Преузимање ПДФ-а

„Оџачар котлоремонт“ д.о.о. , Лабораторија за ИБР

Београд, Војводе Степе 61, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-297
ПИБ:101732025
Акр. број:01-254
Web:http://www.odzacar-kotloremont.rs/
Тел:011/2491-559
Факс:011/3292-241

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:14. новембар 2008.
Датум последње акр.:15. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:14. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Зоран Кецовић
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:063/265-423
Факс:036/827-159
Е-маил:direkcija@odzacar-kotloremont.rs

Локације

Л1 - Лабораторија за испитивање
Терен

Историја статуса

15. новембар 2020. - 14. новембар 2024.Акредитован
15. новембар 2016. - 13. новембар 2020.Акредитован
15. новембар 2012. - 11. октобар 2016.Акредитован
14. новембар 2008. - 14. новембар 2012.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-12 Испитивања без разарања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Заварени спојеви Метални материјали

Испитивање течним пенетрантима

/

SRPS EN ISO 3452-1:2017

Л1,  
Заштита материјала, превлаке, АКЗ

Испитивање електропробојности изолације

OKR.QU.07-011

Л1,  
Заварени спојеви

Радиографско испитивање заварених спојева

/

SRPS EN ISO 17636-1:2022

Л1,