Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. „Оџачар котлоремонт“ д.о.о. , Лабораторија за ИБР

Београд, Војводе Степе 61, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-297
ПИБ:101732025
Акр. број:01-254
Web:http://www.odzacar-kotloremont.rs/
Тел:011/2491-559
Факс:011/3292-241

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:14. новембар 2008.
Датум последње акр.:15. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:14. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Зоран Кецовић
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:063/265-423
Факс:036/827-159
Е-маил:direkcija@odzacar-kotloremont.rs