л1  

Квалитет земљишта - Одређивање садржаја суве материје и воде у облику масене фракције (гравиметрија)

0,01-100%

SRPS ISO 11465:2002

Л1  

Квалитет земљишта - Одређивање pH вредности (електрохемијски)

2-12

SRPS EN ISO 10390:2022

Л1  
Вода - Отпадне воде

Квалитет воде - Oдређивање одабраних елемената оптичком емисионом спектрометријом идуктивно спрегнуте плазме (Al, Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Zn) (ICP-OES)

Al > 0,12 mg/l
Ag > 0,08 mg/l
As > 0,05 mg/l
B > 0,05 mg/l
Ba > 0,10 mg/l
Cd > 0,03 mg/l
Co > 0,03 mg/l
Cr > 0,03 mg/l
Cu > 0,03 mg/l
Fe > 0,10 mg/l
Mn > 0,04 mg/l
Mo > 0,02 mg/l
Ni > 0,04 mg/l
P > 0,40 mg/l
Pb > 0,03 mg/l
Sb > 0,10 mg/l
Se > 0,02 mg/l
Sn > 0,03 mg/l
Sr > 0,05 mg/l
Zn > 0,03 mg/l

SRPS EN ISO 11885:2011

Л1  

Oдређивање садржаја органохлорних пестицида Aldrin, Heptachlor,
Hexachlorobenzene, gama - BHC (Lindane) (GC-MS)

0,01 - 0,20 μg/L

DM-296

Л1  

Oдређивање садржаја полихлорованих бифенила (PCB)
PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180
(GC-MS)

>0,02 µg/l

DM-295

Л1  

Квалитет воде - Oдређивање садржаја полицикличних афроматичних угљоводоника (PAH) – Naphthalene, Acenaphthylene, Anthracene ,Pyrene, Chrysene, Benzo[g,h,i]perylene, Fluorene, Acenaphthene, Phenanthrene, Fluoranthene, Benzo[a]anthracene Benzo[k]fluoranthene + Benzo[b]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene + Dibenzo[a]anthracene
(GC-MS)

>0,01 µg/l

SRPS ISO 28540:2011

Л1  

Oдређивање садржаја сулфида (волуметрија)

>0,5 mg/l

SM 4500-S2- F

Л1  

Oдређивање садржаја амонијака (волуметрија)

1,00-25,00 mg/L

EPA 350.2:1974

Л1  

Oдређивање садржаја уља и масти (гравиметрија)

>5 mg/l

EPA 1664:2010

Л1  

Oдређивање тврдоће (волуметрија)

>1,0 mg CaCO3/l

SM 2340 C

Л1  

Oдређивање садржаја азота (укупни Kjeldahl) (спектрофотометрија)

0,05 - 1,00 mg/L

EPA 351.3:1978

Л1  

Квалитет воде - Oдређивање фенолног индекса – Спектрометријске методе са 4-аминопирином после дестилације (спектрофотометрија)

>0,03 mg/l

SRPS ISO 6439:1997

Л1  

Mерење алкалитета (волуметрија)

>1mg CaCO3/l

SM 2320 B

Л1  

Oдређивање садржаја резидуалног хлора (спектрофотометрија)

0,2 – 4,0 mg/l

EPA 330.5:1978

Л1  

Oдређивање садржаја шестовалентног хрома (спектрофотометрија)

0,05-3,0 mg/l

SM 3500-Cr B. Colorimetric Method

Л1  

Одређивање укупних растворних соли на 180°C (гравиметрија)

>1 mg/l

SM 2540 С

Л1  
Вода Отпадне воде Индустријске воде

Одређивање садржаја таложних материја по
Imhoff-u

(0,2-100) ml/l

SM 2540 F

Л1  

Одређивање укупног сувог остатка на
(103-105) °C

мин. 1 mg/L

SM 2540 B

Л1  

Одређивање хемијске потрошње киселоника (HPK)

(30-700) mg/l

SRPS ISO 6060:1994

Л1  
Вода - флаширана вода за пиће, вода за пиће, природне флаширане, изворске, минералне и стоне воде

Одређивање метала
(метода ICP-OES)

Ba 0.1-3 mg /l
Cd 0.002-0,03 mg /l
Cr 0.01-0,2 mg /l
Cu 0.1-3.0 mg /l
Mn 0.01-1.0 mg /l
Ni 0.01-0,2 mg /l
Pb 0.004-1.0 mg /l
Zn 0.1-4.0 mg /l

DМ - 001

Л1  

Одређивање органохлорних пестицида (GC/MSMS)

0,01-0,10 µg/l
Alahlor, Aldrin,
BHC-alfa, BHC-beta,
BHC-delta,
BHC-gama, Hlordan,
Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptahlor, Heptahlorepoksid, Metoksihlor

DМ - 018

Л1  

Одређивање остатка после испаравањана 105°C (гравиметрија)

од 10 mg/l

DM - 249

Л1  

Одређивање електролитичке проводљивости воде (кондуктометрија)

0,1-3999 µS/cm

DМ - 009

Л1  

Oдређивање садржаја лако испарљивох ароматичних и халогених органских супстанци (VOC)
(GC-MS)

>0,001 µg/L

DM-294

Л1  
Отпад - Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС 56/2010, 93/2019 и 39/2021

Одређивање садржаја укупног органског угљеника (ТОC) и раствореног органског угљеника (DOC) (NDIR)
Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008

> 10 mg/kg

SRPS ISO 8245:2007

Л1  
Земљиште

Геотехничко истраживање и испитивање – Лабораторијско испитивање тла – Део 4: Одређивање гранулометријског састава (ситовна анализа, седиментација (ареометар техника, техника пипете)

>0,063mm

SRPS EN ISO 17892-4:2017

Л1  
Вода - Отпадне воде Базенске воде Површинске воде

Испитивање воде – мерење температуре (и на терену)

0-100°C

SRPS H.Z1.106:1970

Л1  
Земљиште

Одређивање укупног органског угљеника (ТОC) сувим сагоревањем (NDIR)

˃0,1%

DM-292

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Метално посуђе прибор и амбалажа

Одређивање миграције метала (методом ICP-OES)

Собна и висока температура
Ni (0,01-1,0) mg/L
Mn (0,01-1,0) mg/L

DМ - 020

Л1  
Предмети опште употребе - Емајлирано посуђе и прибор;

Одређивање миграције метала (методом ICP-OES)

Собна и висока температура
Pb (0,02-1,0) mg/L
Cd (0,01-1,0) mg/L
Ba (0,05-5,0) mg/L
Sb (0,3-3,0) mg/L

DМ - 020

Л1  
Предмети опште употребе - Стаклено посуђе и амабалажа

Одређивање миграције метала (методом ICP-OES)

Собна и висока температура
Pb (0,02-1,0) mg/L
Cd (0,01-1,0) mg/L

DМ - 020

Л1  
Предмети опште употребе -Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса, производи од еластомера

Одређивање миграције метала
(методом ICP-OES)

Pb (0,02-1,0) mg/L
(20 и 40)оС
Cd (0,01-1,0) mg/L
(20 и 40)оС
Ba (0,05-1,5) mg/L
(20 и 40)оС
Mo(0,01-1,0)mg/L
(20 и 40)оС
Zn (0,5-62,5) mg/L
(20 и 40)оС
As (0,02-1,0)mg/L
(20 и 40)оС
Cr 0,01mg/l
Se 0,01 mg/l
Co 0,01mg/l
Sn 0,05mg/l

DМ - 020

Л1  
Предмети опште употребе - Дрвено посуђе, прибор и амбалажа;

Одређивање миграције метала
(методом ICP-OES)

Pb (0,02-1,0) mg/L
Cd (0,01-1,0) mg/L
As (0,02-1,0) mg/L

DМ - 020

Л1  
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса, производи од еластомера

Одређивање миграције укупних нискомолекуларних органских и неорганских супстанци (гравиметрија)

мин. 3mg/dm2

DМ - 021

Л1  
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање миграције формалдехида (спектрофотометрија)

0,10-1,20 mg/dm2

DМ - 022

Л1  
Предмети опште употребе Порцеланско и керамичко посуђе

Одређивање миграције метала

Собна и висока температура
Pb (0,02-3,0) mg/L
Cd (0,01-1,0) mg/L
Ba (0,05-1,0) mg/L
Sb (0,3-3,0) mg/L

DМ -020

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Храна биљног порекла

Oдређивање етилен оксида и 2-хлороетанола
(GC/MS-MS)

Уљано воће 0,050-5,0 mg/kg; Зачини и чајеви 0,050-5,0 mg/kg; Цереалије и производи од цереалија 0,020-2,0 mg/kg; Воће и поврће и производи од воћа и поврћа 0,020-2,0 mg/kg

EURL-SRM Analysis of Ethylene Oxide and its Metabolite 2-Chloroethanol by the QuOil or the QuEChERS Method and GC-MS/MS, Version 1.1 (December 2020)

Л1  
Храна

Одређивање садржаја конзерванаса –
(HPLC sa PDA detektorom)

LoQ
Бензоева киселина 10mg/kg
Сорбинска киселина 10mg/kg
Метилпарабен 10mg/kg
Пропилпарабен 10mg/kg
Етилпарабен 15mg/kg

NMKL 124:2007

Л1  
Храна Месо и производи од меса, Јаја и производи од јаја

Одређивање кокцидостатика –
Lasalocid, Maduramicin, Monenzin, Narazin, Nikarbazin (DNC), Robenidin, Salinomicin
Semduramicin, Halofuginon,
(LC-MS/MS)

LOQ: 0,001-0,010 mg/kg

DM-333

Л1  
Храна Биљна уља и масти

Одређивање хлорпропандиола (MCPD) и глицидола
(GC/MS/MS)

2-monohlorpropandiol (2-MCPD), 3- monohlorpropandiol (3-MCPD):
3-монохлорпропандиол естри масних киселина изражени као 3-MCPD
мин. 100μg/kg
Glicidol:
Глицидил естри масних киселина изражени као глицидол
мин. 100μg/kg

SRPS EN ISO 18363-4:2021

Л1  
Храна Освежавајућа безалкохолна пића, Супе и додаци јелима, Адитиви за прехрамбену индустрију, Течни дијететски производи

Одређивање садржаја синтетичких боја - E102, E123, E132, E124, E129, E122, E133, E131.
(HPLC/DAD)

10-300 mg/kg

DM -339

Л1  
Храна Цереалије и дијететски производи

Одређивање садржаја цитрина –
(LC MS/MS)

25 – 2500 μg/kg

DM- 338

Л1  
Храна и дечија храна

Одређивање Ароматичних угљоводоника - benzoatracena, benzofluoranten, krizen, benzoapiren
(GC-MS)

LOQ: 0,2μg/kg

DM-314

Л1  
Храна Житарице и производи од житарица

Одређивање ергот алкалоида
Ergocornine
Ergocorninine
Ergocristine
Ergocristinine
α-Ergocryptine
Ergocryptinine
Ergometrine
Ergometrinine
Ergosine
Ergosinine
Ergotamine
Ergotaminine
(LC-MS/MS)

мин. 5μg/kg

DM-334

Л1  
Храна Зачини

Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

Min 0,1 %

SRPS ISO 928:2001

Л1  

Одређивање садржаја пепела нерастворног у HCl
(гравиметрија)

мин. 0,04%

SRPS ISO 930:2001

Л1  
Храна Пиво

Јодна вредност
(спектрофотометрија)

< 0,45

MEBAK (2.3)

Л1  

Боја пива (EBC)
(Спектрофотометрија)

2-55 EBC jединица

MEBAK ( 2.12.2)

Л1  

Садржај SO2
(Волуметрија)

10- 20 mg/l

MEBAK (2.21.8.2)

Л1  

Садржај екстракта основне сладовине
(дензитометрија)

4-19 % (w/w)

MEBAK (2.9.2.1; 2.9.4)

Л1  
Храна - Пиво

Садржај алкохола
(дензитометрија)

0,30-8,30 vol%

MEBAK (2.9.4)

Л1  
Храна Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја етанола (гасна хроматографија са FID детектором)

(0.2-6,0) g/kg

DМ-163

Л1  
Храна - Цереалије и производи од цереалија, житарице, уљарице дечија храна на бази цереалија

Одређивање атропина и скополамина
LC- MS/MS

атропин мин. 1 μg/kg
скополамин мин. 1 μg/kg

"EURL-MP-method_004 (version 1) Determination of tropane alkaloids in processed cereal-based foods for infants and young

Л1  
Храна морског и биљног порекла

Прехрамбени производи - Одређивање елемената и њихових хемијских врста - Одређивање неорганског арсена у храни морског и биљног порекла применом анјонске измене на IC-ICP-MS
(IC-ICP-MS)

0,073 - 10,3 mg/kg

SRPS EN 16802:2016

Л1  
Храна -Вино

Одређивање саржаја екстракта (пикнометријски)

oд 5 g/L

OIV-MA-AS2-03b:2012

Л1  

Одређивање садржаја пепела (гравиметријa)

oд 0,02 %

OIV-MA-AS2-04:2009

Л1  

Одређивање садржаја етанола (пикнометријски)

oд 1 %

IOV-MA-AS312-01A:2016

Л1  

Одређивање укупног сумпор-диоксида (волуметријски)

oд 10 mg/L

OIV-MA-AS323-04b:2009

Л1  
Храна - Вина

Одређивање киселости титрацијом (волуметријски)

oд 0,085 %

OIV-MA-AS313-01:2015

Л1  
Храна -Вино

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

oд 1-14 pH јединица

OIV-MA-AS313-15:2011

Л1  

Одређивање садржаја испарљивих киселина у вину (волуметријски)

oд 0,1 g/L

OIV-MA-AS313-02:2015

Л1  

Одређивање садржаја шећера (волуметријски)

oд 1 g/L

OIV MA-AS311-01A:2009

Л1  
Храна, дечија храна, храна за животиње и вино

Одређивање садржаја охратоксина у храни, дечијој храни и храни за животиње

храна мин. 1 µg/kg
деч. храна 0,5 µg/kg
вино мин 1µg/kg

DM-262

Л1  
Храна - Воће и поврће, Производи од воћа и поврћа

Одређивање остатака пестицида у храни LC-МS/МS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE- QuEChERS метода
(LC/МSМS)

фенпиразамин (Fenpyrazamine)
од 0,010-0,2 mg/kg

DМ-222

Л1  

Одређивање остатака пестицида у храни LC-МS/МS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE- QuEChERS метода
(LC/МSМS)

флупирадифурон (flupyradifurone)
од 0,010-0,2 mg/kg

DМ-222

Л1  
Храна дијететски производи

Одређивање садржаја витамина А , Е, високоефикасном течном хроматографијом
(LC-MS-MS)

А,E 10-500 (μg/kg)

DM-337

Л1  
Храна - Масти и уља биљног и животињског порекла, екстрахована масти и уља, храна животињског порекла

Одређивање садржаја пестицида и полихлорованих бифенила (PCB) GC-MS/MS техником

Пестициди од 0,010-2,0 mg/kg
PCB 5-200 ng/g

DM-327

Л1  
Храна - Сенф

Одређивање садржаја пепела (гравиметријa)

од 0,68 %

DM - 318

Л1  

Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметријa)

мин. 0,1 %

SRPS ISO 3634:2011

Л1  

Одређивање садржаја пепела нерастворног у HCl (гравиметријa)

oд 0,018 %

SRPS ISO 763:2007

Л1  

Одређивање укупне суве материје (гравиметрија)

oд 2,4 %

Правилник 1) Метода 2.а

Л1  
Храна - Супе, сосови, додаци јелима

Одређивање садржаја масти
(гравиметрија)

од 0,95 %

SRPS E.Z8.015:1993 - повучен

Л1  
Храна - Зачинска паприка

Одређивање укупних природно обојених материја (спектрофотометријски)

Укупне природно обојене материје 7-23 ASTA
Капсантин 1-4 g/kg

SRPS EN ISO 7541:2020

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање остатака органохлорних пестицида GC-MS/MS техником

oд 0,001- 2,0 mg/kg
Alahlor, Aldrin,
BHC-alfa, BHC-beta,
BHC-delta,
BHC-gama, Hlordan,
Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptahlor, Heptahlorepoksid, Metoksihlor, DDT (p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE, o,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDD)

DM-326

Л1  
Храна - Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање остатака пестицида LC-MS/MS техником

од 0,010-2,0 mg/kg

DM-323

Л1  
Храна - Цитруси

Одређивање садржаја сока у цитрусима (гравиметријски)

од 1,9 %

OECD: International Standards for Fruit and Vegetables -Citrus

Л1  
Храна и храна за животиње Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста Какао производи, производи слични чоколади, Бомбонски производи, Кекс и производи сродни кексу Месо и производи од меса, Млеко и производи од млека, Супе, сосеви и сродни производи

Одређивање садржаја протеина (волуметрија)

Жита, млински и пекарски производи,
тестенине и брзо смрзнута теста
Какао производи,
Производи слични
чоколади, бомбонски
производи, кекс и
производи сродни кексу, Месо и
производи од
меса, супе,
сосеви и
сродни
производи, мин 0,15%
Млеко и
млечни
производи мин 7%
Храна за
животиње мин 3%

DМ -023

Л1  
Прехрамбени производи

Прехрамбени
производи-одређивање
калцијума, бакра,
гвожђа, магнезијума,
мангана, фосфора,
калијума, натријума и цинка
применом ICP-OES

Ca мин 8 mg/kg
Cu мин 8 mg/kg
Fe мин 8 mg/kg
Mg мин 8
mg/kg
Mn мин 8
mg/kg
K мин 8 mg/kg
Na мин 8 mg/kg
Zn мин 8 mg/kg
P мин 21 mg/kg

SRPS EN
16943:2017

Л1  
Храна - Храна биљног порекла

Oдређивање остатка
пестицида
LC/MS-MS

Напомена 7
од 0,010mg/kg

DM-302

Л1  
Храна - Храна биљног порeкла

Oдређивање Ditianona
LC/MS-MS

од 0,010 mg/kg

Thermo Scientific
APPLICATION NOTE
72953

Л1  
Храна - Сирова кафа

Одређивање губитка масе на 105ºC (гравиметрија)

oд 0,38 %

SRPS ISO 6673:2016

Л1  
Храна - Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, сенф, печурке и производи од печурки, воћни сокови

Одреживање садржаја пепела нерастворног у HCl-у (гравиметрија)

oд 0,019 %

Правилник 1)
Метода 5

Л1  

Одређивање садржаја испарљивих киселина (волуметрија)

(0,04-0,75 ) g сирћетне кисeлине /100 ml узорка

Правилник 1)
Метода 17

Л1  

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14

Правилник 1)
Метода 6

Л1  

Укупна киселост (волуметријски)

мин 0,5 mmol монобазне киселине/ 100mL узорка
или мин 0,5 mmol монобазне киселине/
100 g узорка

Правилник1)
Метода 18

Л1  

Одређивање укупне суве материје – сушење на 105°C
(гравиметрија)

0,5-85%

Правилник1)
Метода 2 (а)

Л1  

Одређивање растворљиве суве материје (рефрактометрија)

0,1-85%

Правилник1)
Метода 1

Л1  

Одређивање укупних шећера (волуметрија)

(3-40)%

Правилник1)
Метода 3

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометрија)

0,027-0,6%

SRPS ISO 13730:1999

Л1  
Храна - Месо и производи од меса, воће и поврће, производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја сумпордиоксида
(волуметрија)

10-13000 mg/kg

DМ -047

Л1  
Храна - Чај

Одређивање влаге у чају (гравиметрија)

од 0,02%

DМ -015

Л1  
Храна - Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

0,2%

Правилник4)
Метода II.5

Л1  
Храна - Чај

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

од 0,02%

SRPS ISO 1575:1995

Л1  
Храна - Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање pH вредности (потенциометрија)

1-14 pH јединица

Правилник4)
Метода II.16

Л1  

Одређивање садржаја сувих безмасних какао делова (спектрофотометрија)

мин. 1%

Правилник4)
Метода II.17

Л1  
Храна - Чај

Одређивање пепела нерастворног у киселини (гравиметрија)

од 0,02%

SRPS ISO 1577:1995

Л1  

Одређивање сулфатног пепела у чају (гравиметрија)

од 0,02%

DМ -013

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина (спектрофотометрија)

0,02-3,0%

SRPS ISO 3496:2002

Л1  
Храна - Бомбонски производи

Одређивање растворљиве суве материје (рефрактометрија)

0 – 95%

Правилник4)
Метода II.4

Л1  
Храна - Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја воде (гравиметрија)

0,2%

Правилник4)
Метода II.1 и II.2

Л1  
Храна - Зачини, зачинске мешавине и биљке

Одређивање садржаја и спарљивог уља (волуметрија)

0,59 – 11,24 %

SRPS EN ISO
6571:2016/A1:2019

Л1  
Храна - Јестива биљна уља и масти, маргарин и др. Масни намази, мајонез и сродни производи

Одређивање садржаја воде, метода по Карл–Фишеру (волуметрија)

oд 0,019%

SRPS EN ISO 8534:2017

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометрија)

5-10 mg/L

SRPS ISO 3091:1999

Л1  
Храна - Јестива биљна уља и масти, маргарин и др. Масни намази, мајонез и сродни производи

Одређивање киселинског броја и киселости (волуметрија)

0,06 – 7,0 mg KOH/g узорка

SRPS EN ISO 660:2021

Л1  

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

0,91 -25 mеq/kgО

SRPS EN ISO 3960:2017

Л1  
Храна - Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање укупних шећера по Luff-Schoorll-у (волуметрија)

1-80%

Правилник4)
МетодаII.12

Л1  

Одређивање укупне масти по Soxhlet-у (гравиметрија)

Какао маса и прах min.0,3%
Кекс и сродни производи медењаци, мечна чоколада, какао крем пролизводи, инстант какао, прах са додатком млека у праху или без додатка min.1%

Правилник4)
Метода II.9

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивањесадржајанитрита (спектрофотометрија)

(50-200) mg /kg

SRPS ISO 2918:1999

Л1  
Храна - Јестива биљна уља и масти, маргарин и др. Масни намази, мајонез и сродни производи

Одређивање алкалитета (волуметрија)

0,003 -0,25 % NaOH

SRPS EN ISO 10539:2008

Л1  
Храна - Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја јода (волуметрија)

0,3-66 mg/kg

SRPSЕ.Z.8.002:2001

Л1  
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзосмрзнута теста

Одређивање количине пепела (гравиметрија)

Од 0,10%

Правилник3)
МетодаI.10

Л1  

Одређивање количине воде (гравиметрија)

Од 0,8%

Правилник3)
МетодаI.8

Л1  

Одређивање киселинског степена (волуметрија)

0.4-50 ml
1mol NaOH/на 100 g узорка

Правилник3)
МетодаI.16

Л1  

Одређивање количине масти по Weibull и Stoldt-у (гравиметрија)

од 0,005%

Правилник3)
МетодаI.15

Л1  
Храна - Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја натријум-хлорида (волуметрија)

2,0-102%

SRPS H.G8.077:1983

Л1  
Храна - Сирова кафа, производи од кафе, сурогати кафе и сродни производи

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

oд 0,51%

DМ -252

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање воде у сиру (гравиметрија)

4-90%

Правилник2)
Метода VI.1

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)

од 0,01%

SRPS ISO 1442:1998

Л1  

Одређивање садржаја укупне масти (гравиметријски)

од 0,1%

SRPS ISO
1443:1992

Л1  

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

Кобасица од 0,3%
Млевено месо 0,5%
Пљескавица 0,6%
Ћевапи 0,3%

SRPS ISO
936:1999

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Киселински степен у сиру (волуметријски)

4-100 °SH

Правилник2)
Метода VI

Л1  
Храна - Сирова кафа, производи од кафе, сурогати кафе и сродни производи

Одређивање садржаја кофеина (HPLC/PDA)

oд 3,0 mg/kg

SRPS ISO 20481:2014

Л1  
Храна - Скроб и производи од скроба за прехрамбене производе

Одређивање садржаја суве материје, рефрактометријски (рефрактометрија)

0 - 95 %

DМ - 235

Л1  

Одреживање садржаја шећера (волуметрија)

oд 1,3 %

DМ - 167

Л1  
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање масти у павлаци; одређивање масти у кајмаку; одређивање масти у сладоледу, одређивање масти у лупаној павлаци
(ацидобутирометријски)

0,5-40 %

Pravilnik 2), Мetoda V.1; Pravilnik 2), Мetoda VII.2; Pravilnik 2), Мetoda X.1; Pravilnik 2), Метода XI.1

Л1  

Одређивање масти у кондензованом млеку методом по Герберу

мин. 0,1 %

Правилник 2), Метода III.2.б

Л1  

Одређивање масти у млеку

0,1-7 %

Правилник 2), Метода I.3.

Л1  

Одређивање масти у киселом млеку, и јогурту; Одређивање масти у кефиру

0,1-7 %

Pravilnik 2), Мetoda II.1; Правилник 2), Мetoda IX.1

Л1  

Одређивање масти у млеку реконституисаном од млека у праху

0,5-40 %

Pravilnik 2), Мetoda IV.2.

Л1  

Одређивање масти у сиру бутирометром за сир

0,5-40 %

Pravilnik 2), Мetoda VI.2.

Л1  

Одређивање масти у маслацу

70-90 %

Pravilnik 2), Метода
VIII.2.

Л1  
Храна Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање метил естара масних киселина
(GC-FID

ISO 12966-4:2016

Л1  
Храна Пшеница и производи од пшенице

Одређивање влажног глутена ручном методом
(ручна метода)

5-30%

SRPS EN ISO 21415-1:2009

Л1  

Одређивање сувог глутена из влажног глутена методом сушења у сушници
(гравиметрија)

5-30%

SRPS EN ISO 21415-3:2009

Л1  
Храна жита, махуњаче и споредни производи

Одрађивање садржаја пепела спаљивањем
(гравиметрија)

≥ 0,1 %

SRPS EN ISO 2171:2012

Л1  
Храна Жита

Одређивање насипне густине
(гравиметрија)

SRPS EN ISO 7971-3:2019

Л1  
Храна жита

Одређивање нечистоћа у кукурузу и просу
(гравиметрија)

Сломљена зрна од 0%; Нечистоће од других зрна од 0,2%; Друге нечистоће од 0,5%;Укупне нечистоће од 1,8%

SRPS EN 16378:2014

Л1  
Храна Кукуруз

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

SRPS EN ISO 6540:2021

Л1  
Храна Семе уљарица

Одређивање садржаја нечистоћа
(гравиметрија)

Од 0,2%

SRPS EN ISO 658:2008

Л1  

Одређивање садржаја уља
(гравиметрија)

SRPS EN ISO 659:2011

Л1  

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја
(гравиметрија)

SRPS EN ISO 665:2020

Л1  
Храна Уљане сачме и погаче

Одређивање укупног пепела
(гравиметрија)

од 0,10%

SRPS EN ISO 749: 2014

Л1  
Храна Пекарски производи, фини пекарски производи и производи од кромпира

Одређивање садржаја акриламида
(LC/MSMS)

min. 0,025 mg/kg

SRPS EN 16618:2015

Л1  
Храна Кафа и производи од кафе

Одређивање садржаја акриламида
(LC/MSMS)

мин. 0,05 mg/kg

SRPS EN 16618:2015

Л1  
Храна

Одређивање садржаја витамина
(течна хроматографија са
FLD детектором)

Тиамин min 5mg/kg
Аскорбинска киселина min 5mg/kg
Никотинска киселина
min 5mg/kg
Piridoksin min 5mg/kg
Cijanokobalamin min 5mg/kg
Рибофлавин
min 5mg/kg

Приручник 3)

Л1  
Храна Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, дечија храна биљног порекла

Одређивање остатака пестицида у воћу и поврћу и дечијој храни биљног порекла GC-MS/MS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE-QuEChERS метода
(GC-MS/MS)

мин. min 10 µg/kg
деч. храна мин. 3 µg/kg
Napomena 4

DМ-204

Л1  
Храна Риба и производи рибарства

Одређивање садржаја хистамина (HPLC/UV)

min. 25 mg/kg

SRPS EN ISO 19343:2017

Л1  
Адитиви

Одређивање губитка сушењем (гравиметрија)

Min 0,1290%

Ph Eur VII, Knjiga 2, tačka 2.2.32

Л1  

Одређивање индекса рефракције (рефрактометрија)

1,32-1,68

Ph Eur VII, Knjiga 2, tačka 2.2.6

Л1  

Одређивање pH вредности (потенциометрија)

2-12

Ph Eur VII, Knjiga 2, tačka 2.2.3

Л1  
Храна - Скроб и производи од скроба за прехрамбене производе

Одређивање садржаја Cu, Аs, Pb (ICP-OES )

Cu и As
0,4 - 10 mg/kg
Pb 0,2 - 10 mg/kg

DМ - 241

Л1  

Одређивање садржаја SО2

oд 1,6 mg/kg

DМ - 240

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање киселинског степена у јогурту и киселом млеку (волуметрија)

1-100 °SH

Правилник2)
Метода II.2

Л1  

Одређивање суве материје у киселом млеку и јогурту
(гравиметрија)

4%

Правилник2)
Метода II.3

Л1  

Одређивање киселинског степена у млеку (волуметрија)

0,9-20 °SH

Правилник2)
Метода I.2

Л1  

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14

ДМ-245

Л1  

Одређивање NaCl у кајмаку (волуметрија)

0,16-7,3 %

Правилник2)
Метода VII.3

Л1  

Одређивање суве материје у млеку (гравиметрија)

0,5%

Правилник2)
Метода I.4

Л1  
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, газирана минерална вода, пиво, газирана алкохолна пића

Одређивање садржаја угљен-диоксида (манометрија)

1,0 -10,0 g/l

DМ -233

Л1  
Храна - освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови

Одређивање садржаја конзерванаса
(течна хроматографија са PDA детектором)

Натријум-бензоат (12-880) mg/l
Калијум-сорбат
(11-809) mg/l

DМ -208

Л1  

Одређивање садржаја витамина С (течна хроматографија са PDA детектором)

10-750 mg/l

DМ -213

Л1  

Одређивање садржаја етанола (гасна хроматографија са FID детектором)

0,2-6,0 g/l
0,025-0,76 % (v/v)

DМ -163

Л1  
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кофеина (течна хроматографија са PDA детектором)

3,0-400 mg/l

ДМ-171

Л1  

Одређивање садржаја таурина (течна хроматографија са PDA детектором)

(200-6000) mg/l

DМ -173

Л1  

Одређивање метала (методом ICP-OES)

Cd 0,02-0,3 mg/l
Cu 1-30 mg/l
Fe 1-20)mg/l
Pb 0,04-10 mg/l
Zn (1-40) mg/l

DМ -001

Л1  

Одређивање садржаја заслађивача: натријум-сахарина, К-ацесулфама и аспартама (HPLC/PDA)

Натријум-сахарин:
5-120 mg/l
К-ацесулфам:
5-525 mg/l
Аспартам:
38-900 mg/l

DМ - 034

Л1  
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, адитиви

Одређивање садржаја суве материје (BRIX)
(рефрактометријски)

маx. 95%

DМ -121

Л1  

Одређивање садржаја натријум-бензоата и калијум-сорбата у конзервансима (волуметрија)

1,0-100%

МЕТ- 031

Л1  
Храна - Адитиви

Одређивање садржаја метала (ICP-ОЕS)

As: 0,5 – 12,5 mg/kg
Cd: 0,25 – 12,5 mg/kg
Pb: 0,25 – 12,5 mg/kg

DМ - 223

Л1  
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја етанола (гравиметрија)

мин 2,60 вол%

Правилник5)
Метода 1

Л1  

Одређивање садржаја метанола (GC са FID детектором)

120-15000 mg/lа.а

DМ - 042

Л1  
Храна - Храна биљног порекла (воће, поврће, сушено воће и поврће), производи од воћа и поврћа, житарице–млински и пекарски производи, тестенине, смрзнута теста и сл., освежавајућа безалкохона пића,скроб и производи од скроба, мед,кекс и производи сродни кексу, снек производи, бомбонски производи, какао производи, вино, адитиви, кафа

Одређивање трагова пестицида у храни GC-MS/MS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE-QuEChERS методом (GC/MSMS)

Напомена 1

Воће и поврће; производи од воћа и поврћа који имају мин. 80 % воде – мин. 0,005 mg/kg
Остали матрикси – мин. 0,01 mg/kg

DМ -181

Л1  
Храна - Храна биљног порекла (воће, поврће, сушено воће и поврће), производи од воћа и поврћа, житарице млински и пекарски производи, тестенине, смрзнута теста и сл., освежавајућа безалкохона пића,скроб и производи од скроба, мед,кекс и производи сродни кексу, снек производи, бомбонски производи, какао производи, вино,адитиви, кафа

Одређивање остатака пестицида у храни LC-МS/МS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE- QuEChERS метода
(LC/МSМS)

Напомена 2

мин. 0,01 mg/kg

DМ -222

Л1  
Храна - Млеко, производи од млека, сирила и чистих култураМесо и производи од меса Масти и уља, Риба Јаја и производи од јаја

Одређивање полихлорованих бифенила (PCB 28, PCB52, PCB101,
PCB118, PCB138, PCB153, PCB180)
(GC/МSМS)

(0,01-2,0) mg/kg

DМ -182

Л1  
Храна - дечија храна, жита, производи од житарица

Одређивање садржаја деоксиниваленола у дечијој храни, житарицама, производима од житарица (HPLC/PDA)

Житарице и производи:
од 0,2 до 4,0mg/kg
Дечија храна:
мин. 40 µg/kg

DМ - 236

Л1  
Храна - Језграсто воће, сушено воће, житиа, млински и пекарски производи, фини пекарски производи, тестенине и брзосмрзнута теста, дечија храна, бомбонски производи, какао производи, чоколадни производи и храна за животиње, зачини и мешавине зачина

Хроматографско одређивање афлатоксина коришћењем мyцосептстубне хроматографије
(HPLC/FLD)

AFG1 1,6-163,2 µg/kg
AFB1 0,8-160 µg/kg
АFG2 0,8-40 µg/kg
АFB2 0,8-40,2 µg/kg

DМ - 234

Л1  
Храна - Свеже воће и поврће; жита, млински и пекарски производи; фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи;

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,05 – 1,70 mg/kg
Cd 0,02– 1,70 mg/kg
Hg 0,02 – 1,70 mg/kg
Аs 0,033 – 3,3 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,025 – 1,50 mg/kg
Cd 0,01 – 0,83 mg/kg
Hg 0,01 – 0,83 mg/kg
Аs 0,02 – 1,70 mg/kg
Cu 0,042 – 30,0 mg/kg
Zn 0,042 – 30,0 mg/kg
Fe 0,042 – 40,0 mg/kg
Sn 0,042 – 250,0 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Какао производи, производи од чоколаде и крем производи

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,05 – 4,0 mg/kg
Cd 0,02 – 1,70 mg/kg
As 0,033 – 3,3 mg/kg
Cu 0,083 – 80,0 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Сирова кафа, производи од кафе, сурогат кафе

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,05 – 1,70 mg/kg
As 0,033 – 3,3 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Бомбонски производи

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,06 – 2,0 mg/kg
As 0,04 – 4,0 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Термички обрађено млеко и производи од млека

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,015 – 2,0 mg/kg
Cd 0,005 – 0,5 mg/kg
Hg 0,005 – 0,5 mg/kg
As 0,01 – 1,0 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Дечија храна, храна за одојчад и малу децу

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,008 – 0,30 mg/kg
Cd 0,003 – 0,30 mg/kg
Hg 0,003 – 0,30 mg/kg
As 0,005 – 0,50 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Уље и масти биљног и животињског порекла и њихови производи

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,05 – 1,70 mg/kg
Cd 0,02 – 1,70 mg/kg
Hg 0,02 – 1,70 mg/kg
As 0,033 – 3,3 mg/kg
Fe 0,083 – 16,7 mg/kg
Ni 0,02 - 1,70 mg/kg
Cu 0,083 – 16,7 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,05 – 1,70 mg/kg
As 0,033 – 15,0 mg/kg
Cu 0,083 – 40,0 mg/kg
Zn 0,083 – 16,7 mg/kg
Fe 0,083 – 40,0 mg/kg
Sn 0,083 - 16,7 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Пиво

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb 0,015 – 0,50 mg/kg
Cd 0,005 – 0,50 mg/kg
Hg 0,005 – 0,50 mg/kg
As 0,01 – 1,0 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)

Pb0,06 – 2,0 mg/kg
Cd 0,02 – 2,0 mg/kg
Hg 0,02 – 2,0 mg/kg
As 0,04 – 25,0 mg/kg
Fe 0,1 – 40,0 mg/kg
Cu 0,1 – 40,0 mg/kg
Zn 0,1 –120,0 mg/kg
Sn 0,1–250,0 mg/kg

DМ - 242

Л1  
Храна - Млеко, производи од млека, месо и производи од меса, производи од кафе и сродни производи, млечна чоколада

Одређивање остатака антибиотика (LC-MS/MS)

од 10 до 200 µg/кg

DМ - 244

Л1  
Храна - Млеко, производи од млека,месо и производи од меса, производи од кафе и сродни производи, млечна чоколада

Одређивање хлорамфеникола
(LC-MS/MS)

од 5 до 200 µg/кg

DМ - 243

Л1  
Храна - Храна и храна за животиње

Метода за одређивање садржаја целулозе у храни (гравиметрија)

Храна мин. 0,9 %
Храна за животиње мин 5%

DМ - 246

Л1  
Храна Сокови од воћа и поврћа

Одређивање формолног броја

min. 2 mmol NaOH /100ml

SRPS EN 1133:2005

Л1  
Храна и дечија храна

Одређивање садржаја патулина

min. 9 µg/L

DM-271

Л1  
Храна и дечија храна (сокови од воћа и поврћа)

Одређивање садржаја ХМФ-а

min. 1 mg/L

DM-215

Л1  
Храна и дечија храна

Одређивање садржаја афлатоксина M1 у храни и дечијој храни LC-MS/MS техником

min. 20 ng/kg

DM-265

Л1  
Храна Воће и поврће, производи од воћа и поврћа

Одређивање остатака дитиокарбамата

min. 0,02 mg/kg

DM-186

Л1  
Храна Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја нитрата и нитрита у воћу, поврћу и производима од воћа и поврћа

Нитрати: min. 50 mg/kg
Нитрити: min. 10 mg/kg

SRPS EN 12014-2:2018

Л1  
Храна - Дечија храна, храна за одојчад и малу децу

Одређивање садржаја нитрата и нитрита у дечијој храни

Нитрати: min. 0,33 mg/kg
Нитрити: min. 0,17 mg/kg

DM-261

Л1  
Храна, дечија храна и храна за животиње

Одређивање
садржаја зеараленона у храни, дечијој храни и храни за животиње

мин. 20 µg/kg
деч. храна мин. 4 µg/kg

DM-247

Л1  
Храна Млеко, производи од млека, сирила и чистих култура Месо и производи од меса Масти и уља Риба Јаја и производи од јаја, Млечна чоколада

Одређивање полихрованих бифенила (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180)

min. 10 ng/g масти – за узорке који имају преко 2 % масти
min. 0,001 mg/kg – за узорке који имају мање од 2 % масти

DM-182

Л1  
Храна Млечна чоколада

Одређивање млечне масти

min. 0,3 %.

Правилник^4) Метода 10

Л1  
Храна Храна биљног порекла (воће, поврће, сушено воће и поврће), производи од воћа и поврћа, житарице–млински и пекарски производи, тестенине, смрзнута теста и сл., освежавајућа безалкохолна пића,скроб и производи од скроба, мед, кекс и производи сродни кексу, снек производи, бомбонски производи, какао производи, вино, адитиви, кафа

Одређивање трагова пестицида у храни GC-MS/MS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE-QuEChERS методом

Воће и поврће; производи од воћа и поврћа који имају мин. 80 % воде – min. 0,005 mg/kg
Остали матрикси – min. 0,01 mg/kg

DM-181

Л1  

Одређивање остатака пестицида у храни LC-MS/MS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE- QuEChERS метода

min. 0,01 mg/kg

DM-222

Л1  
Храна Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја калијум-хексацијаноферата у кухињској соли

min. 0,15 %

DM-258

Л1  
Храна - Пиво

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

2-12

MEBAK 2.13. pH

Л1  
Храна - Сокови од воћа и поврћа

Ензимско одређивање садржаја D I L млечне киселине (лактата) NAD
спектрометријска метода

мин. 10 mg/L

DM 316

Л1  
Храна - Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање глифосата, етефона, фосетил алуминијума, малеик хидразида, LC-MS/MS техником

од 0,005-0,2 mg/kg

EURL-SRM QuPPePO Method 1.3: Quick Method for the Analysis of Highly Polar Pesticides in Food Involving Extraction with Acidified Methanol and LC-MS/MS Measurement. Food of Plant Origin (QuPPe-PO-Method) Version 12 (22.07.2021)

Л1  

Одређивање хлората, перхлората, фосфонске киселине и бромида
LC-MS/MS техником

Хлорати и перхлорати од 0,005-1,0 mg/kg
Бромиди и фосфонска киселина 0,1-1,0 mg/kg

EURL-SRM QuPPe-PO Method 1.4: Quick Method for the Analysis of Highly Polar Pesticides in Food Involving Extraction with Acidified Methanol and LC-MS/MS Measurement. Food of Plant Origin (QuPPe-PO-Method) Version 12 (22.07.2021)

Л1  

Одређивање хлормеквата, мепиквата, параквата, диквата и морфолина
LC-MS/MS техником

Хлормекват, Мепикват, Паракват од 0,004-0,3 mg/kg
Дикват 0,003-0,2 mg/kg
Морфолин 0,005-0,4 mg/kg

EURL SRM 5.6.10. Method 4.1 (M 4.1): “Quats & Co Obelisc R”

Л1  

Одређивање киселих пестицидa
LC-MS/MS техником

од 0,002-0,2 mg/kg

EURL SRM Analysis of Acidic Pesticides using QuEChERS (EN15662) and acidified QuEChERS method, Version 1

Л1  

Одређивање карањина LC-MS/MS техником

од 0,005-0,2 mg/kg

DM-307

Л1  

Одређивање матрина LC-MS/MS техником

од 0,002-0,1 mg/kg

DM-309

Л1  

Одређивање 1,4 ДМН (1,4-Dimetil naftalena) GC-MS/MS техником

од 0,010-0,2 mg/kg

DM-310

Л1  

Одређивање QAC кватенерних амонијумових једињења BAC 10 (Benzyldimethyldecylammonium Chloride), BAC 14 (Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride), BAC 16 (Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride), DDAC-C10 (Didecyldimethylammonium Chloride), Cetyltriimethylammonium chloride) LC-MS/MS техником

од 0,010-0,2 mg/kg

DM-311

Л1  
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање натамицина LC-MS/MS техником

од 0,5-4,0 mg/kg

DM-308

Л1  
Храна - Месо, производи од меса, риба и производи рибарства

Одређивање остатака пестицида у месу и производима од меса, риби и производима рибарства
LC-MS/MS техником

од 0,010-0,2 mg/kg

DM-312

Л1  
Храна - Супе, сосеви, додаци јелима

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

мин. 0,1%

SRPS E.Z.8.011: 1993

Л1  

Одређивање садржаја натријум хлорида
(волуметрија)

мин. 0,1%

SRPS E.Z8.012:1994

Л1  
Храна - Дечија храна

Одређивање T-2 и HT-2 токсина
LC-MS/MS

T-2 oд 10 µg/kg
HT-2 oд 10 µg/kg

DM-315

Л1  
Храна - Соја и производи од соје

Одређивање активности уреазе

0,01 - 1 mgN/g,min

SRPS ISO 5506:2019

Л1  
Храна - Сусам

Oдређивање етилен
оксида и 2-
хлороетанола
(GC/MS-MS)

0,05-5 mg/kg

EURL-SRM
Analysis of
Ethylene
Oxide and its
Metabolite 2-
Chloroethanol
by the QuOil
or the
QuEChERS
Method and
GC-MS/MS,
Version 1.1
(December
2020)

Л1  
Храна Жита и млински производи

Одређивање скорба (полариметрија)

мин. 0,60 %

DM 283

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна и храна за животиње Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзосмрзнута теста Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу Месо и производи од меса, млеко и производи од млека

Одређивање садржаја протеина

0,15 % - 100 %

DМ -023

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе -Полимерне дечије играчке, пластичне полимерне масе

Одређивање садржаја фталата
GC-FID

мин 0,1 %
(Dimetil ftalat,
Dietil ftalat,
Di-n-butilftalat,
Butil benzil ftalat,
Bis (2-etilheksil) ftalat,
Di-n-oktilftalat)

DМ - 093

Л1  
Предмети опште употребе - Дечје играчке

Oдређивање амина
(GC-MS)

(1-20) mg/kg

SRPS EN-71-11:2009,
BS EN 71-10:2009

Л1  
Предмети опште употребе - Дечије играчке

Oдређивање Cr6+
(IC-ICP-MS)
припрема узорка: SRPS
EN-71-3

(0,0025 – 0,20)
mg/kg

ДМ 305

Л1  
Предмети опште употребе Играчке категорије I и II

Одређивање миграције метала
(ICP-MS)

Al min. 0.125 mg/kg
Sb min. 0.125 mg/kg
As min. 0.125 mg/kg
Ba min. 0.125 mg/kg
B min. 0.125 mg/kg
Cd min. 0.125 mg/kg
Cr min. 0.125 mg/kg
Co min. 0.125 mg/kg
Cu min. 0.125 mg/kg
Pb min. 0.125 mg/kg
Mn min. 0.125 mg/kg
Hg min. 0.012 mg/kg
Ni min. 0.125 mg/kg
Se min. 0.125 mg/kg
Sr min. 0.125 mg/kg
Sn min. 0.125 mg/kg
Zn min. 0.125 mg/kg

SRPS EN 71-3:2019

Л1  
Предмети опште употребе - Дечије играчке

Одређивање миграције укупних нискомолекуларних органских и неорганских супстанци (гравиметрија)

мин. 3mg/dm2

DМ - 021

Л1  
Предмети опште употребе Играчке категорије III

Одређивање миграције метала
(ICP-OES)

Al min. 50mg/kg
Sb min. 25mg/kg
As min. 1mg/kg
Ba min. 50 mg/kg
B min. 50 mg/kg
Cd min. 1mg/kg
Cr min. 25 mg/kg
Co min. 1 mg/kg
Cu min. 50 mg/kg
Pb min. 1 mg/kg
Mn min. 50mg/kg
Hg min. 1 mg/kg
Ni min. 50 mg/kg
Se min. 25 mg/kg
Sr min. 50 mg/kg
Sn min. 50 mg/kg
Zn min. 50 mg/kg

DM-282

Л1  
Предмети опште употребе - Играчке

Одређивање фенола и бисфенола А
(течна хроматографија са PDA i FLD детектором)

Фенол мин. 1 mg/L
Бисфенол А мин. 0,01 mg/L

SRPS EN 71-11:2009 (odeljak 5.5.2)

Л1  
Предмети опште употребе Течности за електронске цигарете

Одређивње садржаја никотина
(GC/MS)

мин. 10 mg/L

Priručnik 4)

Л1  
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Површинске воде

Узимање узорака за хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-6:2017

Л1  
Базенске воде

Узимање узорака за хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-5:2008

Л1  

Земљиште

Квалитет земљишта
Узимање узорака
земљишта за физичко-
хемијска испитивања

ISO 18400-101:2019
ISO 18400-102:2020
ISO 18400-103:2020
ISO 18400-104:2019
ISO 18400-107:2019
ISO 18400-202:2019
ISO 18400-203:2020
ISO 18400-205:2019

Л1  

Отпад

Карактеризација отпада – узимање узорака отпада

SRPS CEN/TR
15310-1:2009
SRPS CEN/TR
15310-2:2009
SRPS CEN/TR
15310-3:2009
SRPS CEN/TR
15310-4:2009
SRPS CEN/TR
15310-5:2009

Л1  

Отпадне воде

Узимање узорака за хемијска испитивња

SRPS EN ISO 5667-1:2022
SRPS EN ISO 5667-10:2021
изузев т.4.2.2
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Л1  
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи
Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном

Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном

Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површина помоћу контактних плоча и брисева

SRPS EN ISO 18593:2018

Л1  
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, чоколада и производи слични чоколади, млински производи, фини пекарски производи, млеко и месо, производи од млека и меса,освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови и нектари, вино

Метода за одређивање сензорног квалитета – бодовање
(једноставни тест – оцена сензорних својстава – боја, текстура, мирис, укус)

DM-027

Л1